Fütuhat-ı Mekkiye

10,0/10  (1 Oy) · 
1 okunma  · 
1 beğeni  · 
232 gösterim
Peygamberimizin Hakimiyet Hakkında Bilgi Devri

Allah seni teyit etsin!
Ey ilmin talibi şunu bil ki! Cenab-ı lem-Yezel ve takaddes Hazretleri, cesetlerdeki mahsur olan ruhları, yeni devranına ve kedisinin ona bağışladığı, zamanı bitimine kadar o cesetlerde kalmak üzere yaratmıştır. Evvela zamanın hareketini halk edip ondan sonra tedbirli olan ve kendini bilir ruhu yaramıştır. İşte bu Ruh Efendimiz Muhammed Sallallahü Aleyhi vesellemin ruhudur. Sonra bir çok ruhlar Feleğin hareket ve devranile sudur etmiştir. Bu ruhların Alemi gaypta mevcudiyetleri varolup, Alem şehadette saklı olanlar idi. Hak Teala Nübüvveti kendisinie müjdeleyerek bildirdi. İnsanı da su ve çamurdan ol diyerek vücuda getirdi.

Kitaptan 18 Alıntı

İnsanlara vaaz verip kendi inancına göre onların faydalanacağını zanneden kimse, Allah’ı tanımamıştır.

Fütuhat-ı Mekkiye, Muhiddin-i ArabiFütuhat-ı Mekkiye, Muhiddin-i Arabi

Ey Dinleyici! Hak Teala en evvela kalemi yaratıp aklı yükselttiğini görmüyor musun? O yüce vahidi halk etmiştir, bundan da ilmi çıkarıp yapmıştır, bu ilimle alem genişlemiştir.

Sonra sayılar da hep o bir sayısından çıkmıştır, iki rakamı da bir sayısının mevcudiyetinden olmayıp, artmasından ve her mertebede bu yükümü kabul etmesindendir.

Şayet bu birlerden vücuda gelen bu binler sayısından, bir sayısını istemiş olursan, bu binlere varan sayı genişliğinin, iki rakamı kalıncaya kadar kaybolduğunu ve daraldığını görürsün.

Fütuhat-ı Mekkiye, Muhiddin-i Arabi (Sayfa 151)Fütuhat-ı Mekkiye, Muhiddin-i Arabi (Sayfa 151)

Saraylarım kubbelerim vardı, bıraktım kaçtım,
Saklanmanın artık faydası vardır.
Meskenim yerdir, semadır tavanım,
Bulutlarla çevrilsem ne ziyanı vardır.

Girersen bir gün evime benim,
İmanlı bir kişi göreceğin vardır.
Gir dostum kilidim yoktur benim,
İçerde bekleyen bir fakir vardır.

-Ebu Veheb Elfadıl-

Fütuhat-ı Mekkiye, Muhiddin-i Arabi (Sayfa 257)Fütuhat-ı Mekkiye, Muhiddin-i Arabi (Sayfa 257)

I
İmkân'a atfen:

"Eşyayı yokluktan ve yokluğun yokluğundan var eden Allah'a hamd olsun."

Fütuhat-ı Mekkiye, Muhiddin-i Arabi (Sayfa 15 - Litera)Fütuhat-ı Mekkiye, Muhiddin-i Arabi (Sayfa 15 - Litera)

Muhabbet, sevginin kalbe yerleşmesi, arızî kirlerden arınmasıdır. Muhabbet sahibinin sevdiği karşısında ne bir amacı ne de iradesi vardır.

Fütuhat-ı Mekkiye, Muhiddin-i ArabiFütuhat-ı Mekkiye, Muhiddin-i Arabi

Bedenler,
kendilerine Allah’a izafe edilmiş Ruh’tan üflenmiş nefslere aittir. Bu
durum, güneş ışınlarının yansıdığı ve bu sayede kabiliyetlerinin değişmesi
nedeniyle etkilerinin değiştiği mekanlara benzer. Güneş ışınının
yoğun cisimlerdeki parlaklığı nerede, cilalı cisimlerdeki yansıması nerede!
Bu nedenle, mizaçların derece derece olması hasebiyle, nefsler de
derece derecedir. Bir nefs bilgi ve erdemleri hızla kabul ederken başka
bir nefs bunun zıddı bir haldedir, bir kısmı ise ikisinin arasındadır. Anladıysan
iş de böyledir! Allah Teala şöyle buyurur: "Onu tesviye ettiğinde
-yani insan bedenini- ‘ve ona ruhumdan üflediğimde" İnsanın
unutmasının doğanın bir gereği olduğunu söyledik. Hatırlama da, mizaçtaki
doğal bir durumdur. Aynı şey, insana nispet edilen bütün güçler
için geçerlidir. Bu güçlerin bazı şahıslardaki etkisi azalırken bir kısmında
arttığını görürsün.

Fütuhat-ı Mekkiye, Muhiddin-i ArabiFütuhat-ı Mekkiye, Muhiddin-i Arabi
2 /