Fuzuli ve Türkçe Divanı'ndan Seçmeler

·
Okunma
·
Beğeni
·
127
Gösterim
Adı:
Fuzuli ve Türkçe Divanı'ndan Seçmeler
Baskı tarihi:
Ekim 1986
Sayfa sayısı:
243
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789751711088
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Kültür Bakanlığı
“Fuzuli ve Türkçe Divanı’ndan Seçmeler” adlı bu kitapta önce Fuzuli’nin hayatı ve eserleri hakkında belgelere dayanılarak sağlam bilgiler verilmiş, edebi şahsiyetinin orijinalitesi ile şiirlerindeki lirizm gücü ve sanat dehası anlatılmıştır.

Türkçe Divan, Fuzuli’nin şiir dünyasını ve şairlik gücünü bütün yönleriyle gösteren en önemli eseridir. Fuzuli, Divan Edebiyatının bütün nazım şekilleriyle şiirler yazarak tam bir divan tertip etmiştir. Bu kitapta, Türkçe Divan’ı oluşturan kasideler, gazeller, musammatlar, terkib-i bend, terci-i bend, kıta ve rubailerden örnekler seçilerek bugünkü dile çevrilmiş ve gerekli açıklamalar yapılmıştır. Kasidelerden seçmeler yapılırken bazı kasidelerden seçilmiş parçalar konulması yerine ünlü iki kasidenin tamamı verilerek okuyucunun aynı zamanda bir kasidenin nasıl yazıldığı, üslubu, bölümleri vb. hakkında da fikir sahibi olması amacı güdülmüştür. Fuzuli’nin lirizminin yoğun olarak billurlaştığı gazellerinden oldukça bol örnekler seçilmiştir. Bu edebi şahsiyetinin orijinalitesi, zekasının inceliği, espri gücü ve sanatkar dehası geniş ölçüde sergilenmiştir. Türkçe Divan’daki kıtalardan yapılmış seçmelerde Fuzuli’nin faziletli büyük bir insan olduğunu gösteren örnekler verilmiştir.

Bu kitap, Fuzuli’yi, onun orijinal şiir dünyasını ve sanatkar dehasını daha yakından tanıtmaktadır.
243 syf.
·7 günde·8/10
Kitapta Fuzuli'nin Türkçe Divan'ından seçmeler ve Fuzuli'yi yakından tanımamızı sağlayacak bilgiler yer alıyor. Hasibe Mazıoğlu kitabın girişinde Fuzuli'yi bize çok güzel bir şekilde anlatıyor, ardından eserleri ile ilgili bilgi veriyor ve Fuzuli'nin şiirlerini Türkçe'leri ile birlikte sunuyor. Açıklama gereken beyitlerin altında gerekli açıklamaların bulması da kitabı ayrıca zenginleştirmiş.

Kitapla ilgili en büyük kusur, elimdeki baskıyı temel alarak konuşuyorum, basımdaki özensizlikti. Kitabın kapağı okunaksız ve ilgi çekicilikten uzak hazırlanmış. Aman yaz bir isim bir de çiçek figürü tamamdır denmiş gibi. Aynı şekilde kitabın sayfa yapısını da sevmedim, yazıların puntosu, kullanılan kağıt ve mürekkepteki özensizlik hiç hoşuma gitmedi. Kültür Bakanlığı ne güzel bu kitabı çıkarmış ama neden insanların daha çok dikkatinin çekecek şekilde basıp, tanıtmamış kızıyorum. Kitabı basmakla bitmiyor ki insanlar bu kitapları okusun ve kültürümüz yaşasın diye daha çok uğraşılması gerekiyor diye düşünüyorum.

Basımı dışında kitap oldukça güzel hazırlanmıştı. Kitabı okurken sık sık keşke Türkçe çevirisine ihtiyacım olmadan anlasaydım şu beyitleri diye düşünmeden edemedim. Fuzuli'nin sanatına çeviriyle bile hayran kaldım ki orijinal halini okuyup anlasam kim bilir nasıl severdim. Fuzuli'yi bu kitapla daha yakından tanımış oldum, iyi ki okudum diyorum.

Kitap ve şiirler çok güzel olsa da baskısından dolayı puan kırdım, umarım bakanlık bu sorunu çözer.

http://yorumatolyesi.blogspot.com/...anndan-secmeler.html
İlim kazanarak yüksek mevki elde etmek ancak olmayacak bir arzu imiş. Alemde her ne varsa aşk imiş; ilim, sadece kuru laftan ibaretmiş.
Ayrılık belasını çekmeden kavuşmanın değerini bilemedim. Ayrılık karanlığı, çok karanlık işi bana aydınlattı.
Cânı kim cânânı içün sevse cânânın sever
Cânı içün kim ki cânânın sever cânın sever

Her kimün âlemde mıkdârıncadur tab'ınde meyl
Men leb-i cânânumu Hızr Ab-ı Hayvânın sever

Başa dem düştükçe taksîr eylemez eyler meded
Ol sebebden muttasıl çeşmüm ciger kanın sever

Müşg-i Çîn âvâre olmuşdur vatandan men kimi
Hansı şûhun bilmezem zülf-i perîşânın sever

Şu ki ser-gerdân gezer başında vardur ki hevâ
Gâlibâ bir gül-ruhun serv-i hırâmânın sever

Akıbet rusvâ olub mey-tek düşer il ağzına
Kim ki bir ser-mest sâkî lâ'l-i handânın sever

N'olacakdur terk-i ışk etme Fuzûlî vehm edüb
Gâyeti derler ola bir bende sultânın sever
Dünya bir pazar yeridir. Herkes malını ortaya koyar. Dünyalık edinenler gümüşünü ve altınını, hüner sahipleri de faziletini ve olgunluğunu bu pazara arz eder.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Fuzuli ve Türkçe Divanı'ndan Seçmeler
Baskı tarihi:
Ekim 1986
Sayfa sayısı:
243
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789751711088
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Kültür Bakanlığı
“Fuzuli ve Türkçe Divanı’ndan Seçmeler” adlı bu kitapta önce Fuzuli’nin hayatı ve eserleri hakkında belgelere dayanılarak sağlam bilgiler verilmiş, edebi şahsiyetinin orijinalitesi ile şiirlerindeki lirizm gücü ve sanat dehası anlatılmıştır.

Türkçe Divan, Fuzuli’nin şiir dünyasını ve şairlik gücünü bütün yönleriyle gösteren en önemli eseridir. Fuzuli, Divan Edebiyatının bütün nazım şekilleriyle şiirler yazarak tam bir divan tertip etmiştir. Bu kitapta, Türkçe Divan’ı oluşturan kasideler, gazeller, musammatlar, terkib-i bend, terci-i bend, kıta ve rubailerden örnekler seçilerek bugünkü dile çevrilmiş ve gerekli açıklamalar yapılmıştır. Kasidelerden seçmeler yapılırken bazı kasidelerden seçilmiş parçalar konulması yerine ünlü iki kasidenin tamamı verilerek okuyucunun aynı zamanda bir kasidenin nasıl yazıldığı, üslubu, bölümleri vb. hakkında da fikir sahibi olması amacı güdülmüştür. Fuzuli’nin lirizminin yoğun olarak billurlaştığı gazellerinden oldukça bol örnekler seçilmiştir. Bu edebi şahsiyetinin orijinalitesi, zekasının inceliği, espri gücü ve sanatkar dehası geniş ölçüde sergilenmiştir. Türkçe Divan’daki kıtalardan yapılmış seçmelerde Fuzuli’nin faziletli büyük bir insan olduğunu gösteren örnekler verilmiştir.

Bu kitap, Fuzuli’yi, onun orijinal şiir dünyasını ve sanatkar dehasını daha yakından tanıtmaktadır.

Kitabı okuyanlar 1 okur

  • Esma Tezgi

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%0
9
%0
8
%100 (1)
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0