Garplılaşmanın Neresindeyiz?

·
Okunma
·
Beğeni
·
644
Gösterim
Adı:
Garplılaşmanın Neresindeyiz?
Baskı tarihi:
1967
Sayfa sayısı:
136
Format:
Karton kapak
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Yağmur Yayınları
Baskılar:
Garplılaşmanın Neresindeyiz?
Garplılaşmanın Neresindeyiz?
135 syf.
·2 günde·Beğendi·10/10 puan
İlk baskı yılı 1959 olan bu değerli kitabı okuyunca hala aynı problemleri yaşadığımızı yani hiçbir ilerleme kaydetmemiş olduğumuzu görüyorsunuz.Bu durumla yüzleşip,kitapta vurgulanan noktalara dikkat edersek şu gelişmekte olan ülkeler sınıfından gelişmiş ülkeler sınıfına yükseleceğimiz kesin.Turhan,İnsan unsurunun Batılılaşma için en temel özellik olduğunu vurguluyor.Neredeyse 60 yıldır kitaptaki önerileri yerine getirmemişiz,bakalım bundan sonra getirecek miyiz?

.
135 syf.
·Beğendi·Puan vermedi
Mümtaz Turhan (1908-1969)
Sosyal psikoloji ve deneysel psikoloji alanında çalışmaları olan çok yönlü bir fikir ve kültür adamıdır. 1958 yılında çıkardığı garplılaşmanın neresindeyiz adlı eseriyle modern bir toplumun batının örf adet ve geleneklerini almaktan ziyade ilim zihniyetini almakla gerçekleşeceğini savunur. Buna dair sorunları ele alır ve çözüm yolları üretir. Batı medeniyetinin esas unsurlarının bilim ,teknik,insan haklarını teminat altına alan hukuk ve hürriyet olduğunu ve hakiki batılılığın ise bu prensiplere uymakla gerçekleşeceğinden bahseder.Mümtaz Turhan batının bilim zihniyetini almanın yolunun eğitimden geçeceğini savunur.Eğitimde kemiyeten çok keyfiyete önem verir mesela herkesin okuma yazma bilmesinden ziyade birinci sınıf bilim adamları yetiştirilmesinin öncelikli olduğuna inanır. Gelişmiş ülkelerin üniversitelerinde, eğitim teşkilatlarında,sanayide, büyük iş merkezlerinde, hastanelerinde kısacası her platformda psikolog ,sosyolog bulundurmasının bizim ülkemizle kıyasını yaparak ülkemiz için de bu oranın artmasının gelişmeye katkı sağlayacağına inanır. En verimli yatırımın eğitim olduğunu ve kalkınmanın da kaliteli bir eğitimle olacağını söyler.
135 syf.
·Puan vermedi
Yazar; Ruh, fikir ve ilim dünyasında Garplılaşmanın temin edilmeden maddi manada Garplılaşmanın kalıcı olmayacağını, başarılamayacağını örneklerle aktarmıştır
135 syf.
·2 günde·Beğendi·9/10 puan
Avrupa'da psikoloji ve sosyoloji alanlarında eğitim görmüş olan Prof.Dr. Mümtaz Turhan, 1908- 1969 yılları arasında yaşamıştır.
Bu kitabını ise 1958 yılında yazmıştır.
60 yıl önce yazılan bu kitap; ekonomik ve kültürel kalkınmanın yollarını anlatmıştır.
Bugün de geçerli olan bu tespitler, maalesef öneriden öteye geçememiştir.
Zamanın anlatım diliyle yazıldığından, bazı kelimeler için kitabın sonuna sözlük eklenmiş.
Daha güzelini hayal etmek ve başarabilmek için daha önce nelerin yapıldığını/yapılamadığını bu tür eserlerden okuyarak istifade etmek gerekiyor.
128 sayfalık kitabı, 2 günde rahatlıkla okuyabilirsiniz.
03.09.2018
Ali Rıza Malkoç
#armozdeyis
135 syf.
·7/10 puan
Garplılaşmanın sadece taklidinde olduğumuzu anlatan güzel bir eser ve sadece araştırmacıların değil bugün geldiğimiz noktaya hangi aşamalaradan geçerek geldiğimizi anlatan güzle bir eser.
135 syf.
·2 günde·Beğendi·7/10 puan
Mümtaz Turhan hoca Türk sosyoloji tarihi açısından tıpkı Nurettin Topçu ve Cemil Meriç gibi marka isimlerden birisi. Garplılaşmanın Neresindeyiz de kültürel yozlaşmaya doğru evrilmeye başlayan Batı tandanslı yaşam tarzına bir karşı duruş niteliğinde başucu bir eser...
İlk ve ortaokullar için kaliteye ehemmiyet vermeden öğretmen bulmak veya yetiştirmek belki mümkündür. Fakat lise ile üniversiteye öğretmen yetiştirmek, başlı başına bir davadır. Çünkü birbirine sıkı sıkıya bağlı bu iki müessesenin seviyeleri üzerinde, istenildiği gibi oynamak mümkün değildir.
Zira mühim olan bir şoförün, bir ziraat amelesinin hatta bir ustabaşı veya makinistin, okuma yazma bilmesi değildir; mühim olan bir memleketin, idare ve iş başında bulunanların emrine verilmesi lazım gelen birinci sınıf ilim ve ihtisas adamına sahip olup olmamasıdır.
Mesela bugün elektriği elde edebilmek için muhakkak evvela, çıra kandil, sonra hava gazı yakmak mı lâzımdır? Öyleyse, rönesansı yapmadan bugün garp medeniyetine kavuşmuş olan İskandinavya, Rusya ve Japonya'nın durumunu nasıl izah edeceğiz?
"Her devrin garplılaşma taraftarlarının
cemiyetin muayyen bazı kısımlarında meydana getirmiş oldukları yenilikler, esas müesseseleri temelinden değiştirecek veya yenilerini iyice kurulmasını temin edecek mahirette olmadığından hedefe eriştirememiştir."
"Hakiki inkılapçılık sadece mevcudu muhafaza etmekle kalmamalı, onu zamanın icaplarına göre inkişaf ettirmeli ve tamamlamalıdır."
"Garp medeniyetini diğer medeniyetlerden ayırdığı, ona asıl hüviyetini verdiği hususunda ilim ve fikir adamları arasında tam bir birlik vardır."

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Garplılaşmanın Neresindeyiz?
Baskı tarihi:
1967
Sayfa sayısı:
136
Format:
Karton kapak
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Yağmur Yayınları
Baskılar:
Garplılaşmanın Neresindeyiz?
Garplılaşmanın Neresindeyiz?

Kitabı okuyanlar 63 okur

  • BA

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%0
9
%0
8
%0
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0