Adı:
Gaspıralı İsmail
Baskı tarihi:
Ocak 2014
Sayfa sayısı:
150
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786054726356
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Pozitif Yayıncılık
Gaspıralı, Türk Milleti'nin bir bütün olduğuna inanıyordu. Coğrafi ayrılıkları ve lehçeyi bu bütünün önünde bir engel olarak görmüyordu. Bu düşüncesinde dile büyük bir önem veriyor, sade bir Türkçe ile konuşup yazmanın bu bütünlüğü sağlamada önemli bir adım olacağına inanıyordu.

Dil konusunda gösterdiği özverili çabaları eğitim konusunda da gösteren Gaspıralı İsmail, ilk okulunu, 1884 yılında Bahçesaray'da açmıştır. Yeni bir yöntemle okumayı ve yazmayı kısa zamanda öğreten okulların sayısı gittikçe artmış, 10 yıl içinde bu yöntemle eğitim veren 100 kadar okulun açılmasına öncülük etmiştir. Araştırmacılara göre, bu rakam daha sonra 5 bine kadar ulaşmıştır.

Fikirleri, çıkardığı Tercüman Gazetesi aracılığıyla, Kafkasya, Kazan, Sibirya, Türkistan, Çin, İran ve Mısır'da tanınan Gaspıralı, 1907'de, Kahire'de bir İslam Kongresi toplayabilmek için büyük çaba sarf etmiş,1910'da ise Hindistan'a giderek Bombay'daki Encümen-i İslamiye'nin toplantılarına katılarak görüşlerini anlatmıştır.

Türk Dünyası'nın gördüğü ender zeki ve idealist şahsiyetlerden birisi olan Gaspıralı İsmail, sadece Rusya Türkleri'nin değil, bütün Müslümanlar'ın meseleleriyle yakından ilgilenmiştir.

Bu kitap, Çarlık Rusyası'nın Türk halkını eğitimsizliğe ve geriliğe sürükleyen politikalarına karşı siyasi mücadelenin ve toplumsal bir bilincinin oluşturulmasının da öyküsü aslında. Gaspıralı İsmail ile ortaya konulan fikirler, bir dönemin kırılmasını da yansıtması açısından tarihe ışık tutuyor.
(Tanıtım Bülteninden)
İdealist, vatan sevgisi ile dolu ve milletine gönülden bağlı bir Türk aydını Gaspıralı İsmail Bey'in olağanüstü mücadelesini anlatan başka bir Türk aydını Necip Hablemitoğlu. Rusya- Kırım'da başlayan tüm Türk Dünyasına yayılan bir gazeteyle bir halkı örgütleyip, eğitim mücadelesine dönüşen asil bir çabayı okurken hayran oluyor ve duygulanıyorsunuz.
Yazarın bitirdiği cümleyle "Bütün hayatını Türklüğün yükselmesine sarf eden İsmail Bey, Türk halkının ebedi Şükranına layıktır "
Gaspıralı İsmail Türk Dünyasının cehaletini fark eden ve ömrü boyunca bu uğurda mücadele eden değerli bir şahsiyet.Gaspıralıyı anlayabilirsek ,dilde fikirde işte birlik diyebilirsek Türk dünyası olarak Turanda birleşebiliriz.Kitap Gaspıralıyı çok güzel özetlemiş ama kendi romanlarını ve fikri yazılarını tavsiye ederim
Yaşadığı dönemin şartlarına rağmen ortak dil, milli şuur kavramlarını anlatabilmek için büyük uğraşlar veren bir kişiliği, çeşitli kaynaklardan alıntılar ve özetler ile bizlere anlatıyor ve o gün yaşananların bugün nasıl sonuçlarının olduğunu anlamamızı kolaylaştırıyor.
Gaspıralı Ismail bey'i kitaplar anlatamaz ama bu eser onun ne şanlı, onurlu bir insan olduğunu ortaya koyuyor. Rusya'da 16 yaşındayken yerel bir gazete de Girit'te ki Türklere saldıran Rumların yaptıkları zulümleri okumuşlar. Ve tatilde ailelerinin yanına gideceklerine Türklük aşkı ile 16 yaşındaki 2 çocuk bir sandala binip Volga nehri boyunca 45 gün boyunca kürek çekerek Kırım'a ulaşmışlar. Amaçları burada ki soydaşlarının yardımına koşmaktı. Odesa'da Türkiye'ye giden pasaportsuz ve kaçak bindikleri bir gemide yakalanıp ailelerine teslim edilmişler. Aslında o kadar çok yazılacak şey var ki hakkında. Bu eser ile sadece genel bir bilgi sahibi olabilirsiniz. Onun 16 yaşında ani bir atakla kalkıştığı hareketi hayatı boyunca emin olamdan adım atmamasına sebep olacakmış. Necip Hablemitoğlu'nun Türk oğlu Türk Gaspıralı Ismail Bey'i özet olarak anlatan değerli eseri, ruhları şad olsun.
"Hakim bir milletin; mahkûm düşmesi, mahkûm bir milletin
yok olması, mektepsizlikten ileri gelir"
Necip Hablemitoğlu
Sayfa 76 - Bir Harf Yayınları
Gaspıralı İsmail Bey, Türk Milletinin boylarını birbirine
bağlayan en önemli unsurun; "DİL" olduğu görüşündeydi.
Türk dünyasında konuşulan büyük, küçük birçok lehçelerden
öyle bir ortak lehçe seçilmeliydi ki, Tuna boylarında yaşayan
bir Türk'le, Doğu Türkistanlı bir Türk rahatlıkla konuşup anlaşabilmeliydi.
Bazı Türk lehçeleri vardı ki, (Yakutça ve Çuvaşça)
gibi bunlar müstakil bir dile gitmekteydi. Aynı şekilde
"DİL BÜTÜNLÜĞÜ" parçalanan milletlerin de akıbeti parçalanmak
ve yok olmaktı. Bu gerçeği gören Gaspıralı İsmail Bey,
Türk lehçeleri arasında yaratılmaya çalışılan uçurumu kapatmak
gayesi ile bütün faaliyet hayatının en önemli kısmını
"Dilde Birlik" idesinin tahakkukuna hasretmiştir.
Necip Hablemitoğlu
Sayfa 45 - Bir Harf Yayınları
1878 yılında Bahçesaray Belediye Reisliğine seçilen
Gaspıralı İsmail Bey, iyi niyetle çalışmak istemişse de birçok
teşebbüsleri diğer belediye idare üyeleri tarafından baltalanmıştır.
İşbaşına gelirken programında olduğu üzere, şehir sokaklarına
fener koydurmak, hastahane açmak, cahil Türkler
için okuma yazma kursları açmak gibi tasarıları, "belediye
kasasından para eksilir" düşüncesi ile diğer belediye idare
üyeleri tarafından reddedilmiştir. Buna rağmen Gaspıralı İsmail
Bey, tasarılarını her fırsatta gerçekleştirmekten de geri
kalmamıştır. İsmail Bey; Türk okullarının onarımını yapmak,
öğretmenlerinin ücretlerini ödemek ve zeki fakir çocukların
yüksek okullarda okumalarını sağlamak için Kırım'ın bütün
şehir kasaba ve köylerinde "Cemiyet-i Hayriye"ler kurdurdu.
Bunların gelirleri hamiyetli Türkler tarafından bağış yolu ile
sağlandı.
Necip Hablemitoğlu
Sayfa 21 - Bir Harf Yayınları
"Çarlık Rusya'sı Gaspıralı'yı yıkamamıştı.Bolşevizm tufanı da onun, milletinin kalbinde bıraktığı büyük hürmet ve minnet izini silemeyecektir."
İlminski'ye göre: Arap alfabesi kullanılırken Türk lehçeleri arasındaki ayrılık göze çarpmıyordu. Bu bakımdan Arap alfa­besi birleştirici bir özelliği sahipti. Halbuki Rus alfabesi fonotik yazıya yakın olduğundan en küçük ayrılıkları dahi göstermek­teydi. Bu noktadan hareketle Türk dili mümkün olduğu kadar küçük lehçelere bölünmeli, bu küçük lehçelere de Rusça keli­me ve dil kuralları sokularak bunların birer bağımsız dil haline gelmeleri sağlanmalıydı. Böylece Rusya'da yaşayan Türkler'in Rus kültürünün potasında kolayca eriyerek, Ruslaşmaları mümkün olabilecekti.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Gaspıralı İsmail
Baskı tarihi:
Ocak 2014
Sayfa sayısı:
150
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786054726356
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Pozitif Yayıncılık
Gaspıralı, Türk Milleti'nin bir bütün olduğuna inanıyordu. Coğrafi ayrılıkları ve lehçeyi bu bütünün önünde bir engel olarak görmüyordu. Bu düşüncesinde dile büyük bir önem veriyor, sade bir Türkçe ile konuşup yazmanın bu bütünlüğü sağlamada önemli bir adım olacağına inanıyordu.

Dil konusunda gösterdiği özverili çabaları eğitim konusunda da gösteren Gaspıralı İsmail, ilk okulunu, 1884 yılında Bahçesaray'da açmıştır. Yeni bir yöntemle okumayı ve yazmayı kısa zamanda öğreten okulların sayısı gittikçe artmış, 10 yıl içinde bu yöntemle eğitim veren 100 kadar okulun açılmasına öncülük etmiştir. Araştırmacılara göre, bu rakam daha sonra 5 bine kadar ulaşmıştır.

Fikirleri, çıkardığı Tercüman Gazetesi aracılığıyla, Kafkasya, Kazan, Sibirya, Türkistan, Çin, İran ve Mısır'da tanınan Gaspıralı, 1907'de, Kahire'de bir İslam Kongresi toplayabilmek için büyük çaba sarf etmiş,1910'da ise Hindistan'a giderek Bombay'daki Encümen-i İslamiye'nin toplantılarına katılarak görüşlerini anlatmıştır.

Türk Dünyası'nın gördüğü ender zeki ve idealist şahsiyetlerden birisi olan Gaspıralı İsmail, sadece Rusya Türkleri'nin değil, bütün Müslümanlar'ın meseleleriyle yakından ilgilenmiştir.

Bu kitap, Çarlık Rusyası'nın Türk halkını eğitimsizliğe ve geriliğe sürükleyen politikalarına karşı siyasi mücadelenin ve toplumsal bir bilincinin oluşturulmasının da öyküsü aslında. Gaspıralı İsmail ile ortaya konulan fikirler, bir dönemin kırılmasını da yansıtması açısından tarihe ışık tutuyor.
(Tanıtım Bülteninden)

Kitabı okuyanlar 19 okur

  • Muhammet Kose
  • İbrahim Okumuş
  • Aykut
  • Aysun Öztürk
  • Murathan
  • Orhan C.
  • Omer Demir
  • Seyid Ahmet GÜLTEKİN
  • Yusuf Çalışkan
  • Yusuf

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%66.7 (4)
9
%16.7 (1)
8
%16.7 (1)
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0