1000Kitap Logosu
Gazâlî'nin Felsefî Kelâmı
Gazâlî'nin Felsefî Kelâmı
Gazâlî'nin Felsefî Kelâmı

Gazâlî'nin Felsefî Kelâmı

OKUYACAKLARIMA EKLE
0.0
0 Kişi
4
Okunma
0
Beğeni
72
Gösterim
503 sayfa · 
 Tahmini okuma süresi: 14 sa. 15 dk.
Basım
Türkçe · Türkiye · Klasik Yayınları · Aralık 2012 · Karton kapak · 9786055245085
Gazâlî, İslâm düşünce tarihinin en dikkat çekici isimlerinden birisidir. Onun kelâm, felsefe, tasavvuf ve fıkıh gibi disiplinlerin tarihinde bir dönüm noktası teşkil ettiği, hatta eserleriyle İslam toplumlarının dini algılayış ve yaşayışlarında da derin izler bıraktığı, bilinen bir gerçektir. Etkileyici hayat hikâyesiyle o, zihinlere, ömrü boyunca hakikatin peşinde koşmaktan vazgeçmeyen bir entelektüel, tarih boyunca filozoflara yöneltilmiş en derinlikli eleştiriyi kaleme almış bir kelâmcı, dinî ilimlere diriltici bir ruh üflemek için uğraşan bir âlim ve tasavvufun sunduğu ilim-amel/bilgi-eylem birlikteliğinden derinden etkilenen bir sûfî olarak kazınmıştır. Frank Griffel’ın Gazâlî’nin Felsefî Kelâmı adlı eseri, onun bu çok yönlü entelektüel birikimini, kozmolojiye dair öğretilerini merkeze alarak ustalıkla incelemekte. Griffel, Gazâlî’nin hayatı, ilmî mirası ve yorum yöntemi ile âlemin yaratılışı, ilahî, insanî ve tabiî nedensellik hakkındaki görüşlerini hayranlık uyandıracak bir titizlikte ele almakla kalmamakta, bu konularda Batılı ilim çevrelerinde hâkim olan yanlış anlamaları sorgulayarak Gazâlî gibi önemli ve etkileyici bir düşünüre dair tutarlı ve incelikli bir resim sunmayı da başarmaktadır.
4 mağazanın 4 ürününün ortalama fiyatı: ₺47,17
Yunus Özdemir
Gazâlî'nin Felsefî Kelâmı'ı inceledi.
503 syf.
Gazâlî'nin Düşüncesinde Kozmoloji
Gazâlî'nin Düşüncesinde Kozmoloji ✿ ✿ ✿ İslâm, araştırarak düşünmeyi ister. Müslümanın gündelik hayatında etrafındaki cisimleri araştırıp keşfetmeyi amaçlaması kültürel bir dürtü oluşmasına zemin hazırlamıştır. Tefekkür kültürünün birikiminden her birey bir anlam dünyasına sahip olmaya çalışır. Üstümüzdeki gök kubbenin verdiği hayretle bu anlam dünyamızı bilmediğimiz manâları keşfetmeye çalışırız. Manâsını aradığımız kâinat ve âlem bileşiklerinin ve değişebilir doğası karşısında hâyret duygusunu yakalamaya çalışırız. Yale Üniversitesi’nde İslâm Araştırmaları Bölümünde görev yapan Frank Griffel, “Gazâlî'nin Felsefî Kelâmı” çalışmasıyla Ebû Hâmid Gazâlî’nin (1058-1111) felsefe ve kelâm alanlarında ki fikir ve disiplinleri sorguluyor. Giriş ve sonuç başlıkları dışında dokuz bölümden oluşan bu kitap, Gazâlî’nin biyografisi, öğrencileri ve takipçileri ile kitabın ilk bölümleri biyografik ve sosyal bir okuma sunmaktadır. Kitabın orta bölümleri; Gazâlî’ye göre felsefenin rolü, akıl ve vahiy konusu, tehâfütül felâsife düşüncesi ile Gazâlî kozmolojisi hakkında bilgiler verir. Son başlıklar ise Gazâlî'nin önemli eserlerinden; filozofların tutarsızlıkları, İhyâu ulûmi'd-dîn ve İhyâu ulûmi'd-dîn’den sonra yazılan eserleri hakkında konular işlenir. Frank Griffel, Gazâlî’nin hem hayatı hem de kozmolojisine ilişkin öğretileri ele alır. Bu öğretilerin konusu felsefî kelâm disiplini dahilinde irdeler. Griffel, kitabın birinci kısmında ki Gazâlî’nin hayatını anlattığı temel çalışmasının en öncelikli amacı: Bağdat’tan ayrılmadan önce onun bir mütekellim ve felsefe karşıtı olmaktan çıkıp kelamdan uzak duran ve tasavvufla sünnîliği, hatta belki felsefeyi bile uzlaştırmaya çalışan bir sûfîye dönüştüğü biçimindeki çağdaş yaygın görüşün, onun hayatı hakkındaki en güvenilir kaynaklarla desteklenip desteklenemeyeceğini keşfetmekti. Bu bağlamda yazar Gazâlî dönemindeki kaynakları ile günümüz kaynak literatürlerini karşılaştırmalı bir okuma yaparak, bilgi sentezi yapmaktadır. Kitabın Gazâlî hakkındaki ele aldığı konulardan bir tanesi de “Kozmoloji” yâni alemin en temel bileşenleri ve onların birbiriyle nasıl ilişkiye geçtikleridir. Tanrı'nın alemdeki her var olanı ve olayı yarattığını düşünen Gazali örneğinde kozmoloji, Tanrı'nın âlemi nasıl yarattığı ve kendi yarattığıyla nasıl ilişkili olduğunu ifade etmektedir. Mişkâtü'l-envâr kitabında Gazâlî, filozofların geliştirdikleri ve daha önce hiç bir Sünnî kelâmcının eserlerinde görülmemiş kozmolojik ilkeleri yansıtan konu ve imalı bir dil geliştirmiştir. Sistematik bir düşünür olan Gazâlî, bu yönünü kendi kozmolojisini nasıl geliştirdiği konusunda görülmektedir. Eş’arî ve İbn Sînâcı kutuplarında kendisine hâs bir yer edinmektedir. Gazali, kendi analizi üzerinden, hem Tanrı'nın fail-i muhtâr oluşunu muhafaza etmeyi umut eden Müslüman bir kelamcı olarak kalıp hem de İbn Sina'nın determinist kozmolojisini benimseme doğrultusunda çok zekice bir yöntem keşfetmiştir. Dikkat çekici bir bilgide Gazâlî’nin kendi kozmolojisini açık seçik ifadelerle açıkladığı hiç bir eserinin bulunmadığıdır. Ancak külliyatın dikkatli bir okuma sonucu kelâmı hakkında belirgin bir resim ortaya çıkar. Gazâlî’nin öğretici bir yaklaşımına göre kelâm ve metafizikle ilgili konuları sıradan insanlara aktarmanın istenmeyen sonuçlara yol açacağına kanaatine varır. Bu kanaatle okuyucularını kelâm ve metafizikle ilgili konularla meşgul etme noktasında ağzı daha sıkı olma sonucu doğurmuştur. Frank Griffel, “Gazâlî’nin Felsefî Kelâmı” kitabında Gazâlî'nin, Tanrı'nın alemi nasıl yarattığı ve onun üzerinde nasıl hükümranlık kurduğuna ilişkin düşüncesindeki farklı motiflerin tutarlı bir yorumunu sunmaya çalışmaktadır. Kitabın iki kısımdan oluşu; Gazâlî’nin hayatı hakkında kaynaklara ilişkin, ki bu kaynakları Gazâlî'nin kendi dönemi ile günümüz çalışmalarında ortaya çıkan kaynaklar- ayrıntılı bir çalışma sunmaktadır. İkinci kısım ise Gazâlî'nin kozmolojik düşünce sistemi hakkındadır. Bu düşünce sistemi bir çok felsefî ve kelâmî meselelerle karşılaştırılması yapılmıştır. Kitabın Künyesi: Frank Griffel, Gazâlî’nin Felsefî Kelâmı, çev. İbrahim Halil Üçer ve Muhammed Fatih Kılıç, Klasik Yayınları, Birinci Basım Aralık 2012. Yunus Özdemir. • Yazı Güncellendi. Haziran 2021. • Bu yazı Kitap Haber sitesinde yayınlandı. kitaphaber.com.tr/gazalinin-dusuncesi...
Gazâlî'nin Felsefî Kelâmı
OKUYACAKLARIMA EKLE
2
207