Genç Safahat

9,0/10  (3 Oy) · 
14 okunma  · 
2 beğeni  · 
888 gösterim
Mehmet Akif'in Safahat isimli şiir külliyatının gençler için düzenlenmiş özü

Edebiyatımızın, dilimizin anıt eserlerinden Safahat, aradan geçen yüz yıla yakın zamandan beri gündemimizde. Bir şiir kitabının yüzyıl boyunca sürekli okunması, gündemde kalması, mısralarının dillerde dolaşması, ezberlemesi boşuna değildir. O gençlik için düşünceleri, idealleri olan, geniş ufuklu, samimi, hassas yürekli bir şairin eseri.

İstiklal Marşımızın şairi Mehmed Akif Ersoy'unşiir ve fikir dünyasını tanımak için bir başlangıç yapmayı arzulayan gençlere böyle bir kitap armağan etmek istedik.
 • Baskı Tarihi:
  2007
 • Sayfa Sayısı:
  168
 • ISBN:
  9789757382348
 • Yayınevi:
  Tyb Vakfı Mehmet Akif Araştırmaları Merkezi Yayınları
 • Kitabın Türü:
Sergen Özen 
 24 Oca 2016 · Kitabı okudu · 9/10 puan

Genç Safahat, Akif'in şiirlerinin derlenmiş bölümleri olup, okuyucunun anlamakta güçlük çekmeyeceği bir eserdir. Şair, Memleketin derdini, kendi derdi gibi görmüş; Harb yıllarını, Milli Mücadele'deki direnişi en içten duygularıyla şiirlerine yansıtmıştır.
Akif, Milletin içine düştüğü o çalkantılı yıllarda zevk-ü sefâ'ya düşen insanları sert bir şekilde eleştirip, dem vurur.
Kitabın editörlüğünü yapan Mehmet Doğan, şiirlerde yer alan yabancı kelimeleri sadeleştirmeyip, karşısına bu kelimelerin anlamlarını yazmış; şerhli halinin uyak düzenini bozup, şiiri anlamsızlaştıracağını düşünmüş olmalı.
"Asım'ın Nesli" defalarca okuyacağım şiir türlerinden sadece bir tanesi.
Akif'in yazdığı şiirler Çanakkale'de askerlere dağıtılıp, bir motivasyon kaynağı olabiliyorsa o şiirlerin anlam derinliğini düşünmek lazım.

Kitaptan 2 Alıntı

Sergen Özen 
 21 Oca 2016 · Kitabı okudu · İnceledi · 9/10 puan

...
Ey millet artık uyan! Cehline kurban gidiyorsun!
İslâmı da "batsın" diye tutmuş, yed'iyorsun!
Allah'tan utan! Bâri bırak dini elinden...
Gir leş gibi topraklara kendin. Gireceksen!
Lâkin, ne demek bizleri Allah ile iskât?
Allahtan utanmak da olur ilim ile...
Heyhat!*

Genç Safahat, Mehmet Akif ErsoyGenç Safahat, Mehmet Akif Ersoy
Sergen Özen 
 16 Oca 2016 · Kitabı okudu · İnceledi · 9/10 puan

"....Vebâli kendine âiddir İbni Hattâb'ın.
Kadın ne söyledi, Abbas işitmedin mi demin?
Yarın huzûr-i ilâhide, kimseler, Ömer'in
Şerik-i haybeti olmaz, bugünlük olsa bile;
Evet, hilâfeti yüklenmiyeydi vaktiyle.
Kenar-ı Dicle'de bir kurt aşırsa koyunu,
Gelir de adl-i İlâhî sorar Ömer'den onu!
Bir ihtiyar karı bî-kes kalır, Ömer mes'ûl!
Yetîmi, girye-i hüsrân alır, Ömer mes'ûl!
Bir âşiyân-ı sefâlet bakılmayıp göçse:
Ömer kalır yine altında, hiç değil kimse!
Zemîne gadr ile bir damla kan dökünce biri:
O damla bir koca girdâb olur boğar Ömer'i!
Ömer duyulmada her kalbin inkisârından;
Ömer koğulmada her mâtemin civarından!
Ömer Halîfe iken başka kim çıkar mes'ûl?
Ömer ne yapsın, İlâhî, beşer zalûm ü cehûl!
Ömer'den isteniyor beklenen Muhammed'den
Ömer! Ömer! Nasıl aldın bu bârı sırtına sen?"

Genç Safahat, Mehmet Akif ErsoyGenç Safahat, Mehmet Akif Ersoy