Gizler Gizemler

10,0/10  (1 Oy) · 
1 okunma  · 
1 beğeni  · 
317 gösterim
Bu kitap Ezoterik-Batıni oluşumları tarihsel bir perspektif içinde ele almaktadır. Meslek ve Sanatların gelişimiyle birlikte bu sanat ve mesleklerin bilgi ve becerilerini yalnızca meslek erbabına iletmek ve mesleğin kendi disipliniyle bağlı olmayanlardan bu bilgi ve becerileri uzak tutmak için bir çaba başlamıştır. Başlangıçta meslek ve sanatı tanrıların himayesine almak suretiyle sağlanan bu saklılık daha sonraları pek çok sanat ve zümrenin olağan saklama davranışı haline gelmiştir. Ancak temelde olan işlevi, yani bilgi ve becerileri ehil ve haklı olanlara açmak ve hakkı olmayanlardan saklamak işlevi halen de devam etmektedir. Bazı alanlarda sadece sembolik nitelikte kalmış olsa da bu işlev insanlar için halen de büyük bir önem taşımakta ve kutsalmışçasına özenle korunmaktadır. Kitap bu süreci, tarihin ilk sayfalarından itibaren olan gelişmesini yansız ve objektif bir şekilde ele almayı hedeflemektedir. Bu yansızlık Ezoterik ve Batıni nitelikteki bu tutum ve davranışların artık gereklerini yitirmiş oldukları anlamına asla gelmez ve gelmemelidir. Tam tersine bu tür Batıni diyebileceğimiz kurum ve kuruluşlara gereksinim her geçen gün daha da artmaktadır. Bunun nedeni de globalleşen dünyada özgün topluluklara olan temel gereksinimdir. Kitapta olguların öyküsünden çok bu tarih boyunca sürüp gelen ve etkisini durmadan daha da arttıran akım da irdelenmeye ve incelenmeye çalışılmıştır.

Kitaptan 6 Alıntı

Pisagor sadece bir matematikçi değildi.
Öğrencileri ve takipçileri tarafından sürdürülüp yayılan ve Güney İtalya’ da geniş yandaş kitleleri bulan Pitagoryen Kardeşlik Örgütü, sonraki ezoterik örgütlerin ilk modelini oluşturmuştur. Temel felsefesi de hem Ortodoks, hem heterodoks İslam felsefesi, hatta İslam’ın öz ilkeleri de dahil olmak üzere birçok felsefe akımını, hem de bu arada sosyalist ve materyalist düşünceyi derinden etkilemiştir.

Gizler Gizemler, Ali Nahit BabaoğluGizler Gizemler, Ali Nahit Babaoğlu

Aristoteles’e göre Sayı kavramı, Pythagoras düşüncesinin en özgün yönü olmuştur. Nesneler Pitagorculara göre sayılardan ibarettir; sayılarla ölçülebilir, sayılara bölünebilirler. Nesneler belirli sayı biçimlenmeleriyle bir araya gelir ve böylece başka nesneleri oluştururlar.

Gizler Gizemler, Ali Nahit BabaoğluGizler Gizemler, Ali Nahit Babaoğlu

Mısır uygarlığı öteki dünyadan çok şey beklemekteydi. Bütün o vaadedilen iyi şeylere ulaşmak için temelde iyi ve dürüst olmak koşuldu. Ölümden sonra kişinin yüreği tartılacaktı. Tartı ölçüsü bir tüydü. Yüreğin en az bir tüy kadar hafif olması gerekirdi. Terazinin yürek doğrultusunda en küçük bir sapışında sıra sıra cezalar kişiyi beklerdi.

Gizler Gizemler, Ali Nahit BabaoğluGizler Gizemler, Ali Nahit Babaoğlu

Pythagoras düşüncesinde en önemli inanç ruhun transmigrasyonu, yani tam olgunluğa ulaşıncaya kadar durmadan yeni bedenlere gireceği inancıdır. Kimi Pitagorcular buradan, bütün şeylerin aynılığı ve akrabalığı düşüncesini geliştirmişlerdir.

Gizler Gizemler, Ali Nahit BabaoğluGizler Gizemler, Ali Nahit Babaoğlu

Pythagoras(Pisagor) kendisi, öğretisini Apollo ve Muse’lere bağlamıştır. Ona göre Apollo, kozmik prensibin simgesidir ve insanlara etkisi de, müzik ve güzel sanatların koruyucu tanrıçaları olan Muse’ler aracılığıyladır.

Gizler Gizemler, Ali Nahit BabaoğluGizler Gizemler, Ali Nahit Babaoğlu

Tek tanrı inancı durup dururken gelmiş bir kavram olmaktan çok uzaktır. Daha önceleri de bölgelerin genel baş tanrılarının birbirlerinden nitelik olarak farklı tanrılar olmayıp, aynı tanrının çeşitli görüntüleri olduğu, daha doğrusu farklı adların aynı sözcüğün farklı dillerdeki çevirileri olduğu inancı yaygındı. Örneğin Ra, evrenin yaratıcısı olduğuna göre, Babil inancında aynı işi yapan tanrı Marduk’la aynı kişilikten ibaretti. Herodotos Mısır’ı anlatırken, “Amon, Zeus’un Mısır’daki adıdır.” demektedir.

Gizler Gizemler, Ali Nahit BabaoğluGizler Gizemler, Ali Nahit Babaoğlu