Gölgeler ve Işıklar (Risale Okumaları)Metin Karabaşoğlu

·
Okunma
·
Beğeni
·
250
Gösterim
Adı:
Gölgeler ve Işıklar
Alt başlık:
Risale Okumaları
Baskı tarihi:
Nisan 2018
Sayfa sayısı:
192
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786053263128
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
İz Yayıncılık
“Ve bazıları ışığın, bazıları gölgenin peşine düştü” der “Çorak Ülke”nin büyük şairi T.S. Eliot. İnsanlık tarihini de bu şekilde okumak mümkündür aslında: ışığın peşine düşenler, gölgenin peşine düşenler.
Gölgeler ve Işıklar’da ise, ışığın peşinden gitmiş, ahir zaman şartlarında Kur’ân’ın aydınlığında yaşamış bir isim olarak Bediüzzaman’ın hayatından ve eserinden ilhamla kaleme alınmış yazılar biraraya geliyor.
Bu kitabın kimilerinin gölgeler, kimilerinin ise ışığın peşinde gittiği şu dünyada nelerin gölgeli, nelerin nuranî olduğunu anlama noktasında küçük bir katkıda bulunacağı ümidini taşıyoruz.
Arada bir susadığımda susuzluğumu gidermek icin kaşıkla içtiğim Risale-i Nur tatlı su pınarı hakkında yazarın rehberliğinde bu pınarın kaynağını, özelliğini ,Bediuzzaman'ın çok ince akla dayalı düşünceleri ve her bir eserin ne tür içerikte bulunduğunu, üzerinde bulunan suizanlara ve sorulara tatmin edici şekilde yanıtlayıp aktarmasıyla ,en çok ilgimi çeken nokta olan akleden kalp ile hem ilim hem nefs müzakere müdahalesi içinde olmak gereği ile ;Risale-i Nur okumaya yeni başlayacaklar veya okurlar icinde daha bilinçli bir sekilde okumak icin önerilir kitap.
Eğer ehl-i dünya tarafından başıma gelen şu eziyet, şu sıkıntı, şu tazyik, ayıplı ve kusurlu nefsim için ise, helâl ediyorum. Benim nefsim belki bununla ıslah-ı hal eder; hem ona keffâretüzzünub olur. Dünya misafirhanesinin safâsını çok gördüm. Azıcık cefâsını görsem, yine şükrederim. Eğer imana ve Kur’ân’a hizmetkârlığım cihetiyle ehl-i dünya beni tazyik ediyorsa, onun müdafaası bana ait değil. Onu, Azîz-i Cebbâra havale ediyorum.

Eğer asılsız ve riyaya sebep ve ihlâsı kıracak bir şöhret-i kâzibeyi kırmak için teveccüh-ü âmmeyi hakkımda bozmak murad ise, onlara rahmet! Çünkü teveccüh-ü âmmeye mazhar olmak ve halkların nazarında şöhret kazanmak, benim gibi adamlara zarardır zannederim. Benimle temas edenler beni bilirler ki, şahsıma karşı hürmet istemiyorum, belki nefret ediyorum. Hattâ kıymettar mühim bir dostumu, fazla hürmeti için belki elli defa tekdir etmişim. Eğer beni çürütmek ve efkâr-ı âmmeden düşürtmek, iskat ettirmekten muradları, tercümanlık ettiğim hakaik-i imaniye ve Kur’âniyeye ait ise, beyhudedir. Zira Kur’ân yıldızlarına perde çekilmez. Gözünü kapayan, yalnız kendi görmez; başkasına gece yapamaz.
"Musibetlerin tenevvüü, musikinin nağmelerinin tenevvüü gibi bana geliyordu." ifadesinin de belgelendiği üzere ,bir yanda kaderi ilahiye karşı boynu kıldan ince,öte yanda dünya ehline karşı dimdik ayakta bir tavır sergileyecekti.
"Şu en mühim tavsiyesi, benim istidadıma ve ahval-i ruhiyeme uygun gelmedi. Ne kadar düşündüm, bunun arkasından mı? Yoksa ötekinin mi? Yoksa daha ötekinin mi arkasından gideyim? Taharride kaldım. Her birinde ayrı ayrı cazibedar hasiyetler var. Biriyle iktifa edemiyorum. O taharride iken Cenab-ı Hakk’ın Rahmetiyle kalbime geldi ki, bu muhtelif turukların başı ve bu cedvellerin menbaı ve şu seyyarelerin güneşi Kur'an-ı Hakim’dir. Hakiki tevhid-i kıble bunda olur. Öyle ise en âla mürşid de ve en ala mukaddes üstad da odur. Ona yapıştım. Nakıs ve perişan istidadım elbette lâyıkıyla o Mürşid-i hakikinin ab-ı hayat hükmünde ki feyzini mas edip alamıyor. Fakat ehli kalb ve sahib-i halin derecatına göre, o feyzi, o ab-ı hayatı yine onun feyziyle gösterebiliriz. Demek Kur'an’dan gelen o sözler ve o nurlar, yalnız aklî mesail-i ilmiye değil. Belki ruhî, halî mesail-i ilmiyedir. Ve pek yüksek ve kıymettar maarif-i İlahiye dir. ".....Said Nursi aklî mesail-i ilmiye boyutunda kalmayıp makûl ve ilmi bir bütünlük içinde olmakla birlikte kalbe ruha duygulara da hitap eden bir üsluba yönelişinin açık örneklerini yansıtır.
Bir kelâma muhatap olurken,insanın dikkat etmesi gereken 4 husus vardır :mütekellim,muhatap,maksad ve makam.Yani kim konuşuyor, kime konuşuyor ,hangi amaçla konuşuyor ve ne konuşuyor?
Risale i nur mesleğini özetleyen "Hatime" ise sefkat sırrını diger üç esasa bağlamakta ve dört temeli şöyle açıklamaktadır: "acz,fakr,şefkat, tefekkür "

Risalei nur da şefkat Cenab- ı Hakka vasıl olmanın ,O'nun rızasına erişmenin en kısa en selametli yolu olarak tarif edilir.Çünkü şefkat "karşılıksız sevgi"dir.Bir ücret bir mükafat beklemeden sevmektir.Herseyi sevebilmenin anahtarıdır. Herseyi sevmek ise bizi herşeyle ,her insanla her canlıyla ,her mevcutla kısacası bütün kainatla alakadar eder.Tüm Kainatla alakadarlığımız bu şefkat sırrıyla bizi" acz ve fakr"gerçeğiyle yüzyüze getirir.Şefkatimizi,aczimizi,fakrımızı öğretir. Zira şefkatimizle her birşeyin ihtiyacını görür ,o ihtiyacın karşılanmasını ister,ama kendimiz o ihtiyaca erişmeyiz. İnsan acz ve zayıftır :iktidarı kısa ihtiyarı ise zayıftır. Bu çelişki ise bizi bütün ihtiyaçları karşılayacak Birinin arayışına götürecektir .Bu ise tefekkürün ilk adımıdır. Şefkatin inkişafı nisbetinde insan acz ve fakrını daha bir derinlikle fark edecek ;kendisinin ve mahlukatın aczini ve fakrını anlaması nisbetinde; Kadir i Rahim 'i daha bir derinlikle tanıyacaktır. Bütün mahlukatın bütün ihtiyaçlarını karşılayan bir Kadir-i Rahimi insan elbette sevecek;bu dörtlünün istismali ,sonuç olarak insan için muhabbetullah kapısını da aralayacaktır.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Gölgeler ve Işıklar
Alt başlık:
Risale Okumaları
Baskı tarihi:
Nisan 2018
Sayfa sayısı:
192
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786053263128
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
İz Yayıncılık
“Ve bazıları ışığın, bazıları gölgenin peşine düştü” der “Çorak Ülke”nin büyük şairi T.S. Eliot. İnsanlık tarihini de bu şekilde okumak mümkündür aslında: ışığın peşine düşenler, gölgenin peşine düşenler.
Gölgeler ve Işıklar’da ise, ışığın peşinden gitmiş, ahir zaman şartlarında Kur’ân’ın aydınlığında yaşamış bir isim olarak Bediüzzaman’ın hayatından ve eserinden ilhamla kaleme alınmış yazılar biraraya geliyor.
Bu kitabın kimilerinin gölgeler, kimilerinin ise ışığın peşinde gittiği şu dünyada nelerin gölgeli, nelerin nuranî olduğunu anlama noktasında küçük bir katkıda bulunacağı ümidini taşıyoruz.

Kitabı okuyanlar 3 okur

  • hızlı ve mübarek
  • Seda Nur
  • Peace

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%0
9
%100 (1)
8
%0
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0