Gösteri Toplumu

9,0/10  (2 Oy) · 
11 okunma  · 
4 beğeni  · 
656 gösterim
Yaşamını medyatik uygarlığın ötesinde, herkesten uzakta ve gizlice tamamlamış olan Guy Debord XX. yüzyılın ikinci yarısının en önemli şahsiyetlerinden ve kâhinlerinden biridir. Gösteriye katılmayı reddeden bir radikaldir!

Debordun Gösteri Toplumu adlı kitabı yıkıcı olduğu kadar tarihe de direnebilmiş bir eserdir. 70lerde yayımlandığında aşırı tezleri nedeniyle şok yaratmış, 80lerde ise hayatın doğruladığı bir metin olarak kabul görmüştür. Egemenliğini tüm dünyada çoktan kurmuş ve gündelik dile geçirmiş olan gösteri toplumunu ilk kez tanımlayan ve adlandıran Debord, kapitalist iktisadın ve meta dolaşımının uzantısı olarak nitelendirdiği gösteri egemenliğinin sosyalist oldukları iddiasında olan ülkelerde de var olduğunu; dünyanın yeniden tek bir pazar haline geleceğini ve bürokratik iktidarların da Amerikan tipi gösterinin hâkimiyeti altına gireceğini söylemiştir. Gösteri Toplumunda tek kelimeyi bile değiştirme gereğini duymadan yıllar sonra kaleme aldığı Gösteri Toplumu Üzerine Yorumlarda mafya, terörizm, polis devleti gibi olguların nasıl gösterinin bir parçası haline geldiklerini sergiler.
Gösteri toplumunda, kurtuluş vaatleri de gösterinin bir parçasına dönüşür, sahteleşir. Tüm dünya aynı gösterinin sahnesidir artık; hepimiz aynı gösterinin oyuncusu ve seyircisi oluruz. Tarihsel bilgiyi yok etmek, özgünlük görünümü altında sansürü genelleştirmek, gösterinin vazgeçilmez ikizi olan terörizme girişmek, doğruyu bir yanlışlık anı
yapmak, öznelliği silmek... gösteri toplumunun söylemini oluşturur.
Bu umutsuzluk kitabı, hapishane halindeki bir dünyada yaşadığımızı gözler önüne serer. Antikçağdan günümüze, zaman kavramından mekân kavramına, şehircilikten turizme ve kültürel tüketim soytarılığına kadar her alana uzanan Gösteri Toplumunun labirentleri arasındaki yolculuk kitabın ortalarında giderek dehşete dönüşür: Çıkış yoktur!

Debord karamsardır! Karamsarlığın doruğunda yaşayan tüm devrimciler gibi gerçekçidir de... Hakikati söyler
 • Baskı Tarihi:
  2012
 • Sayfa Sayısı:
  254
 • ISBN:
  9789755390161
 • Yayınevi:
  Ayrıntı Yayınları
 • Kitabın Türü:

Kitaptan 10 Alıntı

Otomobilden televizyona kadar, gösteri sisteminin seçtiği bütün mallar aynı zamanda "yalnız kalabalıklar'' ın tecrit koşullarını sürekli olarak güçlendirmek üzere sistem in kullandığı silahlardır. Gösteri, kendi varsayımlarını her seferinde daha somut olarak yeniden keşfeder

Gösteri Toplumu, Guy Debord (Sayfa 21 - Ayrıntı Yayınları)Gösteri Toplumu, Guy Debord (Sayfa 21 - Ayrıntı Yayınları)

Gösteri sadece sahte-kullanım' ın hizmetkarı değildir, bizzat kendisi yaşamın sahte-kullanımıdır.

Gösteri Toplumu, Guy Debord (Sayfa 30 - Ayrıntı Yayınları)Gösteri Toplumu, Guy Debord (Sayfa 30 - Ayrıntı Yayınları)

Çağdaş toplum bir gösteri toplumudur ve bu herkesin kabul ettiği bir durumdur. Kendilerini belli etmeyenleri bir süre sonra fark etmek gerekecektir. Çağın gerisinde kalmış ülkelere dokunmadan, sanayileşmiş uluslara damgasını vurma noktasına gelen bir olayı tanımlayan eserler artık dikkate alınmamaktadır. Bu olayı, genellikle ondan yakınmak amacıyla tahlil eden kitapların da tanınmak için gösteriye adamaları son derece tuhaftır.

Gösteri Toplumu, Guy DebordGösteri Toplumu, Guy Debord

İçinde bulunduğunuz durum ve koşullar ne kadar tehlikeli olursa olsun, umutsuzluğa kapılmayın. Asıl her şeyden korkulacak durumlarda korkulacak hiçbir şey yoktur. Tehlikelerle kuşatıldığınızda bu tehlikelerin hiçbirinden korkmayın. Çaresiz kaldığınızda elinize ne geçerse ona güvenin, gafil avlandığınızda gidip düşmanı gafil avlayın.

Gösteri Toplumu, Guy DebordGösteri Toplumu, Guy Debord

Toplum ekonomiye bağlı olduğunu fark ettiği anda, aslında ekonomi topluma bağlıdır. Egemen görünecek kadar büyümüş olan bu gizli güç de gücünü kaybetmiştir. İktisadi bağlamda o (nesne) ben (özne) haline gelmek zorundadır. Özne, toplumdan,yani bizzat toplum içinde yer alan mücadeleden başka bir yerde ortaya çıkamaz. Öznenin olası varoluşu, tarihin iktisadi temelinin ürünü ve üreticisi olarak ortaya çıkan sınıf mücadelelerinin sonuçlarına bağlıdır.

Gösteri Toplumu, Guy DebordGösteri Toplumu, Guy Debord

Ürettiği şeyden ayrılmış olan insan, kendi dünyasının bütün ayrıntılarını giderek daha güçlü bir şekilde bizzat üretir ve böylece kendini dünyasından giderek daha fazla ayrılmış hisseder. Yaşamı kendi ürünü olduğu ölçüde yaşamından ayrı düşmektedir.

Gösteri Toplumu, Guy DebordGösteri Toplumu, Guy Debord

Dünya, çoktandır bir zamanın düşünü görmektedir ama onu gerçek anlamda yaşamak için şimdiden bilincine sahip olması gerekir.

Gösteri Toplumu, Guy DebordGösteri Toplumu, Guy Debord

Kendi bütünlüğü içinde ele alındığında gösteri, mevcut üretim tarzının hem sonucu hem tasarısıdır. Gerçek dünyaya bir eklenti, ona ilave edilen bir süs değildir. O, gerçek toplumun gerçekdışılığının can alıcı noktasıdır. Gerek enformasyon ya da propaganda, gerek reklam ya da doğrudan eğlence tüketimi biçiminde olsun bütün özel biçimleriyle gösteri, toplumsal olarak hakim olan yaşamın mevcut modelini oluşturmaktadır. O, üretimde önceden yapılmış seçimin her alanda onaylanması ve bunun sonucu olan tüketimidir. Gösterinin biçimi ve içeriği, varolan sistemin koşullarının ve amaçlarının tümüyle aynen doğrulanmasıdır. Modern üretimin dışında geçirilen zamanın esas bölümündeki meşguliyet olan gösteri, aynı zamanda bu doğrulamanın sürekli mevcudiyetidir.

Gösteri Toplumu, Guy DebordGösteri Toplumu, Guy Debord
Noir 
29 Haz 2016 · Kitabı okudu · Puan vermedi

"Gerçek anlamda altüst edilmiş dünyada doğru, bir yanlışlık anıdır"

Gösteri Toplumu, Guy DebordGösteri Toplumu, Guy Debord