Günümüzde Karaman ve Hazar Türkleri

·
Okunma
·
Beğeni
·
246
Gösterim
Adı:
Günümüzde Karaman ve Hazar Türkleri
Baskı tarihi:
Ekim 2009
Sayfa sayısı:
224
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789752552715
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
IQ Kültür Sanat Yayıncılık
Hazarlar tarih sahnesinde bir güç kaynağı olarak üç yüz yılı aşan bir süre içinde önemli roller oynamıştır. Üç kıta parçası üzerinde bu gücünü duyurmuş, hatta Hıristiyanlık, İslamiyet gibi evrensel dinlerle tanışmış, fakat bir kader çizgisi olarak üst yöneticiler veya deyim yerinde ise, Patrimonial yapı Yahudilik dinini benimsemiş, bu da sürekli bir etkileşim alanı olarak Hazar kültürünün yabancılaşmasına yol açmıştır. Benzeri görüşler Karaman Türkleri için de geçerlidir. Osmanlının bir devlet kuruluşu olarak, tarih sahnesine çıkışı, Patrimonial yönetim veya Hanedan-ı Hümayunun dünya görüşü ve akraba boylara yönelimi son derece sert olmuştur. Bu durum, Karaman boylarının Anadoludan uzaklaşmasına, Balkan kültürleri içinde önemli oranda kimlik yitirmelerine yol açmıştır
Tarihsel olaylara süreklilik açısından yönelen metodolojik yaklaşımlar, yukarıda belirttiğimiz üzere, hem Karaman boylarını hem de Hazar Türklerinin akıbetini sorma hakkına sahip olmalıdır.Her iki Türk boyları, farklı kültürel ve toplumsal etkileşimler sonucunda ne tür bir tablo çizmişlerdir? İzlerine rastlamak mümkün mü? Varsa yaşam biçimleri, dünya görüşleri ve günümüz Türk toplumuna bakış açıları nelerdir? Tüm bu sorunlara bilimsel açıdan yaklaşımlarda bulunmak, akrabalık değerler sistemi ötesinde bir hak ve sorumluluk duygusudur.
Hazarlar ve Karaman Türk boyları, farklı inanç ve kültürler içinde asimilasyon sürecine maruz kalmak suretiyle büyük ölçüde kimlik depresyonuna maruz kalmış olsalar bile, onların izlerini sürmek yukarıda belirttiğimiz üzere Tarihselci metodoloji açısından vazgeçilmez bir haktır.
Şurası bir kez daha önemle vurgulanmalıdır ki, günümüzde Karaman Türkleri kendilerini Hıristiyan kökenli değil, Türk Ortodoksları olarak algıladıkları gibi, Hazarların evlatları günümüz Karaylar da aynı şekilde kendilerini Semitik kökenli değil Türk Yahudisi olarak tanımlamaktadırlar. Gözleneceği üzere hem Karamanların hem de Hazarların torunları Karaylar da aidiyet duygusunu (community feeling) simgeleyen Türklük olgusu ortak paydayı oluşturmaktadır.
Gerek, Karamanoğlu Mehmet Beyin 13 Mayıs 1277 yılında dile getirdiği Bu günden sonra divanda dergahta mecliste ve meydanda Türkçeden başka dil kullanılmaya tarzındaki kutsal mesajı Türkçenin resmi dil olarak kabulü hususundaki karizmatik davranışları gerekse Cumhurbaşkanlığı forsunda yer alan ve 17 Türk Devletini temsil eden ay ve yıldızdan birinin de Hazar Türkleri olduğunu göz önüne alarak Karaman ve Hazarlar gerçeğinin günümüzde bilimsel araştırmalarla yeniden aydınlığa kavuşturulmaları Tarihselci yaklaşımımızın bir gereğidir
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
Kitaba henüz alıntı eklenmedi.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Günümüzde Karaman ve Hazar Türkleri
Baskı tarihi:
Ekim 2009
Sayfa sayısı:
224
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789752552715
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
IQ Kültür Sanat Yayıncılık
Hazarlar tarih sahnesinde bir güç kaynağı olarak üç yüz yılı aşan bir süre içinde önemli roller oynamıştır. Üç kıta parçası üzerinde bu gücünü duyurmuş, hatta Hıristiyanlık, İslamiyet gibi evrensel dinlerle tanışmış, fakat bir kader çizgisi olarak üst yöneticiler veya deyim yerinde ise, Patrimonial yapı Yahudilik dinini benimsemiş, bu da sürekli bir etkileşim alanı olarak Hazar kültürünün yabancılaşmasına yol açmıştır. Benzeri görüşler Karaman Türkleri için de geçerlidir. Osmanlının bir devlet kuruluşu olarak, tarih sahnesine çıkışı, Patrimonial yönetim veya Hanedan-ı Hümayunun dünya görüşü ve akraba boylara yönelimi son derece sert olmuştur. Bu durum, Karaman boylarının Anadoludan uzaklaşmasına, Balkan kültürleri içinde önemli oranda kimlik yitirmelerine yol açmıştır
Tarihsel olaylara süreklilik açısından yönelen metodolojik yaklaşımlar, yukarıda belirttiğimiz üzere, hem Karaman boylarını hem de Hazar Türklerinin akıbetini sorma hakkına sahip olmalıdır.Her iki Türk boyları, farklı kültürel ve toplumsal etkileşimler sonucunda ne tür bir tablo çizmişlerdir? İzlerine rastlamak mümkün mü? Varsa yaşam biçimleri, dünya görüşleri ve günümüz Türk toplumuna bakış açıları nelerdir? Tüm bu sorunlara bilimsel açıdan yaklaşımlarda bulunmak, akrabalık değerler sistemi ötesinde bir hak ve sorumluluk duygusudur.
Hazarlar ve Karaman Türk boyları, farklı inanç ve kültürler içinde asimilasyon sürecine maruz kalmak suretiyle büyük ölçüde kimlik depresyonuna maruz kalmış olsalar bile, onların izlerini sürmek yukarıda belirttiğimiz üzere Tarihselci metodoloji açısından vazgeçilmez bir haktır.
Şurası bir kez daha önemle vurgulanmalıdır ki, günümüzde Karaman Türkleri kendilerini Hıristiyan kökenli değil, Türk Ortodoksları olarak algıladıkları gibi, Hazarların evlatları günümüz Karaylar da aynı şekilde kendilerini Semitik kökenli değil Türk Yahudisi olarak tanımlamaktadırlar. Gözleneceği üzere hem Karamanların hem de Hazarların torunları Karaylar da aidiyet duygusunu (community feeling) simgeleyen Türklük olgusu ortak paydayı oluşturmaktadır.
Gerek, Karamanoğlu Mehmet Beyin 13 Mayıs 1277 yılında dile getirdiği Bu günden sonra divanda dergahta mecliste ve meydanda Türkçeden başka dil kullanılmaya tarzındaki kutsal mesajı Türkçenin resmi dil olarak kabulü hususundaki karizmatik davranışları gerekse Cumhurbaşkanlığı forsunda yer alan ve 17 Türk Devletini temsil eden ay ve yıldızdan birinin de Hazar Türkleri olduğunu göz önüne alarak Karaman ve Hazarlar gerçeğinin günümüzde bilimsel araştırmalarla yeniden aydınlığa kavuşturulmaları Tarihselci yaklaşımımızın bir gereğidir

Kitabı okuyanlar 1 okur

  • Serdar Alp ÖZTÜRK

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%100 (1)
9
%0
8
%0
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0