Adı:
Güvercin Gerdanlığı
Baskı tarihi:
Ağustos 2013
Sayfa sayısı:
256
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786053540625
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Bordo Siyah Yayınları
İbn Hazm, hayatının aşk acısı bakımından en verimli devresi olan otuz-otuz beş yaşlarında kaleme aldığı Tavku’l-Hamâme ile sevgi psikolojisi alanında yüzyıllar boyu eskimeyen bir şaheser ortaya koymuştur. Güzeller güzeli Nu’m’a duyduğu aşkın erken gelen ölümle katmerlenmesi, belki de bu şiir ve öyküleri böylesine okunur kıldı. İnsan merak ediyor; Nu’m hayatının baharında bu dünyadan ayrılmasaydı, acaba bu kadar güzel, ama bir o kadar da hüzünlü anlatılar doğar mıydı?

Güvercin Gerdanlığı: Klasik Arap edebiyatında aşkın dili.
288 syf.
·6 günde·Puan vermedi
GÜVERCİN GERDANLIĞI NEDİR BİLİR MİSİN KARDEŞ ?
Güvercinin boynundaki o kırmızımtırak tüyler vardır ya, bir kere taktı mı güvercin o tasmayı boynuna başka birisini sevemezmiş, ama bazen fazla sevgiden güvercinler birbirlerini de öldürürlermiş, birbirlerinin gırtlağını deşerlermiş fazla sevgiden, o yüzden o kızıl tasmaya da güvercin gerdanlığı derlermiş.

https://www.youtube.com/watch?v=nirOzGNh864

Sevmeye, sevilmeye, gerçek sevginin, gerçekten sevmenin ne olduğunu anlamaya gerçekten muhtaç olduğumuz; sevmenin sadece dilde kaldığı. ''seni seviyorum''lara tıkıldığı, hatta ''sni svyrm''lara kadar düştüğü şu günlerde; sevme ve sevilmeyle alakalı, ergence değil, gerçekçe bir şeyler okumak isteyenlere...
Aşkın her halinin,aşamalarının beşeriyetten ilahiyata uzanan ,maneviyat tohumlarıyla yoğurularak yazıldığı, İbn Hazm'ın her kesimdem insana hitap eden,herkesin kendinden az çok bir şeyler bulabileceği bir kitap... Konuyu anlattıktan sonra peşine konu ile alakalı kıssalar serpiştirilmiş. Okurken kendinizi o dönemlerde hissettiren bu kitap, özellikle beni kapağıyla kendisine çekti. Bu sebepten ötürü tasarımcılarını da ayrı kutlamak gerek. Tabii sevmediğim ve beni sıkan kısımları oldu. İçinde sıkça karşılaştığım şiirler. Ya ben anlayamadım bazılarını ya da gerçekten anlamsızdı bilemiyorum ama net olduğum bir şey var şiirleri sıkıcıydı. Özellikle kitabın son bölümleri şiirlerle doluydu açıkçası okumadığım kısımları oldu öyle ki gecenin bu vaktinde benim için okuması hayli keyifsiz bir hal aldı. Velhasıl kelam uzatmadan söylemek istiyorum. Bu kitap: Aşk ve Aşk'a dair. Aşk ile kalın... :)
480 syf.
·9/10 puan
Şimdi kitabı falan bırakın da gözünüzün önünde şunu canlandırın. Endülüstesiniz İbn Hazm oturmuş nasihat ediyor, ahali de oturmuş onu dinliyor. Siz de onlardan birisiniz... Huzur!
304 syf.
·5 günde·Beğendi·5/10 puan
Güvercin Gerdanlığı; güvercinlerin boyunlarındaki halka şeklindeki tüyler. Edebiyat aleminde ise aşıkların boyunlarındaki aşk gerdanlığı benzetmesidir.

Endülüsde dünyaya gelen İbn Hazm bu eserinde; seven ve sevilen, aşıklara dair içerinde hikaye, şiirler olan akıcı, sade ve basit anlatımıyla bu eser olmuş.
300 syf.
·4 günde·9/10 puan
Edebiyat, felsefe, siyasi,dini ve bir çok alanlarda çalışan eserler veren dönemin ünlü ilim insanlarından biri olan Ibn i Hazm bu eserinde
Aşk metaforunu yalnız duygusal anlamda ve
kendi görüşlerinden değil;
•Gözlemlemiş olduğu insan davranışlarından,
•Çevresindeki insanlarin aşkın içine düştüğü duygu yoğunluğundan (buhranından) bahsetmesi ve bunu interbilim çerçevesinde işlemesi kitaba hayran duymamı sağladı.

Bazı sayfalarıni okurken kâh ızdırap çektim kâh gönlüm coştu.
Aşkın insanı kör kuyulara hapsedecek kadar kötü bir duygu olduğunu tahmin etmiyordum. Aynı aşkın aklını ve gönlünü dengede tutarsan yücelten bir duygu olduğunu da..
•Sahi akılla kalp bir arada geçinir mi bu soru da bir muamma..
•Allah bizleri rezil etmeyecek ve O'nu unutturmayan bir sevda nasip etsin..
480 syf.
·9/10 puan
Endülüslü İbn Hazm tarafından yazılan Güvercin Gerdanlığı, aşk üzerine yazılan ilk kitap olma özelliğini taşıyor. Kitap; sevgi, sevginin alametleri, aşkın mahiyeti gibi konularda detaylı incelemeler ve hikayeler içeriyor. İbn Hazm aşkı batini planda, ruhlararası etkileşim aracılığıyla gerçekleşen bir olgu olarak görüyor. Aşkın ve ruh'un hikayesi kalu-bela'dan itibaren gelen bir yaratılış ve "öz" anlayışıyla yorumlanmış. Kitabın neredeyse tamamında bahsedilen görüşler tasavvufi fikirlerle açıklanıyor. Hz. Adem, Hz. Havva, kadın ve erkeğin yaradılışı ve ruhsal yapılarıyla alakalı görüşleri günümüz psiklanaliz ekolünde anima ve animus arketipine uygunluk gösteriyor. Genel olarak yazarın düşünsel manada çağının çok ötesinde bir bilge olduğunu da belirtmek gerekiyor. Konuya ilgi duyanlar için mutlaka okunması gereken kitaplardan olduğunu düşünüyorum. Keyifli okumalar dilerim.
288 syf.
·2 günde·Beğendi·Puan vermedi
Hangi dinden, milletten, kültürden olursa olsun, insanlığın ortak dili kabul edebileceğimiz aşk üzerine ve bu duygunun devamı kabul edebileceğimiz dostluk üzerine araştırmalardan, gözlemlerden, incelemelerden ve hatıralardan oluşan bir eser.
Kitaba bir dosta yazılmış mektup formunda giriş yapılması, esere olan ilgiyi artırıyor. Zira mektup, samimiyettir; onu yazanla okuyanı zaman ve mekân mefhumunu ortadan kaldırarak bütünler. Böylece bin yıl evvel yaşamış olan yazarla duygudaşlık kurmak, yazılanları içselleştirmek daha kolay olmuş okur açısından.
480 syf.
·Puan vermedi
“Ey beni görmediğim birini sevmekten dolayı ayıplayan! beni aşkta zayıf birisi olarak tanımakla aşırı davrandın. Peki söylesene bana,cenneti de ancak tasvirle tanımıyor muyuz?”
320 syf.
·10 günde·Puan vermedi
Günümüz 'aşk'larının tam tersine geçmişteki tertemiz aşkın ve aşığın başına gelebilecek ihtimaller ve haller üzerine yazılmış muntazam bir eser. Bununla beraber kitapta en çok hoşuma giden kısım sunuş kısmı oldu. Bu bölümde yazarın bakış açısı anlatılıyor. Günümüz erkeklerinin birçoğunun aksine azımsanmayacak kadar çok geride kalmış bir zamanda -1026 yılında- İbn-i Hazm kadın erkek esitliğinden bahsedebilmis çağının düşünce insanlarına göre daha aydın bir bakış açısına sahip olmuştur.
304 syf.
·7 günde·Puan vermedi
Güvercin gerdanlığı nedir bilir misin kardeş?
Güvercinin boynundaki o kızılımtırak tüyler vardır ya bir kere güvercin taktımı o halkayı boynuna başka birini sevemezmiş ama bazen fazla sevgiden güvercinler birbirlerinide öldürürlermiş.Birbirlerinin gırtlağını deşerlermiş fazla sevgiden.O yüzden o kızıl tasmaya da güvercin gerdanlığı derlermiş.
480 syf.
Güvercin Gerdanlığı, Klâsik İslâm edebiyatında, boyna geçen ve ölünceye kadar çıkmayan ‘aşk zinciri’ anlamına gelen bir semboldür.

Kitap; aşkı, aşkın insan üzerindeki etkilerini, aşkın arazlarını alt bölümlerle birlikte otuz başlık altında anlatmaktadır.

Teknik ve içerik anlamda eserde;

Düzyazı, kısa öyküler,yazarın kendisine ait ve başkalarına ait şiirler var.
Düzyazılarda seci üslubunu(düzyazıda uyak) şiirlerinde beyit ve kıtalar; nazım şekli olarak kaside şekli kullanılmış.

Düzyazılarda; kendi hayatından, çevresindeki insanlardan, olaylardan örnekler vererek eserini gerçeklikle ilişkilendirmiş, savunduğu tezleri bu örnek açıklamalarla kanıtlamış.

Kitabın türü;şiir,kaside,düzyazı,öykü türlerinin
ayet, hadis, dinî bilgilerle harmanı.
Psikolojik tahliller ve mantıkî önermeler içerir. Anlatıcı kişi kendisi ve yer yer yazarında kabul ettiği konu dışına kaymalar mevcut.

Emevi Dönemini,Endülüs edebiyatını öğrenmek,sevgiyi,aşkı islami bir kalemden okumak isterseniz buyrun zarifçe Güvercin Gerdanlığına tutunun...
304 syf.
·19 günde·Puan vermedi
"Bu öyle bir hastalıktır ki, hasta zevk alır. Bu derde kim uğrarsa artık iyileşmek istemez. Acı çeken ise bu acıdan kurtulmayı dilemez"

Güvercinlerin boynunda bulunan halka biçimindeki tüylerden ismini alan kitabımız, klasik islâm edebiyatında bulunan, boyna geçen ve ölünceye kadar çıkmayan 'aşk zinciri'nin tezahürü niteliğindedir. Yazarımız/kılavuzumuz Zahiri mezhebinin ikinci alimi İbn Hazm bizleri aşkın diyarına davet etmekte. Kendisine seçtiği bu yol (zahiri ekolü) oldukça isabetsiz bir karar olsada burada bahsi geçen konu aşktır. Ve aşk hiçbir mezhebe sığmaz..

Böylesi girizgahtan sonra kitapta beklediğim/umduğum etkiyi bulamadığımı söyleyebilirim. Zira gönlümdeki aşk tanımını çevirdiğim hiçbir sayfada bulamadım. Bulduklarım kıymetlidir elbet lakin umduğum bulduğumla kıyaslanmayacak derecede özeldir.

Eseri eleştirmeden evvel gelin İbn Hazm'ın kitabına giriş kısmına yazdıklarını okuyalım; "Benim böyle bir kitap yazmamı bazı bağnaz kesimlerin hoş karşılamayacaklarını ve 'O yolundan saptı, yönünü değiştirdi! diyeceklerini çok iyi biliyorum. Ne var ki hiç kimsenin benim maksadımı aşan şüphelere düşme ve zanna kapılma hakkı yoktur{bu kendisine helal olmaz, ben helal etmem} Bu sözler elbette ilk görüşte bizlere itici gelebilir lakin ben haklı bir serzeniş olduğunu düşünüyorum. Bu konuya şu şekilde yaklaşmalıyız; ne kadar beklentimiz karşılayamasada burada ortada büyük bir emek var. Yazarın bu serzeniş sebebi şiirsel bir üslup kullandığı için olabilir. Zira o dönem İslam alimleri fıkhi literatürde olduğu için şiirsel üslup işin faklı bir boyutudur.

Fakat tüm bunlar ışığında buraya kadar okuyup incelememe değer katan siz okuyuculara bazı şeyleri söylemeyi üstüme vazife olarak görüyorum. İlk değinmek istediğim husus aşkın tarifini cariye ve köleler üzerinden anlatmaya çaba sarf etmesidir. Bu durum sizde ön yargıya sebebiyet vermesin, yüzünüzü ekşitmesin. Zira İslamiyet köleliğe giden tüm yolları bin dört yüz sene evvel kalıcı olarak mühürlenmiştir. Lakin bunun yaşantılara yansıması zaman almıştır. Unutulmamalıdır ki çok değil bundan elli sene evvel gerek ABD gerek Avrupa'daki köleliği ve ırkçılık anlayışını sizlerde biliyorsunuz. Günümüz komünizmin getirisi olan sanal köleliğe değinmek bile istemiyorum.. Bu hususa fazla takilmamanızı ve dönemin şartlarına göre değerlendirmenizi rica ediyorum. İkinci değineceğim husus ise kitapta sahih olmayan hadislere yer verilmiş olması ve bazı hususlara verilen fetvaların şaibeli olmasını gösterebilirim. Ayrıca kitabın asıl anlatmak istediği konuyu ise şahsi kanaatimce yüzeysel anlatmıştır. Ben daha çok aşkın hem cismani hemde ruhani yönüne ağırlık verir sanmıştım. Böylesi beklentimin sebebi kitabından evvel filmini izlediğim için olabilir; bilemiyorum.. İzlemediyseniz filmini mutlaka öneriyorum..

Velhasıl kelam okuduğum için pişman olmadığım lakin umduğumuda bulamadığımı söylemek isterim..
300 syf.
·45 günde·Puan vermedi
10 ve 11.yy.larda yaşamış, hukuk, hadis, metod, milletler, dinler, tarih, soybilimi, siyaset, ilâhiyat, edebiyat… alanlarında uğraşmış, 400 eser yazmış olan Endülüslü şair, mezhep imamı, filozof, polemikçi ve hukuk bilgini İbn Hazm’ın en önemli eserlerinden biridir. Klâsik İslâm edebiyatında, boyuna geçen pek çok terim vardır. Gül, Bülbül, Güvercin Gerdanlığı bunlardan yalnız bir kaçı. Güvercin Gerdanlığı; ölünceye kadar çıkmayan ‘aşk zinciri’ anlamına gelen bir semboldür..
Kitabın Çevirisini yapan Mahmut Kanık, kitabı iki ana dalda hazırlamış, ilk bölümde İbni Hazm'ın Güvercin Gerdanlığı eseri verilirken diğer bölümde Endülüs Edebiyatı ve Hazm’ın hayatına dair bilgiler verilmiştir.
Asli eserde, şiir, öykü, kaside, ayet, hadis, siyasi ve sosyal olaylar ele alınarak içerik zenginleştirilmiş ve AŞK 30 başlık altında incelenmiştir.
Okuyacak olan kişileri oldukça düşündürecek hemen geçilmeyen defaatle mütalaa edilip altı çizilmesi gereken sözlerin olduğu okuması zevkli bir kitaptır. Okuyup fikir edinmek isteyenler için bir kaç alıntımı bırakıyorum.
#76405958
#76404419
#75100048
Kitap ile Kalın..
Aşk ne idi, elle tutulur bir tarafı var mı ki?
İzah etmek ne kadar zahmet... geriye kalan sadece yaşamak, sahiplenmek değil o tutkuya meftun olmak
"Ey ruhum sakın umutsuzluğa düşme! Umulur ki o güzel günler, tersleyen değil, hoş karşılayan, güler yüzle yeniden gelecektir... Öyleyse ey ruhu soylu! Güzelce sabretmesini bil."
Kişi ilk görüşte aşık oluyorsa; bu onun aceleci olduğunun delili,çabuk unutacağının habercisi, kararsızlığının ve oynaklığının göstergesidir. Hızlı yürüyen hızlı yok olur, yavaş gelişen yavaş tükenir...
"Ateş de küçük kıvılcımlarla başlamaz mı?
En ciddi şeylerin temelinde, en önemsiz şeyler vardır ve
zaten küçük çekirdekten doğar kocaman bir ağaç."

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Güvercin Gerdanlığı
Baskı tarihi:
Ağustos 2013
Sayfa sayısı:
256
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786053540625
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Bordo Siyah Yayınları
İbn Hazm, hayatının aşk acısı bakımından en verimli devresi olan otuz-otuz beş yaşlarında kaleme aldığı Tavku’l-Hamâme ile sevgi psikolojisi alanında yüzyıllar boyu eskimeyen bir şaheser ortaya koymuştur. Güzeller güzeli Nu’m’a duyduğu aşkın erken gelen ölümle katmerlenmesi, belki de bu şiir ve öyküleri böylesine okunur kıldı. İnsan merak ediyor; Nu’m hayatının baharında bu dünyadan ayrılmasaydı, acaba bu kadar güzel, ama bir o kadar da hüzünlü anlatılar doğar mıydı?

Güvercin Gerdanlığı: Klasik Arap edebiyatında aşkın dili.

Kitabı okuyanlar 1.344 okur

  • A
  • Havvatıma
  • İDA
  • Feyzullah Cemal Karabeyli
  • Esra Demirci
  • Emre Türkay
  • jean
  • Bir kul işte
  • dc77cd
  • NEŞENUR İNCE

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%0
9
%0.3 (1)
8
%0.3 (1)
7
%0.3 (1)
6
%0
5
%1 (3)
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0

Kitabın sıralamaları