Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi (Cilt 8 - Sayı: 1)

·
Okunma
·
Beğeni
·
4
Gösterim
Adı:
Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi (Cilt 8 - Sayı: 1)
Yazar:
Baskı tarihi:
31 Mart 2021
Sayfa sayısı:
127
Format:
Karton kapak
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Hacettepe Üniversitesi Yayınları
ÖNYAZI
Doç. Dr. Sergül DUYGULU
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Değerli Okurlarımıza,
2021 yılının tüm okurlarımıza, yazarlarımıza, danışma kurulu üyelerimize, yayın kurulu üyelerimize, ülkemize ve dünyaya sağlık, mutluluk ve barış getirmesini dileriz. Ayrıca 2021 yılında tüm dünyada COVID-19 pandemisinin kontrol altına alınmasını içtenlikle diliyoruz. Sağlık profesyonelleri içerisinde büyük çoğunluğu oluşturan hemşireler, sağlık hizmetlerinin geleceğini planlama ve yönlendirmede önemli bir role sahiptir. İçinde bulunduğumuz küresel COVID-19 pandemisi, hemşirelerin bu önemli rolünü bir kez daha ortaya koymuştur. Toplumun sağlığını kendi sağlıklarından önceye alan, büyük bir özveri ile çalışan meslektaşlarımıza ve tüm sağlık çalışanlarına şükranlarımızı sunuyor ve 2021 yılında pandemi nedeni ile ağırlaşan iş yüklerinin azalmasını diliyoruz.

Dergimizin 2021 yılı Cilt 8, Sayı 1’inde sizlerle alanlarında önemli bilgiler ve sonuçlar sunan toplam 11 araştırma ve üç derleme makale, bir olgu sunumu ve bir çeviri makalesini sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu sayımızda yayınlanan 11 adet araştırma makalesi; hemşirelik esasları, hemşirelikte yönetim ve öğretim, iç hastalıkları hemşireliği, cerrahi hastalıkları hemşireliği, doğum ve kadın sağlığı hemşireliği, çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği, psikiyatri hemşireliği ve halk sağlığı hemşireliği alanlarından; üç adet derleme makalesi; cerrahi hastalıkları hemşireliği ve iç hastalıkları hemşireliği alanlarındandır. Bir olgu sunumu ise halk sağlığı hemşireliği alanındandır.

Değerli okurlarımız bildiğiniz üzere tıbbi araştırmanın doğru raporlanmasını ve şeffaflığını sağlamak için farklı çalışma tasarım türleri için rehberler geliştirilmiştir. Konuyla ilişkili olarak bu sayımızda Prof. Dr. Belgin Akın ve Doç. Dr. Deniz Koçoğlu Tanyer tarafından doğrudan çevirisi yapılmış olan “SPIRIT 2013 Bildirisi: Klinik Deneyler İçin Standart Protokol Maddelerinin Tanımlanması- SPIRIT 2013 BİLDİRİSİ” başlıklı bir çeviri makale sizlerle paylaşılmaktadır. SPIRIT 2013 klinik deney protokolünün asgari içeriği için bir rehberdir. SPIRIT 2013 ile ilgili bu çevirinin, hemşirelik eğitimi ve uygulama alanlarında araştırmacılara katkı sağlamasını temenni ediyorum.

Son olarak dergimizin bu sayısına yayınlarını göndererek katkıda bulunan yazarlarımıza, dergimizin çıkmasına emeği geçen yayın kurulu üyelerine, editör yardımcılarına, danışma kurulu üyelerimize ve yayında emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Ayrıca çalışmalarını, deneyimlerini ve en güncel bilgiyi geniş okuyucu kitlesine ulaştırmak isteyen yazarların araştırma makalelerini ve olgu sunumlarını dergimize beklediğimizi bildirir, saygılar sunarım.

Doç. Dr. Sergül DUYGULU
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

İçindekiler
Editörden okura
Araştırma makaleleri
Hemşirelerin Verimliliğe İlişkin Tutumları ve Etkileyen Faktörler
Nurses' Attitudes Towards Productivity and Affecting Factors
Nükhet BAYER, Zehra GÖLBAŞI 1
Vajinal Doğum Yapan Annelerin Ten Tene Temas ile İlgili Bilgi, Uygulama ve Engelleri
Information, Practice and Barriers Regarding Skin-to-Skin Contact of Mothers Giving Vaginal Birth
Samiye METE, Buse GÜLER, Nuran Nur AYPAR AKBAĞ 8
Bebeklerde (3-6 ay) Periferik İntravenöz Kateterizasyon Uygulaması Sırasında Kullanılan Müzikli Dönencenin Ağrı
Algısına Etkisi
The Effect of Musical Mobile on Pain Perception Used During Peripheral Intravenous Catheterization in Infants
(3-6 Months)
Nagihan AKAY, Sema KUĞUOĞLU, Behice EKİCİ 16
Öğretmenlerin Çocuk İstismarı ve İhmaline Yönelik Görüşleri ve Farkındalık Düzeyleri
Opinions and Levels of Awareness of Teachers about Child Abuse and Neglect
Nurgül KARAKURT, Hatice DURMAZ, Ayla KANBUR 22
Adölesanlarda Öz-bakım Gücü-Sağlığı Geliştirme Arasındaki İlişki ve Öz-bakım Gücünü Etkileyen Faktörler
The Relationship Between Self-Care Agency and Health Promotion in Adolescents and Factors Affecting Self-Care
Agency
Nuriye YILDIRIM ŞİŞMAN, Gülnur ARSLAN ÇAKIR 29
Hemşirelerin Disfaji Yönetiminde Kanıta Dayalı Rehber Kullanımına Yönelik Deneyimleri (Nitel Bir Çalışma)
Experiences of Nurses in the Use of Evidence-Based Guidelines in Dysphagia Management (A Qualitative Study)
Emine ÖZER KÜÇÜK, Sevgisun KAPUCU 35
Hemşirelik Yeterliliğini Holistik Değerlendirme Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenilirliği
Validity and Reliability of the Holistic Nursing Competence Scale
Emine SALDIROĞLU 43
Sağlık Bilimleri Alanında Eğitim Gören Öğrencilerin Mesleklerarası Eğitime Hazırbulunuşluklarının ve Etkileyen
Faktörlerin Belirlenmesi
Health Science Students’ Readiness for Interprofessional Education and Affecting Factors
Kevser ÖZATA, Şenay SARMASOĞLU KILIKÇIER 51
Hemşirelik Öğrencilerinde Eğitim Stresi Algısı ile İnternet Bağımlılığı Arasındaki İlişki
The Relationship between Perceived Education Stress and Internet Addiction among Nursing Students
Gülşah KÖSE, Hatice AYHAN, Sevinç TAŞTAN, Emine İYİGÜN, Ayşe Nur ÖZÇAKIR 58
Mastektomi Sonrası Memenin Yeniden Şekillendirilmesine Eğilim Ölçeği’nin Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirlik
Çalışması
The Turkish Validity and Reliability Study of the Questionnaire of Tendency to Breast Reconstruction after
Mastectomy
Azime GÜNAYDINLI, Zeynep KARAMAN ÖZLÜ 65
Ostomili Bireylerin Ostomiye Uyumlarının ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi
Determining the Adaptation of Individuals with Ostomy to Ostomy and Affecting Factors
Banu ÇEVİK, Ziyafet UĞURLU, Aysel ABBASOĞLU, Azize KARAHAN, Çiğdem SALTAN 75
Derleme makaleleri
Ameliyat Kaynaklı Basınç Yaralanmalarını Önlemede Etkili Kanıt Temelli Girişimler
Effective Evidence-Based Practices in Preventing Intraoperatively Acquired Pressure Ulcers
Didem KANDEMİR, Serpil YÜKSEL 85
Yaşlı Kanser Hastalarının Destekleyici Bakım Gereksinimleri: Gereksinimler de Yaşlanıyor mu?
Supportive Care Needs of Elderly Cancer Patients: Do Needs Get Older Too?
İrem AYVAT, Azize ATLI ÖZBAŞ 93
Salgın Hastalıklardan Koruma ve Kontrol Önlemleri, COVID-19 Pandemisi ile Mücadele ve Yaşanan Güçlükler
Protection and Control Measures from Epidemic Diseases, Combating COVID-19 Pandemic and Difficulties
Experienced
Hayriye ÜNLÜ, Emine ÇİÇEK 101
Olgu Sunum makaleleri
Köyde Yaşayan Spinal Tümör Tanılı Erkek Hastanın Gündoğumu Modeli ile Kültürel Değerlendirilmesi
Cultural Assessment of a Male Patient with Spinal Tumor Living in a Village Using the Sunrise Model
Eda KILINÇ, Gülbahar KORKMAZ ASLAN 108

Çeviri makaleleri
SPIRIT 2013 Bildirisi: Klinik Deneyler İçin Standart Protokol Maddelerinin Tanımlanması
SPIRIT 2013 Statement: Defining Stan
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
Kitaba henüz alıntı eklenmedi.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi (Cilt 8 - Sayı: 1)
Yazar:
Baskı tarihi:
31 Mart 2021
Sayfa sayısı:
127
Format:
Karton kapak
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Hacettepe Üniversitesi Yayınları
ÖNYAZI
Doç. Dr. Sergül DUYGULU
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Değerli Okurlarımıza,
2021 yılının tüm okurlarımıza, yazarlarımıza, danışma kurulu üyelerimize, yayın kurulu üyelerimize, ülkemize ve dünyaya sağlık, mutluluk ve barış getirmesini dileriz. Ayrıca 2021 yılında tüm dünyada COVID-19 pandemisinin kontrol altına alınmasını içtenlikle diliyoruz. Sağlık profesyonelleri içerisinde büyük çoğunluğu oluşturan hemşireler, sağlık hizmetlerinin geleceğini planlama ve yönlendirmede önemli bir role sahiptir. İçinde bulunduğumuz küresel COVID-19 pandemisi, hemşirelerin bu önemli rolünü bir kez daha ortaya koymuştur. Toplumun sağlığını kendi sağlıklarından önceye alan, büyük bir özveri ile çalışan meslektaşlarımıza ve tüm sağlık çalışanlarına şükranlarımızı sunuyor ve 2021 yılında pandemi nedeni ile ağırlaşan iş yüklerinin azalmasını diliyoruz.

Dergimizin 2021 yılı Cilt 8, Sayı 1’inde sizlerle alanlarında önemli bilgiler ve sonuçlar sunan toplam 11 araştırma ve üç derleme makale, bir olgu sunumu ve bir çeviri makalesini sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu sayımızda yayınlanan 11 adet araştırma makalesi; hemşirelik esasları, hemşirelikte yönetim ve öğretim, iç hastalıkları hemşireliği, cerrahi hastalıkları hemşireliği, doğum ve kadın sağlığı hemşireliği, çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği, psikiyatri hemşireliği ve halk sağlığı hemşireliği alanlarından; üç adet derleme makalesi; cerrahi hastalıkları hemşireliği ve iç hastalıkları hemşireliği alanlarındandır. Bir olgu sunumu ise halk sağlığı hemşireliği alanındandır.

Değerli okurlarımız bildiğiniz üzere tıbbi araştırmanın doğru raporlanmasını ve şeffaflığını sağlamak için farklı çalışma tasarım türleri için rehberler geliştirilmiştir. Konuyla ilişkili olarak bu sayımızda Prof. Dr. Belgin Akın ve Doç. Dr. Deniz Koçoğlu Tanyer tarafından doğrudan çevirisi yapılmış olan “SPIRIT 2013 Bildirisi: Klinik Deneyler İçin Standart Protokol Maddelerinin Tanımlanması- SPIRIT 2013 BİLDİRİSİ” başlıklı bir çeviri makale sizlerle paylaşılmaktadır. SPIRIT 2013 klinik deney protokolünün asgari içeriği için bir rehberdir. SPIRIT 2013 ile ilgili bu çevirinin, hemşirelik eğitimi ve uygulama alanlarında araştırmacılara katkı sağlamasını temenni ediyorum.

Son olarak dergimizin bu sayısına yayınlarını göndererek katkıda bulunan yazarlarımıza, dergimizin çıkmasına emeği geçen yayın kurulu üyelerine, editör yardımcılarına, danışma kurulu üyelerimize ve yayında emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Ayrıca çalışmalarını, deneyimlerini ve en güncel bilgiyi geniş okuyucu kitlesine ulaştırmak isteyen yazarların araştırma makalelerini ve olgu sunumlarını dergimize beklediğimizi bildirir, saygılar sunarım.

Doç. Dr. Sergül DUYGULU
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

İçindekiler
Editörden okura
Araştırma makaleleri
Hemşirelerin Verimliliğe İlişkin Tutumları ve Etkileyen Faktörler
Nurses' Attitudes Towards Productivity and Affecting Factors
Nükhet BAYER, Zehra GÖLBAŞI 1
Vajinal Doğum Yapan Annelerin Ten Tene Temas ile İlgili Bilgi, Uygulama ve Engelleri
Information, Practice and Barriers Regarding Skin-to-Skin Contact of Mothers Giving Vaginal Birth
Samiye METE, Buse GÜLER, Nuran Nur AYPAR AKBAĞ 8
Bebeklerde (3-6 ay) Periferik İntravenöz Kateterizasyon Uygulaması Sırasında Kullanılan Müzikli Dönencenin Ağrı
Algısına Etkisi
The Effect of Musical Mobile on Pain Perception Used During Peripheral Intravenous Catheterization in Infants
(3-6 Months)
Nagihan AKAY, Sema KUĞUOĞLU, Behice EKİCİ 16
Öğretmenlerin Çocuk İstismarı ve İhmaline Yönelik Görüşleri ve Farkındalık Düzeyleri
Opinions and Levels of Awareness of Teachers about Child Abuse and Neglect
Nurgül KARAKURT, Hatice DURMAZ, Ayla KANBUR 22
Adölesanlarda Öz-bakım Gücü-Sağlığı Geliştirme Arasındaki İlişki ve Öz-bakım Gücünü Etkileyen Faktörler
The Relationship Between Self-Care Agency and Health Promotion in Adolescents and Factors Affecting Self-Care
Agency
Nuriye YILDIRIM ŞİŞMAN, Gülnur ARSLAN ÇAKIR 29
Hemşirelerin Disfaji Yönetiminde Kanıta Dayalı Rehber Kullanımına Yönelik Deneyimleri (Nitel Bir Çalışma)
Experiences of Nurses in the Use of Evidence-Based Guidelines in Dysphagia Management (A Qualitative Study)
Emine ÖZER KÜÇÜK, Sevgisun KAPUCU 35
Hemşirelik Yeterliliğini Holistik Değerlendirme Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenilirliği
Validity and Reliability of the Holistic Nursing Competence Scale
Emine SALDIROĞLU 43
Sağlık Bilimleri Alanında Eğitim Gören Öğrencilerin Mesleklerarası Eğitime Hazırbulunuşluklarının ve Etkileyen
Faktörlerin Belirlenmesi
Health Science Students’ Readiness for Interprofessional Education and Affecting Factors
Kevser ÖZATA, Şenay SARMASOĞLU KILIKÇIER 51
Hemşirelik Öğrencilerinde Eğitim Stresi Algısı ile İnternet Bağımlılığı Arasındaki İlişki
The Relationship between Perceived Education Stress and Internet Addiction among Nursing Students
Gülşah KÖSE, Hatice AYHAN, Sevinç TAŞTAN, Emine İYİGÜN, Ayşe Nur ÖZÇAKIR 58
Mastektomi Sonrası Memenin Yeniden Şekillendirilmesine Eğilim Ölçeği’nin Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirlik
Çalışması
The Turkish Validity and Reliability Study of the Questionnaire of Tendency to Breast Reconstruction after
Mastectomy
Azime GÜNAYDINLI, Zeynep KARAMAN ÖZLÜ 65
Ostomili Bireylerin Ostomiye Uyumlarının ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi
Determining the Adaptation of Individuals with Ostomy to Ostomy and Affecting Factors
Banu ÇEVİK, Ziyafet UĞURLU, Aysel ABBASOĞLU, Azize KARAHAN, Çiğdem SALTAN 75
Derleme makaleleri
Ameliyat Kaynaklı Basınç Yaralanmalarını Önlemede Etkili Kanıt Temelli Girişimler
Effective Evidence-Based Practices in Preventing Intraoperatively Acquired Pressure Ulcers
Didem KANDEMİR, Serpil YÜKSEL 85
Yaşlı Kanser Hastalarının Destekleyici Bakım Gereksinimleri: Gereksinimler de Yaşlanıyor mu?
Supportive Care Needs of Elderly Cancer Patients: Do Needs Get Older Too?
İrem AYVAT, Azize ATLI ÖZBAŞ 93
Salgın Hastalıklardan Koruma ve Kontrol Önlemleri, COVID-19 Pandemisi ile Mücadele ve Yaşanan Güçlükler
Protection and Control Measures from Epidemic Diseases, Combating COVID-19 Pandemic and Difficulties
Experienced
Hayriye ÜNLÜ, Emine ÇİÇEK 101
Olgu Sunum makaleleri
Köyde Yaşayan Spinal Tümör Tanılı Erkek Hastanın Gündoğumu Modeli ile Kültürel Değerlendirilmesi
Cultural Assessment of a Male Patient with Spinal Tumor Living in a Village Using the Sunrise Model
Eda KILINÇ, Gülbahar KORKMAZ ASLAN 108

Çeviri makaleleri
SPIRIT 2013 Bildirisi: Klinik Deneyler İçin Standart Protokol Maddelerinin Tanımlanması
SPIRIT 2013 Statement: Defining Stan