Hacı Beşir Ağa (Osmanlı Sarayının En Ünlü Haremağası)

·
Okunma
·
Beğeni
·
7
Gösterim
Adı:
Hacı Beşir Ağa
Alt başlık:
Osmanlı Sarayının En Ünlü Haremağası
Baskı tarihi:
2014
Sayfa sayısı:
120
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786051051307
Kitabın türü:
Orijinal adı:
Besir Agha
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Kitap Yayınevi
Baskılar:
Hacı Beşir Ağa
Beshır Agha
Beşir Ağa'nın hayat hikâyesi, Osmanlı İmparatorluğunun en güçlü kişisi haline gelen Habeşistanlı bir kölenin hikâyesidir. Afrika köle ticaretinin acımasız girdabına sürüklenen, Yukarı Mısır'da iğdiş edilen, Kahire'de satılan, sonra Topkapı Sarayına getirilen Habeşi oğlanlardan biridir Beşir Ağa. Bütün zorlukların üstesinden gelmiş, Darüssaade ağalığı makamını kendinden önceki ve sonraki bütün ağalardan daha uzun süre, tam 29 yıl işgal etmiş ve makamı siyasi ve askeri nüfuzunun zirvesine ulaştırmıştı. 18. yüzyıl başlarından itibaren, veziriazam fiilen sultanın yerine geçerken; Beşir de, veziriazamların seçiminde, hamiliğinde ve hatta azledilmesinde en güçlü kişi haline gelmişti. Beşir Ağa Osmanlı saray kültürünü, yerel siyasi kültürü ve imparatorluk siyasetini etkilerken, Osmanlı Sünni İslam anlayışının şekillenmesinde de kilit bir rol oynadı. Mekke ve Medine vakıflarına nezareti ve Hz. Muhammed'in Medine'deki kabrine muhafızlık eden türbedar ağalarının şeyhülharemi olarak hizmeti sayesinde, hac ziyaretlerinin ve peygambere hürmetin usulleri üzerinde kendi izlerini bıraktı. Kütüphaneler, kuran mektepleri ve imparatorluğun birçok kritik noktasında medreseler kurarak resmî Hanefi mezhebini güçlendirdi. Beşir Ağa, tasavvuf tarikatlarına ait yapıların da hamisiydi. 18. yüzyıl sırasında Arap topraklarındaki Halveti ve Nakşibendi tarikatlarının Beşir Ağanın katkılarıyla güçlenmiş olduğuna hiç kuşku yoktur. Osmanlı sarayına iğdiş edilmiş bir köle olarak gelen Beşir Ağa, uzun ömrünün sonunda Sünni Müslüman bir üstat, bir devlet adamı, bir edip, bir mutasavvıf ve kitapsever olarak tarihte iz bıraktı. Geride bıraktığı eserler arasında İstanbul, Cağaloğlu'ndaki Hacı Beşir Ağa Külliyesi, Eyüp'teki Beşir Ağa Darülhadisi, İstanbul'un çeşitli semtlerindeki çeşmeleri, Kahire'deki sebil-mekteb ve Bulgaristan Ziştovi'deki medrese sayılabilir. Ama belki de günümüze bıraktığı en önemli miras, bir bölümünü Beşir Ağa Külliyesi'ne (1007 cilt), bir bölümünü Eyüp Darülhadisi'ne vakfettiği bugün Süleymaniye Kütüphanesi'nde korunan zengin kütüphanesidir. Profesör Jane Hattaway Ohio State Universitesi Tarih Bölümünde Osmanlı tarihi öğretim üyesi.
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
Enderun'da eğitilen saray çalışanları, seçkin bir zümre mensupluğunun yanı sıra fikir adamı da oluyorlardı.
Jane Hathaway
Sayfa 83 - Kitap Yayınevi
1715 Osmanlı-Venedik muharebesinden sonra Venediklilerin III. Ahmed'e hediye ettikleri değerli aynalar Haliç kıyısındaki Tersane Sarayı'nın çeşitli salon ve odalarına yerleştirilmiştir. Bu sarayın arazisinde I. Ahmed döneminde inşa edilen Tersane Kasrı'na daha sonra Aynalıkavak Kasrı denilmeye başlanmıştır.
Jane Hathaway
Sayfa 67 - Kitap Yayınevi
Çinli hadımların, kopartılmış cinsel organlarını, öldüklerinde yanlarında gömülecek olan lake bir kutuda korudukları bilinir.
Jane Hathaway
Sayfa 31 - Kitap Yayınevi
Hadım, iğdiş edilmenin sonucu olarak hayatı boyunca rahatsızlık duyacak hatta ağrıları olacaktı. İdrar yolları enfeksiyonları yaygın bir şikayetti. Hadım yaşlandığında sık sık idrarını tutamadığından yakınırdı. "Hadım gibi kokuyor" şeklindeki Çin halk deyişi, herhalde hadımlara sinmiş idrar kokusundan dolayıdır.
Jane Hathaway
Sayfa 31 - Kitap Yayınevi
İstanbul'a gelen Avrupalı ziyaretçiler, Topkapı Sarayı'ndaki hadımların sarıklarının katları içine gümüş bir kamış koyduklarını yazarlar. Bunları, çişlerini yaparken boru gibi kullanıyor olmalıydılar.
Jane Hathaway
Sayfa 31 - Kitap Yayınevi
Liyakat eksikliklerine rağmen akrabalarını yüksek dini görevlere atamasıyla ün yapan Şeyhülislam Feyzullah Efendi.....
Jane Hathaway
Sayfa 41 - Kitap Yayınevi
Beşir Ağa, Darüs-Saade Ağalığını Osmanlı şehzadelerinin eğitiminde ve dolayısıyla da Osmanlı sultanlarının şekillendirilmesinde ana unsur haline getirerek, bu makamı siyasi ve iktisadi nüfuzunun zirvesine ulaştırmıştı. Veziriazam 18. yüzyıl başlarından itibaren Osmanlı İmparatorluğu'nun temel karar alıcısı olarak fiilen sultanın yerine geçerken, Beşir de Veziriazamların seçiminde, hamileliğinde ve hatta azledilmesinde temel bir güç olarak ortaya çıkmıştı.
Jane Hathaway
Sayfa 102 - Kitap Yayınevi

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Hacı Beşir Ağa
Alt başlık:
Osmanlı Sarayının En Ünlü Haremağası
Baskı tarihi:
2014
Sayfa sayısı:
120
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786051051307
Kitabın türü:
Orijinal adı:
Besir Agha
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Kitap Yayınevi
Baskılar:
Hacı Beşir Ağa
Beshır Agha
Beşir Ağa'nın hayat hikâyesi, Osmanlı İmparatorluğunun en güçlü kişisi haline gelen Habeşistanlı bir kölenin hikâyesidir. Afrika köle ticaretinin acımasız girdabına sürüklenen, Yukarı Mısır'da iğdiş edilen, Kahire'de satılan, sonra Topkapı Sarayına getirilen Habeşi oğlanlardan biridir Beşir Ağa. Bütün zorlukların üstesinden gelmiş, Darüssaade ağalığı makamını kendinden önceki ve sonraki bütün ağalardan daha uzun süre, tam 29 yıl işgal etmiş ve makamı siyasi ve askeri nüfuzunun zirvesine ulaştırmıştı. 18. yüzyıl başlarından itibaren, veziriazam fiilen sultanın yerine geçerken; Beşir de, veziriazamların seçiminde, hamiliğinde ve hatta azledilmesinde en güçlü kişi haline gelmişti. Beşir Ağa Osmanlı saray kültürünü, yerel siyasi kültürü ve imparatorluk siyasetini etkilerken, Osmanlı Sünni İslam anlayışının şekillenmesinde de kilit bir rol oynadı. Mekke ve Medine vakıflarına nezareti ve Hz. Muhammed'in Medine'deki kabrine muhafızlık eden türbedar ağalarının şeyhülharemi olarak hizmeti sayesinde, hac ziyaretlerinin ve peygambere hürmetin usulleri üzerinde kendi izlerini bıraktı. Kütüphaneler, kuran mektepleri ve imparatorluğun birçok kritik noktasında medreseler kurarak resmî Hanefi mezhebini güçlendirdi. Beşir Ağa, tasavvuf tarikatlarına ait yapıların da hamisiydi. 18. yüzyıl sırasında Arap topraklarındaki Halveti ve Nakşibendi tarikatlarının Beşir Ağanın katkılarıyla güçlenmiş olduğuna hiç kuşku yoktur. Osmanlı sarayına iğdiş edilmiş bir köle olarak gelen Beşir Ağa, uzun ömrünün sonunda Sünni Müslüman bir üstat, bir devlet adamı, bir edip, bir mutasavvıf ve kitapsever olarak tarihte iz bıraktı. Geride bıraktığı eserler arasında İstanbul, Cağaloğlu'ndaki Hacı Beşir Ağa Külliyesi, Eyüp'teki Beşir Ağa Darülhadisi, İstanbul'un çeşitli semtlerindeki çeşmeleri, Kahire'deki sebil-mekteb ve Bulgaristan Ziştovi'deki medrese sayılabilir. Ama belki de günümüze bıraktığı en önemli miras, bir bölümünü Beşir Ağa Külliyesi'ne (1007 cilt), bir bölümünü Eyüp Darülhadisi'ne vakfettiği bugün Süleymaniye Kütüphanesi'nde korunan zengin kütüphanesidir. Profesör Jane Hattaway Ohio State Universitesi Tarih Bölümünde Osmanlı tarihi öğretim üyesi.

Kitabı okuyanlar 1 okur

  • F Y

Kitap istatistikleri (Bütün baskılar)

Bu baskının istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%100 (1)
9
%0
8
%0
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0