Adı:
Hadis Fetvaları
Alt başlık:
Literatürü, Özellikleri ve Örnekleri
Baskı tarihi:
Aralık 2014
Sayfa sayısı:
208
ISBN:
9786055378769
Yayınevi:
Rağbet Yayınları
Hadîslere yönelik ilgi, merak, soru, tenkit her zaman var olagelmiştir. Bu ilgi veya soru bazen hadisin anlamını, bazen sıhhatini sormak; bazen de çelişen hadislerin aralarının nasıl telif edileceğini öğrenmek şeklinde tezahür etmiştir. Hz. İsa’nın nuzûlü, deccal, mehdi, şefaat, kabir azabı, Hızır’ın yaşayıp yaşamadığı, kabirlerden yardım dilemek, mi’rac, Hz. Peygamber’in göğsünün yarılması, nübüvvet mührü, mübarek geceler, Nur-i Muhammedî, kenz-i mahfî, Resulullah’ın kabrinde diri olup olmadığı, Hz. Peygamber’in rüyada görülüp görülemeyeceği bu tür hadîslerden birkaçıdır.

Bu çalışma esas itibariyle geçmişte hadîs fetvalarının mahiyetini araştırmak saikiyle ortaya çıkmıştır. Alimlerimiz kendilerine sorulan hadîsle ilgili soruları “hadîs fetvaları” altında toplamışlar ve bu sorulara cevap aramışlardır. Sayıları az da olsa bunlar kendi dönemlerinde toplumda var olan soru(n)ları ve bunlara nasıl cevap verildiğini göstermesi açısından dikkate değerdir. Bunlar zaman içerisinde hadîse duyulan ilgiyi yansıttığı gibi -kronolojik olarak takip edilebilirse- hadîsle alakalı değişen ilgiyi de yansıtmaktadır. Bu durum bir başka açıdan hadîs-sosyoloji ilişkisine ayna tutmaya adaydır.

Elbette hadis fetvaları klasiklerimizle sınırlı değildir. Bu çaba kesintisiz bir şekilde devam etmekte ve günümüzde de buna yönelik fetva kitapları hazırlanmaktadır. İşte bu çalışmada ağırlıklı olarak bu fetva kitaplarını,onlarda geçen hadîsleri ayrıntılı olarak inceledik ve değerlendirdik. Sonuçta bugün de çok tartışılan hadîslerin mahiyetine, sıhhatlerine, ne anlam ifade ettiklerine yönelik önemli bir birikim ortaya çıktı. Bu birikimi ilgi duyan okuyucularla paylaşmak bizim için bir sorumluluktur.
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
''Nazar haktır.''

Ehl-i Sünnetin çoğunluğuna göre nazar ( göz değmesi ) vardır.
DELİLİ:
Peygamber Efendimiz sav Hz.Hasan ve Hz.Hüseyin'i koruması
için Allah'a şöyle dua etmiştir;
''Her türlü şeytandan,zararlı şeylerden ve kem gözlerden
bütün sözlerin yüzü hürmetine Allah'a sığınırım.''
Buhari,Enbiya,9
Yavuz Köktaş
Sayfa 100 - RAĞBET
‘’Ölülerinize Yasin suresi okuyunuz.’’

Hasıl-ı Kelam;
Mutekaddim ulemanın ekseriyeti okunan Kur’an’ın sevabının ölüye
ulaşacağı görüşündedir.
Tercih edilen görüş ise;
sevabın ölüye ulaşması hakkında kat’i bir görüş
söylemekten geri durmaktır.
Ölünün ruhuna Kur’an okuyup sevabını hediye etmek mümkündür.
Ancak bu,
Kesin olarak kabul edilecek anlamına gelmemektedir.
ALLAH dilerse kabul eder,
Dilerse geri çevirir.
DUA gibi…
Yavuz Köktaş
Sayfa 117 - RAĞBET
''Kendini bilen, Rabb'ini bilir.''

İbn Hacer'e göre; aslı yoktur hadis değildir.
Sufi Yahya Bin Muaz'ın sözüdür.
Yavuz Köktaş
Sayfa 88 - RAĞBET
''Santranç oynayan kimse mel'undur.''

Nevevi,Fetava,s.145 Hadis uydurmadır,sahih değildir.
Sehavi,el-Mekasidül Hasene,s.424 Hadis değil bilakis yalandır.

SONUÇ:
-Kumar amacı olmaksızın sadece eğlenmek, dinlenmek ve
zevk için oynanabilen santranç,dama ve bilardo mübahdır.
Yavuz Köktaş
Sayfa 41 - RAĞBET

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Hadis Fetvaları
Alt başlık:
Literatürü, Özellikleri ve Örnekleri
Baskı tarihi:
Aralık 2014
Sayfa sayısı:
208
ISBN:
9786055378769
Yayınevi:
Rağbet Yayınları
Hadîslere yönelik ilgi, merak, soru, tenkit her zaman var olagelmiştir. Bu ilgi veya soru bazen hadisin anlamını, bazen sıhhatini sormak; bazen de çelişen hadislerin aralarının nasıl telif edileceğini öğrenmek şeklinde tezahür etmiştir. Hz. İsa’nın nuzûlü, deccal, mehdi, şefaat, kabir azabı, Hızır’ın yaşayıp yaşamadığı, kabirlerden yardım dilemek, mi’rac, Hz. Peygamber’in göğsünün yarılması, nübüvvet mührü, mübarek geceler, Nur-i Muhammedî, kenz-i mahfî, Resulullah’ın kabrinde diri olup olmadığı, Hz. Peygamber’in rüyada görülüp görülemeyeceği bu tür hadîslerden birkaçıdır.

Bu çalışma esas itibariyle geçmişte hadîs fetvalarının mahiyetini araştırmak saikiyle ortaya çıkmıştır. Alimlerimiz kendilerine sorulan hadîsle ilgili soruları “hadîs fetvaları” altında toplamışlar ve bu sorulara cevap aramışlardır. Sayıları az da olsa bunlar kendi dönemlerinde toplumda var olan soru(n)ları ve bunlara nasıl cevap verildiğini göstermesi açısından dikkate değerdir. Bunlar zaman içerisinde hadîse duyulan ilgiyi yansıttığı gibi -kronolojik olarak takip edilebilirse- hadîsle alakalı değişen ilgiyi de yansıtmaktadır. Bu durum bir başka açıdan hadîs-sosyoloji ilişkisine ayna tutmaya adaydır.

Elbette hadis fetvaları klasiklerimizle sınırlı değildir. Bu çaba kesintisiz bir şekilde devam etmekte ve günümüzde de buna yönelik fetva kitapları hazırlanmaktadır. İşte bu çalışmada ağırlıklı olarak bu fetva kitaplarını,onlarda geçen hadîsleri ayrıntılı olarak inceledik ve değerlendirdik. Sonuçta bugün de çok tartışılan hadîslerin mahiyetine, sıhhatlerine, ne anlam ifade ettiklerine yönelik önemli bir birikim ortaya çıktı. Bu birikimi ilgi duyan okuyucularla paylaşmak bizim için bir sorumluluktur.

Kitabı okuyanlar 1 okur

  • Yar

Kitap istatistikleri