Hadis Karşıtları Ne Yapmak İstiyor?

·
Okunma
·
Beğeni
·
132
Gösterim
Adı:
Hadis Karşıtları Ne Yapmak İstiyor?
Baskı tarihi:
21 Mayıs 2018
Sayfa sayısı:
480
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786059494571
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Tahlil Yayınları
İslam dini, elbette akla değer verir. Ama o küheylanın başı boş bırakıldığı zaman neleri kırıp dökeceğini iyi bildiği için, onu dizginlemeyi uygun görmüştür’’.

Uzun zamandan beri öz kültürlerinden koparılmaya ve ona yabancılaştırmaya çalışılan insanımızın yediği vurguna ve derin acıya bir çare, gönlündeki ve zihnindeki boşluğu dinini yanlış öğrenerek gidermesine bir önlem olarak yazılan bu eserde hadisi şerifler üzerinden oluşturulmuş kafa karışıklıklarının giderilmesine gayret edilmiştir.

Müellifin tarifi ile ‘’hadis karşıtlarını ikna etmek için değil, din kardeşlerimi onların tuzağına düşmekten korumak için’’ kaleme alınan bu kitap, yüzyıllardır süre gelen ve son zamanlarda sesini duyurmaya başlayan sünnet karşıtı mihraklara seviyeli ve sağlam bir set olma özelliği taşıyor.
Kıymetli Dostlar Es-Selam…
Son günlerde en çok tartışılagelen bir konu, Hadis…
Gerçekten sadece Kur’an bize yeterli midir veya Hadise ihtiyaç var mıdır sorularıyla sık sık karşılaşıyoruz.
Bu bağlamda öncelikle Hadis ilmi nedir kısaca bahsetmek istiyorum;

Müslüman olmak;
Hepimizin idrak ettiği gibi Allah'ın (c.c.) varlığına, birliğine
ve Muhammed’in (s.a.v.) Allah (c.c.) tarafından gönderilmiş
son peygamber olduğuna inanmak demektir.
Peygamber Efendimizin Allah’ın (c.c.) seçtiği bir elçi olduğuna iman eden kişi, hayatının her alanında O’nu kendine rehber kabul etmiş sayılır. Onu rehber edinen her Müslüman, inanç esaslarını, ibadetlerdeki kural ve ölçüleri, insanlarla ilişkilerinde dikkat etmesi gereken ilkeleri Resul-i Ekrem’den öğrenmelidir. Kendi hayat tarzını, Peygamberimizden (s.a.v.) öğrendikleri ile şekillendirmelidir.

İlmi-hal ,akidevi kitaplarına baktığımızda genel anlamda şu ibareler mevcuttur;
Bir Müslüman, hayatını Peygamberimizin (s.a.v.) öğretileri ile şekillendirdiği ölçüde iyi bir Müslüman olur.
Bu nedenle kadın, erkek her Müslümanın Peygamber Efendimizi yakından tanıması, doğru anlaması; Allah’ın (c.c.) istediği gibi bir kul olması ve Allah’ı (c.c.) hoşnut
edecek bir hayat sürdürebilmesi bakımından olmazsa olmaz bir öneme sahiptir.
Hadis ilmi, tam da bu noktada yani Müslüman kimlik ve kişiliğinin oluşmasında ve korunmasında yapıcı bir görev üstlenir. Çünkü hadis ilmi, Peygamber Efendimizi tanımak ve
anlamak ile ilgilenen bir ilim dalıdır. Peygamber Efendimizin sözleri, tutum ve davranışları,güzel ahlakı hadis ilminin başlıca konusudur.
Hadisleri öğrendikçe Peygamberimizi (s.a.v.) daha yakından tanımaya başlarız. İnanç esasları ile ilgili bize neler anlattığını bilir, ahiret hayatını ondan öğreniriz. Onun nasıl ibadet
ettiğini, nasıl dua ettiğini, neleri sevip nelere kızdığını öğrenmiş oluruz. Nasıl bir baba olduğunu,nasıl bir eş olduğunu, nasıl bir öğretmen olduğunu, nasıl bir devlet adamı olduğunu kavrar, onu daha yakından tanımış oluruz.
Resulullah Efendimizi tanıdıkça sever, sevdikçe onun yaşadığı gibi yaşamaya başlarız. Onun gibi inanır, onun ibadet ettiği gibi ibadet eder,onun güzel ahlakına benzeyen güzellikte bir ahlaka sahip olmak isteriz.
Allah Teâlâ Kur'an-ı Kerim’de şöyle buyurmuştur:
“Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı uman ve Allah’ı çokça anan kimseler için, Allah’ın elçisinde size güzel bir örnek vardır.” Ahzab,21
Peygamber Efendimiz de:
“Ben ahlaki güzellikleri tamamlamak için gönderildim” buyurmuştur.
Muvatta, Husnu’l- Hulk,8
Hadis ilmi, bu içeriğiyle hayatlarında Peygamber Efendimizi örnek almak isteyenler için Allah’ın (c.c.) Resulü ile ilgili doğru bilgi vermeyi amaçlar.
Bunun için de onun hikmetli sözlerini ve yaşama biçimini tespit eder. Elde edilen bilgileri konularına göre sınıflandırır ve hadis kaynaklarında bir araya getirir.
Böylece Peygamberimizi (s.a.v.) tanımak ve anlamak isteyenler bu kaynaklara başvurmak suretiyle gerekli bilgilere kolayca ulaşırlar.
Mesela hadis kitaplarının namaz bölümlerine başvuranlar, Peygamberimizin (s.a.v.) nasıl namaz kıldığını bütün incelikleriyle öğrenebilirler. Ya da hadis kitaplarının tefsir bölümlerini okuyanlar, Peygamber Efendimizin Kur'an-ı Kerim ayetlerini nasıl yorumladığına dair birçok bilgi edinebilirler.
Yahut hadis kaynaklarının edep bölümlerini inceleyenler, Resulullah’ın üstün ahlakının değişik yönlerine dair pek çok bilgiye ulaşırlar.
Kısaca Hadis ilmi, Peygamber Efendimizi tanımayı
ve anlamayı amaçlayan bir ilimdir.

Hadis ilmi, insan düşüncesini ve hayatını hurafelerden arındırmayı sağlar. Bir İslam âlimi,hadis olmayan sözleri belirlemeye çalışırken sadece dinî bir görev yerine getirmiş olmaz,aynı zamanda insanî ve ahlaki bir sorumluluk da üstlenmiş olur. Çünkü bu çalışmasıyla, sağlıklı düşünmenin yollarını açar, batıl inançları ve uygulamaları hayattan temizlemiş olur.

Hadis ilmi, Peygamber Efendimizle ilgili doğru bilgileri tespit etmeyi amaçlayan bir ilim dalı olduğu için, onun sözlerine ve davranışlarına dair bilgileri aktarırken dikkat edilmesi
gereken kuralları da belirlemiştir. Bu kurallar Peygamber Efendimizi görerek ona iman etmiş ilk Müslüman nesil olan Sahabe-i Kirâm tarafından belirlenmeye başlamıştır. Böylece henüz Peygamber Efendimiz hayatta iken onun sözleri, davranışları ve güzel ahlakı Müslümanlar arasında kurallı ve dikkatli bir biçimde, büyük bir titizlikle anlatılmaya başlanmış, her kuşaktan Müslümanlar bu yöntemleri muhafaza edip geliştirmeye gayret etmişlerdir.
Dolayısıyla Peygamberimizle (s.a.v.) ilgili bilgi aktarma yöntem ve kuralları da Sahabe Dönemi'nden itibaren hadis ilminin konuları arasında yerini almaya başlamıştır.
Demem o ki İslamî ilimlerde bilginin başlıca iki kaynağı vardır:
Kur'an-ı Kerim ve sünnettir.
Hadis ilmi, diğer İslamî
ilimler için kaynak olma özelliği taşıdığı gibi yöntem
bakımından da diğer İslamî ilimler üzerinde etkili
olmuştur.

Peki niçin Peygamber Efendimiz SAV ‘ e ihtiyaç duyulmuştur , niçin böyle ilim ilim hasıl olmuştur?
Değerli Dostlar;
Allah (c.c.), kullarına doğru yolu göstersinler,hak yoldan sapmışlara yeniden kılavuzluk etsinler ve onları uyarsınlar diye daima peygamberler göndermiştir.
Bu peygamberlerden bir kısmının adları Kur'an-ı Kerim’de anılmıştır. Peygamberlerin bazılarına vahiy yoluyla kitaplar verilmiş, bazıları ise daha önceki peygamberlere gönderilmiş
olan kitaplarla amel etmişlerdir.
Kur'an-ı Kerim’de Peygamber Efendimize çok önemli bir yer verildiği görülmektedir. Yüce kitabımızın yüzlerce ayeti bize onu anlatır ve tanıtır. Allah Teâlâ bütün peygamberlerine kendi adları ile hitap ederken, sadece Efendimize “Ey Resul”, “Ey Nebî” diye hitap eder. İslam âlimlerinden bir kısmı bu özel hitabı, Efendimizin diğer peygamberlere olan üstünlüğüne delil sayarlar ve onlara göre bu durum peygamberler arasında bir derece farkının bulunduğunu da gösterir. Şimdi Kur'an-ı Kerim’in Resul-i Ekrem’i bize tanıtırken dikkatimizi çektiği ayetlerden sadece bir bölümünün anlamlarını vererek konuyu kavramaya ve anlamaya çalışacağız:
Allah'ın (c.c.) Resulü bir beşerdir, fakat vahiy alan ve aldığı vahyi insanlara ulaştıran bir beşerdir.
“De ki: “Ben de sizin gibi bir insanım. Ancak bana sizin ilâhınızın tek bir ilâh olduğu
vahyedilmektedir.”Kehf,110
“Muhammed yalnızca bir peygamberdir. Ondan önce de pek çok peygamber
gelip geçmiştir.”Al-i İmran ,144
Sadece birkaçına işaret ettiğimiz Kur’an ayetleri Peygamber Efendimizin (s.a.v.) konumunu belirleyici niteliktedir.

Müminlerin Allah'a (c.c.) ve Resulullah'a karşı görevleri ise şöyle ifade edilir:
“Biz seni bir şahit,bir müjdeleyici ve bir uyarıcı olarak gönderdik;Allah'a ve Resulüne iman edesiniz, ona destek olasınız, ona saygı gösteresiniz ve sabah akşam Allah'ı tesbih edesiniz diye.”Fetih,8-9

Peygambere itaatin, aynı zamanda Allah'a (c.c.) itaat anlamına geldiği şu ayette vurgulanmıştır:
“Peygambere itaat eden Allah'a itaat etmiş olur. İtaat etmeyenlere ise aldırma. Çünkü biz seni onların üzerine bekçi göndermedik.”Nisa,80

Bütün bu ayetlerde dikkat çeken husus, Allah Teâlâ’nın kendisine itaatle Resulüne itaati bir arada anmış olması, Peygambere itaatin Allah'a (c.c.) itaat sayılacağını açıkça beyan etmesidir.
Allah Resulünün Veda Hutbesinde de ifade ettiği gibi Sünnet, Kur’an’ın yanında dinin ikinci ana kaynağını teşkil eder. Bu hüküm, Kur’an’ın ilgili ayetleri ve Peygamberimizin (s.a.v.) kendi sünneti ile ilgili beyanları ışığında, bütün İslam mezheplerinin görüşüdür. Konuyla ilgili Kur'an-ı Kerim'de geçen pek çok ayetten sadece bir misal vermek istiyorum;
"...Peygamber size ne verdiyse onu alın, neyi de size yasak ettiyse ondan vazgeçin. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz, Allah'ın azabı çetindir."Haşr,7

Sonuç olarak;
Kur’an’ın birçok ayeti muhkemdir, yani hükmü açıktır. Hz. Peygamberin sünnet ve hadislerinin de büyük çoğunluğu bu hükümlere tamamen uygun olup onları teyit eder. Birtakım ayetler ise mücmel, yani anlamı kapalı ve açıklanmaya muhtaçtır. Bu tür ayetleri açıklama görevi de Resul-i Ekrem’e aittir. Namaz emri bunun en açık örneğidir. Kur’an’da namaz birçok ayette emredilir ancak nasıl kılınacağı, kaç rekât kılınacağı, vakitleri, namazda kıraat gibi konular Kur’an’da yer almaz. Namazın kılınışını açıklayan hadisler sayesinde namaz ibadeti yerine getirilir. Zekât da böyledir; hangi maldan ne miktarda zekât alınacağı tamamen Peygamberimizin (s.a.v.) açıklamalarıyla bilinir. Çünkü ayette açıkça vurgulandığı gibi Resulullah müminler için tam bir örnektir:
“Andolsun, Allah'ın Resülünde sizin için; Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah'ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır.”Ahzab,21

Bu bağlamda demem o ki Hadisi Kur’an’dan ayrı tutarak, dışlayarak Kur’an bize yeter iddiası ilgili örnekler ışığında tutarsızdır ve asla Hadisler devre dışı bırakılamaz.

Bu bakımdan Hadis Usulü ve Arapçaya vakıf olmadan ,islami ilimler anlamında Usul olmadan esas olmaz prensibini uygulamadan lütfen kendi şahsi görüşümüze göre değerlendirmelerde bulunmayalım.
Muhammed İKBAL der ki;
‘’Dini konuda her kim bu bana göre böyledir diye delilsiz konuşursa asla ciddiye almayın’’ sözünü şiar edinelim.
Son zamanlarda bahsi geçen İsra-Miraç ruh ile mi oldu bedenle mi,Mehdi geldi mi gelmedi mi, Kabir Azabı var mı yok mu gibi soruların peşinden gitmek yerine;
Değerli bir hocamızın ifade ettiği gibi bizlere düşen görev;
Kitle iletişim araçlarının kullanımının her geçen gün arttığı bir dönemde, din ve irşat dili, anlam ve zarafet boyutuyla daha önemli hale gelmiştir. Din adına sorumsuzca sarf edilen kaba ve gelişigüzel söylemler dine dair farkındalığı örselemektedir. Bu açıdan, dinî konularda konuşan herkesin, sahih kaynaklara dayalı bilginin yanında yapıcı, birleştirici ve kucaklayıcı bir söylemi de kuşanması gerekir. Aksi takdirde, müspet hiçbir dinî içerik arz etmeyen, tekelci, yargılayıcı ve baskılayıcı bir üslubun Müslümanlardan ziyade İslâm’a mâl edilen bir anlayışı beslediği dikkat çekmektedir. Bu itibarla, nebevi metodu ilke edinerek aklıselim ve kalbiselime uygun, güzel ahlak merkezli, yalın, saygın, hassas ve bütüncül bir üslup, dinin insanlarla doğrudan buluşmasında oldukça önem arz etmektedir. Bunun için de İslâm’ın yüce hakikatlerinin tutum, tavır ve eylem olarak aktarılmasında sorumluluk sahibi herkese büyük görevler düşmektedir.
Ve hamiş,
Kur’ansız sünnet olmadığı gibi, Sünnetsiz Kur’an olmaz.
Mani hükmün olmadığı yerde, amir hüküm aranmaz.
Allaha emanet olunuz…
Uzun zamandır aklımda oluşan hadisler konusundaki problemlere kıymetli hocamız, yerinde ve gerek sert gerek güzel üslubuyla cevap vermiştir.

Hemen hemen günümüzde tartışma meselesi yapılan, Miraç,Kabir Azabı vs. gibi meselelere gayet basit ve anlaşılır bir şekilde cevaplar verilmiştir.

Ayrıca hocamız; Buhari ve Müslim’i gerçekten çok iyi savunmuş ve kitaplarının sahihliğini ispatlamış.

Hadisler konusunda aklında sorular olan arkadaşlar için nokta atışı bir kitap, kaçırmayın..
Sözkonusu hadis olunca, malumunuz, genel olarak yaklaşımlar ya ifrat noktasındadır ya da tefrit. Bir güruh her rivayeti (ki mevzu olduğu özel olarak derlenen "mevzu hadis kitapları"na girecek kadar aşikâr olsa da) "hadis" kabul etmekte ve amel edilmesi gerektiğini düşünmekte, diğer bir güruh ise (sahihliği noktasında herhangi bir tereddüt olmasa dahi) onu reddetmekte ve terk etmekte ısrarlıdır. Arada mutedil bir yol takip edenler ya da etmeye çalışanlar da yok değildir.

Birkaç yıldır gerek hadis usulüne gerekse metin tenkitlerine yönelik farklı yazarlara ait farklı çalışmaları okumaya devam ediyorum. Yerli yazarlarımızın arasına zaman zaman her ne kadar konu doğrudan hadis olmasa da içinde bu konunun da bir şekilde yer aldığı yabancıların/oryantalistlerin kitaplarından da okuma ve onların hadis ve rivayetler hakkındaki düşüncelerini de öğrenme fırsatım oldu. Karşılaştığım kimi iddia ve yorumlar her şeyden önce bir mümin olarak kalbime ağır geldi. İkinci olarak ise, bu oryantalistlerin ve kimi modernist ilahiyatçılarımızın hadis karşıtı söylemlerine, hadislerin reddi konusunda sundukları güçlü argümanlara karşın kendi hadis âlimlerimizin hangi argümanlarla ne gibi bir çıkış ve reddiye yaptıklarının merakına düştüm.

Derken fakültede iken kendisinden ders alma imkânı da bulduğum ve Rasulullah'a olan sevgisine ve dindeki samimiyetine gönülden inandığım Yaşar Kandemir hocamın henüz fırından yeni çıkmış diyebileceğim kitabına denk geldim. Kitabın ismini de görünce aradığım kitap tam da bu olmalı, hüsn-i zannıyla tereddüde mahal vermeksizin hemen kitabın siparişini verdim ve kargom gelir gelmez de okumaya başladım.


Bir defa Yaşar hocamızın sünnet ve hadis kavramını birbirinin yerine kullanmış olması büyük bir kargaşaya, bir çok paradoksal durumun ortaya çıkmasına sebep olmuş.
Ayrıca birçok âlimin Rasulullah'ın davranışlarını ve sözlerini bağlayıcı olup olmaması açısından tasnife tabi tutmasına rağmen bunları görmezden gelerek ondan sadır olan her türlü davranış ve sözü hadis/sünnet (ayırım yapmıyor) kabul ettiği için oldukça ironik durumlar zuhur etmiş.

Yaşar hocamın, öğrencilik yıllarımdayken şahit olduğum, Rasulullah'ı her andığında gözlerinin yaşarması, sesinin titremesi hâlâ hafızamda capcanlı duruyor. Ama maalesef yapmış olduğu bu çalışma (tabii ki bu bana göre böyle, başkaları farklı düşünebilir, okumaya niyet edenler okuyarak kendileri karar verse daha iyi olur) sadra şifa olacak bir nitelik taşımıyor. Ama yine de Rabbim onun halis niyetine binaen ecrini zayi etmesin, çalışması sebebiyle mükâfatını kat kat versin.
''Herhangi birinizi rahat koltuğuna yaslanıp da
kendisine benim emrettiğim ve yasakladığım
bir şey geldiği zaman:
-Biz Kur'an'dan başka bir şey bilmeyiz.
Allah'ın Kitabı'nda ne bulursak ona uyarız
derken kesinlikle bulmayayım.

Ebu Davud, Sünnet 5, nr.4605; Tirmizi, İlim 10 , nr. 2663,
İbn Mace Mukaddime 2 , nr.12,13

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Hadis Karşıtları Ne Yapmak İstiyor?
Baskı tarihi:
21 Mayıs 2018
Sayfa sayısı:
480
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786059494571
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Tahlil Yayınları
İslam dini, elbette akla değer verir. Ama o küheylanın başı boş bırakıldığı zaman neleri kırıp dökeceğini iyi bildiği için, onu dizginlemeyi uygun görmüştür’’.

Uzun zamandan beri öz kültürlerinden koparılmaya ve ona yabancılaştırmaya çalışılan insanımızın yediği vurguna ve derin acıya bir çare, gönlündeki ve zihnindeki boşluğu dinini yanlış öğrenerek gidermesine bir önlem olarak yazılan bu eserde hadisi şerifler üzerinden oluşturulmuş kafa karışıklıklarının giderilmesine gayret edilmiştir.

Müellifin tarifi ile ‘’hadis karşıtlarını ikna etmek için değil, din kardeşlerimi onların tuzağına düşmekten korumak için’’ kaleme alınan bu kitap, yüzyıllardır süre gelen ve son zamanlarda sesini duyurmaya başlayan sünnet karşıtı mihraklara seviyeli ve sağlam bir set olma özelliği taşıyor.

Kitabı okuyanlar 7 okur

  • Selma Kavurmacıoğlu
  • Cemile Cömert
  • | Muhayyîr |
  • Muhammet Aslan
  • Birfakihe
  • Yar
  • Slh

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%25 (1)
9
%25 (1)
8
%50 (2)
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0