Hadis Tarihi ve Usulü

·
Okunma
·
Beğeni
·
7
Gösterim
Adı:
Hadis Tarihi ve Usulü
Baskı tarihi:
Ocak 2018
Sayfa sayısı:
488
Format:
Karton kapak
ISBN:
978-6058228351
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Bilimsel Araştırma Yayınları
Bu kitap yaklaşık 15 yıldır dönemlik olarak haftada dört saat okutmaya çalıştığımız Hadis Tarihi ve Usulü ders notlarının bir araya getirilmiş şeklidir. Kitabın ilk bölümlerinde hadis tarihi ele alınmıştır. İlk asırlarda hadisler, hadis ilmi, çeşitli hadis eserleri ve hadis anlayışları şekillenmeye başlamıştır. İdeolojik kamplaşmaların yoğun bir şekilde yaşandığı bu ilk asırlarda hadis ilimleri oluşmaya başlamış ve buna paralel olarak temel hadis kaynakları da vücut bulmuştur. Hadis ehlinin ve hadis kaynaklarının içinde bulundukları bu dönemin yoğun ideolojik ve ilmî tartışmaların tesirinde kaldığını ifade etmek yanlış olmasa gerektir. Özellikle fiten-melahim, eskatolojik rivayetler ve fazail konularında kabilevi ve fikrî tartışmaların hadislere yansıması vb. konular bu dönemlere rastlamaktadır. Aynı şekilde üçüncü asrın temel sosyo-kültürel karakteristiği olan Mihne olayı bu dönemde gerçekleşmiştir. Bu dönemde yaşananların izleri hadis tarihinin gelecek asırlarını ve hadisçilerin telif ettiği gerek rical kitaplarını gerekse hadis kaynaklarını etkilemiştir.

Kitabın diğer bölümlerini oluşturan Hadis usulü, hadislerin sahih ve makbul olanlarını zayıf ve uydurma olanlarından ayırma yöntemlerini veren bir sistemdir. Hadis usulüne (dirâyetu’l-hadis, mustalahu’l-hadîs, ulûmu’l-hadîs) ait bilgiler birden bire ve toplu olarak ortaya çıkmış değildir. Hadis usulü Hz. Peygamberin vefatından yaklaşık 30 sene sonra görülmeye başlanan uydurma hadis tehlikesi karşısında, hadis âlimlerinin, hadis ve sünneti korumak ve hadislerin sahih olanlarını olmayanlardan ayırmak için aldıkları tedbirler ve koydukları kurallardan oluşmaktadır. Çok sayıda terim ve kavramı geliştiren bu sistem, tarihî süreç içinde ihtiyaca göre belirlenmiş, uygulanmış ve geliştirilmiştir.
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
Tarihî süreç içerisinde Hz. Peygambere öyle olağanüstü vasıflar atfedilmiştir ki onun Medine'deki kabrinin ziyareti hac ibadetinin bir parçası haline getirilmiştir. Halk arasında mevlit okumak ve okutmak ibadet olarak algılanmaktadır.
H. Musa Bağcı
Sayfa 36 - bilay yayınları
Kuran, Hz. Peygamberin normal bir insan olduğunu vurgularken müşriklerin ondan mucize taleplerini de reddetmektedir. (Bknz; Îsra, 59)
Müşrik Arapların anlayışına göre peygamber, harikulade işlere gücü yeten, gaybı bilen, tabiat kanunlarını geçersiz kılabilen, ölümsüz olan, göklere yükselen, melekleri indirebilen vb. insan üstü niteliklere sahip bir varlık idi.
Tevazu babında söylenen "onun köpeği veya ayağının tozu bile olamayız " gibi sözlerle Hz. Peygamberin insanlar için örnek olma vasfı tümden yok edilmiştir
Kuranı baştan sona inceleyen biri Hz. Peygamberin beşer üstü ve mitolojik bir özellik taşımadığını görür ve onun insanlardan ayrıcalıklı yönünün vahiy alan bir elçi olduğunu fark eder. (Bknz: Bakara,159 Âl-i İmran, 164 İsra, 93)
Hz. Peygamberin tebliğ görevi, iman etmeyenleri baskıyla iman etmeye zorlamak değil, Allah'ın ayetlerini açıkça tebliğ etmekten ibarettir. "Eğer yüz çevirirlerse bilesin ki biz seni onların üzerine bekçi göndermedik. Sana düşen sadece uyarmaktır." (Şûra,48)
Hicri V. yüzyıldan itibaren yazılmaya başlayan Delâil, Hasâis ve Şemâil kitaplarında özellikle de Suyûtî'nin el-Hasâis-kubra adlı eseriyle Hz. Peygamberin olağanüstü vasıfları doruk noktasına ulaşmış ve o yarı insan, yarı melek bir varlık haline getirilmiştir. Hz. Peygamberin hayatı mucizelere boğularak örnekligi göz ardı edilmiştir. Hatta Suyûtî, eserinde, Hz. Peygamberin ruhuyla ve cesediyle diri olduğunu, ölmediğini bile iddia edebilmiştir.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Hadis Tarihi ve Usulü
Baskı tarihi:
Ocak 2018
Sayfa sayısı:
488
Format:
Karton kapak
ISBN:
978-6058228351
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Bilimsel Araştırma Yayınları
Bu kitap yaklaşık 15 yıldır dönemlik olarak haftada dört saat okutmaya çalıştığımız Hadis Tarihi ve Usulü ders notlarının bir araya getirilmiş şeklidir. Kitabın ilk bölümlerinde hadis tarihi ele alınmıştır. İlk asırlarda hadisler, hadis ilmi, çeşitli hadis eserleri ve hadis anlayışları şekillenmeye başlamıştır. İdeolojik kamplaşmaların yoğun bir şekilde yaşandığı bu ilk asırlarda hadis ilimleri oluşmaya başlamış ve buna paralel olarak temel hadis kaynakları da vücut bulmuştur. Hadis ehlinin ve hadis kaynaklarının içinde bulundukları bu dönemin yoğun ideolojik ve ilmî tartışmaların tesirinde kaldığını ifade etmek yanlış olmasa gerektir. Özellikle fiten-melahim, eskatolojik rivayetler ve fazail konularında kabilevi ve fikrî tartışmaların hadislere yansıması vb. konular bu dönemlere rastlamaktadır. Aynı şekilde üçüncü asrın temel sosyo-kültürel karakteristiği olan Mihne olayı bu dönemde gerçekleşmiştir. Bu dönemde yaşananların izleri hadis tarihinin gelecek asırlarını ve hadisçilerin telif ettiği gerek rical kitaplarını gerekse hadis kaynaklarını etkilemiştir.

Kitabın diğer bölümlerini oluşturan Hadis usulü, hadislerin sahih ve makbul olanlarını zayıf ve uydurma olanlarından ayırma yöntemlerini veren bir sistemdir. Hadis usulüne (dirâyetu’l-hadis, mustalahu’l-hadîs, ulûmu’l-hadîs) ait bilgiler birden bire ve toplu olarak ortaya çıkmış değildir. Hadis usulü Hz. Peygamberin vefatından yaklaşık 30 sene sonra görülmeye başlanan uydurma hadis tehlikesi karşısında, hadis âlimlerinin, hadis ve sünneti korumak ve hadislerin sahih olanlarını olmayanlardan ayırmak için aldıkları tedbirler ve koydukları kurallardan oluşmaktadır. Çok sayıda terim ve kavramı geliştiren bu sistem, tarihî süreç içinde ihtiyaca göre belirlenmiş, uygulanmış ve geliştirilmiştir.

Kitap istatistikleri