Hadise Bütüncül Bakış ((Tespit-Anlama-Anlatma Bağlamında Bir İnceleme))

·
Okunma
·
Beğeni
·
350
Gösterim
Adı:
Hadise Bütüncül Bakış
Alt başlık:
(Tespit-Anlama-Anlatma Bağlamında Bir İnceleme)
Baskı tarihi:
2014
Sayfa sayısı:
404
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789755482774
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
M. Ü. İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları
Bir hadisi veya hadisleri araştıracak kişide, onu ana kaynaklardan alma, hadîs ilimlerine ve ıstılahlarına vakıf olma ve ön yargılardan uzak durma gibi daha ilk başta bulundurması gereken bazı özellikler vardır. Hadîs karşısındaki duruşunu bu şekilde hazırlayan kişinin hadîsi değerlendirebilecek sağlıklı bir altyapıya sahip olduğu söylenebilir. Esasen hadîsi bütüncül bir tarzda değerlendirme işlemi bu aşamadan sonra başlayacaktır. Buna göre, sırasıyla; önce hadîsin sıhhati sened ve metin tenkidi bütünlüğünde tesbît edilmeli, daha sonra sahîh olduğuna hükmedilen söz konusu hadîs; dil özellikleri, bağlam ve bağlayıcılık bütünlüğünde anlaşılmalı ve nihayet bu şekilde anlaşılan hadîs, anlatılacak insanların durumları gözetilerek anlatılmalıdır. Buna göre hadîse bütüncül bakış, hem araştırmacı, hem sıhhat tesbiti, hem anlama ve hem de anlatma aşamasıyla ilgili hususların bütününü birden kuşatmaktadır.

Elinizdeki bu eserde söz konusu hususlar, örneklerle ve uygulamalı olarak anlatılmaktadır. Bu eserle, özellikle ilahiyat tahsili görenlere, hadis değerlendirmeleri konusunda sistematik bir bakış açısı kazandırılması amaçlanmaktadır.
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
Kuranın anlaşılması için onun bir bütün halinde ele alınması nasıl gerekli ise, hadislerin de bir bütün halinde değerlendirilip, bundan sonra bir takım sonuçlara gidilmesi elzemdir. Bu yola gidilmemesi, hadis ilimlerinde yeterli bilgi ve kültüre sahip olmayan, ancak hadis sahasına ilgi duyan bazı münevver çevrelerde ya da halkımızda sıkıntıya sebeb olabilmektedir.
Bir takım kelimeler vardır ki, bunlar, bir dilden başka bir dile nakledildiğinde, onun önceki dilde kapsadığı anlamında bazı kaymalar, daralmalar ve hatta genişlemeler olur. Mesela, "ukala" kelimesi, arapça da, "akıllılar" anlamına gelmekteyken, Türkçeye "bilgiçlik taslayan kimse" anlamını alarak geçmiştir.
Bir hadisin senedindeki raviler adalet ve zabt sahibi olabilirler. Ancak bunlar, birbirleri ile muasır ve mülaki de olabilirler. Ancak ravilerin bu durumu, ilgili hadisin kaynağına nisbetinin kesin olduğu anlamına gelmemektedir. Zira "hafıza i beşer nisyan ile ma'lüldür"

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Hadise Bütüncül Bakış
Alt başlık:
(Tespit-Anlama-Anlatma Bağlamında Bir İnceleme)
Baskı tarihi:
2014
Sayfa sayısı:
404
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789755482774
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
M. Ü. İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları
Bir hadisi veya hadisleri araştıracak kişide, onu ana kaynaklardan alma, hadîs ilimlerine ve ıstılahlarına vakıf olma ve ön yargılardan uzak durma gibi daha ilk başta bulundurması gereken bazı özellikler vardır. Hadîs karşısındaki duruşunu bu şekilde hazırlayan kişinin hadîsi değerlendirebilecek sağlıklı bir altyapıya sahip olduğu söylenebilir. Esasen hadîsi bütüncül bir tarzda değerlendirme işlemi bu aşamadan sonra başlayacaktır. Buna göre, sırasıyla; önce hadîsin sıhhati sened ve metin tenkidi bütünlüğünde tesbît edilmeli, daha sonra sahîh olduğuna hükmedilen söz konusu hadîs; dil özellikleri, bağlam ve bağlayıcılık bütünlüğünde anlaşılmalı ve nihayet bu şekilde anlaşılan hadîs, anlatılacak insanların durumları gözetilerek anlatılmalıdır. Buna göre hadîse bütüncül bakış, hem araştırmacı, hem sıhhat tesbiti, hem anlama ve hem de anlatma aşamasıyla ilgili hususların bütününü birden kuşatmaktadır.

Elinizdeki bu eserde söz konusu hususlar, örneklerle ve uygulamalı olarak anlatılmaktadır. Bu eserle, özellikle ilahiyat tahsili görenlere, hadis değerlendirmeleri konusunda sistematik bir bakış açısı kazandırılması amaçlanmaktadır.

Kitabı okuyanlar 3 okur

  • Muhammet Aslan
  • Seyhaن Özlük
  • Mehmet Yıldırtan

Kitap istatistikleri