·
Okunma
·
Beğeni
·
116
Gösterim
Adı:
Hak Dini Kur'an Dili 7. Cilt
Baskı tarihi:
2008
Sayfa sayısı:
648
Format:
Ciltli
ISBN:
9789758666515
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Yayınevi:
Huzur Yayınları
Baskılar:
Hak Dini Kur
Hak Dini Kur
Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, asırların benzerini nadiren yetiştirebildiği büyük din bilginlerindendir. Türk dünyasına Kur’ân-ı Kerim’in verdiği ilahi mesajları önceleri din adamları Arapça tefsir kitaplarından yararlanarak halka anlatırken, zamanla Türkçe tefsirlerin yazılması isabetli bir gelişme olmuştur. Bunların en önemlisi M. Hamdi Yazır’ın “Hak Dini Kur’ân Dili” adlı eseridir. Merhum, manayı lafza feda etmeksizin tercümede, o gün kullanılan dile göre oldukça sadedir. Ancak zamanla bu kullanılan dil de eskimiş ve bu neslin de bu tefsirden istifade edebilmesi için sadeleştirme yoluna gidilmiş ve bu sadeleştirme de aslına uygun olarak yapılmıştır.
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
"Dinin felaketine yol açan üç sebeb vardır: Günahkâr fakih, zalim devlet başkanı ve cahil müctehiddir."
Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır
Feyzü'l-Kadir, 1,52 *müctehid: dini konularda içtihat edip fetva veren
"Ahir zamanda bir kavim ortaya çıkar. Cahiller başa geçerek insanlara fetvâ verirler. Böylece hem kendileri sapar hem de başkalarını saptırırlar."
Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır
Buhârî, İlim, 34; Müslim, İlim, 13; Tirmizî, İlim, 5; İbn Mâce, Mukaddime, 8; Dârimî, Mukaddime, 26; Ahmed b. Hanbel, II, 126, 190.
Zulmü iyi veya mübah gören gerek âmir, gerek memur bütün haksızların cezası, sonsuza kadar cehennemde kalmaktır. Çünkü zulmü helal saymak da küfürdür.
"Ümmetimin aleyhine korktuğumun en korkuncu, saptırıcı liderlerdir."
Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır
İbn Mâce, Fiten, 9; Ebu Nuaym, Hilyetü'l-Evliya, VI, 46; Ahmed b. Hanbel, VI, 441.
Sakın ukalalığın ve halktan farkın, münkirlikle her şeyden sıyrılıp çıkmak olmasın. O, bir beyinsizlik, hafiflik ve acizliktir. Sabit olan bir şeyi anlayamadığından dolayı yalanlamandaki hımbıllık (güçsüzlük), delili olmayan bir şeyi tasdik edivermendeki hımbıllıktan aşağı değildir. Kulağına gelen haberin garipliği seni rahatsız etse bile onun imkânsız olduğuna delilin olmadıkça bekle, hemen yalanlama. Doğru olan, bu durumdaki haberler için delilin bulunmadıkça onların mümkün olabileceğini kabul etmektir.
Allah size imanı sevdirdi, sevgili kıldı, dolayısıyla iman etiniz, bu gösteriyor ki, iman etmek için yalnız bilgi yeterli değil, bir iradenin fiil olabilmesi için sevmek de gereklidir. Bundan dolayı dinin başı muhabbettir, sevgidir.
"Allah Teâlâ, ilmi kullardan soymak suretiyle çekip almaz. Ancak ilmi, âlimleri almak suretiyle ortadan kaldırır. Allah hiçbir âlim bırakmayınca da, insanlar bir takım cahil başlar edinirler ve onlara sorular sorarlar, onlar da ilimsiz fetva verirler. Bu yüzden de hem kendileri saparlar hem de başkalarını saptırırlar."
Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır
Buhârî, İlim, 34; Müslim, İlim, 13, 14; Tirmizî, İlim, 5; İbn Mâce, Mukaddime, 8; Ahmed b. Hanbel, II, 162, 190, 203.
"Allah'ın zatından, sıfatlarından ve fiillerinden başka mevcut yoktur".
Bütün âlem Allah'ın fiili yani yaratığı olduğu gibi insanlar ve insanlara zorla ve isteklerine bağlı olarak nisbet olunan fiiller de "Sizi de yaptıklarınızı da Allah yaratmıştır." (Saffât, 37/96) âyeti uyarınca Allah'ın yaratmasıdır. İşte bir mümin için zaruri olan tevhid budur, sıfat zatının aynı değildir. Aynı veya başkası değildir. Fiil de failin aynı olamaz. Yaratıcı ile yaratık aynen bir olamaz. Allah'ın olmayan hiç birşey yoktur. Hepsi Allah'ındır. Fakat Allah'ın olmak, Allah olmak değildir.
Kadıhan Fetâvâ'sında "Bir adam, kardeşinin günah ve kusurlarını ona özen gösterdiği için söylerse o gıybet olmaz. Gıybet ancak öfke şekliyle sövme kastedilerek anmaktır diye zikredilmiştir. Bundan dolayı kötülüğü gidermek için veya fetva almak için veya şerrinden korunmak için yahut 'topal" demek gibi tarif için olursa gıybet olmaz. Bunun gibi, işlediği fıskı, zulmü açıklayan bir kimse olur da onun fıskını, zulmünü anarsa yine gıybet olmaz. Lâkin başka bir ayıbını zikrederse gıybet olur.
Hûn-i ciğerle memlu câm-ı zer olmadansa
Bî inkisâr-ı hatır şikeste sâgar olsun.
...
Ciğer kanı ile dolu altın bir kadeh gibi olmaktansa
Gönlü hoş, kırık bir kadeh gibi olmak daha iyidir.
Firavun ise, bak ne zalim! ... hukuk ve hukuk koyuculuğu kendi koyarmış ve kendi dilediği gibi yaparmış, ne isterse o olurmuş, hükmünü ve idaresini bozacak üst bir makam ve kuvvet yokmuş gibi gösteriyor. Bu sebepten insanlar, onun idaresine boyun eğmekten başka bir şey tanımasın, hep onu sevsin, hep ondan korksun, hep ona kul olsun, ona tapsın istiyor...
Rahmân'ın kulları, öyle kimselerdir ki, önce gidişleri, yeryüzünde yürüyüşleri ve hareket tarzları mülayimdir. Zorba, mağrur, kibirli, saygısız, kaba ve haşin değil; sukünet ve vakar ile alçak gönüllü bir şekilde terbiyeli, nazik ve yumuşak yürürler. Etraflarını sıkıntılandırmaz, eza vermez, sendeler gibi gitmez, hesaplı, saygılı, merhamet tavrıyla güven ve huzur yayarak giderler. Cahiller, yani kendini bilmezler, edebsiz güruh laf attığı zamanda kendilerine "selam" derler. Selametle neticelenecek söz söyler, yahut selametle derler. Onlara çatmaya tenezzül etmezler, tahammül de ederler.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Hak Dini Kur'an Dili 7. Cilt
Baskı tarihi:
2008
Sayfa sayısı:
648
Format:
Ciltli
ISBN:
9789758666515
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Yayınevi:
Huzur Yayınları
Baskılar:
Hak Dini Kur
Hak Dini Kur
Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, asırların benzerini nadiren yetiştirebildiği büyük din bilginlerindendir. Türk dünyasına Kur’ân-ı Kerim’in verdiği ilahi mesajları önceleri din adamları Arapça tefsir kitaplarından yararlanarak halka anlatırken, zamanla Türkçe tefsirlerin yazılması isabetli bir gelişme olmuştur. Bunların en önemlisi M. Hamdi Yazır’ın “Hak Dini Kur’ân Dili” adlı eseridir. Merhum, manayı lafza feda etmeksizin tercümede, o gün kullanılan dile göre oldukça sadedir. Ancak zamanla bu kullanılan dil de eskimiş ve bu neslin de bu tefsirden istifade edebilmesi için sadeleştirme yoluna gidilmiş ve bu sadeleştirme de aslına uygun olarak yapılmıştır.

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%0
9
%0
8
%0
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0