Hakaret Kitabı

0,0/10  (0 Oy) · 
2 okunma  · 
0 beğeni  · 
409 gösterim
Hakaret Kitabı, küfür, sövme, hakaret anlayışının ve çeşitlerinin belgelenmesini, tasnif edilmesini ve incelenmesini; bu birimler arasındaki sınırların tartışılmasını, bu alanlarla ilgili inançların, tarihî olay kayıtlarının ortaya konmasını hedeflemektedir. Küfür, sövme ve hakaret; lanet ve beddua ile de ilişkilidir. Bu çıkışlar, karşı tarafı yok etme, etkisiz hâle getirme, zarar verme, mat etme, susturma, değerini düşürme arzularını barındırır. Küfür, sövme, hakaret, lanet ve bedduaların hangi yöntemlerle ve ne biçimde bir yok etmeyi, zarar vermeyi ve aşağılamayı tasavvur ettiğini sorgulayabiliriz.
 • Baskı Tarihi:
  2010
 • Sayfa Sayısı:
  145
 • ISBN:
  9786054208500
 • Yayınevi:
  Kitabevi Yayınları
 • Kitabın Türü:
Kaonashi 
06 Eki 2015 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Mikro-tarih severler için ideal bir kitap.
Günlük yaşantımızın kemikleşmiş olgularının kökenine inmek zevkli oluyor.
Kokunun tarihi kitabını da tartışmasız tavsiye ederim.