Adı:
Halifelik Kurumu ve Tarihi
Baskı tarihi:
Aralık 2019
Sayfa sayısı:
360
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786057800152
Orijinal adı:
مؤسسة الخلافة والتاريخ
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Yeditepe Yayınevi
Hz. Peygamber'in Medine'ye hicretiyle birlikte kurulan siyasî yapı dâhilinde Dört Halifeler Emevîlerden sonra iktidara gelen Abbasîler en uzun ömürlü hanedandır. Onların sayesinde Atlas Okyanusu'ndan Seyhun Nehrine kadar uzanan İslam coğrafyasının kozmopolit fakat birlikten uzak yapısı bütünleşme imkânını yakalamıştır. İslam Medeniyeti kavramının ortaya çıkışı da bunun bir sonucudur. Hilafet kurumu da yine onlar sayesinde İslam toplumunda gerçek yerini ve anlamını kazanmıştır.

Türk okuyucusunun beğenisine sunulan el-Kalkaşendî'nin Meâsiru'l-inâfe fi meâlimi'l-hilafe adını taşıyan bu eserde Bağdat ve Mısır Abbasi halifelerinin iktidar dönemlerdeki siyasî olaylarının anlatımlarının yanında halifeliğin şartları, hak ve sorumlulukları, onlara verilen lakaplar, halifelerle, hâkimlerin ve devlet görevlilerinin arasındaki yazışmalar ele alınmıştır. Müellifinin İslam tarihçiliğindeki yeri, bu konudaki yetkinliği ve kaleme aldığı diğer eserler de dikkate alındığında Meâsiru'l-inâfe'nin değeri daha açık şekilde ortaya çıkmaktadır.
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
Hazreti Ömer, hicri tarihi ilk kullanan, Hz. Peygamber'den sonra mektuplara ilk mührü koyan, Ramazanda cemaatle ilk teravih namazını kıldıran, suçluları cezalandırmak için ilk kırbaç kullanan kişidir.
El-Kalkaşendî
Sayfa 63 - YEDİTEPE YAYINLARI
Daha önce Emevi halifeleri Hazreti Ali ve Hazreti Hasan'a minberden hakaret ederdi. Ömer bin Abdulaziz halife olunca bunu kaldırıp etrafa mektuplar gönderdi. Hakaret sözleri yerine, "İnnellahe yemurü bil adli ve'l ihsani" âyetini koydu.
El-Kalkaşendî
Sayfa 87 - YEDİTEPE YAYINLARI
Abdulmelik bin Mervan halife olunca, Mekke'ye hakim olan Abdullah bin Zübeyr hacılardan biat aldığı için Abdulmelik hac yapılmasını yasakladı. İnsanlar bundan rahatsız oldular. Kudüs'te Kübbetü's Sahra Camiini inşa ettirdi. Halk arefe günü oraya gidip yanında vakfe duruyordu.
El-Kalkaşendî
Sayfa 80 - YEDİTEPE YAYINLARI

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Halifelik Kurumu ve Tarihi
Baskı tarihi:
Aralık 2019
Sayfa sayısı:
360
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786057800152
Orijinal adı:
مؤسسة الخلافة والتاريخ
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Yeditepe Yayınevi
Hz. Peygamber'in Medine'ye hicretiyle birlikte kurulan siyasî yapı dâhilinde Dört Halifeler Emevîlerden sonra iktidara gelen Abbasîler en uzun ömürlü hanedandır. Onların sayesinde Atlas Okyanusu'ndan Seyhun Nehrine kadar uzanan İslam coğrafyasının kozmopolit fakat birlikten uzak yapısı bütünleşme imkânını yakalamıştır. İslam Medeniyeti kavramının ortaya çıkışı da bunun bir sonucudur. Hilafet kurumu da yine onlar sayesinde İslam toplumunda gerçek yerini ve anlamını kazanmıştır.

Türk okuyucusunun beğenisine sunulan el-Kalkaşendî'nin Meâsiru'l-inâfe fi meâlimi'l-hilafe adını taşıyan bu eserde Bağdat ve Mısır Abbasi halifelerinin iktidar dönemlerdeki siyasî olaylarının anlatımlarının yanında halifeliğin şartları, hak ve sorumlulukları, onlara verilen lakaplar, halifelerle, hâkimlerin ve devlet görevlilerinin arasındaki yazışmalar ele alınmıştır. Müellifinin İslam tarihçiliğindeki yeri, bu konudaki yetkinliği ve kaleme aldığı diğer eserler de dikkate alındığında Meâsiru'l-inâfe'nin değeri daha açık şekilde ortaya çıkmaktadır.

Kitabı okuyanlar 3 okur

  • sofar
  • Kaan
  • Mustafa BAKIRHAN

Kitap istatistikleri