Hatâyî Dîvânı

·
Okunma
·
Beğeni
·
128
Gösterim
Adı:
Hatâyî Dîvânı
Baskı tarihi:
2017
Sayfa sayısı:
702
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789751739216
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
Bu neşirde Hatâyî Dîvânı’nın yazma nüshalarına bağlı kalınmış, yazmalarda yer almadığı hâlde mecmu ve cönklerde bulunan veya sözlü gelenekte okunan/icra edilen Hatâyî mahlaslı şiirlere yer verilmemiştir. Şah İsmail, siyasi kimliğiyle dönüştürdüğü tasavvuf anlayışına uygun şiirleriyle sadece Safevîler’in temel unsurunu oluşturan Kızılbaş Türkmenleri değil, Osmanlı coğrafyasındaki Alevi-Bektaşi geleneğini de derinden etkilemiştir.

Hatâyî Dîvânı’nın çoğu yurt dışındaki kütüphanelerde bulunan yirmi beş nüshası, Prof. Dr. Muhsin Macit tarafından bilimsel yöntemlere uygun biçimde incelenerek tenkitli metni hazırlanmıştır. Dîvân İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Şevket Rado Yazmaları No. 51’de yer alan nüshanın tıpkıbasımı ile birlikte okuyucuya sunulmuştur.
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
Ey Hatâyî bulmadım bir yâr ü hemdem dünyede
Âh ü vâhî geçti Ömrüm neyleyem ben dünyede
Servi gibi serkeş ola sağ heman sen dünyede
Gönlümüzü bize ver de Mısr’a sultân ol yürü
"Gönlüme cem' oldu yüz min dürlü sevdâ-yı siyâh
Gül yüzün üstünde tâ zülfün perîşân eyledün"
Muhsin Macit
Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
Enbiyâlar evliyâlar çoh durur amma ki sen
Cümleden â'lâ imişsin yâ Âli senden meded

Mü'mine irşâd idersin lutf u ihsân u kerem
Kâfire gavgâ imişsin yâ Âli senden meded
Muhsin Macit
Sayfa 285 - Fâ'ilâtün fâ'ilatün fâ'ilatün fâ'ilün
"Hatâ'î hâl çağında
Hak gönül alçağında
Bin bir Kâbe yapmaktır
Bir gönül al çağında..."
Muhsin Macit
Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
"Gönlüme cem' oldu yüz min dürlü sevdâ-yı siyâh
Gül yüzün üstünde tâ zülfün perîşân eyledün"
Muhsin Macit
Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
"Ey diyen kim âkilim divane hoş gelmek gerek
Kim kılar lâf-ı hüner merdâne hoş gelmek gerek

Çün aziz-i Mısr-ı aşk olmak dilersin ey gönül
Yusuf-ı Mısrî gibi zindâne hoş gelmek gerek

Âşıkım dersen gönül ateşindan dönme kim
Şem' odına yanmağa pervâne hoş gelmek gerek"
Muhsin Macit
Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
"Arif isen bir gün seni seslerler
Bülbül deyû gülistanda beslerler
Bir gün seni rehberinden isterler
Kimin izni ile girdin yola sen!"
Muhsin Macit
Türkiye Yazma Eserler Kurumu
"Ey azizim firkatinden çıhmazem gamhâneden
Sen teki Yusuf'dan ayru pîr-i Ken’an olmuşam"
Muhsin Macit
Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
Gönül seyranda gezerken
Şah geldi kondu saraya
Hakk’a niyaz ederken
Bir engel düştü araya


Hakk’ın kapusundan girdim
Kendi vücudumu gördüm
Marifet kazanın kurdum
Aşkı kaynatan küreye

Muhabbet haslar hasıymış
Etmeyen Hakk’ın nesiymiş
Sevgi Hakk sevgisi imiş
Erenler ne der buraya

Hele küşadın düşürdüm
Firkat kazanın taşırdım
Marifet aşın pişirdim
Tuzun tattırdım bereye

Hatayî der ihtiyarsız
Neyleyim dünyayı yârsız
Ol alemden bi habersiz
Tuz ekmek ister yaraya

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Hatâyî Dîvânı
Baskı tarihi:
2017
Sayfa sayısı:
702
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789751739216
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
Bu neşirde Hatâyî Dîvânı’nın yazma nüshalarına bağlı kalınmış, yazmalarda yer almadığı hâlde mecmu ve cönklerde bulunan veya sözlü gelenekte okunan/icra edilen Hatâyî mahlaslı şiirlere yer verilmemiştir. Şah İsmail, siyasi kimliğiyle dönüştürdüğü tasavvuf anlayışına uygun şiirleriyle sadece Safevîler’in temel unsurunu oluşturan Kızılbaş Türkmenleri değil, Osmanlı coğrafyasındaki Alevi-Bektaşi geleneğini de derinden etkilemiştir.

Hatâyî Dîvânı’nın çoğu yurt dışındaki kütüphanelerde bulunan yirmi beş nüshası, Prof. Dr. Muhsin Macit tarafından bilimsel yöntemlere uygun biçimde incelenerek tenkitli metni hazırlanmıştır. Dîvân İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Şevket Rado Yazmaları No. 51’de yer alan nüshanın tıpkıbasımı ile birlikte okuyucuya sunulmuştur.

Kitabı okuyanlar 7 okur

  • Burak ENES
  • Maraz Marīz
  • Dilan soylu
  • Kerhen
  • Sara
  • Özkan KAYA
  • Yûsuf Ç.

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%100 (2)
9
%0
8
%0
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0