Hatıralarım ve Müdafaam

·
Okunma
·
Beğeni
·
47
Gösterim
Adı:
Hatıralarım ve Müdafaam
Baskı tarihi:
Mart 2006
Sayfa sayısı:
248
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789753434430
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Kaynak Yayınları
Talat Paşa’nın Hatıraları ve Müdafaası’nın kendi kaleminden çıkan aslı kayıptı. Bugüne değin hep Almancadan çevrilerek yayımlandı. Türkçe özgün metni, 1921 yılında yayımlanan Yeni Şark gazetesinden bulundu ve ilk kez yayımlanıyor.

Talat Paşa’nın müdafaası, vatanın, milletin ve Türk Devrimi’nin müdafaasıdır. Birinci Dünya Savaşı’ndaki vatan savunması, Kurtuluş Savaşı’mızın ilk dönemidir ve Cumhuriyet’in yolunu açmıştır; dahası Sovyet Devrimi’nin koşullarını yaratmıştır. Bu açıdan hem ulusal, hem de uluslar arası önemdedir.

Ermeni soykırımı yalanına karşı mücadelenin yükselişiyle birlikte, aydınlarımız ve uzmanlarımız, yakın tarihi yeniden araştırıyor, yeniden öğretiyor. Bu arada Talat Paşa yeniden keşfedilmektedir.

Talat Paşa’nın müdafaasını tamamlayan şu metinler de özgün kaynaklarından kitaba eklendi:

Talat Paşa’nın İttihat ve Terakki 1917 Kongresi’ndeki Konuşması
Talat Paşa’nın İttihat ve Terakki’nin 1 Kasım 1918 Tarihli Son Kongresi’ndeki Konuşması
Talat Paşa’nın Mustafa Kemal Paşa’ya yazdığı 22 Aralık 1919 tarihli mektubu
Talat Paşa’nın Aubrey Herbert’le Görüşmesi
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
Üyeleri on sene evvel ne gibi hayat şartlarına sahip ise bugün de aynı hayat şartlarına sahiptir. O heyet, daima kutsiyetini muhafaza etmiş ve maddiyata karşı tokgözlü davranmıştır. Bu fırkaya dayanan hükümet üyeleri de Avrupa'da ve hiçbir memlekette emsaline tesadüf edilemeyecek surette istikametlerini muhafaza etmiştir. Diyebilirim ki, bu fırka reisleri kadar maddi menfaatlar hususunda tokgözlü, namuskâr, vatanperver ve fedakâr bir heyete Türkiye bundan sonra güç sahip olabilecektir. Bu heyet içinde fazla milliyetperver, asabi, tecrübesiz ve sabit fikir sahipleri bulunabilir. Bu sıfatlar da bir fırka için gayet zararlı olabilir. Ancak, bu heyete hırsızlık, namussuzluk isnat etmek pek büyük hıyanettir. İttihat ve Terakki namuskârane doğmuş, namus ve fedakârlığı sayesinde muvaffak olmuş ve bütün siyasi hayatını namuskârane yaşamıştır.
Anadolu'nun muhtelif vilayetlerinde İstanbul'da ve Edirne'de Ermeniler her unsurdan daha ziyade müsterih ve mesut yaşamakta idi. Memleketin her türlü nimetinden istifade eden bu millet hiçbir külfete iştirak etmiyordu. Devletin saadetinden ve felaketinden daima istifade etmek yolunu biliyorlardı. Ermeniler hiçbir muharebeye iştirak etmiyorlar, vatanın mevcudiyetinin muhafazası için bir dirhem kan akıtmıyorlar, bilakis muharebelerde ticaret ve müteahhitlik ederek bol para kazanıyorlar ve tam bir istirahat ile memleketin iyi ve kötü günlerini yaşıyorlardı.
Bu kadar iyiliklere karşılık nihayetinde Osmanlı vatanından bir parçasını ayırarak oralarda büyük çoğunluğu teşkil eden ahaliyi imha ile bağımsızlığın teminine çalışmaktan geri durmuyorlardı. Tarih böyle bir nankörlük karşısında bulunmamıştır.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Hatıralarım ve Müdafaam
Baskı tarihi:
Mart 2006
Sayfa sayısı:
248
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789753434430
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Kaynak Yayınları
Talat Paşa’nın Hatıraları ve Müdafaası’nın kendi kaleminden çıkan aslı kayıptı. Bugüne değin hep Almancadan çevrilerek yayımlandı. Türkçe özgün metni, 1921 yılında yayımlanan Yeni Şark gazetesinden bulundu ve ilk kez yayımlanıyor.

Talat Paşa’nın müdafaası, vatanın, milletin ve Türk Devrimi’nin müdafaasıdır. Birinci Dünya Savaşı’ndaki vatan savunması, Kurtuluş Savaşı’mızın ilk dönemidir ve Cumhuriyet’in yolunu açmıştır; dahası Sovyet Devrimi’nin koşullarını yaratmıştır. Bu açıdan hem ulusal, hem de uluslar arası önemdedir.

Ermeni soykırımı yalanına karşı mücadelenin yükselişiyle birlikte, aydınlarımız ve uzmanlarımız, yakın tarihi yeniden araştırıyor, yeniden öğretiyor. Bu arada Talat Paşa yeniden keşfedilmektedir.

Talat Paşa’nın müdafaasını tamamlayan şu metinler de özgün kaynaklarından kitaba eklendi:

Talat Paşa’nın İttihat ve Terakki 1917 Kongresi’ndeki Konuşması
Talat Paşa’nın İttihat ve Terakki’nin 1 Kasım 1918 Tarihli Son Kongresi’ndeki Konuşması
Talat Paşa’nın Mustafa Kemal Paşa’ya yazdığı 22 Aralık 1919 tarihli mektubu
Talat Paşa’nın Aubrey Herbert’le Görüşmesi

Kitap istatistikleri