Hayatın Anlamı

7,7/10  (7 Oy) · 
12 okunma  · 
3 beğeni  · 
585 gösterim
Hayatın anlamı nedir? Daha fazla güç, servet, seks, aşk, çikolata, futbol, entelektüel tefekkür ya da günü yaşamak mı? Hayatın bir anlamı var mıdır; yoksa o da tüm anlamlar gibi sadece postmodern bir kurgudan mı ibarettir?

Anlamın hızla buharlaştığı günümüz kapitalizminin kentli, pragmatik politik ve kültürel dünyasında her şeye rağmen ortak ya da hayatlarımıza gömülü anlamlardan bahsedebilir miyiz?
Terry Eagleton bu kısa "giriş" kitabında, insan bilimlerinin terk ettiği ve popüler kültürle anlam endüstrisinin istila ettiği bir alanda hayatın anlamını sorguluyor. Hayatın anlamını, anlamın hayatını oluşturan dilbilimsel, etik, kültürel ve politik göstergelerle tartışan Eagleton'ın anlatısına Shakespeare'in tiyatral karakterleri, Wittgenstein'ın "dil oyunları", Schopenhauer'un "istenç"i Heidegger'in "hiç"i, Sartre'daki endişe, Samuel Beckett'in "belki"si ve Freud'un "bilinçdışı" da parçalar halinde katılıyor. Aristo'dan Marx'a uzanan bir ahlaki soykütük dahilinde insanın kendini gerçekleştirmesi, kişisel tatmin, toplumsal birer pratik olarak mutluluk, sevgi ve erdem gibi kavram ve değerleri yorumlayan Eagleton'ın bu kitabı, hayatı hâlâ hayati göstergeleriyle dert edenler için bir düşünme çağrısı. Hayatı ya da dendiği gibi, "Ey Hayat!"ı.
(Tanıtım Bülteninden)
 • Baskı Tarihi:
  Haziran 2013
 • Sayfa Sayısı:
  144
 • ISBN:
  9789755396743
 • Çeviri:
  Kutlu Tunca
 • Yayınevi:
  Ayrıntı Yayınları
 • Kitabın Türü:

Kitaptan 30 Alıntı

Hilmi sevinç 
31 Mar 20:06 · Kitabı okudu · 6/10 puan

para kazanma saplantılı bir dünyada hayal kırıklığına uğramış insanlar ruhani bir hakikatin tedarikçilerine dönüştü ve onu tedarik ederek paraya boğuldular .

Hayatın Anlamı, Terry Eagleton (Sayfa 42 - ayrıntı yayınları)Hayatın Anlamı, Terry Eagleton (Sayfa 42 - ayrıntı yayınları)
Hilmi sevinç 
31 Mar 19:22 · Kitabı okudu · 6/10 puan

gerçekte zor olan yanıtlar değil, sorular olduğu da söylenebilir.

Hayatın Anlamı, Terry Eagleton (Sayfa 20 - pegersus yayınları)Hayatın Anlamı, Terry Eagleton (Sayfa 20 - pegersus yayınları)
Ares ares 
 31 Ağu 22:52 · Kitabı okudu · Beğendi · Puan vermedi

İyi bir hayatın görüntüsü olarak bir caz gru-
bunu ele alalım.Doğaçlama çalan bir caz grubu, açık şekilde
bir senfoni orkestrasından farklıdır; çünkü genel olarak her üye
kendisini, istediği gibi özgürce ifade eder. Fakat bunu diğer müzisyenlerin kendilerini ifade etme performanslarını kavrayıcı bir
duyarlılıkla gerçekleştirir. Biçimlendirdikleri karmaşık uyum, or-
tak bir partisyona dayanarak çalmaktan değil, her müzisyene ait
özgür müzikal ifadenin diğerlerinin özgür ifadesi için de bir kay-
nak oluşturmasından gelir. Her bir çalgıcı müzikal olarak daha be-
lagatli ve etkileyici hale gelirken diğer müzisyenler bundan feyiz
alarak daha yükseklere çıkmaya sevk edilir. Burada özgürlük ile
"bütünün çıkarı" arasında bir çelişki yoktur, ama görüntü bütüncül olanın tersidir. Her çalgıcı daha iyi bir bütüne" katkıda bu-
lunsa da bunu ketum bir fedakarlıkla degil, yalnızca kendini ifade
ederek yapar. Kendini gerçekleştirme vardır; ama yalnızca müziğin bütünlüğünde kendini kaybetme yoluyla. Başarı vardır ama
bu, kibirli bir başarı konusu değildir. Aksine başarı, yani müziğin
kendisi, müzisyenler arasındaki ilişkinin bir dolayımı olma vazifesi
görür. Hem bu sanatsal nitelikten elde edilen bir haz vardır hem
de yetenekler özgürce gerçekleştirildiği için serpilip gelişme duy-
gusu içinde mutluluk. Bu gelişme karşılıklı olduğundan dolayı,
uzaktan ve analojik olarak bir çeşit sevgiden bile bahsedebiliriz.
Hem hayatı anlamlı kılan bir şey olması hem de, ve daha tartışma­lısı, böyle davrandığımızda niteliklerimizi en iyi şekilde gerçek­
leştirmemiz bakımından, böylesi bir durum hayatın anlamı olarak
Önerilse elbette fena olmazdı.

Hayatın Anlamı, Terry EagletonHayatın Anlamı, Terry Eagleton
Ares ares 
30 Ağu 00:42 · Kitabı okudu · Beğendi · Puan vermedi

İnsanlar kendi kendine karar verir ama bunu ancak doğaya,
dünyaya ve birbirlerine derin bir bağımlılık temelinde yaparlar.Ve kendi hayatım adına oluşturacağım her anlam, bu bağımlılıkla
içeriden sınırlanır.

Hayatın Anlamı, Terry EagletonHayatın Anlamı, Terry Eagleton
Ares ares 
20 Ağu 02:35 · Kitabı okudu · Beğendi · Puan vermedi

Filozofların, soruları yanıtlamak yerine onları çözümlemek gibi
sinir bozucu bir alışkanlıkları vardır ve ben de böyle başlamak
istiyorum. "'Hayatın anlamı nedir?" sorusu hakiki bir soru mu
yoksa yalnızca hakiki gibi görünen bir soru mudur? Onun yanıtı
sayılabilecek bir şey var mıdır yoksa o yalnızca okunması gereken
o efsanevi Oxford sınav sorusu gibi, aslında sahte bir soru türü
müdür: "Bu, iyi bir soru mudur?"

Hayatın Anlamı, Terry EagletonHayatın Anlamı, Terry Eagleton
Hilmi sevinç 
31 Mar 20:00 · Kitabı okudu · 6/10 puan

şeyler, başka şeylerin gizemli işaretleri değildir; dobra dobra yalnızca kendileridirler. gördüğümüz şey, kavradığımız şeydir

Hayatın Anlamı, Terry Eagleton (Sayfa 30 - ayrıntı yayınları)Hayatın Anlamı, Terry Eagleton (Sayfa 30 - ayrıntı yayınları)
Hilmi sevinç 
31 Mar 19:24 · Kitabı okudu · 6/10 puan

ortada bir soru olduğunda neden daima bir çözümün de olduğu düşünülmeli ki ?

Hayatın Anlamı, Terry Eagleton (Sayfa 24 - ayrıntı yayınları)Hayatın Anlamı, Terry Eagleton (Sayfa 24 - ayrıntı yayınları)
Hilmi sevinç 
31 Mar 19:49 · Kitabı okudu · 6/10 puan

öyleyse, aslında bizim olduğumuz türde canlılar yapan şeyin de bir parçası olan hayatın anlamı arayış, insanlık için sürekli bir olanak anlamına gelebilir.

Hayatın Anlamı, Terry Eagleton (Sayfa 27 - ayrıntı yayınları)Hayatın Anlamı, Terry Eagleton (Sayfa 27 - ayrıntı yayınları)
Ares ares 
31 Ağu 22:25 · Kitabı okudu · Beğendi · Puan vermedi

Julian Baggini için anlam arayışı temelde kişiseldir; John Cottingham ise hayatın anlamından, "bağımsız bir varlık
olarak bireyin, kendi rasyonel tercihini yansıtan, gerçek anlamda
değerli etkinliklerle kurduğu ilişkideki anlam" olarak bahseder.
Bunların hiçbiri asılsız değil. Fakat bu anlayış modern çağa özgü,
bireyci bir önyargıyı yansıtır. Hayatın anlamını ortak ya da karşılıklı bir tasarım olarak görmez. Hayatın ya da başka bir şeyin,
tanım gereği yalnızca bana ait olan bir anlamı olamayacağını be-
lirlemekte yetersizdir. Eğer biz birbirimiz aracılığıyla ve birlikte
var oluyorsak bunun "hayatın anlamı" sorusu açısından kuvvetli
sonuçları olmalıdır.

Hayatın Anlamı, Terry EagletonHayatın Anlamı, Terry Eagleton
Ares ares 
31 Ağu 23:15 · Kitabı okudu · Beğendi · Puan vermedi

İhtiyaç duydu-
ğumuz, caz çalmanın amaçsızlığı gibi tamamıyla amaçsız bir hayat
biçimidir. Faydalı bir amaç ya da ağırbaşlı metafizik bir erekten
ziyade başlı başına bir haz ve sevinç kaynağı olan bir hayat. Böyle
bir hayat şekli kendi varlığının ötesinde bir gerekçelendirilmeye
ihtiyaç duymaz. Bu anlayışta, hayatın anlamı ilginç biçimde an-
lamsızlığa yakındır.

Hayatın Anlamı, Terry EagletonHayatın Anlamı, Terry Eagleton
3 /