Hazreti Muhammed (Lev Tolstoy’un Hz. Muhammed'le İlgili Gizlenen Kitabı)

·
Okunma
·
Beğeni
·
20442
Gösterim
Adı:
Hazreti Muhammed
Alt başlık:
Lev Tolstoy’un Hz. Muhammed'le İlgili Gizlenen Kitabı
Baskı tarihi:
Ağustos 2019
Sayfa sayısı:
144
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786056691225
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Çalıkuşu Yayınları
Baskılar:
Hazreti Muhammed
Hz. Muhammed
Hz. Muhammed
“...Bunu söylemek ne kadar tuhaf olsa da benim için Muhammedilik, Haça tapmaktan (Hıristiyanlık’tan) mukayese edilemeyecek kadar yüksekte duruyor. Eğer insan, seçme hakkına sahip olsaydı, aklı başında olan her bir insan, şüphe ve tereddüt etmeden Muhammediliği; tek Allah’ı ve onun Peygamberini kabul ederdi.”
Lev N. Tolstoy (1828-1910)

Ünlü Rus yazarı L. N. Tolstoy, 1908 yılında, Abdullah El-SÜHREVERDİ’nin Hindistan’da basılmış “Hz. Muhammed’in Hadisleri” kitabını okumuştur. Okuduğu hadislerden bir risale (kitapçık) tertip etmiş, bunu Rusya’nın ’Posrednik’ adlı yayınevinde bastırmıştır.

Rus halkı ve özellikle Rus aydınları, L. N. Tolstoy’u ilahi bir kuvvete sahip görüyor ve onun İslamiyet’i kabul etmesinin duyulmasının Rus toplumu içinde İslam’a güçlü bir akım başlatabileceğini biliyorlardı. Bu yüzden de Tolstoy’un Hz. Muhammed’in hadislerinden derlediği kitapçığını KGB gibi Rus istihbarat birimleri gizli tutmaya, unutturmaya ve basılmasını engellemeye çalışıyorlardı. Tolstoy, bu risale (kitapçık) ile Rus okurlarını Hz. Muhammed’in hadisleriyle tanıştırmıştır. Hadislerden seçtiği konularda ’fakirlik’ ve ’eşitlik’ gibi kavramları esas almış, Rus halkına ve onları aldatanlara bir ders verir nitelikte olmasına özen göstermiştir.

Tolstoy, seçip kitapçık haline getirdiği bu hadislerle, gerçek adalet ve eşitliğin, kardeşlik ve fedakârlığın, insana saygı ile sevginin İslam’da olduğunu vurgulamak istemiştir…
144 syf.
·7/10
Es-Selam..
Kitabı okudum ve özellikle hadis bölümüne geldiğimde en büyük eksikliğin sahih olup olmama noktasında ''Tahrîc'' yapılması gereğini hissettim.
İncelemelere baktığımda da arkadaşlarımız teknik bakımından gerekli bilgileri vermişler, bu yüzden içeriğe hiç dokunmadım.
Şu şekilde bir yöntem izledim;
Önce hadisleri klasik kaynaklarda tarama yapıp sahih olup olmadığına baktım,
varsa değişik varyansları kaynaklarda olduğu gibi aldım,
hadis zannı ile yazılan ayetlerin metinlerini yazdım,
açıklama bölümünde mümkün mertebe bilgi vermeye çalıştım,
ve çalışmayı 'usul olmadan esas olmaz' prensibi doğrultusunda usul-ü hadis ilkeleri kapsamında değerlendirdim.
Dil sürçer, Kalem de , göz de bakış açısı da...
İnsan gibi.
Var ise bir hatamız affola.

Keyifli okumalar...

-"Hurma ağacının altında uyumuş olan Hz. Muhammed uyanınca, elinde bir kılıçla habersizce başucunda dikildi ve; "Ey Muhammed, seni benden kim kurtaracak?" dedi. Hz. Muhammed: "Allah!" diye cevap verdi. Dü'sûr'un kılıcı yere düştü. Onu Rasülullah aldı ve; "Asıl şimdi seni benden kim kurtaracak?" dedi. Dü'sûr, "Hiç kimse!" dedi. Rasülullah onu serbest bıraktı ve "Kalk işine git" dedi. Dü'sûr giderken, "Sen benden daha hayırlısın" dedi. Resul-i Ekrem: "Ben buna senden daha hak sahibiyim" dedi. Dü'sûr: "Ben de Allah'tan başka ilâh olmadığına ve senin Allah'ın Resulü olduğuna şahadet ediyorum" diyerek Müslüman oldu. Hz. Muhammed'in de en sadık arkadaşlarından biri oldu."(l).( Ahmet Davutoğlu, Sahih-i Müslim tercüme ve şehri. )
AÇIKLAMA: Bu rivayet Asım KÖKSAL ın İslam Tarihi isimli meşhur eserinde de geçmesine rağmen hadis literatüründe böyle bir hadise şerife rastlamadım.
Bu yüzden sahih bir kaynaktır diyemiyoruz.

-Allah'ım! Sana olan sevgimi, bana bağışla. Sevdiklerinin sevgisini de kalbime koy. Öyle yap ki, ben senin layık Tolstoy bildiğin, sevdiğin işlerin uygulayıcısı olayım. Öyle yap ki, senin sevgini benim için, bana, aileme ve servetime olan sevgimden üstün eyle." "Allah'ım! Senden sevgini ve seni sevenlerin sevgisini ve senin sevgine beni ulaştıracak ameli istiyorum. Allah'ım! Senin sevgini nefsimden, ailemden, malımdan, soğuk sudan daha sevgili kıl."(2). Tirmizi, Davut 74. -SAHİH-
-"Hakikat insanlar için ne kadar acı olsa da, hakikati söyleyin!"(3). Tirmizi, Fiten 26. -SAHİH-
-"Din kardeşin zalim de mazlum da olsa ona yardım et." Bir adam: "Ya Rasülallah! Kardeşim mazlumsa ona yardım edeyim. Ama zalimse nasıl yardım edeyim, söyler misiniz?" dedi. Resul-i Ekrem: "Onu zulümden alıkoyar, zulmüne engel olursun. Şüphesiz ki bu ona yardım etmektir" buyurdu.(4) Buhari, Mezalim 4 –SAHİH-
- "Kim bir hayır işlerse, ona onun on misli vardır veya daha da artırırım. Kim bir kötülük işlerse, ona da onun misli vardır. Ya da tamamen affederim. Kim bana bir karış yaklaşırsa, ben ona bir arşın yaklaşırım; kim bana bir arşın yaklaşırsa, ben ona bir kulaç yaklaşırım. Kim bana yürüyerek gelirse, ben ona koşarak varırım. Kim bana hiçbir şeyi ortak koşmamak şartıyla dünya dolusu günahla gelirse, ben kendisini o kadar mağfiretle karşılarım." (5). Müslim, Zikir 22 –SAHİH -
- "Bir insanın gerçek zenginliği , onun bu dünyada yaptığı iyiliklerdir.."(6). Kütüb-i Sitte.
AÇIKLAMA:
Hadis Literatüründe Kütüb-ü Sitte diye bir kaynak muteber değildir.

- "İhtiyaç içinde bir mümine darlıkta olmasına rağmen ve gönülden yardım eden bir mümin Allah’ın rızasını umabilir."(7). Tergib ve Terhib Tercümesi
Tergib ( İyiliklere teşvik ) –Terhib ( kötülüklerden sakındırma ) hadis kitabı Münziri’nindir ve bu eserde maalesef zayıf rivayetler de mevcuttur. Bu bağlamda hadisin de sahih olduğuna dair delil mevcut değildir.
- "Allah rızası için incitici ve alaycı söz duyup ve buna sabreden bir kişi Allah katında en sevimlisidir.."(8). Kaynağı bulunamadı.
AÇIKLAMA: SAHİH değildir.
- "Sizden biriniz, kendisi için arzu edip istediği şeyi, din kardeşi için de arzu edip istemedikçe, gerçek anlamda iman etmiş olmaz."(9).Buhari İman 7, Müslim İman 71-72 –SAHİH-
- "Cehennem, nefse hoş gelen şeylerle kuşatılmış; cennet ise, nefsin istemediği şeylerle çepeçevre sarılmışhr."(10).Buhari Rikak 28 –SAHİH -
- Allah Teâlâ buyurmuştur ki: "Ey insan! Yalnız benim kanunlarıma uysan, bana uyar ve benzersin. ‘’Ol dersin o da olur..."(11) kaynağı bulunamadı.
AÇIKLAMA: SAHİH değildir.

-Yani aşırı yemek yiyerek ve içerek kendi nefislerinizi öldürmeyin."(12). Tergib ve Terhib Tercümesi.
AÇIKLAMA: SAHİH değildir.
- "Allah arzı yarattığı zaman, arz sallanmaya (tıpkı bir hurma ağacı gibi sağa sola) yalpalar yapmaya başladı, bunun üzerine dağlarla onu sabitleştirdi ve böylece arz istikrarını bvıldu. Melekler dağların şiddetine hayrette kaldılar. "Ey Rabbimiz, dediler, dağlardan daha şiddetli bir mahlûk yarattın mı?" "Evet, buyurdu. Demiri yarattım." "Demirden daha şiddetli bir şey yarattın mı?" dediler. Hak Teâlâ: "Evet! Dedi. Ateşi yarattım." "Ateşten daha ağır bir şey yarattın mı?" diye yine sordular. Hak Teâlâ: "Evet, dedi, suyu yarattım!" "Sudan daha şiddetli bir şey yarattın mı?" dediler. Hak Teâlâ tekrar cevap verdi: "Evet, rüzgârı yarattım." "Rüzgârdan daha şiddetli bir şey yarattın mı?" diye yine sordular. Hak Teâlâ: "Evet insanoğlunu yarattım" dedi ve devam etti: "Eğer o, sağ eliyle sadaka verir, sol eli görmeyecek kadar gizlerse (daha şiddetlidir)."(13). Tirmizi, Tefsir, Muavvizateyn 2
AÇIKLAMA:
Böyle bir rivayete rastlamadım bu yüzden soru işareti ?

-Allah Teâlâ buyurur: "Ben, gizli bir hazine idim. Bilinmek istedim ve insanı yarattım."(14)El-Acluni, Keşfül-Hafa 132.
AÇIKLAMA: SAHİH değildir.
- "Kimseyi kırma. Biri seni kırar ve ayıplarını, kötülüklerini açığa vurursa, sen de onun kötülüklerini açıklayıp yayma."(15) Kaynağı bulunamadı.
AÇIKLAMA: SAHİH değildir.

- Hz. Muhammed "Allah Teâlâ bazı şeyleri farz kıldı, onları ihmal etmeyin. Bazı günahlara yaklaşılmaması için sınırlar koydu, o sınırları aşmayın. Bazı şeyleri haram kıldı, o haramları çiğnemeyin. Bazı şeyleri de unuttuğu için değil size olan merhameti sebebiyle dile getirmedi, onları da araştırıp kurcalamayın."(16).Darekutnı, Es-Sünen 184.
AÇIKLAMA: Delil yeterli değildir.Darekutni de de zayıf rivayetler mevcuttur.
- "Kim Allah'ın yarattıklarına karşı merhametli olursa, Allah da ona merhametli olur. İnsanların iyilik ve kötülüklerine bakmayarak onlara iyilik et. Başkalarına iyilik yap ki kö- tülüklerine engel olasın" (17). Tirmizi, Birr 16 -SAHİH- tir.
- "Hz. Muhammed'den sordular ki: "Dinin esası ne üzerine kurulmuştur?" O da şöyle cevap verdi: "Kendiniz için istediğinizi başkaları için de isteyin; kendiniz için istemediklerinizi başkaları için de istemeyin." (18). Buhari İman 6, Müslim İman 71 -SAHİH- tir.
-"Bir Müslüman'ın samimiyetinin ölçüsü, onun gücünün yetmediği şeylerde çaresiz kalmasıdır." (19) Kaynağı bulunamadı. SAHİH değildir.
- "Allah Teâlâ, her iki tarafına duvarlar yapılmış birtakım yollar yapmış, duvarların üzerlerinde perdeler asılmış, açık kapılar kurulmuş, bir yol yapmıştır. Bu yolun başlangıcında durmuş bir bekçi, kapılara doğru gidenlere şöyle diyor: "Doğruca gidin ve hiçbir tarafa sapmayın." Sonra yukarıda duran bekçi: "Şu kapıdan içeri girmeyin, yoksa içine dü- şersiniz." Bu yol, hayat yoludur. Açık kapılar Allah Teâlâ tarafının tehlikeli görülmüş amellerdir. Kapıları kapatan perdeler Allah'ın koyduğu sınırlardır. Birinci bekçi Allah'ın kelâmıdır. İkinci bekçi ise, her insanın kalbindeki Allah korkusudur." Tolstoy (Ç.n.: Tolstoy'un derlemesine koyduğu bu hadiste tercü- me ve nakil hatası ile ilaveler var. Hadisin kaynağından yaptığımız tercümesi şöyledir.) Bir adam; "Sırat-ı müstakim (doğru yol) nedir?" diye sordu. Hz. Peygamber ona şu cevabı verdi: "Hz. Muhammed, bizi sırat-ı müstakimin bir başında bı- raktı. Bunun öbür ucu ise cennete ulaşmaktır. Bu ana yolun sağında ve solunda başka tali yollar da var. Bunlardan her birinin başında bir kısım insanlar durmuş oradan geçenleri kendilerine çağırıyorlar. Kim bu dış yollardan birine saparsa, yol onu ateşe götürecektir. Kim de sırat-ı müstakime (dosdoğru yola) giderse, o da cennete ulaşacaktır." İbnu Mes'ud bu açıklamayı yaptıktan sonra şu âyeti okudu: "İşte bu benim sırat-ı müstakimimdir, buna uyun. Başka yollara sapmayın, sonra onlar sizi Allah'ın yolundan ayırırlar..."(20). En’am, 6: 152
AÇIKLAMA: Delil yetersiz olup İsrailiyattan olma ihtimali mümkündür.
- "Her Müslüman'ın sadaka vermesi gerekir" buyurdu. Kendisine: "Ya bulamayan olursa?" diye soruldu. "Eliyle çalışır, hem şahsı için harcar, hem de sadaka verir" cevabını verdi. "Ya çalışacak gücü yoksa?" diye soruldu. "Bu durumda, sıkışmış bir ihtiyaç sahibine yardım eder" dedi. "Buna da gücü yetmezse?" dendi. "İyiliği veya hayrı emreder" dedi. "Bunu da yapmazsa?" diye tekrar sorulunca: "Kendini başkasına kötülük yapmaktan alıkoyar. Zira bu da bir sadakadır" buyurdu.(21) .Buhari, zekat 30, Edep 33 -SAHİH -tir.
- "Şehvetle bakmak zinadır. Erkek olan meclise bir kadı- nın kendini göstermek için süslenip gitmesi ve ihtirasla bakması da zinadır."(22).Müslim Kader 20, Ebu Davut, Nikah 44 -SAHİH- tir.

- Hz. Muhammed Vâbisa İbni Ma'bed diyor ki, Resul-i Erkem'in huzuruna varmıştım. Bana: "İyiliğin ne olduğunu sormaya mı geldin?" dedi. "Evet" dedim. O zaman şunları söyledi: "Kalbine danış." "İyilik, kalbin uygun gördüğü ve yapılmasını onayladığı şeydir. Günah ise içini tırmalayan ve başkaları sana yap diye nice nice fetvalar verse bile içinde şüphe ve tereddüt uyandı- ran şeydir."(23). Ahmet B. Hanbel,Müsned 227-228- SAHİH- tir.
-"İman etmedikçe cennete giremezsiniz ve Allah rızası için birbirnizi sevmedikçe kamil imana ulaşamazsınız." (24). Tirmizi, Kıyamet 46. Müslim, Cennet 63 -SAHİH -tir.
- "Alçakgönüllülük ve tevazu imandandır, boş sözler ve boş ameller riyakarlıktandır." (25) Tirmizi, Kıyamet 64, Tirmizi ,Birr 77 -SAHİH- tir.
-"Zalimlerle birlikte olmaktansa, kendi başına, yalnız kalmak daha iyidir. Kendi kendine olmaktansa hayırlı insanlarla birlikte olmak daha iyidir. İlim öğrenmek isteyene ilim öğretmek susmaktan iyidir. Boş konuşmaktansa susmak iyidir." (26). Tergib ve Terhi Tercümesi, 431-446.
AÇIKLAMA: SAHİH değildir.
- "Öfkelendiği zaman öfkesini yenenleri Allahu Teala mükâfatlandırır." (27). Taberani, Mücemü’s Sağir Tercüme ve Şehri 289.
AÇIKLAMA: SAHİH değildir.
- "Herkesin ameli, onun davranışlarındaki niyetine göre değerlendirilir. (Ameller niyetlere göredir)" (28).İman 41,Nikah 5, Eyman 23, Talak 24, Eyman 19 –SAHİH- tir.
-"Allah Teâlâ, kendi kazancıyla geçinenleri sever."(29).Mürşid, 3.0, Hadis no:7212
AÇIKLAMA.SAHİH değildir.
- "Zorluklarda ve hastalıklarda sabreden ve küsmeyen kimse kamil imana erişen kimsedir. (30). Kaynağı bulunamadı. SAHİH değildir.
-"Gerçek tevazu, bütün iyiliklerin başıdır." (31). Tirmizi, Birr 77 -SAHİH- tir.
-"Tevazu ve anlayış olmadan iman olmaz." (32). Kaynağı bulunamadı. SAHİH değildir.
-"İyilikleri paylaşma konusunda ısrarlı olun." (33). Kaynağı bulunamadı.SAHİH değildir.
- "Nura ulaşmak isteyen nurun içindedi. (34). Kaynağı bulunamadı. SAHİH değildir.
- "En hayırlınız odur ki, iyilik bulunca Allah'a şükreder, kötülüğe maruz kalınca sabreder. O daima Allah tarafından mükâfatlandırılır." (35). Müslim, Zühd 64. SAHİH tir.
-"Hidayeti bulanlar tartışmalardan uzak dursunlar." (36). Tirmizi, Tefsir, Zuhruf, İbnu Mace. SAHİH tir.
- "Allah'ın en büyük düşmanları, mü'min oldukları halde fitne çıkaran ve insanların kanını akıtan kimselerdir. (37). Kaynağı bulunamadı. SAHİH değildir.
- "Kabir, sonsuzluğa ilk basamaktır.( 38) Tirmizi, Zühd 5. SAHİH tir.
-"En büyük cihad, (nefse) karşı yapılan cihattır. (39) Fedaiıu’l- Cihad 2. SAHİH tir.
- Allah rızası için geçirilen bir saat, boş geçirilen bir yıldan daha değerlidir. (40). Kaynağı bulunamadı.
AÇIKLAMA: SAHİH değildir.

- "İbadet, dua eden mü'minin ruhunun yükselmesi ile Allah'a kavuşmasıdır." (41) Tirmizi, Daavat 112.SAHİH tir.
- "Ölüm bir köprüdür, dostu dosta kavuşturur." (42). Süyuti, Kabir Alemi Tercümesi S.39.
AÇIKLAMA: SAHİH değildir.
-"Allah bütün işlerde yumuşaklığı sever." (43) Kütüb-i Sitte.
AÇIKLAMA: SAHİH değildir.
-"Mü'min, Allah ‘a tevekkül ederek ve bağışlanacağını umarak ölür. " (44)Kaynağı bulunamadı
AÇIKLAMA: SAHİH değildir.
- "Gözlerin zinası bakmaktır, dilin zinası konuşmaktır. Nefis de temenni eder ve iştah duyar. Uzuvlar da bunu doğrular veya yalanlar."(45)Buhari, İsti’zan 12,kader 9, Müslüm, kader 20. SAHİH tir.
-"Zina yapan kadın ve erkekler Allah’a ibadet etmekten kaçınanlar, Allah’ın sevmediği kimselerdir." (46)Buhari, tefsir, nun ve’l- kalem2. –SAHİH- tir.
- "Allah Teâlâ, kendi kazancıyla geçinenlere merhamet eder, dilenerek geçinenlere değil." (47).Kaynağı bulunamadı.
AÇIKLAMA: SAHİH değildir.
-"Kim daha çok sıkıntı içindeyse, onun mükâfata da bir o kadar büyük olur. Kim daha fazla belâlara maruz kalmışsa onun mükâfatı daha fazladır. Gerçekten Allah Teâlâ, kimi daha çok severse onu daha fazla belâlara uğratır." (48) Muvatta,kelam 8, Tirmizi. SAHİH tir.
- Hz. Muhammed namazını kılınca arkasından âdeti olarak şöyle dua ederdi: "Allah'ım! Sana imanımın sağlamlığı için dua ediyorum. Doğru yolla gideceğime hazır olduğum için dua ediyorum. Senin merhametine ve yardımına güvenerek sana secde ediyorum. Sana dua ediyorum ki, beni hatalarımdan temizleyip, temiz bir kalp, doğruyu konuşan bir dil verdin. Sana dua ediyorum ki, bana iyilik yapmayı tavsiye edip kötülükten ve hatalardan koruyorsun. Senden gizli ve açık yaptığım günahlarımı bağışlamanı istiyorum." (49). Buhari, Teheccüt 1, Daavat 10 Tevhid 8, 24,35.SAHİH tir.
- İmana zarar veren kimseleri size bildireyim mi? Ayetleri yanlış tefsir edenler, yalan sözler söyleyen münafıklar ve dalalete düşen yöneticiler."(50). Benzer bir hadise rastlanmadı.
AÇIKLAMA: SAHİH değildir.
- "Kadın helal olan erkeğin ikinci parçasıdır."(51). Kaynağı bulunamadı.
AÇIKLAMA: SAHİH değildir.
-"İlim, unutulursa kaybolur, liyakatsizlerin elinde yok olur. Gerçek âlim odur ki, bilgisini hayata tatbik eder." (52) Buhari, ilim 34, İ’tisam 7, ilm 13. SAHİH tir.

- "Bir kulun sırf Allah rızasını talep etmek için yuttuğu bir öfke yudumundan Allah katında sevap bakımından daha büyük bir yudum yoktur." (53). Mace, cilt 10 Syf.462.
AÇIKLAMA: Delil yetersizdir ve kaynak teşkil etmez.
- "Öyle günler gelecek ki, kendi dininizin adından başka bir şey kalmayacak. Kur'an'dan, onun görüntüsünden başka bir şey kalmayacak. O zaman camilerde artık ilim ve din öğrenilmeyecek, Allah'a kulluk yapılmayacaktır. Din adamları, ilim adamları, insanların en kötüsüne dönecek, münakaşa ve münazaralar onlardan çıkacak ve insanlar dinden çıkıp geri dönecekler." (54). Kaynağı bulunamadı.
AÇIKLAMA: SAHİH değildir.
- "İlim öğrenmek her Müslüman'a farzdır. İlmi, ehil olmayana öğretmek, domuzların boyunlarına cevher, inci ve altın takmaya benzer." (55). İbnu Mace ve Diğerleri, Tergib ve Terhi Tercümesi.
AÇIKLAMA: SAHİH değildir.
-"Üç çeşit nasihat vardır: Şüphesiz hakikat içeren nasihatlarıdr. Bunlara kulak ver. Doğru yoldan saptıran nasihatlardır.Bunlardan uzak dur.Belirsiz nasihatlardır.Bunların açıklanmasını Allah’tan iste’’ (56). Kaynağı bulunamadı
AÇIKLAMA: SAHİH değildir.
-"Hiçbir beşer ölmez. Ölümden sonra ahirette ebedi olarak yaşamaya devam eder." (57). Kaynağı bulunamadı.
AÇIKLAMA: SAHİH değildir.
- ". ..Peygamber (SAV) bana: "Ya Hakim! Şüphesiz bu mal yeşildir, tatlıdır. Her kim bu malı nefis güzelliği ile hırssız olarak alırsa, o mal kendisi için bereketli, meymenetli kılınır. Kim de bunu nefis düşkünlüğü ile, hırsla alırsa, mal alan için bereketli kılınmaz. O ihtiraslı kişi yiyip de hiç doymayan (köpek açlığı hastalığına tutulmuş) kimse gibi olur. Yüksek el, alçak elden hayırlıdır!" buyurdu. " (58). Sahih-i Buhari, Cilt 14 Syf. 6376.
AÇIKLAMA:Her ne kadar kaynak olarak Sahih-i Buhari gösterilse de usul-ü hadiste SAHİH lik için geçerlilik şartlarını taşımıyor,bu yüzden soru işaretini ( ? ) uygun gördük.
- "Allah'a tevekkül et (güven), ancak deveni sağlam kazığa bağlamayı da ihmal etme." (59). Tirmizi, Kıyamet 61. SAHİH tir.
-"Dünya ve dünyanın bütün nimetleri değerlidir. Ancak onun nimetleri içinde en değerlisi, Saliha (iyi) kadınlardır." (60). Müslim, Rada 64. SAHİH tir.
- "Biliyorum ki, 'Allah'tan başka her şey fanidir.' Sözünü 'Lebid'den başka kimse söylememiştir." (61). Kaynağı bulunamadı.
AÇIKLAMA: Böyle bir hadis olmayıp orijinali şu şekildedir;
Sahih hadis kitaplarında nakledildiğine göre Arapların söylediği en doğru söz, şair Lebîd’in;
Elâ küllü şey’in mâ hala’llâhu bâtıl.
“Biliniz ki Allah’tan başka her şey boş ve batıldır.
Ayrıca;
Lebîd, hem cahiliye devrini hem de İslâmiyet’i idrak etmiş, uzun ömürlü bir Arap şairidir; muallâka sahibidir. Bu mısranın devamı şöyledir: "Ve küllü na’îmin lâ mehâlete zâ’il” (Her nimet ve saadet de hiç şüphesiz fâni ve yok olucudur).
Bk. Buhârî, “Edeb”, 90; Müslim, “Şi’r”, 2-6; Tirmizî, “Edeb”, 70, hadis no: 2849; Ahmed b. Hanbel, II, 248, 391, hadis no: 7377, 9072.

- "Her zaman hakikatten yana ol, yalandan kaç!" (62). Tirmizi, Kıyamet 61. SAHİH tir.
-"Mü’min olan kimse başkasının gıybetini yapmasın, başkasını lanetlemesin,boş söz söylemesin." (63) Tirmizi, Tefsir, Hucurat, Ebu Davud, Edeb 71. SAHİH tir.
- "İnsanların kusurlarını, özellikle böyle kusurlar kendinde varsa, onların yüzüne vurmaktan sakın!" (64). Buhari, Edeb 57-58, Müslim, Birr28-34.SAHİH tir.
"-Ya doğruları söyle ya da sus." (65). Kaynağı bulunamadı.
AÇIKLAMA: SAHİH değildir.
-Altı şeye dikkat edin: "Konuşunca doğru söyleyin; söz verince yerine getirin; borçlarınızı ödeyin; kendi fikir ve işlerinizde sapıklığa düş meyin; ellerinizi israftan ve kötü şeylerden koruyun." (66).Buhari , İman 24, Mezalim 17.SAHİH tir.
- "Allah Teâlâ, tevekkülü,saygılı,gururdan uzak ,başkalarını ezmeyen kulu sever." (67).Buhari, İstitabe 4, edeb 35; Müslim , Birr 48. SAHİH tir.
- "Kötülük yapan ,zalimlerden yana olan,küfür adına ölen kimse bizden değildir." (68).Müsli, İman ,164. Tirmizi , Büyü 74.SAHİH tir.
-"Boş söze dalmak, insanı sevdiğine karşı sağır ve dilsiz yapar." (69).Ebu Davud, Edeb 125.SAHİH tir.
- Allah katında en sevimliniz dostluk kuran ve kendisiyle dostluk kurulanlarınızdır.Allah nezdinde en sevimsiziniz arkadaşların arasını açanlardır"(70). İhya’u Ulum’id-Din Huccetü’l-İslam, İmam Gazali.
AÇIKLAMA:
İmam Gazali her ne kadar Huccetü’l İslam olsa da en zirve eseri olan İhya da zayıf rivayetler mevcuttur..
İlgili hadisi şerif için SAHİH bir kaynağa rastlanılmamıştır.


- "Boş sözden men etmeyen , temiz kalpli ve güzel sözlü olmayan kimse iman etmiş olamaz."(71). Kaynağı bulunamadı.
AÇIKLAMA:SAHİH değildir.
- "Çirkin söz eden birisinin ibadetleri kabul edilmez.72).Tirmizi , Birr 85.SAHİH tir.
-"Allah kardeşler arasını düzelten kimseyi sever. Bu tutum, namaz kılmak, oruç tutmak gibi ibadetten sayılır."(73).Tirmizi Salat266. Müslim Birr 36. SAHİH tir.
-"Allah Teâlâ, akıl ve zekâdan daha güzel, daha iyi bir şey yaratmamıştır. İnsanlara verdiği nimetleri de onların hatırına veriyor. Allah'ı anlamak da akıldan doğar."(74).Kaynağı bulunamadı.
AÇIKLAMA: SAHİH değildir.
- "Allah Teâlâ, halimdir, halim olanı sever,ona bol ecir verir. Gaddar kimseyi de mükafatlandırmaz ." (75). Buhari, İstitabe 4, Müslim, birr 48. SAHİH tir.
- "Güçlü olan,insanları yenen değil,öfkelendiği zaman öfkesini yenendir."(76).Buhari, Edeb 76, Müslim, Birr 107. SAHİH tir.
-"Kim bir işe girişmek ister de o hususta Müslüman biri ile istişare ederse ALLAH onu işlerin en doğrusunda muvaffak kılar."(77) Kütüb-ü Sitte 16. Cilt.
AÇIKLAMA:
En muteber hadis kitabı dahi olsa bu şekilde genel bir kaynak geçersizdir.

-Kim dünyada bir müminin ayıbını örterse , kıyamet günü Allah da onun ayıbını örter.."(78) Ebu Davud, Edeb,39. SAHİH tir.
- "Kendinizden fazla zengin ve güzel insanları seyrederken, kendinizden aşağıda olanları da unutmayın." (79).Tirmizi Kıyamet 59. SAHİH tir.
- "Allah için mütevazi olanı Allah yüceltir.Böbürleneni Allah alçaltır.Allah’ı çok ananı Allah sever" (80).İmam Gazali, cilt.4,s.655.
AÇIKLAMA:
İmam Gazali her ne kadar Huccetü’l İslam olsa da en zirve eseri olan İhya da zayıf rivayetler mevcuttur..
İlgili hadisi şerif için SAHİH bir kaynağa rastlanılmamıştır.

- "Allah sizin ne dış görünüşünüze ne de mallarınıza bakar.Ama o sizin kalplerinize ve işlerinize bakar. (81) Müslim. Birr 33 SAHİH tir.
-"İnsanın her bir eklemi için her Allah'ın günü bir sadaka vermesi gerekir: Hz. Muhammed İki kişinin arasını bulman, (haklarında adaletle hükmetmen) bir sadakadır. Bir kimseye bineğine binerken yardımcı olman veya yükünü hayvanına yüklemesine yardım etmen bir sadakadır. Güzel bir söz söylemek sadakadır. Namaza giderken attığın her adıma bir sadaka sevabı vardır. Gelip geçenleri rahatsız eden bir şeyi yoldan alıp atman bir sadakadır."(82) (Buhârî, Sulh 11, Cihâd 72, 128; Müslim, Zekât 56) SAHİH .tir.
-Beni seveni kulağından işitirim, gözlerinden görürüm,kolunu hareket ettiririm,ayaklarını yürütürüm.." (83). (Buhârî, Sulh 11, Cihâd 72, 128; Müslim, Zekât 56)SAHİH tir.
- "Yerin sürtünme kuvvetiyle demiri temizlediği gibi, Allah Teâlâ'yı bilip iman etmek de insanın kalbini temizler." (84)
AÇIKLAMA: SAHİH değildir.
- "Her bir maruf (iyilik) sadakadır." Başka bir rivayette: "Kardeşini güler yüzle karşılaman, kendi kovandan kardeşinin kabına su vermen de birer maruftur (iyiliktir)." Şeklindedir. (85).Müslim, Zekat 52, Buhari, Edeb 68. –SAHİH- tir.
- "(Bir keresinde) Rasülullah'a (ayrı düştüğü) çocuğuna duyduğu özlemden dolayı rastladığı her çocuğu kucaklayan, göğsüne bastırıp emziren bir kadının da aralarında bulunduğu bir esir grubunu getirdiler. Resul-i Ekrem çevresindekilere (o kadını işaretle): "Bu kadının çocuğunu ateşe atacağına ihtimal verir misiniz?"diye sordu. "Asla, atmaz!" dedik. Bunun üzerine Hz. Peygamber: "İşte Allah Teâlâ kullarına, bu kadının yavrusuna olan şefkatinden daha merhametlidir" buyurdu. (86).Buhari, Edeb 18.-SAHİH- tir.
- "Başkalarının malllarını yiyen kimse günahkar ve fasıktır." (87). Buhari, İstikraz2 , Buhari, Hums 7. -SAHİH- tir.
- "İşçinin hakkını alnının teri kurumadan (yorgunluğu geçmeden) veriniz."(88). Tergib ve Terhib Tercümesi.
AÇIKLAMA: Kaynak yanlış verilmiş olup doğrusu İBN MACE/ 2-817 olup SAHİH tir.
-"İnsanlara nezaketli ol, kabalık etme. Onlarla iyi geçin, onlardan nefret etme. Sana Yahudiler ve Hıristiyanlar rast gelip cennetin anahtarını sorsalar, onlara anlat ki, cennetin anahtarı, 'Allah'ın varlığına ve birliğine, şahadet etmektir' de." (89) Kaynağı bulunamadı.
AÇIKLAMA:SAHİH değildir.
- "Kardeşine karşı göstereceğin tebessümün bir sadakadır. İyiliği emredip kötülükten sakındırman sadakadır. Yolunu kaybeden kimseye yolu gösterivermen sadakadır; gözü sakat kimse için görüvermen sadakadır; yoldan taş, diken, kemik (gibi şeyleri) kaldırıp atman sadakadır; kovandan kardeşinin kovasına su boşaltman sadakadır."(90)Tirmizi,Birr 36.-SAHİH- tir.
- Allahı seviyorsanız, müminleri de sevin!" (91). Kaynağı bulunamadı.
AÇIKLAMA:Böyle bir rivayet SAHİH olmayıp Al-i imran 31.ayet mevcuttur.
‘’De ki: “Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin’’

-"Kalbini yumuşamasını sever misin? Yetime merhamet et, başını okşa,ona yediğinden yedir.Kalbin yumuşar." (92).Abdülaziz Bekkine, cilt 1, 11-9.
AÇIKLAMA: Net SAHİH bir rivayete rastlamadım kaynaklar ravi ile sınırlı kalmış.
- "Allah katında en sevimliniz size kötülük yapanı bağışlayan kimsedir. (93). Kaynağı bulunamadı.
AÇIKLAMA: Böyle bir rivayet olmayıp bu konu babında ilgili ayet şu şekildedir;
"İyilikle kötülük eşit olmaz. Sen, en güzel olan bir tarzda (kötülüğü) uzaklaştır; o zaman, (görürsün ki) seninle onun arasında düşmanlık bulunan kimse, sanki sıcak bir dost(un) oluvermiştir. Buna da, sabredenlerden başkası kavuşturulamaz. Ve buna, büyük bir pay sahibi olanlardan başkası da kavuşturulamaz." (Fussilet, 41/34-35)
144 syf.
·2 günde·Beğendi
~~ HZ. MUHAMMED ~~

Belli bir din dayatması altında yaşayan bir halk ve bu dayatmaya karşı çıkanların ise toplu katliamlara uğradığı Çarlık Rusya'sında Tolstoy gibi bir dahinin İslam dinini ve Peygamberini yücelten bir kitap yazdığını düşünün.
90 yıl sansür yiyen , adeta saklanan bu kitap ancak Sovyet Birliğinin yıkılmasından sonra basılıyor.

Dört ana bölümden oluşan;
ilk bölümü Tolstoy'un Hindistanlı bir alimin hadis kitabından derlediği hadislerin bulunduğu ,
ikinci bölümü müslüman bir generalle evli Rus Yelena Vekilova'nın çocuklarının dini kimliğiyle ilgili tavsiye istediği ve Tolstoyun Vekilova'ya verdiği cevapların olduğu mektuplar,
üçüncü bölüm ise Tolstoy' un itirafları adı altında yazarın yaşamının anlamına dair yaptığı arayışların , bunalımlarının , sorularının yer aldığı, nüshaların uzun araştırmalar sonucunda bir araya getirildiği bir kitap.
Dördüncü bölümde nüshaların orjinal hali bulunuyor.

Tolstoy yaşamını, her anını sorguluyor.
Neden yaşıyorum , ne için yaşıyorum , yaşamım hangi amaca hizmet ediyor gibi soruları defalarca soruyor yazar. Aklın kabul edebileceği cevaplar veriyor ve kendine verdiği bu cevapların hiçbirinden tatmin olmuyor. Zihninin , ruhunun yaşadığı bu karmaşa onu intihar istemine kadar götürüyor.
Sonra insanın sadece kendi için yaşamasının ona mutluluk vermediğini farkediyor. İnsan asalak misali sadece kendisi için yaşarken hayatın amacını sorguladığında kocaman bir boşluğa düşüyor.

Öleceğini bilen bir insan, bir gün bastığı toprağın altında kurtçuklara yem olacağının bilincine sahip olan bir insan nasıl yaşayabilir?

Bunu bilerek geçici yaşamının gerekliliklerini nasıl yerine getirebilir?

Ancak neden yaşadığının anlamını kavrayarak.

Ölümlü gölgesinin ötesinde bir sonsuz benliğinin olduğuna inanarak.

Yani inançla.
Bir Yaratıcı ve ruhun sonsuzluğuna inanarak.

İnsan bu dünyada yalnız degil ve idealleri de bu gerçeğin üzerinde kurulu olduğu müddetçe mutluluğa yaklaşabilir.
Yaratıcı ise bize o mutluluğun formüllerini veriyor;
Paylaş, koru , gözet, zulmetme...

Tolstoya göre insanı yaşamaya ikna eden , yaşamını sürdürmesini sağlayan temel etken bu.
Bir inancın hayatın devamlılığı için şart olduğuna ve bu inancın en anlaşılır olan dinle olması gerektiğini söyleyen Tolstoy tüm araştırmaları sonucunda da en anlaşılır ve öz haliyle korunan tek dinin ise İslam olduğunu anlatıyor.
Bütün dinlerin ,değiştirilmemiş ve yalansız haliyle, bütün dinlerin özünün islamla bağdaştığını söylüyor.

Ve gelelim bu kitabı okumuş her insanın aklında yer eden o soruya.

Tolstoy islamı seçmiş miydi?

Kimisi, Ruslar tarafından gizlenmiş de olsa Tolstoyun müslüman olduğunu, islam usullerine göre gömüldüğünü ve mezarında haç işareti olmamasının da bunun kanıtı olduğunu söylüyor.

Oysa Tolstoyun İslam'ı yüceltici sözleri ve "eğer seçme şansı olsaydı her akıl sahibi insanın İslam'ı seçeceğini" söylemesi dışında 'evet ben İslam'ı seçtim ' gibi bir cümlenin olmaması bir şüphenin, bilinmezliğin sebebi oluyor.

Hepsinin ötesinde, Tolstoy umarım aradığı mutluluğu bularak ölmüştür diye temenni ediyorum.
144 syf.
·Puan vermedi
Öncelikle şunu belirteyim. Milyonlarca insanı Allahın varlıgına ve birliğine inandırarak hak katında tek dinin İslam olduğunu bizlere ve nice nesillere öğreterek maddi ve manevi hayatımızın kurtacısı, rehberimiz Hz Peygamberimizin hala birkaç tane uydurma batılı aydının övgülerine ihtiyaç duyduğunu zannedenlerden değilim. Kitap ekseriyetle batılı aydınların sevgili peygamberimiz Hz muhammed'in hayatını okumuş, araştırmış, bilmiş ya da bilmeye çalışmış olduklarının göstergesi olan sözlerdir. Bizler kendi peygamberimizi ne kadar tanıyoruz diye düşündüren sözlerdir aynı zamanda...Esselatü vessalümu aleyke ya resulallah...
144 syf.
·1 günde·10/10
Tolstoy'un Müslüman olarak son nefesini verme ihtimalini bilmek dahi bir Muhammedi olarak alabildiğine sevindirici bir durumdu bizim için.Daha eskilere gidersek, Prens Bismark, Goethe ve benzerleri ile yine bir Rus olan A. Puşkin ve diğerleri de söz konusuydu. Bu diğerlerinden biri de, yazar Alev Alatlı'dan başka hemen hiç kimsenin haberi olmadığı 2000'lerin başında Müslüman olan Rusya'nın Dinİşleri Başkanı Polosin'di. İlginçtir ki, Polosin bütün Rus medyasının önünde Müslümanlığını açıklarken şöyle diyordu:"Kamuoyunda şahadet ederim ki ben Ortodoks Kilisesi'nin ne papazı nede müridiyim. Artık Müslüman'ım... Kamuoyunda şahadet ederim ki ben kitaplı dinlerin Hazreti İbrahim'den başlamak üzere tüm peygamberlerinin yüce geleneği olan hakiki imanın takipçisi olarak, tek doğru dine şahitlik ettim. Sosyal hayatımı da inançlarım doğrultusunda
şekillendirmeye karar verdim. Ve Müslüman oldum."
Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanı Hıristiyan
olduğunu açıklasa, büyük tartışmalar meydana gelmez mi?
Hele Ortodoksluğun kalesi komşumuz Rusya'da nasıl yankılanır Polosin'in yaptığı? Ancak 1999 yılında, Rusya Ortodoks Patrikliği'nin Kamu Dernekleri ve dinî Örgütleri İlişkiler Komitesi Başkanı ve Yüksek Sovyet Vicdan Özgürlüğü Komitesi Başkanı ve Rus Federasyonu Temsilciler Meclisi "DUMA"da milletvekili de olan Başpiskopos "Viaçeslav Polosin"in (Türkiye Cumhuriyeti'nde Diyanet İşleri Başkanlığı makamına tekabül ediyor) Müslüman olması, nedense Türkiye'de hiç kimse tarafından duyulmamıştı ta ki Alev Alatlı
dile getirene kadar. Polosin, Moskova Devlet Üniversitesi Felsefe Fakültesi, Zagorsk Dini Mektebi ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı Diplomatik Akademi mezunuydu aynı zamanda. Ben bu müthiş bilgiyi, Alev Alath'nın, "Gogol'un İzinde Aydınlanma Değil, Merhamet" isimli kitabında okuyunca, önce inanamadım. Böylesi bir olayın duyulmamasının imkânsızlığını düşündüm. Ancak biraz araştırınca yanıldığımı anladım. Polosin, Müslüman olduğunu açıkladıktan sonra başına gelebilecek tehlikeler hakkında ne düşündüğü sorulunca şöyle diyordu: "Hepimiz faniyiz, önünde sonunda bu dünyadan ayrılacağız. İnsanoğlunun vehimlerine itaat etmektense, Hakikat'e teslim olmuş olarak gitmek daha iyi!" Eşinin de Müslüman olduğunu açıklayan ve Ali adına
alan Polosin, Rus steplerinde şimdilik bilinen ve daha önce Hıristiyan olan son ünlü Müslümandı. 1978 yılında Moris
Bucaille ve Roger Graudy gibi fikir adamları da Müslüman
olmuştu. R. Graudy Müslüman olduğunda da aynı sevinci
duymuştuk. Bunlar geçmişte komünizmin fikir babalarıydı.
Kim bilir kimler nerede gizli veya açık, Tolstoy gibi İslâm'a
girip Müslüman oluyorlardı da haberimiz yoktu.
Tolstoy, Müslümanlığı Komünizmin en üst seviyede
temsil edildiği ve fikir olarak en kuvvetli olduğu bir zamanda dile getirmişti. O zaman böyle bir işe girişmek için belki
de işkence ve idamı göze almak gerekiyordu. Tolstoy işte bunu yaptı. Sanatının zirvesindeyken ve hiçbir şeye muhtaç olmadığı bir dönemde bu işe girişmişti ki, ona bir mazeret bulmak da mümkün değildi. Yani "Zayıftı, sığınmaya ihtiyacı
vardı..." diyemezdi kimse.
Tolstoy, bütün bunları görerek ve bilerek Hz.Muhammed'in hadislerini derleyip Rus halkına sunuyordu. Zaten
temelden yanlış olduğu belli olan komünizm veya komünizmin alt yapısını oluşturan sosyalizm onu hiç sarmamış ve
tam zirvede olsa bile onun nimetlerinden faydalanmak yerine ayrılıp Müslüman gibi yaşamayı tercih etmişti.
"... Benim için Muhammedilik, Haça tapmaktan (Hıristiyanlıktan) mukayese edilemeyecek kadar yüksekte duruyor. Eğer insan, seçme hakkına sahip olsaydı, aklı başında olan her Provoslav ve her bir insan, şüphe ve tereddüt etmeden Mııhammediliği; tek Allah'ı ve onun Peygamberini kabul ederdi..." Yelena Vekilova'ya yazdığı mektubun bir paragrafında yukarıdaki cümleleri kuran Tolstoy, açıkça Müslümanlığa ve İslâm dinine hayranlığını ifade ediyordu. Rusça'dan çeviride küçük nüanslar olduğunu sandığımız diğer paragrafta da İslâm dininin, diğer dinlerin düştüğü duruma düşmekten kurtarıldığını, Hz. Muhammed'in tebliğ ettiği dinin en son ve en mükemmel din olduğunu vurgulayarak, diğer dinlerdeki batıl inançlara ve hurafelere dikkat çekiyordu.
Hadislerden seçtiği konular da "fakirlik" ve "eşitlik" gibi kavramlarla Rus halkına ve onları aldatanlara bir ders verir nitelikteydi. Tolstoy, seçip kitaplaştırdığı bu hadislerle,
gerçek adalet ve eşitliğin, gerçek kardeşlik ve fedakârlığın
yerinin İslâm olduğu, hatta insana saygı ve sevginin ve daha
ötesinin de yerinin İslâm olduğunu vurgulamak istemişti...
Tolstoy'un derlediği hadislerden birçoğunun kaynağını
tespit ettik. Tespit edemediklerimiz belki de Kütüb-ü Sitte'nin dışındaki hadislerden olması ve Tolstoy'un da mektubunda temas ettiği "az da olsa akla mantığa yatmayan ve gerçeği
gölgeleyen şeylerin" yani hurafelerin bulaştığını söylediği, anlaşılmayan hususlar da bu hadislere bakarak söylenmiş sözlerdir. Yoksa eğer Tolstoy, tek başına Kur'an-ı Kerim'i okuyup inceleme şansına ve bilgisine sahip olsa veya onu yorumlardan öğrenmeseydi, bu sözü İslâm için sarf etmezdi
112 syf.
·2 günde·8/10
Kitabı Rusça'dan Azerice'ye çevirisini Prof. Dr. Telman Hurşidoğlu Aliyev ve Vakıf Tehmezoğlu Halilov, Azerice'den de Türkçe'ye çevirisini Arif Arslan yapmışlar.

Yayıncının notu, önsöz, sunuş, Tolstoy kimdir ve 1. bölüm...
Tolstoy'un Hindistanlı alim Abdullah El-Sühreverdi' nin hazırladığı "Hz. Muhammed'in Hadisleri" kitabından derleyip seçtiği hadislere yer verilmiş.
Baskı dönemindeki Hıristiyan Rusya'sında yazılıp 1909 yılında yayınlanmış, diğer kitapları tekrar tekrar basılırken bu derleme yayınlanmamış. (SSCB'nin ilk yıllarında insanlara ateistik zorla kabul ettirildiğinden.)
Kgb gibi Rus istihbarat birimleri bu kitabı gizli tutmaya, unutturmaya ve basılmasını engellemeye çalışmışlar. Tolstoy gibi çok sevilen bir dahinin bu kitabıyla İslam'a akımın başlayacağını düşündüklerinden... Risalenin gerçek adı "Muhammed'in Kur'an'a Girmemiş Hadisleri." Kuran'a hadis girer mi?
Hz. Muhammed olarak değiştirilmiş kitabın adı bir de üstüne "gizlenen kitap" yazılmış!

2. Bölümde Tolstoy ve Yelena Yefimovna Vekilova'nın mektuplarıları. Ayrıca bu mektuplar 1978 yılında Azerbaycan'da Azerbaycan Cumhuriyeti'nin en büyük dergisinde de basılmış. Hıristiyan Yelana Yetimovna Vekilova ve müslüman olan kocasından dolayı çocuklarının hangi dini seçmesi gerektiğine dair fikir alma sebebiyle yazılmış mektuplar. Tolstoy'un Yelana Yetimovna Vekilova'ya yazdığı mektubun aslı oğlu tarafından Faris'de, 1978 yılında Moskova'da Tolstoy adına açılan müzeye vermiş, müzede hala sergilenmekteymiş.

3. Bölüm Tolstoy'un itirafları; Allah'a İnanmak, Hiç Olabilmek İçin, Bilinmeyeni Bulmak, Allah'la Birleşme, Allah'ı Bulmak Gerek, Hıristiyanlığı Kabul Edemiyorum, Allah'ı Arayış, Sebepsiz Bu Dünyaya Gelemezdim konu başlıkları altındaki arayışları, düşünce ve itirafları...

Yaşamın anlamını sorgulayıp ne kendinde ne çevresinde bulamamış, sonucunda tek çarenin dinde olacağına karar vermiş. Yaşamı çok anlamsız bulması, yaşadığı olaylardan, sorgulamalarından, hayatın anlamsızlığından sürekli olarak intiharı düşünüyor. Çareler, çözümler...

#41600112
#41601407

4. Bölüm Belgeler. Kitabın risalesinin orijinal Rusça baskısı.

Öldüğünde mezarının başında Hristiyanlığın sembolü olan haçın olmadığı söyleniliyor.

Tolstoy gerçekten müslüman oldu mu, olmadı mı sorularını kitap bittikten sonra insan kendine sormadan duramıyor.
Sanki! olsun ya da olmasın çok da önemli değil bana göre :)
Ama düşünceleri okumak, sorgulamak, kendi kendime konuşmak güzeldi :)))

Peki bu kitabı niye yazdı?
Kitabı yazmadığını iddia edenler de var ama...
Kitapta derlenen hadisler de daha çok fakirlik, eşitlik, ölüm, iyi bir insan olabilmek için yapılması gerekenler. Yaşamının son dönemlerinde bunalımda olup, bu bunalımlı dönemde arayışını Abdullah El-Sühreverdi'nin kitabına rast gelerek bulmuş, etkilenmiş... Moskova'da Tolstoy adına açılan müzedeki mektubu da merak etmedim değil...

"Benim dinim benim kişisel konumdur. O benim kişisel hayatımı, kişisel ahlakımı yönetir ve benim dinsel felsefem, benimle inandığım Tanrı arasındadır; aynen diğerlerinin dinsel felsefesinin onlar ve Tanrı arasında olduğu gibi ve bu en iyi olan yoldur."
Malcolm X.

Ve #41596360
Ben inancımı gündeme göre şekillendirmedim, değiştirmedim, şekillendirip değiştirmeyeceğim. Geçmişte ne öğrendiydem o!

Sayfa 76 "İnanç, yaşamın gücüdür. İnsan yaşıyorsa, birşeylere de inanıyordur. Eğer ona bir şeylerin yaşamayı emrettiğine inanmasa, o zaman yaşayamaz. İnsan, ölümlünün bir gölge den ibaret olduğunu kavrıyorsa, o zaman sonsuz olana inanmak zorundadır. Çünkü inançsız yaşanamaz."

Benim inancım, dinim;

En başta "kul hakkı" almamaktır.
İyi ve temiz vicdan sahibi ahlaklı bir insan olabilmek, insanı insan olduğu için sevmek, saygı duymak, yardım etmek, ayrım yapmamaktır, yaradılanı sevmektir "Yaradandan" ötürü.

Kitap ile ilgili bu bilgileri ve kendi düşünce yazıp yazmama konusunda çok tereddütte kaldım, merak edenler için yazmaya en sonunda karar verdim.
144 syf.
·1 günde·Puan vermedi
Öncelikle şunu belirtmeliyim ki eserin ismi ile ön sözündeki ve 1.bölümünde ki açıklama çelişiyor. Sebebi ise,
"Hz. Muhammed Gizlenen Kitap" olan bu eser daha önce yayınlanmış, yani gizli bir eser değil. Bunu da kitabın içerisinde bulunan yazı ile açıklamışlar...

1.BÖLÜM ( Sayfa 20)
Tolstoy,1908 yılında, "Abdullah El Sühreverdi"nin Hindistan'da basılmış "Hz. Muhammed'in (s.a.v) Hadisleri" kitabını okumuştur. Okuduğu hadislerden bir kitapçık derlemiş, bunu Rusya'nın "Posrednik" adlı yayınevinde bastırmıştır. Kitap, 1908 yılının ekim ayında "Muhammed'in Kur'an'a Girmemiş Hadisleri" isminde okuyucuya sunulmuştur. 1. Bölüm Tolstoy'un derlediği bu hadis kitapçığından oluşmaktadır. Kitapçığın ismi metodolojik olarak yanlış olduğu için daha sonra Hz. Muhammed olarak değiştirilmiştir.

Eserin 1. Bölüm'ünde Tolstoy'un derlediği 93 hadise yer verilmiş olup bunların 27 tanesinin kaynağı bulunamamış olup, diğerlerinin ise kaynakları bölüm sonuna eklenmiş...

2. Bölüm'de ise, Tolstoy'un, Yelena Yetimovna Vekilova'nın ile olan mektuplarına yer verilmiş. Bu mektuplardaki konu ise Yelana Yetimovna Vekilova'nın çocuklarının hangi dini seçmesi gerektiği; zira kendisinin Hristiyan eşinin ise Müslüman olduğunu ve bu zor karada kendine yardımcı olmasını ünlü yazardan rica etmiş ve karşılıklı yazdıkları mektuplar eklenmiştir...

3. Bölüm ise Tolstoy'un itiraflarına ayrılmış. Dahi yazarın tüm dinleri sorgulayışı, kendi iç dünyasında yaşadığı çöküntüyü, sık sık intiharı düşünmesini ve Allah'ı aramasında ki diğer bilginlerin ve kendi düşüncesindeki soru ve cevapların çelişkisine yer verilmiş. Bu bölümün sonunda ise Tolstoy'un derlediği "Hz. Muhammed'in Kur'an'a Girmeyen Hadisleri" adlı kitapçığının, 93 hadisten oluşan orjinal Rusça baskısı eklenmiş...

Yazarın Hz. Muhammed (s.a.v) ve İslam dini üzerine söylediği fikirleri hoşuma gitse de yayınevinin kitabı sanki bir sır açıklıyormuş gibi lanse etmesini açıkçası yadırgadım. Tolstoy, dünya edebiyatı üstatlarından biri ve bu eserde onun derlediği hadisleri ve itiraflarım bölümündeki fikirlerini okumak gerçekten keyifliydi...
144 syf.
·2 günde·Beğendi·9/10
Tolstoy" O'nu hissettiğim ve O'nu aradığım zaman yaşıyordum. Öyleyse, o vardır. O onsuz yaşanmayan şeydir. Allah'ı bilmek ve yaşamak, bir ve aynı şeydir. Allah yaşamdır. Allah'ı arayarak yaşadığım takdirde, yaşam Allah'sız olmaz."demiştir. Bu tasvir bile kesinlikle büyüleyici.. bir Müslüman olarak kitabı okuduğumda etkilendiğimi söylemeliyim. Tolstoy bu kitapta kendi içinde bir boşluk hissediyor ve tatmin olabilmek için dinler arasında bir kıyaslama yapıyor hristiyanlık ona yeterli gelmeyince İslama yöneliyor gerçekten etkileyici...
144 syf.
·10/10
Çok çok mutluyum sevgili 1K üyeleri. Bu kitabı okumanın bana verdiği mutluluğu nasıl tarif etmeliyim bilmiyorum, nedenini sonra açıklayacağım, biraz kitaptan bahsedeyim :)

*okur kaçıran uyarısı :)

Öncelikle elimdeki kitabın çevirisi Dr. Arif Arslan'a ait, Şubat 2017'de basılmış 1. Baskıdır.

Kitap beş bölümden oluşmakta:

Birinci bölüm, Tolstoy'un, Abdullah el-Sühreverdi'nin "Hz. Muhammed'in Hadisleri" kitabından aldığı hadisleri bulunduruyor, hadislerin kaynağı çevirmen tarafından tespit edilmiş olup dipnot olarak verilmiştir.

Bu bölüm hadis kitabı okuma etkisi veriyor ve birçok hadise zaten aşina olduğumuz için yabancılık çekmiyoruz. "Bu kitap neden gizlenmiş ki" diye düşünebiliyoruz.

Bu noktada çevirmenin bizlere uyarısı var: "Tolstoy, Müslümanlığı Komünizmin en üst seviyede temsil edildiği ve fikir olarak en kuvvetli olduğu bir zamanda dile getirmişti. O zaman böyle bir işe girişmek için belki de işkence ve idamı göze almak gerekiyordu. Tolstoy işte bunu yaptı." (Sf. 13)

Bilmelisiniz ki, kitabın asıl ismi "Hz Muhammed'in Kuran'a Girmemiş Hadisleri" olmasına rağmen Arif Arslan bu ismi değiştirmiş ve mevcut bulunan "Hz. Muhammed" ismini tercih etmiş, gerekçe olarak da şunları söylemiştir:

"Bizce bu isim yanlıştı. Çünkü Kur'an Allah kelamıdır. Hadis ise Hz. Muhammed'in sözleridir. Doğrudur, Hz. Muhammed, seçilmiş bir kuldur ama yine de kuldur. Bu konuda biz de, Tolstoy'un risalesinin isminin "Hz. Muhammed" olarak sunulmasının daha doğru olduğunu düşündük." (Sf. 9)

Buradan anladığım kadarıyla Tolstoy'un bu ismi verme sebebi Hz. Muhammed'e olan sevgisinin yoğunluğundan ve O'nun (sallallahu aleyhi ve sellem) sözlerini Kuran'a eklenecek kadar yüce görmesindendir. En doğrusunu Allah bilir, seven sevdiğiyle beraberdir.

İkinci Bölüm, Tolstoy'un Azeri kökenli General İbrahim Ağa ile evli olan Rus asıllı Bayan Yelena Vekilova'nın mektuplaşmalarından oluşuyor.

Yelena Vekilova, üç çocuk sahibi bir anne olup Hıristiyan'dır. Eşi İbrahim Ağa ise Müslüman'dır. Aile Rusya'da yaşamaktadır. Ve aralarındaki dinî farklılıktan dolayı çocuklarının kimliklerinde hangi din yazması gerektiği konusunu Bayan Yelena Vekilova, Tolstoy'a danışmaktadır.

Bayan Vekilova gerçekten Tolstoy'un görüşlerini çok önemsemiş ve mektubunda ona "Bizim çok sevdiğimiz hocamız Lev Nikolayeviç!" hitabında bulunmuştur. (Sf. 51)

Bu bölüm tamamen bu konu üzerine olup dikkatimi celbeden kısımlar şu satırlardır:

"Bunu söylemek her ne kadar tuhaf olsa da benim (Tolstoy) için Muhammedilik, Haça tapmaktan (Hıristiyanlıktan) mukayese edilemeyecek kadar yüksekte duruyor. Eğer insan, seçme hakkına sahip olsaydı, aklı başında olan her Provoslav (Hıristiyan) ve her bir insan, şüphe ve tereddüt etmeden Muhammediliği; tek Allah'ı ve O'nun Peygamberini kabul ederdi." (Sf. 46)

"Sofya Andreyevna (Tolstoy'un Arkadaşı): Hangisi daha iyidir? Hıristiyanlık mı, Müslümanlık mı?

Tolstoy: Benim için açıktır ki, Müslümanlık daha iyidir, daha üstündür." (Sf. 59)

Üçüncü bölüm Tolstoy'un "İtiraflarım" adlı eserinden alıntıları içermektedir.

Bu bölüme başlamadan önce Tolstoy'un bir sözü dikkat çekmektedir: "Hıristiyanlığı kabul edemiyorum."

İtiraflarım kitabı bildiğiniz üzere Tolstoy'un aklının karıştığı ve yaşamın sebebini, Allahın varlığını araştırdığı bir dönemde yazılmış, arayış kitabıdır.

Dördüncü bölüm Tolstoy'un yazmış olduğu "Muhammed'in Kur'an'a Girmeyen Hadisleri" kitabının orjinal Rusça baskısı; beşinci bölüm ise Bayan Vekilova ile olan mektuplarının Azeri Türkçesi ile yazılmış halidir. Bu bölüm söylenenlere kanıt niteliği taşımaktadır.

Evet sevgili okur, işte beni çok çok mutlu eden kısım şudur: Tolstoy'un İslamiyeti kabul edişi..

Bunu kabul etmeyen kesim olabilir, esasen Allah kabul ettikten sonra insanların kabul etmemesinin pek bir önemi yoktur muhakkak. Kabul etmeyenlerin de neden kabul etmediği düşündürücüdür. Zira İtiraflarım'ı okuyanlar bilir ki Tolstoy'un sorduğu soruların cevabı, aradığı şeylerin karşılığı İslâm'da mevcuttur. Bu aşama da bu kişilerin kabul etmeme sebebi, ihtimaldir ki, Tolstoy'u örnek alanların Müslüman olabilir olması.

İtiraflarım'ı okurken ben, görenler, kitabın ne anlattığını sorduğunda "arayış içinde bir yazar, umarım Müslüman olmuştur" derdim hep. Ve gerçekten bunu çok çok istemiştim. İşte Bu kitap beni çok sevindirdi, müjdeydi benim için.

Ve görünen o ki, Müslüman olan tek düşünür Tolstoy değilmiş: "Batı'da oldukça ünlü olan ve daha sonra Müslüman olanlar yalnızca bu isim değildi tabi ki. Daha eskilere gidersek, Prens Bismark, Goethe ve benzerleri ile yine bir Rus olan A. Puşkin ve diğerleri de söz konusuydu. Bu diğerlerinden biri de, yazar Alev Alatlı'dan başka hemen hiç kimsenin haberi olmadığı 2000'lerin başında Müslüman olan Rusya Din İşleri Başkanı Polosin'di." (Sf. 11)

Şimdi aklımda o delice soru: Acaba Tolstoy hangi mezheptendi? :D
144 syf.
·Beğendi·8/10
Tolstoy'un hakikati arayışı takdire şayan.Ciddiyetle çalışmış fakat gününün şartlarında ancak bu kadar başarabilmiş.Onun "İtiraflarım" eserini okumanızı şiddetle tavsiye ederim.Bir insanın kendi inancının ve yaşamının kritiğini yapması açısından örnek bir eser.
144 syf.
Bu bir kitap incelemesi degildir!

Uzun zamandır yazmak istiyordum bu konuda bir şeyler yazmak gereği duydum. Bizler inancımız gereği peygamberimizin sunnetinden yola çıkarak kendimizden çok başkalarının iyiliğini düşünürüz. Bundan dolayı sevdiğimiz baska dinden insanların müslüman olmalarını çok isteriz. Yalan dahi olsa bazen bu konuda yapilan haberlere inanır seviniriz. Avrupalı büyük düşünür veya sanat adamlarının islam ve peygamber üzerine sözlerini görünce de mutlu oluruz. Ben mesela şahsen çok sevdiğim Quaresma'nın müslüman olmasını isterim.
Gelelim asıl konuya. Belki de bu konuda en çok tartışma Tolstoy'un üzerinde yapılmıştır. Bu kitabı yazmasından dolayı müslüman olduğu söyleniyor. Açıkçası böyle bir durumda mutlu olurum ben. Müslüman olsun olmasin Tolstoy'un sağlam halis bir inanca sahip oldugunu kitaplarından biliyorum. O gerçek bir hristiyandır. Artık gerisi onunla rabbi arasındadır bize laf düşmez. Ancak nedense bu konuda tolstoy'un musluman olmadığını kanitlamaya çalışanlar bizde daha fazla. Ruslardan çok bizde onun müslüman olmadığına sevinenler var. Acaba neden? Düşünmeye değer bir soru.
144 syf.
·2 günde·Beğendi·10/10
Bu kitap, Tolstoy’un bir Müslüman olduğunun çok açık bir kanıtıdır diye düşünüyorum.

Tolstoy çok sevdiğim bir yazardır. Tesadüfen bu kitaba rastladım ve hemen en kısa sürede kitabı edindim. Açıkçası böylesine sevdiğim bir yazarın hayatının son yıllarını da olsa bir Müslüman olarak yaşaması ve bir Müslüman gibi hayata veda etmesi çok hoşuma gitmekle birlikte şaşırtıcı gelmişti. Hatta başta inanamadım. Kurgu olduğunu bile düşündüm. Araştırdığımda gerçek olduğunu anladım. Büyük bir heyecanla kitabı hemen okudum. Tolstoy’un hayatı kitaplarında da açıkça görüldüğü üzere bir “arayış” ile geçmiş. Hayatına bir göz attığınızda evlat acısı vs. birçok üzücü durumlar yaşadığını da görebilirsiniz. İçindeki boşluğu doldurabilmek için yıllarca sürmüş bu arayış. Tatmin olamamış bir türlü. İntihara meylettiği zamanları olmuş, hiçbir zaman kendinde bunu yapacak gücü de bulamamış. İçindeki bu amaçsızlık onu yiyip bitiriyormuş. Ta ki İslam ile tanışana kadar. Onun adına bütün yüreğimle çok mutlu oldum. Hatta Müslüman başka Rus yazarlar da olduğunu öğrendim. Onların hikâyesini de çok merak ediyorum. Bu kitaba başlamadan önce Tolstoy’un eserlerini okumanızı tavsiye ediyorum. Özellikle en büyük eserleri olan “Savaş Ve Barış” ile “Anna Karenina”yı. Ben bunları okurken o “arayış” ı hissetmiştim. İnsan Ne İle Yaşar’ı okurken de anlatmak istediklerini kendime çok yakın buldum. Çeşitli sayfalarda başkalarının yaptığı incelemelerle sadece benim değil, okurların genellikle böyle düşündüğünü anladım. Çok fazla uzatıp spoiler vermek istemiyorum. Tekrar ediyorum, bu kitabı okumak isteyenlerin öncelikle yazarın diğer eserlerinden okumasını tavsiye ediyorum. Bu da tamamlayıcı niteliktedir. Her şeyi çok daha açık ve net bir şekilde görmenizi sağlayacaktır. Keyifli okumalar diliyorum.
Resûlullah Efendimiz şöyle buyurdu: " Allah Teâlâ dedi ki: Ben bilinmeyen bir Hazineydim. Bilinmek istedim ve insanı yarattım. "

El-Acluni, Keşfü'l-Hafa

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Hazreti Muhammed
Alt başlık:
Lev Tolstoy’un Hz. Muhammed'le İlgili Gizlenen Kitabı
Baskı tarihi:
Ağustos 2019
Sayfa sayısı:
144
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786056691225
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Çalıkuşu Yayınları
Baskılar:
Hazreti Muhammed
Hz. Muhammed
Hz. Muhammed
“...Bunu söylemek ne kadar tuhaf olsa da benim için Muhammedilik, Haça tapmaktan (Hıristiyanlık’tan) mukayese edilemeyecek kadar yüksekte duruyor. Eğer insan, seçme hakkına sahip olsaydı, aklı başında olan her bir insan, şüphe ve tereddüt etmeden Muhammediliği; tek Allah’ı ve onun Peygamberini kabul ederdi.”
Lev N. Tolstoy (1828-1910)

Ünlü Rus yazarı L. N. Tolstoy, 1908 yılında, Abdullah El-SÜHREVERDİ’nin Hindistan’da basılmış “Hz. Muhammed’in Hadisleri” kitabını okumuştur. Okuduğu hadislerden bir risale (kitapçık) tertip etmiş, bunu Rusya’nın ’Posrednik’ adlı yayınevinde bastırmıştır.

Rus halkı ve özellikle Rus aydınları, L. N. Tolstoy’u ilahi bir kuvvete sahip görüyor ve onun İslamiyet’i kabul etmesinin duyulmasının Rus toplumu içinde İslam’a güçlü bir akım başlatabileceğini biliyorlardı. Bu yüzden de Tolstoy’un Hz. Muhammed’in hadislerinden derlediği kitapçığını KGB gibi Rus istihbarat birimleri gizli tutmaya, unutturmaya ve basılmasını engellemeye çalışıyorlardı. Tolstoy, bu risale (kitapçık) ile Rus okurlarını Hz. Muhammed’in hadisleriyle tanıştırmıştır. Hadislerden seçtiği konularda ’fakirlik’ ve ’eşitlik’ gibi kavramları esas almış, Rus halkına ve onları aldatanlara bir ders verir nitelikte olmasına özen göstermiştir.

Tolstoy, seçip kitapçık haline getirdiği bu hadislerle, gerçek adalet ve eşitliğin, kardeşlik ve fedakârlığın, insana saygı ile sevginin İslam’da olduğunu vurgulamak istemiştir…

Kitabı okuyanlar 1.836 okur

  • Yeliz Erol
  • Sıfır Virgül Beş
  • İsmail hakkı korkmaz
  • Mesut Sukas
  • Mehmet uzan
  • ibrahim ethem özdemir
  • Friedrich nietzche
  • İbrahim Peri
  • Yusuf
  • İkra

Yaş gruplarına göre okuyanlar

0-13 Yaş
%3.3
14-17 Yaş
%1.8
18-24 Yaş
%20.2
25-34 Yaş
%40.1
35-44 Yaş
%20.2
45-54 Yaş
%10.1
55-64 Yaş
%2.4
65+ Yaş
%2.1

Cinsiyetlerine göre okuyanlar

Kadın
%48.3
Erkek
%51.7

Kitap istatistikleri (Bütün baskılar)

Bu baskının istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%27.1 (127)
9
%14.3 (67)
8
%19.6 (92)
7
%10.4 (49)
6
%4.3 (20)
5
%2.1 (10)
4
%0.4 (2)
3
%1.3 (6)
2
%0
1
%0.2 (1)

Kitabın sıralamaları