Hece Dergisi - Özel Sayı 16 (Sayı: 138/139/140) (Modernizmden Postmodernizme)

·
Okunma
·
Beğeni
·
6
Gösterim
Adı:
Hece Dergisi - Özel Sayı 16 (Sayı: 138/139/140)
Alt başlık:
Modernizmden Postmodernizme
Baskı tarihi:
Haziran 2008
Sayfa sayısı:
730
Format:
Karton kapak
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Hece Yayınları
Düşüncede, Edebiyatta, Sanatta Modernizmden Postmodernizme 5Hasan Aycın/Çizgi 7I. BÖLÜM: DÜŞÜNSEL, FELSEFİ ARKAPLÂN (8-277)

Yasin Aktay/Kavramsal Açıdan Modernizm ve Postmodernizm'e Bakmak 8

Hakan Poyraz/Modernitenin İki Efendisi: Descartes ve Bacon 17

Işık Yanar/Postmodernizm: Doğuşu, Etkisi ve Sınırları 26

Mustafa Aydın/Postmodernizm ve Eleştirisi 34

Cevat Özyurt/Özgürleşme ve Özdeşleşme Arasında Öznenin Direnişi... 47

Necdet Subaşı/Bir Darbeye Ad Koymak ya da Postmodern Darbe 55

Milay Köktürk/Zaman Algısının Değişimi ve Tarihselci Söylemler Üzerine 66

Alev Erkilet/Postmodernizmin Fırsatları ve Açmazları: Kime Göre, Kimin İçin? 82

Vefa Taşdelen/Hermeneutik ve Postmodernizm 89

Kadir Canatan/Modernizm ve Postmodernizm Perspektifinden Toplumsal Değişme 110

Ali Emre/Gelenekçilik ile Modernlik Tartışmalarında Sentez Arayışları... 120

Kenan Çağan/Sosyal Bilimler ve Postmodernizm 129

Recep Duran/Postmodernizm Bir Düşünce Okulu mudur? 142

Veli Urhan/Postmodernizm ve Kişilik 152

Murat Erol/"Yaşamıyormuş Gibi Yaşamak" ya da Postmodern Hayat Tarzı 158

Mustafa Karaosmanoğlu/Durumdan İzme Postmodern 169

Cemal Şakar/Milliyetçiliğin İnşâsı Olarak: Millîlik 182

Yunus Balcı/Modernden Postmoderne Türk Romanının Jakoben Aydınları 187

Ercan Yıldırım/Paradigmayı Yenilemek, Değiştirmek, Terketmek Sürecinde... 196

İbrahim Gürses/Modernizm, Postmodernizm ve Hipermodernizm Üçgeninde Ahlak 224

Abdurrahim Karadeniz/Modernizmden Postmodernizme Gençlik ve Gelecek Kurgusu 227

Ertuğrul Aydın/Bir Kaçış Olarak Modern ve Postmodern Tavır 233

Aydın Aktay/Bir Yorum Mektebi: Oryantalizm 236

Firdevs Canbaz/İmkânları ve Sorunlarıyla Postmodern Feminizm 245

Ahmet Oktay/Postmodern'den Popüler'e Destek 253

Mehmet Ali Aydemir/Modern ve Postmodern Zamanlarda Tüketim Kültürü 255

Ihab Hassan/"Bir Postmodernizm Kavramına Doğru" 267II. BÖLÜM: EDEBİYAT (278-545)

Selahattin İpek/Batılılaşma, Modernleşme ve Edebiyat: Hayat ve Tipler 278

Hayriye Ünal/Postmodern Stratejiler ve Yöntem Sorunu Üzerine 286

Şaban Sağlık/Modern/Postmodern Öykü ve Romanda Anlatıcının Değişimi ve İşlevi 297

Mehmet Narlı/Postmodern Romanda Modern Gerçekliğin Yitimi 311

M. Murat Özkul/Post-Modern Dönemde Roman ve Nitelikleri 322

Yıldız Ecevit/Postmodern Türk Romanında Osmanlıca Kullanımı 333

S. Dilek Yalçın/1980 Sonrası Türk Edebiyatında Postmodern Tarih Romanları 343

Yavuz Demir/Üst(ü)Kurmaca A(n)L(a)Tı Roman 357

Dinçer Ateş/Modernden Postmodern Anlatılara Uzanan Yolculuğunda... 360

Oğuzhan Karaburğu/Postmodern Anlatılarda Zaman 363

Bekir Şakir Konyalı/Büyük Anlatılar ve Postmodern Durum 368

Necip Tosun/Postmodern Öykü ve Türk Öyküsünde Postmodernizmin Etkileri 374

İshak Yetiş/Türk Öykücülüğünde Postmodernizmin İzleri 389

Celâl Fedai/Tekmeden Çok Çifte: Şiir Sanatı, Modernizm ve Postmodernizm... 395

Dursun Ali Tökel/Bir Modern Var-Olan ya da Ebedi Şimdi Olarak Divan Şiiri 401

Ali K. Metin/Türk Şiirinde Postmodern Yükseltiler 415

Şahin Köktürk/Modern ve Postmodern Kavramlarından Halk Şiirine Bakmak 439

Gönül Utku/Kayıp Kilit 450

Necati Mert/Postmodern ve Okur 454

Atiye Gülfer Kaymak/Yazarın Canına 'Okur', Yazar Olsa Kaç 'Yazar'?:... 459

Hilmi Uçan/J. Derrida ve Dil Bağlamında Postmodernizm 467

Metin Tavukçuoğlu/Modernliğin Zaferi ve Hezimeti: Dil 489

Aysun Aslaner/Kılavuzu Postmodernizm Olanın Burnu Belirsizlikten Kurtulmaz 499

Kadir Can Dilber/Postmodernizm ve Yeni Adlandırmalar 505

Ali Galip Yener/Modernizmden Postmodernizme Edebi Eleştiri Meselesi 516

Salih Nurdağ/Modernizm-Postmodernizm Bağlamında Edebiyat Dergileri 523

Ihab Hassan/Postmodernizm Parakritik Bir Bibliyografya 532III. SANAT, MİMARİ, RESİM, SİNEMA, TİYATRO, TV... (546-615)

Hasanali Yıldırım/Modernizm: Hayalin Perdetanımazlığı 546

Akif Emre/Postmodern Mimari Bir Alternatif Olabilir mi? 553

Köksal Alver/Mekân Tartışmaları ve Değişen Mekân Algısı 557

Sevgi Soylu Koyuncu/Halesini Yitiren Sanat/Postmodernizm 571

Gül Ebru Turna/Türk Tiyatrosunda Modernleşme ve Modernizm Üzerine 576

Rıdvan Şentürk/Modern Entropi ve Film 585

Azra Yetiş/Postmodern Sinema ve Tarantino 596

Cafer Özgül/Televizyon Günleri 599

Mehmet Harmancı/Moderniteden Postmoderniteye Türk Müziğinin Serencamı 611IV. BÖLÜM: SORUŞTURMA (616-655)

Atasoy Müftüoğlu/Tamamlanmamış Bütünlükler 616

Talât Sait Halman/Post-Post-Modernizm 618

İsmet Emre/ 620

İskender Savaşır/ 624

Abdullah Şevki/Moderniteden Postmoderniteye Güdülenen Toplum 626

Ali Akay/ 630

Müge İplikçi/Modernizm 634

Ömer Lekesiz/Boğulurken Bir Kütük Edinmek 636

Hüseyin Atlansoy/Postmodernizm: Öldüğünü Hatırlarsan(!) Yaşarsın 638

Ömer Aksay/Yok Modernizmden Halâs Artık Başımıza Oldu Postmodernizm... 639

Hilmi Yavuz/Oryantalizm ve Aydınlar 641

Mustafa Şerif Onaran/Postmodernizm Açık Bir Yol mu? 643

Ömer Faruk Dönmez/Adı: Mazlum/Soyadı: Türk 645

Mehmet H. Maraşlıoğlu/Diyalojizm ve Postmodernizm 647

Zeynep Sayın/ 650

Robert D. Vivian/Postmodernizm Üzerine Bir Denemedir 651V. BÖLÜM: KAYNAKÇA (656-736)

Yusuf Turan Günaydın/Modernizm/Postmodernizm Bibliyografyası 656

A. Yazılar 657

B. Kitaplar 708

C. Kitaplarda Bölümler 720

D. Röportaj, Soruşturma ve Açıkoturumlar 727

E. Özel Sayılar 730

F. Dosyalar 730

G. Tezler 730
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
Jean Baudrillard, teknolojik gelişmenin zihinsel algılama biçimine yapmış oldu­ğu vurgulama süreçlerinden ilham alarak, “simülasyon” kavramını ortaya attı. Simülarklar, Baudrillard’a göre gerçeğin yerine teklif edilen, lâkin gerçeğin yerine geçtik­ten sonra gerçek mi sanal mı oldukları ayırt edilemeyen yapılardır. Simülarklar’ın kalkış noktası sanallık olduğu için kendi gerçeklik düzlemlerinin de teknolojik bir düzlem olması gerekmektedir. Çünkü asıl yanılgının, sanal düzlemin gerçeklikle gir­miş olduğu ilişki biçiminin altında oluştuğunu gözlemekteyiz.

Bu durumda Baudrillard, Körfez Harbi’nin aslında gerçek bir harp olmadığını ile­ri sürmüştü. Evet evlerimizdeki televizyondan izlediğimiz harbin, ekran karşısında­ki bizim için gerçekliği tartışılabilir bir algılama biçimine indirgendiğini bilmemize rağmen, harbin öbür yüzünde bunu çıplak gözlerle ve yakinen idrak edenler indinde hiç de böyle olmadığını biliyoruz. Evet Simülasyon, ama hangi düzlemde, diye sora­sı geliyor insanın. Mesela, acı simüle edilebilir mi? Mesela acının gerçeklikle sınan­ması sonucunda ortaya çıkan durumu bir tarafa bırakın, bir annenin kendi oğlunun televizyondaki ölümü, o anne için simüle edilebilinir bir şey midir? Dolayısıyla simülasyonun da kaçakları olduğunu idrak etmekte zorlanmıyoruz.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Hece Dergisi - Özel Sayı 16 (Sayı: 138/139/140)
Alt başlık:
Modernizmden Postmodernizme
Baskı tarihi:
Haziran 2008
Sayfa sayısı:
730
Format:
Karton kapak
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Hece Yayınları
Düşüncede, Edebiyatta, Sanatta Modernizmden Postmodernizme 5Hasan Aycın/Çizgi 7I. BÖLÜM: DÜŞÜNSEL, FELSEFİ ARKAPLÂN (8-277)

Yasin Aktay/Kavramsal Açıdan Modernizm ve Postmodernizm'e Bakmak 8

Hakan Poyraz/Modernitenin İki Efendisi: Descartes ve Bacon 17

Işık Yanar/Postmodernizm: Doğuşu, Etkisi ve Sınırları 26

Mustafa Aydın/Postmodernizm ve Eleştirisi 34

Cevat Özyurt/Özgürleşme ve Özdeşleşme Arasında Öznenin Direnişi... 47

Necdet Subaşı/Bir Darbeye Ad Koymak ya da Postmodern Darbe 55

Milay Köktürk/Zaman Algısının Değişimi ve Tarihselci Söylemler Üzerine 66

Alev Erkilet/Postmodernizmin Fırsatları ve Açmazları: Kime Göre, Kimin İçin? 82

Vefa Taşdelen/Hermeneutik ve Postmodernizm 89

Kadir Canatan/Modernizm ve Postmodernizm Perspektifinden Toplumsal Değişme 110

Ali Emre/Gelenekçilik ile Modernlik Tartışmalarında Sentez Arayışları... 120

Kenan Çağan/Sosyal Bilimler ve Postmodernizm 129

Recep Duran/Postmodernizm Bir Düşünce Okulu mudur? 142

Veli Urhan/Postmodernizm ve Kişilik 152

Murat Erol/"Yaşamıyormuş Gibi Yaşamak" ya da Postmodern Hayat Tarzı 158

Mustafa Karaosmanoğlu/Durumdan İzme Postmodern 169

Cemal Şakar/Milliyetçiliğin İnşâsı Olarak: Millîlik 182

Yunus Balcı/Modernden Postmoderne Türk Romanının Jakoben Aydınları 187

Ercan Yıldırım/Paradigmayı Yenilemek, Değiştirmek, Terketmek Sürecinde... 196

İbrahim Gürses/Modernizm, Postmodernizm ve Hipermodernizm Üçgeninde Ahlak 224

Abdurrahim Karadeniz/Modernizmden Postmodernizme Gençlik ve Gelecek Kurgusu 227

Ertuğrul Aydın/Bir Kaçış Olarak Modern ve Postmodern Tavır 233

Aydın Aktay/Bir Yorum Mektebi: Oryantalizm 236

Firdevs Canbaz/İmkânları ve Sorunlarıyla Postmodern Feminizm 245

Ahmet Oktay/Postmodern'den Popüler'e Destek 253

Mehmet Ali Aydemir/Modern ve Postmodern Zamanlarda Tüketim Kültürü 255

Ihab Hassan/"Bir Postmodernizm Kavramına Doğru" 267II. BÖLÜM: EDEBİYAT (278-545)

Selahattin İpek/Batılılaşma, Modernleşme ve Edebiyat: Hayat ve Tipler 278

Hayriye Ünal/Postmodern Stratejiler ve Yöntem Sorunu Üzerine 286

Şaban Sağlık/Modern/Postmodern Öykü ve Romanda Anlatıcının Değişimi ve İşlevi 297

Mehmet Narlı/Postmodern Romanda Modern Gerçekliğin Yitimi 311

M. Murat Özkul/Post-Modern Dönemde Roman ve Nitelikleri 322

Yıldız Ecevit/Postmodern Türk Romanında Osmanlıca Kullanımı 333

S. Dilek Yalçın/1980 Sonrası Türk Edebiyatında Postmodern Tarih Romanları 343

Yavuz Demir/Üst(ü)Kurmaca A(n)L(a)Tı Roman 357

Dinçer Ateş/Modernden Postmodern Anlatılara Uzanan Yolculuğunda... 360

Oğuzhan Karaburğu/Postmodern Anlatılarda Zaman 363

Bekir Şakir Konyalı/Büyük Anlatılar ve Postmodern Durum 368

Necip Tosun/Postmodern Öykü ve Türk Öyküsünde Postmodernizmin Etkileri 374

İshak Yetiş/Türk Öykücülüğünde Postmodernizmin İzleri 389

Celâl Fedai/Tekmeden Çok Çifte: Şiir Sanatı, Modernizm ve Postmodernizm... 395

Dursun Ali Tökel/Bir Modern Var-Olan ya da Ebedi Şimdi Olarak Divan Şiiri 401

Ali K. Metin/Türk Şiirinde Postmodern Yükseltiler 415

Şahin Köktürk/Modern ve Postmodern Kavramlarından Halk Şiirine Bakmak 439

Gönül Utku/Kayıp Kilit 450

Necati Mert/Postmodern ve Okur 454

Atiye Gülfer Kaymak/Yazarın Canına 'Okur', Yazar Olsa Kaç 'Yazar'?:... 459

Hilmi Uçan/J. Derrida ve Dil Bağlamında Postmodernizm 467

Metin Tavukçuoğlu/Modernliğin Zaferi ve Hezimeti: Dil 489

Aysun Aslaner/Kılavuzu Postmodernizm Olanın Burnu Belirsizlikten Kurtulmaz 499

Kadir Can Dilber/Postmodernizm ve Yeni Adlandırmalar 505

Ali Galip Yener/Modernizmden Postmodernizme Edebi Eleştiri Meselesi 516

Salih Nurdağ/Modernizm-Postmodernizm Bağlamında Edebiyat Dergileri 523

Ihab Hassan/Postmodernizm Parakritik Bir Bibliyografya 532III. SANAT, MİMARİ, RESİM, SİNEMA, TİYATRO, TV... (546-615)

Hasanali Yıldırım/Modernizm: Hayalin Perdetanımazlığı 546

Akif Emre/Postmodern Mimari Bir Alternatif Olabilir mi? 553

Köksal Alver/Mekân Tartışmaları ve Değişen Mekân Algısı 557

Sevgi Soylu Koyuncu/Halesini Yitiren Sanat/Postmodernizm 571

Gül Ebru Turna/Türk Tiyatrosunda Modernleşme ve Modernizm Üzerine 576

Rıdvan Şentürk/Modern Entropi ve Film 585

Azra Yetiş/Postmodern Sinema ve Tarantino 596

Cafer Özgül/Televizyon Günleri 599

Mehmet Harmancı/Moderniteden Postmoderniteye Türk Müziğinin Serencamı 611IV. BÖLÜM: SORUŞTURMA (616-655)

Atasoy Müftüoğlu/Tamamlanmamış Bütünlükler 616

Talât Sait Halman/Post-Post-Modernizm 618

İsmet Emre/ 620

İskender Savaşır/ 624

Abdullah Şevki/Moderniteden Postmoderniteye Güdülenen Toplum 626

Ali Akay/ 630

Müge İplikçi/Modernizm 634

Ömer Lekesiz/Boğulurken Bir Kütük Edinmek 636

Hüseyin Atlansoy/Postmodernizm: Öldüğünü Hatırlarsan(!) Yaşarsın 638

Ömer Aksay/Yok Modernizmden Halâs Artık Başımıza Oldu Postmodernizm... 639

Hilmi Yavuz/Oryantalizm ve Aydınlar 641

Mustafa Şerif Onaran/Postmodernizm Açık Bir Yol mu? 643

Ömer Faruk Dönmez/Adı: Mazlum/Soyadı: Türk 645

Mehmet H. Maraşlıoğlu/Diyalojizm ve Postmodernizm 647

Zeynep Sayın/ 650

Robert D. Vivian/Postmodernizm Üzerine Bir Denemedir 651V. BÖLÜM: KAYNAKÇA (656-736)

Yusuf Turan Günaydın/Modernizm/Postmodernizm Bibliyografyası 656

A. Yazılar 657

B. Kitaplar 708

C. Kitaplarda Bölümler 720

D. Röportaj, Soruşturma ve Açıkoturumlar 727

E. Özel Sayılar 730

F. Dosyalar 730

G. Tezler 730

Kitabı okuyanlar 2 okur

  • Bahar  Özçelik
  • ali ekrem

Kitap istatistikleri