Hece Dergisi - Özel Sayı 23 (Sayı: 181) (Kemal Tahir)

·
Okunma
·
Beğeni
·
3
Gösterim
Adı:
Hece Dergisi - Özel Sayı 23 (Sayı: 181)
Alt başlık:
Kemal Tahir
Baskı tarihi:
Ocak 2012
Sayfa sayısı:
590
Format:
Karton kapak
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Hece Yayınları
Türkiye'nin Ruhunu Arayan Aydın Kemal Tahir 5
Hasan Aycın/Çizgi 14
I. Bölüm: HAYATI, KİŞİLİĞİ, DÜŞÜNCESİ (1-209)
Vefa Taşdelen/Kemal Tahir'in MedeniTürkiye'nin Ruhunu Arayan Aydın Kemal Tahir 5
Hasan Aycın/Çizgi 14
I. Bölüm: HAYATI, KİŞİLİĞİ, DÜŞÜNCESİ (1-209)
Vefa Taşdelen/Kemal Tahir'in Medeniyet Anlayışı 15
Şaban Sağlık/Kemal Tahir'de Kavramsal ve Eleştirel Düşünme Yöntemi 26
Necip Tosun/Kemal Tahir'in Yazar ve Düşünür ‹mgesi 46
Kenan Çağan/Kemal Tahir'in ‹deoloji, ‹ktidar ve Yakın Tarihe Bakışı 59
Ali Emre/Doğu, Batı ve Türkiye: Kemal Tahir'in Jeopolitik Bakışı 83
Esat Pınarbaşı/Bir Batılılaşma Macerası: Kapitalistleşme 97
Lütfi Bergen/Yerlilik Ekseninde Kemal Tahir 109
Seçkin Sevim/"Kişinin Dramı"na Karşı "Toplumun Dramı" 131
M. Murat Özkul/Kemal Tahir'in Osmanlılığı: Mitos ya da Gerçek 145
Ali K. Metin/Yerli Düşüncenin Demokrasi ve Kemalizmle
‹mtihanında Kemal Tahir'in Yeri 157
Özlem Fedai/Kemal Tahir'in Gözünden Millî Mücadele
Yılları Anadolu'sunda Yozlaşma ve Çürüme 165
Murat Erol/Kemal Tahir'in Devlet-Millet Düşüncesi: Beylikten Devlete
Aşiretten Millete Gidişin Anadolu Hali 173
Hilmi Uçan/Kemal Tahir, Eğitim ve Köy Enstitüleri 185
Ali Galip Yener/Kemal Tahir ve Doğu-Batı Ekseninde Türk Aydınında Kimlik Meselesi 193
Süleyman Ceran/Kemal Tahir'in Romanlarında Anadolu Coğrafyası ve Anadolu ‹nsanı 199


II. Bölüm: ROMANCI OLARAK KEMAL TAHİR (210-305)
Nilay Işıksalan/Kemal Tahir'in Tarih Anlayışı ve Romancılığı 210
Mehmet Narlı/Köy Romanı ‹çinde Kemal Tahir 226
Banu Altınova/Kemal Tahir'in Romanlarında Eşkıya ve Eşkıyalık 232
Erhan Akdağ/Kemal Tahir'in Romanlarında Toprak ve Ağalık Sorunu 244
Ertan Örgen/Kemal Tahir'deki Biz Söylemi ve Selim Nuri'nin Ölümü 252
Dinçer Ateş/Kemal Tahir'in Mahpusları (Damağası ve Karılar Koğuşu Örneği) 260
Ömer Lekesiz/Esir Şehir Üçlemesi: "Geldik Yol Ayrımına" 268
Köksal Alver/Devlet Ana ve Kuruluş Değerleri 288
Abdurrahim Karadeniz/Yorgun Savaşçı'nın Spot Işıkları 294
Emel Akbal/Kemal Tahir'in Köy Romanlarında Bâtıl ‹nanışlar 301


III. Bölüm: YAZI VE ESERLERİNİN AÇISI (306-431)
Mehmet Can Doğan/Heykel Seviyor'dan Ayıngacı'ya: Kemal Tahir'in Şiir Hevesi 306
Kurtuluş Kayalı/Kemal Tahir'in, Durumun Farkında Olan ve Olmayan Takipçileri 322
Recep Ertürk/21. Yüzyılda Kemal Tahir Okumak 336
Şahin Köktürk/Devlet Ana'da Halk Kültürünün Yansımaları 343
Cemal Şakar/Bir Büyük Gerçekçi Olarak Kemal Tahir 360
Hilmi Yavuz/Kemal Tahir ve Marksizm 365
Seyfeddin Duman/Kemal Tahir'de Aşk ve Kadın 372
Necati Mert/Kemal Tahir'in Dil Anlayışı, Dili ve Üslubu 385
Ahmet Soner/Kemal Tahir Üzerine Notlar ve Kemal Tahir'in Notları 396
Mahmut H. Akın/Sohbetlerinde Kemal Tahir 409
Mustafa Şerif Onaran/"Devlet Ana" 414
Yılmaz Yılmaz/Sinema ve Televizyonda Kemal Tahir 420


IV. Bölüm: MEKTUPLARIYLA KEMAL TAHİR (432-477)
Kemal Tahir'den İlhan Başgöz'e... 432
Hatice Bildirici/Nazım Hikmet- Kemal Tahir Mektuplaşmaları 435
Salih Nurdağ/Kemal Tahir'in Mektuplarındaki Düşünce ve Edebiyat Sorunları 447
Canan Olpak/Kemal Tahir ve Cezaevi Günleri 461
İshak Yetiş/Kemal Tahir'den Mektup Var 474


V. Bölüm: SORUŞTURMA (478-540)
Abdullah Uçman/Kemal Tahir Üzerine Birkaç Söz 478
Doğan Hızlan/Romancı Kemal Tahir'e Ağırlık Vermeli 484
Adalet Ağaoğlu/Kemal Tahir İçin... 488
Cengiz Yazoğlu/Kemal Tahir 492
Mehmet H. Maraşlıoğlu/Kemal Tahir, Osmanlı ya da "Kerim Devlet" Solculuğu 496
Atasoy Müftüoğlu/Zihinsel Karmaşa ve Bulanıklık 500
Ertuğrul Günay 501
Hasanali Yıldırım/Kemal Tahir'in Dili ve Eseri 503
Ömer Aksay/Eskiz Defteri- Kemal Tahir 506
Veysel Çolak/‹nsan Düştüğü Yerden Kalkar 513
Feridun Andaç/Tarih Bilinci Ekseninde Kemal Tahir'i Okumak 516
Tevfik Çavdar/Kemal Tahir ve Toplumcu Gerçekçilik 518
Hasan Öztürk/Takımdan Ayrı Çalışırken Kadro Dışında Unutulan Adam: Kemal Tahir 519
Murat Kapkıner/Kemal Tahir ‹lgisiyle Hacı Abdullah Mazmanoğlu 522
Hasan Yurtoğlu/Olgun Temiz 525
Ali Ayçil/Yarım Yerli 529
Mustafa Zeki Çıraklı/Kemal Tahir: Türk Romanının Büyük "Şairi" 530
Mustafa Köneçoğlu/Sanatçı, Muhalif ve Külyutmaz 533
Zeynep Alioğlu/Kemal Tahir'in "Hapishanesi" 536


VI. Bölüm: KAYNAKÇA (541-558)
Yusuf Turan Günaydın - Selma Günaydın/Kemal Tahir Bibliyografyası 541
A. Yazılar 542

B. Kitaplar 551 C. Kitaplarda Bölümler 551 D. Dosyalar 555
E. Soruşturma, Anket, Açıkoturum ve Röportajlar 555

F. Tercümeleri 556


VII. Bölüm: ALBÜM (559-590)
yet Anlayışı 15
Şaban Sağlık/Kemal Tahir'de Kavramsal ve Eleştirel Düşünme Yöntemi 26
Necip Tosun/Kemal Tahir'in Yazar ve Düşünür ‹mgesi 46
Kenan Çağan/Kemal Tahir'in ‹deoloji, ‹ktidar ve Yakın Tarihe Bakışı 59
Ali Emre/Doğu, Batı ve Türkiye: Kemal Tahir'in Jeopolitik Bakışı 83
Esat Pınarbaşı/Bir Batılılaşma Macerası: Kapitalistleşme 97
Lütfi Bergen/Yerlilik Ekseninde Kemal Tahir 109
Seçkin Sevim/"Kişinin Dramı"na Karşı "Toplumun Dramı" 131
M. Murat Özkul/Kemal Tahir'in Osmanlılığı: Mitos ya da Gerçek 145
Ali K. Metin/Yerli Düşüncenin Demokrasi ve Kemalizmle
‹mtihanında Kemal Tahir'in Yeri 157
Özlem Fedai/Kemal Tahir'in Gözünden Millî Mücadele
Yılları Anadolu'sunda Yozlaşma ve Çürüme 165
Murat Erol/Kemal Tahir'in Devlet-Millet Düşüncesi: Beylikten Devlete
Aşiretten Millete Gidişin Anadolu Hali 173
Hilmi Uçan/Kemal Tahir, Eğitim ve Köy Enstitüleri 185
Ali Galip Yener/Kemal Tahir ve Doğu-Batı Ekseninde Türk Aydınında Kimlik Meselesi 193
Süleyman Ceran/Kemal Tahir'in Romanlarında Anadolu Coğrafyası ve Anadolu ‹nsanı 199


II. Bölüm: ROMANCI OLARAK KEMAL TAHİR (210-305)
Nilay Işıksalan/Kemal Tahir'in Tarih Anlayışı ve Romancılığı 210
Mehmet Narlı/Köy Romanı ‹çinde Kemal Tahir 226
Banu Altınova/Kemal Tahir'in Romanlarında Eşkıya ve Eşkıyalık 232
Erhan Akdağ/Kemal Tahir'in Romanlarında Toprak ve Ağalık Sorunu 244
Ertan Örgen/Kemal Tahir'deki Biz Söylemi ve Selim Nuri'nin Ölümü 252
Dinçer Ateş/Kemal Tahir'in Mahpusları (Damağası ve Karılar Koğuşu Örneği) 260
Ömer Lekesiz/Esir Şehir Üçlemesi: "Geldik Yol Ayrımına" 268
Köksal Alver/Devlet Ana ve Kuruluş Değerleri 288
Abdurrahim Karadeniz/Yorgun Savaşçı'nın Spot Işıkları 294
Emel Akbal/Kemal Tahir'in Köy Romanlarında Bâtıl ‹nanışlar 301


III. Bölüm: YAZI VE ESERLERİNİN AÇISI (306-431)
Mehmet Can Doğan/Heykel Seviyor'dan Ayıngacı'ya: Kemal Tahir'in Şiir Hevesi 306
Kurtuluş Kayalı/Kemal Tahir'in, Durumun Farkında Olan ve Olmayan Takipçileri 322
Recep Ertürk/21. Yüzyılda Kemal Tahir Okumak 336
Şahin Köktürk/Devlet Ana'da Halk Kültürünün Yansımaları 343
Cemal Şakar/Bir Büyük Gerçekçi Olarak Kemal Tahir 360
Hilmi Yavuz/Kemal Tahir ve Marksizm 365
Seyfeddin Duman/Kemal Tahir'de Aşk ve Kadın 372
Necati Mert/Kemal Tahir'in Dil Anlayışı, Dili ve Üslubu 385
Ahmet Soner/Kemal Tahir Üzerine Notlar ve Kemal Tahir'in Notları 396
Mahmut H. Akın/Sohbetlerinde Kemal Tahir 409
Mustafa Şerif Onaran/"Devlet Ana" 414
Yılmaz Yılmaz/Sinema ve Televizyonda Kemal Tahir 420


IV. Bölüm: MEKTUPLARIYLA KEMAL TAHİR (432-477)
Kemal Tahir'den İlhan Başgöz'e... 432
Hatice Bildirici/Nazım Hikmet- Kemal Tahir Mektuplaşmaları 435
Salih Nurdağ/Kemal Tahir'in Mektuplarındaki Düşünce ve Edebiyat Sorunları 447
Canan Olpak/Kemal Tahir ve Cezaevi Günleri 461
İshak Yetiş/Kemal Tahir'den Mektup Var 474


V. Bölüm: SORUŞTURMA (478-540)
Abdullah Uçman/Kemal Tahir Üzerine Birkaç Söz 478
Doğan Hızlan/Romancı Kemal Tahir'e Ağırlık Vermeli 484
Adalet Ağaoğlu/Kemal Tahir İçin... 488
Cengiz Yazoğlu/Kemal Tahir 492
Mehmet H. Maraşlıoğlu/Kemal Tahir, Osmanlı ya da "Kerim Devlet" Solculuğu 496
Atasoy Müftüoğlu/Zihinsel Karmaşa ve Bulanıklık 500
Ertuğrul Günay 501
Hasanali Yıldırım/Kemal Tahir'in Dili ve Eseri 503
Ömer Aksay/Eskiz Defteri- Kemal Tahir 506
Veysel Çolak/‹nsan Düştüğü Yerden Kalkar 513
Feridun Andaç/Tarih Bilinci Ekseninde Kemal Tahir'i Okumak 516
Tevfik Çavdar/Kemal Tahir ve Toplumcu Gerçekçilik 518
Hasan Öztürk/Takımdan Ayrı Çalışırken Kadro Dışında Unutulan Adam: Kemal Tahir 519
Murat Kapkıner/Kemal Tahir ‹lgisiyle Hacı Abdullah Mazmanoğlu 522
Hasan Yurtoğlu/Olgun Temiz 525
Ali Ayçil/Yarım Yerli 529
Mustafa Zeki Çıraklı/Kemal Tahir: Türk Romanının Büyük "Şairi" 530
Mustafa Köneçoğlu/Sanatçı, Muhalif ve Külyutmaz 533
Zeynep Alioğlu/Kemal Tahir'in "Hapishanesi" 536


VI. Bölüm: KAYNAKÇA (541-558)
Yusuf Turan Günaydın - Selma Günaydın/Kemal Tahir Bibliyografyası 541
A. Yazılar 542

B. Kitaplar 551 C. Kitaplarda Bölümler 551 D. Dosyalar 555
E. Soruşturma, Anket, Açıkoturum ve Röportajlar 555

F. Tercümeleri 556


VII. Bölüm: ALBÜM (559-590)
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
Kitaba henüz alıntı eklenmedi.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Hece Dergisi - Özel Sayı 23 (Sayı: 181)
Alt başlık:
Kemal Tahir
Baskı tarihi:
Ocak 2012
Sayfa sayısı:
590
Format:
Karton kapak
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Hece Yayınları
Türkiye'nin Ruhunu Arayan Aydın Kemal Tahir 5
Hasan Aycın/Çizgi 14
I. Bölüm: HAYATI, KİŞİLİĞİ, DÜŞÜNCESİ (1-209)
Vefa Taşdelen/Kemal Tahir'in MedeniTürkiye'nin Ruhunu Arayan Aydın Kemal Tahir 5
Hasan Aycın/Çizgi 14
I. Bölüm: HAYATI, KİŞİLİĞİ, DÜŞÜNCESİ (1-209)
Vefa Taşdelen/Kemal Tahir'in Medeniyet Anlayışı 15
Şaban Sağlık/Kemal Tahir'de Kavramsal ve Eleştirel Düşünme Yöntemi 26
Necip Tosun/Kemal Tahir'in Yazar ve Düşünür ‹mgesi 46
Kenan Çağan/Kemal Tahir'in ‹deoloji, ‹ktidar ve Yakın Tarihe Bakışı 59
Ali Emre/Doğu, Batı ve Türkiye: Kemal Tahir'in Jeopolitik Bakışı 83
Esat Pınarbaşı/Bir Batılılaşma Macerası: Kapitalistleşme 97
Lütfi Bergen/Yerlilik Ekseninde Kemal Tahir 109
Seçkin Sevim/"Kişinin Dramı"na Karşı "Toplumun Dramı" 131
M. Murat Özkul/Kemal Tahir'in Osmanlılığı: Mitos ya da Gerçek 145
Ali K. Metin/Yerli Düşüncenin Demokrasi ve Kemalizmle
‹mtihanında Kemal Tahir'in Yeri 157
Özlem Fedai/Kemal Tahir'in Gözünden Millî Mücadele
Yılları Anadolu'sunda Yozlaşma ve Çürüme 165
Murat Erol/Kemal Tahir'in Devlet-Millet Düşüncesi: Beylikten Devlete
Aşiretten Millete Gidişin Anadolu Hali 173
Hilmi Uçan/Kemal Tahir, Eğitim ve Köy Enstitüleri 185
Ali Galip Yener/Kemal Tahir ve Doğu-Batı Ekseninde Türk Aydınında Kimlik Meselesi 193
Süleyman Ceran/Kemal Tahir'in Romanlarında Anadolu Coğrafyası ve Anadolu ‹nsanı 199


II. Bölüm: ROMANCI OLARAK KEMAL TAHİR (210-305)
Nilay Işıksalan/Kemal Tahir'in Tarih Anlayışı ve Romancılığı 210
Mehmet Narlı/Köy Romanı ‹çinde Kemal Tahir 226
Banu Altınova/Kemal Tahir'in Romanlarında Eşkıya ve Eşkıyalık 232
Erhan Akdağ/Kemal Tahir'in Romanlarında Toprak ve Ağalık Sorunu 244
Ertan Örgen/Kemal Tahir'deki Biz Söylemi ve Selim Nuri'nin Ölümü 252
Dinçer Ateş/Kemal Tahir'in Mahpusları (Damağası ve Karılar Koğuşu Örneği) 260
Ömer Lekesiz/Esir Şehir Üçlemesi: "Geldik Yol Ayrımına" 268
Köksal Alver/Devlet Ana ve Kuruluş Değerleri 288
Abdurrahim Karadeniz/Yorgun Savaşçı'nın Spot Işıkları 294
Emel Akbal/Kemal Tahir'in Köy Romanlarında Bâtıl ‹nanışlar 301


III. Bölüm: YAZI VE ESERLERİNİN AÇISI (306-431)
Mehmet Can Doğan/Heykel Seviyor'dan Ayıngacı'ya: Kemal Tahir'in Şiir Hevesi 306
Kurtuluş Kayalı/Kemal Tahir'in, Durumun Farkında Olan ve Olmayan Takipçileri 322
Recep Ertürk/21. Yüzyılda Kemal Tahir Okumak 336
Şahin Köktürk/Devlet Ana'da Halk Kültürünün Yansımaları 343
Cemal Şakar/Bir Büyük Gerçekçi Olarak Kemal Tahir 360
Hilmi Yavuz/Kemal Tahir ve Marksizm 365
Seyfeddin Duman/Kemal Tahir'de Aşk ve Kadın 372
Necati Mert/Kemal Tahir'in Dil Anlayışı, Dili ve Üslubu 385
Ahmet Soner/Kemal Tahir Üzerine Notlar ve Kemal Tahir'in Notları 396
Mahmut H. Akın/Sohbetlerinde Kemal Tahir 409
Mustafa Şerif Onaran/"Devlet Ana" 414
Yılmaz Yılmaz/Sinema ve Televizyonda Kemal Tahir 420


IV. Bölüm: MEKTUPLARIYLA KEMAL TAHİR (432-477)
Kemal Tahir'den İlhan Başgöz'e... 432
Hatice Bildirici/Nazım Hikmet- Kemal Tahir Mektuplaşmaları 435
Salih Nurdağ/Kemal Tahir'in Mektuplarındaki Düşünce ve Edebiyat Sorunları 447
Canan Olpak/Kemal Tahir ve Cezaevi Günleri 461
İshak Yetiş/Kemal Tahir'den Mektup Var 474


V. Bölüm: SORUŞTURMA (478-540)
Abdullah Uçman/Kemal Tahir Üzerine Birkaç Söz 478
Doğan Hızlan/Romancı Kemal Tahir'e Ağırlık Vermeli 484
Adalet Ağaoğlu/Kemal Tahir İçin... 488
Cengiz Yazoğlu/Kemal Tahir 492
Mehmet H. Maraşlıoğlu/Kemal Tahir, Osmanlı ya da "Kerim Devlet" Solculuğu 496
Atasoy Müftüoğlu/Zihinsel Karmaşa ve Bulanıklık 500
Ertuğrul Günay 501
Hasanali Yıldırım/Kemal Tahir'in Dili ve Eseri 503
Ömer Aksay/Eskiz Defteri- Kemal Tahir 506
Veysel Çolak/‹nsan Düştüğü Yerden Kalkar 513
Feridun Andaç/Tarih Bilinci Ekseninde Kemal Tahir'i Okumak 516
Tevfik Çavdar/Kemal Tahir ve Toplumcu Gerçekçilik 518
Hasan Öztürk/Takımdan Ayrı Çalışırken Kadro Dışında Unutulan Adam: Kemal Tahir 519
Murat Kapkıner/Kemal Tahir ‹lgisiyle Hacı Abdullah Mazmanoğlu 522
Hasan Yurtoğlu/Olgun Temiz 525
Ali Ayçil/Yarım Yerli 529
Mustafa Zeki Çıraklı/Kemal Tahir: Türk Romanının Büyük "Şairi" 530
Mustafa Köneçoğlu/Sanatçı, Muhalif ve Külyutmaz 533
Zeynep Alioğlu/Kemal Tahir'in "Hapishanesi" 536


VI. Bölüm: KAYNAKÇA (541-558)
Yusuf Turan Günaydın - Selma Günaydın/Kemal Tahir Bibliyografyası 541
A. Yazılar 542

B. Kitaplar 551 C. Kitaplarda Bölümler 551 D. Dosyalar 555
E. Soruşturma, Anket, Açıkoturum ve Röportajlar 555

F. Tercümeleri 556


VII. Bölüm: ALBÜM (559-590)
yet Anlayışı 15
Şaban Sağlık/Kemal Tahir'de Kavramsal ve Eleştirel Düşünme Yöntemi 26
Necip Tosun/Kemal Tahir'in Yazar ve Düşünür ‹mgesi 46
Kenan Çağan/Kemal Tahir'in ‹deoloji, ‹ktidar ve Yakın Tarihe Bakışı 59
Ali Emre/Doğu, Batı ve Türkiye: Kemal Tahir'in Jeopolitik Bakışı 83
Esat Pınarbaşı/Bir Batılılaşma Macerası: Kapitalistleşme 97
Lütfi Bergen/Yerlilik Ekseninde Kemal Tahir 109
Seçkin Sevim/"Kişinin Dramı"na Karşı "Toplumun Dramı" 131
M. Murat Özkul/Kemal Tahir'in Osmanlılığı: Mitos ya da Gerçek 145
Ali K. Metin/Yerli Düşüncenin Demokrasi ve Kemalizmle
‹mtihanında Kemal Tahir'in Yeri 157
Özlem Fedai/Kemal Tahir'in Gözünden Millî Mücadele
Yılları Anadolu'sunda Yozlaşma ve Çürüme 165
Murat Erol/Kemal Tahir'in Devlet-Millet Düşüncesi: Beylikten Devlete
Aşiretten Millete Gidişin Anadolu Hali 173
Hilmi Uçan/Kemal Tahir, Eğitim ve Köy Enstitüleri 185
Ali Galip Yener/Kemal Tahir ve Doğu-Batı Ekseninde Türk Aydınında Kimlik Meselesi 193
Süleyman Ceran/Kemal Tahir'in Romanlarında Anadolu Coğrafyası ve Anadolu ‹nsanı 199


II. Bölüm: ROMANCI OLARAK KEMAL TAHİR (210-305)
Nilay Işıksalan/Kemal Tahir'in Tarih Anlayışı ve Romancılığı 210
Mehmet Narlı/Köy Romanı ‹çinde Kemal Tahir 226
Banu Altınova/Kemal Tahir'in Romanlarında Eşkıya ve Eşkıyalık 232
Erhan Akdağ/Kemal Tahir'in Romanlarında Toprak ve Ağalık Sorunu 244
Ertan Örgen/Kemal Tahir'deki Biz Söylemi ve Selim Nuri'nin Ölümü 252
Dinçer Ateş/Kemal Tahir'in Mahpusları (Damağası ve Karılar Koğuşu Örneği) 260
Ömer Lekesiz/Esir Şehir Üçlemesi: "Geldik Yol Ayrımına" 268
Köksal Alver/Devlet Ana ve Kuruluş Değerleri 288
Abdurrahim Karadeniz/Yorgun Savaşçı'nın Spot Işıkları 294
Emel Akbal/Kemal Tahir'in Köy Romanlarında Bâtıl ‹nanışlar 301


III. Bölüm: YAZI VE ESERLERİNİN AÇISI (306-431)
Mehmet Can Doğan/Heykel Seviyor'dan Ayıngacı'ya: Kemal Tahir'in Şiir Hevesi 306
Kurtuluş Kayalı/Kemal Tahir'in, Durumun Farkında Olan ve Olmayan Takipçileri 322
Recep Ertürk/21. Yüzyılda Kemal Tahir Okumak 336
Şahin Köktürk/Devlet Ana'da Halk Kültürünün Yansımaları 343
Cemal Şakar/Bir Büyük Gerçekçi Olarak Kemal Tahir 360
Hilmi Yavuz/Kemal Tahir ve Marksizm 365
Seyfeddin Duman/Kemal Tahir'de Aşk ve Kadın 372
Necati Mert/Kemal Tahir'in Dil Anlayışı, Dili ve Üslubu 385
Ahmet Soner/Kemal Tahir Üzerine Notlar ve Kemal Tahir'in Notları 396
Mahmut H. Akın/Sohbetlerinde Kemal Tahir 409
Mustafa Şerif Onaran/"Devlet Ana" 414
Yılmaz Yılmaz/Sinema ve Televizyonda Kemal Tahir 420


IV. Bölüm: MEKTUPLARIYLA KEMAL TAHİR (432-477)
Kemal Tahir'den İlhan Başgöz'e... 432
Hatice Bildirici/Nazım Hikmet- Kemal Tahir Mektuplaşmaları 435
Salih Nurdağ/Kemal Tahir'in Mektuplarındaki Düşünce ve Edebiyat Sorunları 447
Canan Olpak/Kemal Tahir ve Cezaevi Günleri 461
İshak Yetiş/Kemal Tahir'den Mektup Var 474


V. Bölüm: SORUŞTURMA (478-540)
Abdullah Uçman/Kemal Tahir Üzerine Birkaç Söz 478
Doğan Hızlan/Romancı Kemal Tahir'e Ağırlık Vermeli 484
Adalet Ağaoğlu/Kemal Tahir İçin... 488
Cengiz Yazoğlu/Kemal Tahir 492
Mehmet H. Maraşlıoğlu/Kemal Tahir, Osmanlı ya da "Kerim Devlet" Solculuğu 496
Atasoy Müftüoğlu/Zihinsel Karmaşa ve Bulanıklık 500
Ertuğrul Günay 501
Hasanali Yıldırım/Kemal Tahir'in Dili ve Eseri 503
Ömer Aksay/Eskiz Defteri- Kemal Tahir 506
Veysel Çolak/‹nsan Düştüğü Yerden Kalkar 513
Feridun Andaç/Tarih Bilinci Ekseninde Kemal Tahir'i Okumak 516
Tevfik Çavdar/Kemal Tahir ve Toplumcu Gerçekçilik 518
Hasan Öztürk/Takımdan Ayrı Çalışırken Kadro Dışında Unutulan Adam: Kemal Tahir 519
Murat Kapkıner/Kemal Tahir ‹lgisiyle Hacı Abdullah Mazmanoğlu 522
Hasan Yurtoğlu/Olgun Temiz 525
Ali Ayçil/Yarım Yerli 529
Mustafa Zeki Çıraklı/Kemal Tahir: Türk Romanının Büyük "Şairi" 530
Mustafa Köneçoğlu/Sanatçı, Muhalif ve Külyutmaz 533
Zeynep Alioğlu/Kemal Tahir'in "Hapishanesi" 536


VI. Bölüm: KAYNAKÇA (541-558)
Yusuf Turan Günaydın - Selma Günaydın/Kemal Tahir Bibliyografyası 541
A. Yazılar 542

B. Kitaplar 551 C. Kitaplarda Bölümler 551 D. Dosyalar 555
E. Soruşturma, Anket, Açıkoturum ve Röportajlar 555

F. Tercümeleri 556


VII. Bölüm: ALBÜM (559-590)

Kitabı okuyanlar 3 okur

  • mustafa kirmaslılı
  • ali ekrem
  • Kitap Yazar

Kitap istatistikleri