Hece Dergisi - Özel Sayı 3 (Sayı: 61) (Ahmet Hamdi Tanpınar)

·
Okunma
·
Beğeni
·
3
Gösterim
Adı:
Hece Dergisi - Özel Sayı 3 (Sayı: 61)
Alt başlık:
Ahmet Hamdi Tanpınar
Baskı tarihi:
Ocak 2002
Sayfa sayısı:
768
Format:
Karton kapak
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Hece Yayınları
Baskılar:
Hece Dergisi - Özel Sayı 3 (Sayı: 61)
Hece Dergisi - Özel Sayı 3 (Sayı: 61)
EKLERLE 3. BASKI

Arafta Bir Süreklilik Arayışı Olarak

AHMET HAMDİ TANPINAR

Hangi Tanpınar?… / 5

İkinci Baskı İçin… / 8

Üçüncü Baskı İçin… / 9

Hasan Aycın/ Çizgi / 10


I. BÖLÜM: DÜŞÜNSEL KİMLİK (11-212)

Oğuz Demiralp/Neden Ahmet Hamdi Tanpınar? / 11

M. Orhan Okay/Kaderin Eşiğinde Tanpınar / 15

İnci Enginün/Tanpınar’ı Düşünürken / 25

Gürsel Aytaç/Tanpınar’da Batı Rüzgârı / 28

Necmettin Turinay/Ahmet Hamdi Tanpınar: 1932 Öncesi ve Sonrası / 34

Hilmi Uçan/Entelektüelin Kimliği, İşlevi ve Bir Entelektüel Olarak Tanpınar / 42

Berkiz Berksoy/Tanpınar’da Eleştirel ve Karşılaştırmacı Düşüncenin Estetiği Contrepoint / 60

Murat Adalı/Geleneğin Farklı Bir Yorumcusu: Ahmet Hamdi Tanpınar / 84

M. Kayahan Özgül/Edib Tanpınar’dan Edebiyat Tarihçisi Tanpınar’a / 90

Nilüfer Kuyaş/Huzursuz Miras: Suat’ın Mektubu / 107

Ömer Lekesiz/Tanpınar Nereden ve Nasıl Bakar? / 111

Ali Galip Yener/Tanpınar’daki Biz Bizdeki Tanpınar / 121

Abdullah Şevki/Toplumumuza Bakış Açısı ve Siyasi Duruşu Yönünden

Ahmet Hamdi Tanpınar / 127

Besim F. Dellaloğlu/Lizbon’da Bir Fernando Pessoa Evi Olabiliyor da Niye İstanbul’da

Bir Ahmet Hamdi Tanpınar Evi Olamıyor? / 133

Hayrettin Orhanoğlu/Eserin Macerası Yahut Mağaranın Eşiğindeki Tanpınar / 139

Şaban Bıyıklı/Tanpınar Edebiyat Fakültesine Nasıl ve Niçin Atandı? / 152

Mehmet Narlı/Ondokuzuncu Asır Türk Edebiyatı Tarihi’nin Yabancı

(Fransızca) Kelimeler Sözlüğü / 163

Elif Türkislamoğlu/Orhan Okay’la Tanpınar Üzerine / 200

İlyas Dirin/Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Memleket Realiteleri / 209


II. BÖLÜM: EDEBİYAT BİRİKİMİ (213-510)

A. Roman ve Öykü

Köksal Alver/Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Romanlarında Bakış Açısı / 213

Şahika Karaca/Huzur’da Musallat Bir Fikir: Ölüm / 225

Abdurrahim Karadeniz/Huzur’un Saz Parçaları / 242

Çimen Günay Erkol/İstanbul’da Uyurgezmek: A.H. Tanpınar’ın

Huzur’unda Huzursuz Bir Adam / 249

Selim Somuncu/Huzur ile Huzursuzluk Ekseninde Tanpınar’ın Roman

Kişileri Üzerine Bir İnceleme / 270

Hülya Sezen/Tanpınar’da Proust İzleri / 285

Cengiz Karataş/Saatleri Ayarlama Enstitüsü’nde Zamanın Ruhuna Dair Bir Deneme / 290

Münire Kevser Baş/Tanpınar Çoksesli Romanı Ararken: Mahur Beste / 299

Celâl Fedai/Tanpınar’ın ‘Tamamlanmamış İlk Romanı Olarak’ Mahur Beste / 311

Fatma Kocahasanoğlu/Sahnenin Dışındakiler Romanında Kişilik/Kimlik Sorunsalı Ekseninde Bir Bakış / 319

Taner Namlı/Bir İçtimaî Jeoloji Romanı: Sahnenin Dışındakiler / 327

Elif Türkislamoğlu/Aydaki Kadın / 340

Hüseyin Su/Rüya Gören Öyküler / 345

Necip Tosun/Ahmet Hamdi Tanpınar: Müzik, Zaman ve Rüya Estetiği / 363

Hâle Sert/Âdem’in Aynası Havva’ya Psikanalitik Bir Bakış / 371

Esra Ballım/Hangisi Gerçek, Hangisi Rüya? / 375

B-Şiir

Nurullah Çetin/Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Şiiri / 379

Âtıf Bedir/“Ömür Denen Uyku” ya da Hayalden Rüyaya Tanpınar Şiiri / 401

Fahrettin Arslan/Tanpınar’la Bitmeyen Bir Çeviri - Monsieur Teste / 405

Nâlan Yıldız/Şairin Aynasındaki Kara Kedi / 413

Muharrem Dayanç/İkinci Yeni ve Tanpınar / 422

Ahmet Bozkurt/Vehim ve Rüyâ: Ahmet Hamdi Tanpınar Şiirinin Zamansal Oluş’ları / 436

C. Günlük, Mektup, Deneme, Edebiyat Tarihi

Elif Türkislamoğlu/Günlüklerinde Tanpınar / 444

Mehmet Yılmaz/Tanpınar’ın Günlükleri Hakkında Yazılanlar / 454

Nesrin Aydın Satar/Yazar Günlükleri Ne İşe Yarar?: Ahmet Hamdi Tanpınar’ın

Muhafazakârlığı ve Günlüklerdeki “Yeni Tanpınar” / 469

Âlim Kahraman/Tanpınar’ın Denemeciliği Üzerine / 484

Rüveyda Durmaz/Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Düşünce Portresi: Yaşadığım Gibi / 489

Abdurrahim Karadeniz/Mektuplarındaki Tanpınar: O Kadar Az Kendimiz Oluyoruz ki! / 501


III. BÖLÜM: TANPINAR VE ŞEHİR (511-543)

Alev Sınar Uğurlu/Ahmet Hamdi Tanpınar ve Bursa / 511

Mustafa Özçelik/Beş Şehir’de Mevlâna ve Konya / 525

Tarık Deniz/Tanpınar Otoportresi Beş Şehir Melankolisinin İzinde / 532

Mustafa Armağan/Tanpınar’ın Tılsımlı Aynasında Şehirler / 537


IV. BÖLÜM: TANPINAR’DA ESTETİK VE ZAMAN (544-621)

Şaban Sağlık/Bir Şahsî Nizamın Peşinde Estetiği ve Felsefeyi Arayan Adam... / 544

Mehmet Samsakçı/Ahmet Hamdi Tanpınar ve Sinema / 574

Işık Yanar/Zaman Algılarında Simge ve Temsil Tanpınar ve Proust’ta Zaman Tasarımı / 584

Ertuğrul Aydın/Ahmet Hamdi Tanpınar’da Tarih ve Zaman / 593

Mehmet Samsakçı/“Yeni Debussy’ler Aldım. Behemehal Gelin...” / 617


V. BÖLÜM: DÖKÜLÜP KALANLAR (622-659)

Yusuf Turan Günaydın/Ahmet Hamdi Tanpınar’dan Mahpeyker Sultân’a Mektup / 622

Antalya’lı Genç Kıza / 628

İlyas Dirin-Şaban Özdemir-Turgay Anar/Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Edebiyat

Üzerine Makaleler ve Yaşadığım Gibi’de Yer Almayan Yazı, Röportaj ve Anketlerinden Seçmeler / 634

Turgay Anar/Tanpınar’ın Bilinmeyen Dört Yazısı / 639

Profesör Ahmet Hamdi Tanpınar Diyor ki... / 653

İlhan Geçer/Anket: San’atkârlarımızın Nabzını Dinliyelim… / 654

Ahmet Sezikli/Ha Tanpınar Ha Türkiye / 656

Fadime Bozyiğit/Tanpınar Etkinlikleri Üzerine / 657

VI. BÖLÜM: BİBLİYOGRAFYA (660-738)

İlyas Dirin/“Tanpınar’ın Yazılarının Bibliyografyası”na Zeyl / 660

İlyas Dirin-Şaban Özdemir/Ahmet Hamdi Tanpınar ve Eserleri Hakkında Yazılanlar / 673

Yusuf Turan Günaydın/Tanpınar Bibliyografyasına Ek / 687

VII. BÖLÜM: ALBÜM (739-768)
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
Kitaba henüz alıntı eklenmedi.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Hece Dergisi - Özel Sayı 3 (Sayı: 61)
Alt başlık:
Ahmet Hamdi Tanpınar
Baskı tarihi:
Ocak 2002
Sayfa sayısı:
768
Format:
Karton kapak
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Hece Yayınları
Baskılar:
Hece Dergisi - Özel Sayı 3 (Sayı: 61)
Hece Dergisi - Özel Sayı 3 (Sayı: 61)
EKLERLE 3. BASKI

Arafta Bir Süreklilik Arayışı Olarak

AHMET HAMDİ TANPINAR

Hangi Tanpınar?… / 5

İkinci Baskı İçin… / 8

Üçüncü Baskı İçin… / 9

Hasan Aycın/ Çizgi / 10


I. BÖLÜM: DÜŞÜNSEL KİMLİK (11-212)

Oğuz Demiralp/Neden Ahmet Hamdi Tanpınar? / 11

M. Orhan Okay/Kaderin Eşiğinde Tanpınar / 15

İnci Enginün/Tanpınar’ı Düşünürken / 25

Gürsel Aytaç/Tanpınar’da Batı Rüzgârı / 28

Necmettin Turinay/Ahmet Hamdi Tanpınar: 1932 Öncesi ve Sonrası / 34

Hilmi Uçan/Entelektüelin Kimliği, İşlevi ve Bir Entelektüel Olarak Tanpınar / 42

Berkiz Berksoy/Tanpınar’da Eleştirel ve Karşılaştırmacı Düşüncenin Estetiği Contrepoint / 60

Murat Adalı/Geleneğin Farklı Bir Yorumcusu: Ahmet Hamdi Tanpınar / 84

M. Kayahan Özgül/Edib Tanpınar’dan Edebiyat Tarihçisi Tanpınar’a / 90

Nilüfer Kuyaş/Huzursuz Miras: Suat’ın Mektubu / 107

Ömer Lekesiz/Tanpınar Nereden ve Nasıl Bakar? / 111

Ali Galip Yener/Tanpınar’daki Biz Bizdeki Tanpınar / 121

Abdullah Şevki/Toplumumuza Bakış Açısı ve Siyasi Duruşu Yönünden

Ahmet Hamdi Tanpınar / 127

Besim F. Dellaloğlu/Lizbon’da Bir Fernando Pessoa Evi Olabiliyor da Niye İstanbul’da

Bir Ahmet Hamdi Tanpınar Evi Olamıyor? / 133

Hayrettin Orhanoğlu/Eserin Macerası Yahut Mağaranın Eşiğindeki Tanpınar / 139

Şaban Bıyıklı/Tanpınar Edebiyat Fakültesine Nasıl ve Niçin Atandı? / 152

Mehmet Narlı/Ondokuzuncu Asır Türk Edebiyatı Tarihi’nin Yabancı

(Fransızca) Kelimeler Sözlüğü / 163

Elif Türkislamoğlu/Orhan Okay’la Tanpınar Üzerine / 200

İlyas Dirin/Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Memleket Realiteleri / 209


II. BÖLÜM: EDEBİYAT BİRİKİMİ (213-510)

A. Roman ve Öykü

Köksal Alver/Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Romanlarında Bakış Açısı / 213

Şahika Karaca/Huzur’da Musallat Bir Fikir: Ölüm / 225

Abdurrahim Karadeniz/Huzur’un Saz Parçaları / 242

Çimen Günay Erkol/İstanbul’da Uyurgezmek: A.H. Tanpınar’ın

Huzur’unda Huzursuz Bir Adam / 249

Selim Somuncu/Huzur ile Huzursuzluk Ekseninde Tanpınar’ın Roman

Kişileri Üzerine Bir İnceleme / 270

Hülya Sezen/Tanpınar’da Proust İzleri / 285

Cengiz Karataş/Saatleri Ayarlama Enstitüsü’nde Zamanın Ruhuna Dair Bir Deneme / 290

Münire Kevser Baş/Tanpınar Çoksesli Romanı Ararken: Mahur Beste / 299

Celâl Fedai/Tanpınar’ın ‘Tamamlanmamış İlk Romanı Olarak’ Mahur Beste / 311

Fatma Kocahasanoğlu/Sahnenin Dışındakiler Romanında Kişilik/Kimlik Sorunsalı Ekseninde Bir Bakış / 319

Taner Namlı/Bir İçtimaî Jeoloji Romanı: Sahnenin Dışındakiler / 327

Elif Türkislamoğlu/Aydaki Kadın / 340

Hüseyin Su/Rüya Gören Öyküler / 345

Necip Tosun/Ahmet Hamdi Tanpınar: Müzik, Zaman ve Rüya Estetiği / 363

Hâle Sert/Âdem’in Aynası Havva’ya Psikanalitik Bir Bakış / 371

Esra Ballım/Hangisi Gerçek, Hangisi Rüya? / 375

B-Şiir

Nurullah Çetin/Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Şiiri / 379

Âtıf Bedir/“Ömür Denen Uyku” ya da Hayalden Rüyaya Tanpınar Şiiri / 401

Fahrettin Arslan/Tanpınar’la Bitmeyen Bir Çeviri - Monsieur Teste / 405

Nâlan Yıldız/Şairin Aynasındaki Kara Kedi / 413

Muharrem Dayanç/İkinci Yeni ve Tanpınar / 422

Ahmet Bozkurt/Vehim ve Rüyâ: Ahmet Hamdi Tanpınar Şiirinin Zamansal Oluş’ları / 436

C. Günlük, Mektup, Deneme, Edebiyat Tarihi

Elif Türkislamoğlu/Günlüklerinde Tanpınar / 444

Mehmet Yılmaz/Tanpınar’ın Günlükleri Hakkında Yazılanlar / 454

Nesrin Aydın Satar/Yazar Günlükleri Ne İşe Yarar?: Ahmet Hamdi Tanpınar’ın

Muhafazakârlığı ve Günlüklerdeki “Yeni Tanpınar” / 469

Âlim Kahraman/Tanpınar’ın Denemeciliği Üzerine / 484

Rüveyda Durmaz/Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Düşünce Portresi: Yaşadığım Gibi / 489

Abdurrahim Karadeniz/Mektuplarındaki Tanpınar: O Kadar Az Kendimiz Oluyoruz ki! / 501


III. BÖLÜM: TANPINAR VE ŞEHİR (511-543)

Alev Sınar Uğurlu/Ahmet Hamdi Tanpınar ve Bursa / 511

Mustafa Özçelik/Beş Şehir’de Mevlâna ve Konya / 525

Tarık Deniz/Tanpınar Otoportresi Beş Şehir Melankolisinin İzinde / 532

Mustafa Armağan/Tanpınar’ın Tılsımlı Aynasında Şehirler / 537


IV. BÖLÜM: TANPINAR’DA ESTETİK VE ZAMAN (544-621)

Şaban Sağlık/Bir Şahsî Nizamın Peşinde Estetiği ve Felsefeyi Arayan Adam... / 544

Mehmet Samsakçı/Ahmet Hamdi Tanpınar ve Sinema / 574

Işık Yanar/Zaman Algılarında Simge ve Temsil Tanpınar ve Proust’ta Zaman Tasarımı / 584

Ertuğrul Aydın/Ahmet Hamdi Tanpınar’da Tarih ve Zaman / 593

Mehmet Samsakçı/“Yeni Debussy’ler Aldım. Behemehal Gelin...” / 617


V. BÖLÜM: DÖKÜLÜP KALANLAR (622-659)

Yusuf Turan Günaydın/Ahmet Hamdi Tanpınar’dan Mahpeyker Sultân’a Mektup / 622

Antalya’lı Genç Kıza / 628

İlyas Dirin-Şaban Özdemir-Turgay Anar/Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Edebiyat

Üzerine Makaleler ve Yaşadığım Gibi’de Yer Almayan Yazı, Röportaj ve Anketlerinden Seçmeler / 634

Turgay Anar/Tanpınar’ın Bilinmeyen Dört Yazısı / 639

Profesör Ahmet Hamdi Tanpınar Diyor ki... / 653

İlhan Geçer/Anket: San’atkârlarımızın Nabzını Dinliyelim… / 654

Ahmet Sezikli/Ha Tanpınar Ha Türkiye / 656

Fadime Bozyiğit/Tanpınar Etkinlikleri Üzerine / 657

VI. BÖLÜM: BİBLİYOGRAFYA (660-738)

İlyas Dirin/“Tanpınar’ın Yazılarının Bibliyografyası”na Zeyl / 660

İlyas Dirin-Şaban Özdemir/Ahmet Hamdi Tanpınar ve Eserleri Hakkında Yazılanlar / 673

Yusuf Turan Günaydın/Tanpınar Bibliyografyasına Ek / 687

VII. BÖLÜM: ALBÜM (739-768)

Kitap istatistikleri (Bütün baskılar)

  • 3 defa gösterildi.

Bu baskının istatistikleri

  • 2 defa gösterildi.