Hece Dergisi - Özel Sayı 33 (Sayı: 241) (Ahmet Haşim)

·
Okunma
·
Beğeni
·
24
Gösterim
Adı:
Hece Dergisi - Özel Sayı 33 (Sayı: 241)
Alt başlık:
Ahmet Haşim
Baskı tarihi:
Ocak 2017
Sayfa sayısı:
634
Format:
Karton kapak
ISBN:
3990000085547
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Hece Yayınları
Sunuş 6


I. BÖLÜM: ŞİİRİ (7-290)

Rasim Özdenören/Ahmet Haşim Çevresinde 7

Ahmet İnam/Bir Şiir İnsan Olarak Ahmet Haşim 11

Abdullah Uçman/Ahmet Haşim’in Şiir Anlayışı Üzerine Birkaç Söz 20

Hasan Akay/Ne Efsunkâr İmişsin Âh Ey Mübhemiyet! 24

Abide Doğan/‘Ay Şairi’ Ahmet Haşim 27

Ülkü Eliuz/Algıyla İmgenin Ayrılmazlığındaki Ateş: Ahmet Haşim’in Şiirlerinde... 39

Mehmet Narlı/Haşim’in Suları 56

Turan Karataş/Sonsuz, İri Güller… 62

Hayriye Ünal/“Akşamlarım” Şiiri Odağında Başka Ahmet Haşim 73

Ali K. Metin/Ahmet Haşim’de Muhayyilenin Yeri ve Poetikası 79

Berna Uslu Kaya/Evrenin Sesini Sözcüklerin Ahengine Katan, Bir Dua Tınısı ile... 85

Halil Ünal/Hâşim’in Gözü ve Empresyonist Bakış 89

Emel Aydın Özer/Acının Gölgesi Bedene Düştü: Ahmet Haşim’de Beden Algısı 94

Bedia Koçakoğlu/Bir Gamlı Hazan: Cenap ve Haşim Şiirinde Sonbahara Dair 101

Mehmet Solak/“O Belde”nin “Yollar”ında… 111

Semih Diri/Ahmet Hâşim’in O Belde Şiirine Yeni Bir Bakış 115

Mert Öksüz/Ahmet Hâşim Şiirinin Batılı Sanat Anlayışlarıyla İlişkisi 123

Mehmet Medeni Doğan/Şairlerin En Yabancısı: Ahmet Hâşim’de Yabancılaşma... 145

Gökhan Tunç/Bülbülü Eti İçin Öldürmek: Ahmet Haşim’in “Bülbül” Şiirinde... 161

Şaziye Durukan/Hâşim’in Aynaları 165

Necmettin Turinay/Mütareke Döneminde Haşim Şiiri ve Bu Şiirin İstikbalini... 173

Nedim Uzsoy/Göllerde Bu Dem Bir Kamış Olmak 185

M. Ragıp Karcı/Türkü Dinlerken Ahmet Haşim’i Konuşmak 189

Necati Mert/Ahmet Hâşim Hakkında 191

Ahmet Murat/Şahsileşirken Sosyalleşen 193

Osman Özbahçe/Hâşim’in Modern Şiire Katkısı 196

Canan Sevinç/Bir “Garip” Poetik Halef Selef Hikâyesi: Ahmet Haşim ve Orhan Veli... 225

Âtıf Bedir/Tanpınar’a Göre Haşim: ‘Hayretin Sırrını Bilen Adam’ 237

Alâattin Karaca/Akraba Şairler Ahmet Haşim, İlhan Berk, İkinci Yeni 242

Ömer Yalçınova/Yeniyle Eskinin Bitmek Tükenmek Bilmeyen Kavgası... 247

Bahtiyar Aslan/Ahmet Haşim ve Yahya Kemal Dargınlığı 254

Şerife Çağın/Nurullah Ataç’ın Gözünden “Üstad” Ahmet Haşim 261

A. Cüneyt Issı/Ahmet Haşim Şiiri: Kırışık Olan’ın Estetiği 279

Mehmet Aycı/Görülür 289


II. BÖLÜM: SORUŞTURMA (291-350)

İbrahim Demirci/Beşir Ayvazoğlu ile Söyleşi 291

Orhan Okay/“Şaf Şiir Tarzında Yazmayı, Henüz Adını Vermeden... 298

Hüsrev Hatemi/“Ahmet Hâşim’in Nesri Yüksekse de, Şiiri Çok Yüksektir.” 302

İnci Enginün/“Şiirini Okurken Gülemezsiniz En Fazla Tebessüm Edersiniz. Fakat... 304

D. Mehmet Doğan/“Her Daim Yenidir, Yani Her Daim Şiirdir.” 307

Handan İnci/“Saf Şiirin Ömrü, Yazıldığı Dilin Yeryüzündeki Yaşama Süresi Kadar... 309

Şaban Sağlık/Şairlerin En Garibi 311

Hicabi Kırlangıç/“Ahmet Haşim’in Beni, Yahya Kemal’in Beninden Daha Sahicidir.” 318

Kemal Özmen/“Haşim’i İçinde Yaşadığı ve Tanığı Olduğu Büyük Tarihsel Kırılma... 321

Erdoğan Erbay/“Bence, Haşim’in Şiiri, İnsanın Tek Başına Yüklendiği Hüznün... 324

Hakan Şarkdemir/“Hâşim’in Şiiri Bütünüyle Patetik Olanın Evreninde... 330

Ali K. Metin/“Hem Haşim, Hem Yahya Kemal Plastik Şairlerdir.” 334

Zeynep Arkan/“Hâşim’in İç Dünyasının Zengin İmgeleri ile Kurduğu Şiirde... 336

Atakan Yavuz/“Acaba Hâşim’in Şiiri mi Eskidi Yoksa Bizim Dünyaya Bakışımız mı... 338

Murat Soyak/“Hüzün Makamında Gizemli Hayaller Peşindedir.” 341

İsmail Özmel/“Şiirin Yeri Başka, Nesrin Yeri Başka.” 344

Süreyya Berfe/Ahmet Haşim Denince… 346

Mehmet Kahraman/“Onu Bir Edebî Akıma Bağlamaya Çalışmanın Anlamı Yoktur.” 347


III. BÖLÜM: AHMET HAŞİM İÇİN ŞİİRLER/YAZILAR (351-374)

Sezai Karakoç’tan 351

Necip Fazıl/Sayıklama 353

M. Fuad Köprülü/Nisyân 354

Salâh Birsel/Göl Saatleri 355

Hakan Şarkdemir/İndeks VI: Ne Keramet Ne Vahiy 356

Yasin Koç/Haşim’le Son Çarşamba 358

Hayriye Ünal/Avcıya 360

Sait Maden/Ahmet Haşim 361

Hüseyin Atlansoy/ Bir Zabitin Harp Hatıraları 362

İsmail Özmel/Aynı Kaderin Şairleri Haşim ve Tanpınar 363

Mina Urgan/Ahmet Haşim 364

Nurullah Ata (Ataç)/Ahmed Hâşim 366

Fevzi Lütfü (Karaosmanoğlu/Son Şöhretler (…) Ahmet Haşim 369

Ebubekir Eroğlu/Ahmet Haşim İçin 374


IV. BÖLÜM: YAZISI VE YANKISI (375-558)

İdris Ekinci/Bir Muharrir Olarak Ahmet Hâşim 375

Hayriye Ünal/Eleştirmen Haşim 384

Muhsin Bostan/Bir Nesir Yazarı Olarak Ahmet Hâşim 390

Mustafa Uçurum/Nazım ile Nesir Arasında Ahmet Hâşim’in Dünyası 395

Arif Ay/Ahmet Haşim’in Şehirleri 398

Kâmil Yeşil/“Müslüman Saati” Ne Demek 412

İrfan Çevik/Haşim’in İki Vurgusu 418

Duygu Güles K./Hâşim’in Heykelleri 422

İhsan Kabil/Ahmet Hâşim’in Yazılarında Sinema 428

Tarık Deniz/Altın Sarısı Donuk Maskeli Bir Facia Aktörünün Harikulâdelikler Avı... 430

Hatice Bildirici/Ahmet Haşim ve Mitoloji 435

Dursun Ali Tökel/Divan Şiirine Değinileriyle Ahmet Haşim 444

Manolya Gürocak/Mizah ve Haşim’in Azat Yuvası Gözleri 450

Murat Soyak/Yedi Meşale ve Ahmet Haşim 456

Fahrettin Arslan/Ahmet Haşim ve “Maruf” Fransız Romancısı 462

Fatih Özkafa/Yolu Medreseye Düşmüş Galatasaraylı 466

İshak Yetiş/Ahmet Haşim’in Mektupları 474

Cemal Şakar/Bir Güneş Çocuğunun İstanbul’u 480

Abdullah Harmancı/Ahmet Haşim’in Tek Öyküsü: “Son Yadigâr” Üzerine… 484

Fikri Özçelikçi/Bir Şair Cümlesinin İhya Ettiği Mekân: Gurabahâne-i Laklakan 493

Akif Kuruçay/Hâşim’in Mezarında-Düşünceler 497

Beyza Nur Demirci/Turuncu Kayık’ta Bir Ruh: Ahmet Haşim 504

Koray Üstün/Yakup Kadri’nin Kaleminden Ahmet Haşim’i Okumak 507

Ali Sali/“Yakup Kadri’nin Haşim’e Bakışı Çok Acımasızdır” 517

İsmail Karakurt/Günlerin Köpüğü 1001 522

Yusuf Turan Günaydın/Hatırat Kitaplarında Ahmet Hâşim 539

Erdoğan Mura/Ders Kitaplarında Ahmet Haşim 543

İbrahim Demirci/Ahmet Haşim’in Yazılarına Dair Birkaç Not 551


V. BÖLÜM: SEÇİLMİŞ METİNLER (559-588)

Halide Edib Hanımefendi’ye/559 • Paris’i Görmüş Zat/560 • Seferber “Kelime”ler/562

Muhâlefet/564 • 19/565 • Türk Edebiyatında Mevcut Temâyüller/566 • Hiddetli

Kalpak/576 • Aşk ve Kıyafet/578 • Otomobiller/579 • İlim/580 • Münekkit/580

Hayâl Kurbanı/581 • Üstad/582 • Mucib-i Şeref Olmayan İki Müşâhede/583 • Acayip

Şeyler/584 • Horoz/584 • Sür’at/585 • Eğer Mantık Olsaydı/585 • Kirpi ve Tilki/586

Yaratmak/586 • Milletleri Sevmek ve Beğenmek/587


VI. BÖLÜM: KAYNAKÇA (589-618)

Yusuf Turan Günaydın – Selma Günaydın/Ahmet Haşim Bibliyografyası 589

A. Yazılar/591 • B. Kitaplar/609 • C. Kitaplarda Bölümler/610 • D. Özel Sayı/616

E. Eserleri/616 •F. İthaf ve Nazire Şiirler/617 • G. Röportajlar, Soruşturma ve

Anketler/617 • H.Tezler/618
VII. BÖLÜM: ALBÜM (619-636) 619

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Hece Dergisi - Özel Sayı 33 (Sayı: 241)
Alt başlık:
Ahmet Haşim
Baskı tarihi:
Ocak 2017
Sayfa sayısı:
634
Format:
Karton kapak
ISBN:
3990000085547
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Hece Yayınları
Sunuş 6


I. BÖLÜM: ŞİİRİ (7-290)

Rasim Özdenören/Ahmet Haşim Çevresinde 7

Ahmet İnam/Bir Şiir İnsan Olarak Ahmet Haşim 11

Abdullah Uçman/Ahmet Haşim’in Şiir Anlayışı Üzerine Birkaç Söz 20

Hasan Akay/Ne Efsunkâr İmişsin Âh Ey Mübhemiyet! 24

Abide Doğan/‘Ay Şairi’ Ahmet Haşim 27

Ülkü Eliuz/Algıyla İmgenin Ayrılmazlığındaki Ateş: Ahmet Haşim’in Şiirlerinde... 39

Mehmet Narlı/Haşim’in Suları 56

Turan Karataş/Sonsuz, İri Güller… 62

Hayriye Ünal/“Akşamlarım” Şiiri Odağında Başka Ahmet Haşim 73

Ali K. Metin/Ahmet Haşim’de Muhayyilenin Yeri ve Poetikası 79

Berna Uslu Kaya/Evrenin Sesini Sözcüklerin Ahengine Katan, Bir Dua Tınısı ile... 85

Halil Ünal/Hâşim’in Gözü ve Empresyonist Bakış 89

Emel Aydın Özer/Acının Gölgesi Bedene Düştü: Ahmet Haşim’de Beden Algısı 94

Bedia Koçakoğlu/Bir Gamlı Hazan: Cenap ve Haşim Şiirinde Sonbahara Dair 101

Mehmet Solak/“O Belde”nin “Yollar”ında… 111

Semih Diri/Ahmet Hâşim’in O Belde Şiirine Yeni Bir Bakış 115

Mert Öksüz/Ahmet Hâşim Şiirinin Batılı Sanat Anlayışlarıyla İlişkisi 123

Mehmet Medeni Doğan/Şairlerin En Yabancısı: Ahmet Hâşim’de Yabancılaşma... 145

Gökhan Tunç/Bülbülü Eti İçin Öldürmek: Ahmet Haşim’in “Bülbül” Şiirinde... 161

Şaziye Durukan/Hâşim’in Aynaları 165

Necmettin Turinay/Mütareke Döneminde Haşim Şiiri ve Bu Şiirin İstikbalini... 173

Nedim Uzsoy/Göllerde Bu Dem Bir Kamış Olmak 185

M. Ragıp Karcı/Türkü Dinlerken Ahmet Haşim’i Konuşmak 189

Necati Mert/Ahmet Hâşim Hakkında 191

Ahmet Murat/Şahsileşirken Sosyalleşen 193

Osman Özbahçe/Hâşim’in Modern Şiire Katkısı 196

Canan Sevinç/Bir “Garip” Poetik Halef Selef Hikâyesi: Ahmet Haşim ve Orhan Veli... 225

Âtıf Bedir/Tanpınar’a Göre Haşim: ‘Hayretin Sırrını Bilen Adam’ 237

Alâattin Karaca/Akraba Şairler Ahmet Haşim, İlhan Berk, İkinci Yeni 242

Ömer Yalçınova/Yeniyle Eskinin Bitmek Tükenmek Bilmeyen Kavgası... 247

Bahtiyar Aslan/Ahmet Haşim ve Yahya Kemal Dargınlığı 254

Şerife Çağın/Nurullah Ataç’ın Gözünden “Üstad” Ahmet Haşim 261

A. Cüneyt Issı/Ahmet Haşim Şiiri: Kırışık Olan’ın Estetiği 279

Mehmet Aycı/Görülür 289


II. BÖLÜM: SORUŞTURMA (291-350)

İbrahim Demirci/Beşir Ayvazoğlu ile Söyleşi 291

Orhan Okay/“Şaf Şiir Tarzında Yazmayı, Henüz Adını Vermeden... 298

Hüsrev Hatemi/“Ahmet Hâşim’in Nesri Yüksekse de, Şiiri Çok Yüksektir.” 302

İnci Enginün/“Şiirini Okurken Gülemezsiniz En Fazla Tebessüm Edersiniz. Fakat... 304

D. Mehmet Doğan/“Her Daim Yenidir, Yani Her Daim Şiirdir.” 307

Handan İnci/“Saf Şiirin Ömrü, Yazıldığı Dilin Yeryüzündeki Yaşama Süresi Kadar... 309

Şaban Sağlık/Şairlerin En Garibi 311

Hicabi Kırlangıç/“Ahmet Haşim’in Beni, Yahya Kemal’in Beninden Daha Sahicidir.” 318

Kemal Özmen/“Haşim’i İçinde Yaşadığı ve Tanığı Olduğu Büyük Tarihsel Kırılma... 321

Erdoğan Erbay/“Bence, Haşim’in Şiiri, İnsanın Tek Başına Yüklendiği Hüznün... 324

Hakan Şarkdemir/“Hâşim’in Şiiri Bütünüyle Patetik Olanın Evreninde... 330

Ali K. Metin/“Hem Haşim, Hem Yahya Kemal Plastik Şairlerdir.” 334

Zeynep Arkan/“Hâşim’in İç Dünyasının Zengin İmgeleri ile Kurduğu Şiirde... 336

Atakan Yavuz/“Acaba Hâşim’in Şiiri mi Eskidi Yoksa Bizim Dünyaya Bakışımız mı... 338

Murat Soyak/“Hüzün Makamında Gizemli Hayaller Peşindedir.” 341

İsmail Özmel/“Şiirin Yeri Başka, Nesrin Yeri Başka.” 344

Süreyya Berfe/Ahmet Haşim Denince… 346

Mehmet Kahraman/“Onu Bir Edebî Akıma Bağlamaya Çalışmanın Anlamı Yoktur.” 347


III. BÖLÜM: AHMET HAŞİM İÇİN ŞİİRLER/YAZILAR (351-374)

Sezai Karakoç’tan 351

Necip Fazıl/Sayıklama 353

M. Fuad Köprülü/Nisyân 354

Salâh Birsel/Göl Saatleri 355

Hakan Şarkdemir/İndeks VI: Ne Keramet Ne Vahiy 356

Yasin Koç/Haşim’le Son Çarşamba 358

Hayriye Ünal/Avcıya 360

Sait Maden/Ahmet Haşim 361

Hüseyin Atlansoy/ Bir Zabitin Harp Hatıraları 362

İsmail Özmel/Aynı Kaderin Şairleri Haşim ve Tanpınar 363

Mina Urgan/Ahmet Haşim 364

Nurullah Ata (Ataç)/Ahmed Hâşim 366

Fevzi Lütfü (Karaosmanoğlu/Son Şöhretler (…) Ahmet Haşim 369

Ebubekir Eroğlu/Ahmet Haşim İçin 374


IV. BÖLÜM: YAZISI VE YANKISI (375-558)

İdris Ekinci/Bir Muharrir Olarak Ahmet Hâşim 375

Hayriye Ünal/Eleştirmen Haşim 384

Muhsin Bostan/Bir Nesir Yazarı Olarak Ahmet Hâşim 390

Mustafa Uçurum/Nazım ile Nesir Arasında Ahmet Hâşim’in Dünyası 395

Arif Ay/Ahmet Haşim’in Şehirleri 398

Kâmil Yeşil/“Müslüman Saati” Ne Demek 412

İrfan Çevik/Haşim’in İki Vurgusu 418

Duygu Güles K./Hâşim’in Heykelleri 422

İhsan Kabil/Ahmet Hâşim’in Yazılarında Sinema 428

Tarık Deniz/Altın Sarısı Donuk Maskeli Bir Facia Aktörünün Harikulâdelikler Avı... 430

Hatice Bildirici/Ahmet Haşim ve Mitoloji 435

Dursun Ali Tökel/Divan Şiirine Değinileriyle Ahmet Haşim 444

Manolya Gürocak/Mizah ve Haşim’in Azat Yuvası Gözleri 450

Murat Soyak/Yedi Meşale ve Ahmet Haşim 456

Fahrettin Arslan/Ahmet Haşim ve “Maruf” Fransız Romancısı 462

Fatih Özkafa/Yolu Medreseye Düşmüş Galatasaraylı 466

İshak Yetiş/Ahmet Haşim’in Mektupları 474

Cemal Şakar/Bir Güneş Çocuğunun İstanbul’u 480

Abdullah Harmancı/Ahmet Haşim’in Tek Öyküsü: “Son Yadigâr” Üzerine… 484

Fikri Özçelikçi/Bir Şair Cümlesinin İhya Ettiği Mekân: Gurabahâne-i Laklakan 493

Akif Kuruçay/Hâşim’in Mezarında-Düşünceler 497

Beyza Nur Demirci/Turuncu Kayık’ta Bir Ruh: Ahmet Haşim 504

Koray Üstün/Yakup Kadri’nin Kaleminden Ahmet Haşim’i Okumak 507

Ali Sali/“Yakup Kadri’nin Haşim’e Bakışı Çok Acımasızdır” 517

İsmail Karakurt/Günlerin Köpüğü 1001 522

Yusuf Turan Günaydın/Hatırat Kitaplarında Ahmet Hâşim 539

Erdoğan Mura/Ders Kitaplarında Ahmet Haşim 543

İbrahim Demirci/Ahmet Haşim’in Yazılarına Dair Birkaç Not 551


V. BÖLÜM: SEÇİLMİŞ METİNLER (559-588)

Halide Edib Hanımefendi’ye/559 • Paris’i Görmüş Zat/560 • Seferber “Kelime”ler/562

Muhâlefet/564 • 19/565 • Türk Edebiyatında Mevcut Temâyüller/566 • Hiddetli

Kalpak/576 • Aşk ve Kıyafet/578 • Otomobiller/579 • İlim/580 • Münekkit/580

Hayâl Kurbanı/581 • Üstad/582 • Mucib-i Şeref Olmayan İki Müşâhede/583 • Acayip

Şeyler/584 • Horoz/584 • Sür’at/585 • Eğer Mantık Olsaydı/585 • Kirpi ve Tilki/586

Yaratmak/586 • Milletleri Sevmek ve Beğenmek/587


VI. BÖLÜM: KAYNAKÇA (589-618)

Yusuf Turan Günaydın – Selma Günaydın/Ahmet Haşim Bibliyografyası 589

A. Yazılar/591 • B. Kitaplar/609 • C. Kitaplarda Bölümler/610 • D. Özel Sayı/616

E. Eserleri/616 •F. İthaf ve Nazire Şiirler/617 • G. Röportajlar, Soruşturma ve

Anketler/617 • H.Tezler/618
VII. BÖLÜM: ALBÜM (619-636) 619

Kitabı okuyanlar 3 okur

  • Deniz Dizdar
  • mustafa kirmaslılı
  • Kitap Yazar

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%100 (2)
9
%0
8
%0
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0