Hece Dergisi - Özel Sayı 35 (Sayı: 253) (Sabahattin Ali)

·
Okunma
·
Beğeni
·
21
Gösterim
Adı:
Hece Dergisi - Özel Sayı 35 (Sayı: 253)
Alt başlık:
Sabahattin Ali
Baskı tarihi:
Ocak 2018
Sayfa sayısı:
840
Format:
Karton kapak
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Hece Yayınları
Önsöz Yerine: Sabahattin Ali’yi Anlamak / Ramazan Korkmaz-İbrahim Tüzer
Rasim Özdenören / Sabahattin Ali Dolayımında
Söyleşi: Filiz Ali ile Sabahattin Ali Üzerine / Nuray Örnek-İbrahim Tüzer

I. BÖLÜM: HAYATI VE DÜŞÜNSEL KİMLİĞİ (19-98)
Ramazan Korkmaz / Sabahattin Ali (Şubat 1907- 2 Nisan 1948) Kurtuluş Kayalı / Sahih Bir Sabahattin Ali Portresi Çizme Denemesinde... Mehmet Aycı / Altın Çerçeveli ‘Başın Öne Eğilmesin’
Necati Mert / Sabahattin Ali’nin Düşünce Dünyası Üzerine
Hüseyin Akın / Sinop Cezaevinde Sabahattin Ali Olmak
Yusuf Turan Günaydın / Bungun Hâtıralar, Sarih Sabahattin Ali
Alper Akçam / Sabahattin Ali’nin Yazınımızdaki Ayrıcalıklı Yeri
Cafer Gariper / Nâzım Hikmet’in Sabahattin Ali ve Eserleri Üzerine Görüş ve...
Ali Sali / Menderes: “Sabahattin Ali Hükümet Tarafından Öldürüldü”
Yusuf Turan Günaydın / Sabahattin Ali’nin Katlinin Basına Yansıması

II. BÖLÜM: SİNEMADAN TİYATROYA POETİKASI, DERGİCİLİĞİ VE ETKİLERİ (99-260)
Hakan Sazyek / Sabahattin Ali’nin Poetikası Üzerine
Şaban Sağlık / Realist Bir Romantik Yahut Romantik Bir Realist Olarak... Ayşe Demir / Sabahattin Ali’nin Öykülerinde İdeolojik Tutum Problemi... Bedia Koçakoğlu / Gerçek ile Kurgu Arası Bir Oyun Alanı: Sabahattin Ali’de... Nihal Çalışkan / Sabahattin Ali’nin Hikâyelerinde Sözcük Kullanımı Üzerine... Banu Altınova / Sabahattin Ali’nin Romanları Hakkındaki Eleştiri Yazıları... İbrahim Demirci / Sabahattin Ali’nin Türkçesi
Ali Ulvi Temel / Sabahattin Ali’nin Çevirmenliği
Ali Karaçalı / Ateş Gibi Yanan Bir Kalbin Sıcaklığı: Sabahattin Ali’nin Mektupları Âtıf Bedir / Doğu Anlatılarında Resme Âşık Olmak ve Kürk Mantolu Madonna Havva Yılmaz / Kürk Mantolu Madonna ve Sevmek Zamanı’nda Surete Aşk... Hatice Bildirici / Sabahattin Ali Eserlerinin Sinema Uyarlamaları
Enver Töre / Esirler
Fatih Uyar / Sabahattin Ali’nin Markopaşa Serüveni
Muhsin Mete / Mustafa Kutlu’nun Sabahattin Ali’si

III. BÖLÜM: SÖYLEŞİ / SORUŞTURMA - “SİZDEKİ SABAHATTİN ALİ...?” (261-284)
İbrahim Tüzer / Sevengül Sönmez ile Söyleşi
Ahmet İnam Maria Repenkova

Apollinaria Avrutina
Mehmet Fatih Uslu Yalçın Armağan Fatih Altuğ Abdullah Harmancı Ahmet Murat
Sabri Gürses İsmail Özen Gürhan Çopur Deniz Aktan Küçük İlker Hepkaner Hasibe Çerko

I. ÖLÜM: ÖYKÜSÜ (285-474)
Muhammet Hüküm / Sabahattin Ali Öykülerinin Sosyolojik Kaynakları
M. Emir İlhan / Sabahattin Ali’de Halk Kimdir? Kültürel Gerçekçilik... Haluk Öner / Sabahattin Ali’nin Hikâyelerinde Köy, Köylüler ve Sorunları Burak Armağan / Sabahattin Ali Hikâyelerinde Ekonomik Düzen ve... Canan Sevinç /Sabahattin Ali’nin Hikâyelerinde Sosyal Eleştiri Aracı... Orhan Süer / Topluma Açılan Okumalar:“Sabahattin Ali Öyküleri” Özlem Başboğa / Sabahattin Ali’nin “Cezalandırılan Kadın”larından... Ahmet Cüneyt Issı / Sabahattin Ali’nin Hikâyeciliğinde Ses ve Fotoğraf Merve Sevda Selvi / Sabahattin Ali’nin Hikâyelerinde Aşkın Hâlleri Nedim Uzsoy /Sabahattin Ali’nin Öykülerinde Duygu Aktarımı
Yunus Balcı / Sabahattin Ali’nin “Hasan Boğuldu” Hikâyesine Bachelardien... İbrahim Tüzer / Sabahattin Ali’nin “Bütün Öyküleri”nden Bir “Ses” Ya da... Fatih Sakallı / Cankurtaran’dan Yansıyan Sosyokültürel ve Ekonomik Trajedi Yeliz Akar / Değerler Çatışması Bağlamında Sabahattin Ali’nin “Ses”,... Zeynep Tek / Sabahattin Ali’nin “Ses” Adlı Hikâyesinde Dramatik İroni
Selçuk Atay / Sabahattin Ali’nin “Değirmen” Adlı Hikâyesine Göstergebilimsel...
Aydoğan Kara / “Kağnı”: İç Burkan Bir Hikâyenin Gerçekçiliği Üzerine
Sercan Ceylan / Sırça Köşk’te İronik İfşa
Handan Acar Yıldız / “Birdenbire Sönen Kandilin Hikâyesi”: Nesne Üzerinden...

II. BÖLÜM: ROMANI (475-676)
Ülkü Eliuz / Parantezlenen Benlikler: Sabahattin Ali Romanlarında Kadınlar Dinçer Eşitgin / ‘Ölünmüş Bir Hayat’ın Yansıması: Sabahattin Ali’nin... Berna Uslu Kaya / Sabahattin Ali’nin Romanlarında Gizli Sevda: Dağlar ve...

Betül Çotuksöken / Kurmaca Metin ve “Arada Olmak”: Kuyucaklı Yusuf Örneği Bâki Asiltürk / Sabahattin Ali’nin Kuyucaklı Yusuf Romanını Peripeteia... Yakup Öztürk / Kuyucaklı Yusuf Üzerine
Güler Uğur / Kuyucaklı Yusuf’ta Ahlak Problemi
Ceren Selvi / Gösterge Bilimsel Açıdan Kuyucaklı Yusuf Okuması
Semih Diri / Sabahattin Ali’nin Kuyucaklı Yusuf Romanında Uzamın Odak...
İrfan Çevik / Komşu Kötülükler / İyilikler Kuramı ve Kuyucaklı Yusuf
Ayfer Yılmaz / Sabahattin Ali’nin “İçimizdeki Şeytan” Adlı Romanında Eleştirel... Mehmet Güneş / Gerçekten Suçlular Mı?: Sabahattin Ali’nin İçimizdeki Şeytan... Elif Öksüz Güneş / İçimizdeki Şeytan Romanında “Erkeklik” Olgusu
Veysel Şahin / Fatma Topdaş Çelik / Sabahattin Ali’nin İçimizdeki Şeytan... Emel Aras / Metaforik “Öteki”nden Özdeki “Öteki”ne: İçimizdeki Şeytan’da... Nurcan Ankay / Sorumluluğunu Reddeden Aydın: İçimizdeki Şeytan’ın Ömer’i Ebru Burcu Yılmaz / Bilinçlerarası Yolculuğun Romanı: Kürk Mantolu Madonna Duygu Dinçer / Kürk Mantolu Madonna’da Aşk, Bağlanma ve Toplumsal... Rahime Sarıçelik / Kürk Mantolu Madonna Roman Kahramanlarında Çifte...

I. BÖLÜM: ŞİİRİ (677-790)
Hayriye Ünal / Sabahattin Ali Şiirlerinde Bahtsız Öznenin Görünüşleri Mehmet Narlı / Hapishane Bağlamında Sabahattin Ali’nin Şiirleri Metin Özarslan / Halk Şiiri Ölçeğinden Sabahattin Ali’nin Şiirleri
M. Fatih Kanter / Sabahattin Ali’nin Şiirlerinde Başkaldırı Teması
Münire Kevser Baş / Sabahattin Ali’nin Romantizmi Üzerine: “Dağlar ve... Kamuran Eronat / Sabahattin Ali’nin Şiirlerinde Özgürlük Anlayışı ve İnsanın... Cengiz Karataş / Sabahattin Ali’nin Şiirlerinde Yabancılaşma
İsmail Süphandağı / Sabahattin Ali’nin Şiirlerinde Mutlakiyetin Dili Halil Fatih Alagöz / Hayal-Hakikat Diyalektiğinde Tutunma Çabası:... Aslıhan Aytaç / Sabahattin Ali Şiirlerinde Trajik Yazgı
Ali Sali / Sabahattin Ali Şiiri: Yeni Bir Ulus İnşasının Başarısızlığı

II. BÖLÜM: KAYNAKÇA (791-810)
Yusuf Turan Günaydın / Sabahattin Ali Bibliyografyası
A. Hakkındaki Kitaplar
B. Kitaplarda Bölümler
C. Hakkındaki Yazılar
D. Röportajlar, Soruşturma Cevapları
E. Dosyalar
F. Sonradan Kitaplaşan Eserleri
G. Çeviriler
H. Tezler

III. BÖLÜM: ALBÜM (811-824)
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
Kitaba henüz alıntı eklenmedi.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Hece Dergisi - Özel Sayı 35 (Sayı: 253)
Alt başlık:
Sabahattin Ali
Baskı tarihi:
Ocak 2018
Sayfa sayısı:
840
Format:
Karton kapak
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Hece Yayınları
Önsöz Yerine: Sabahattin Ali’yi Anlamak / Ramazan Korkmaz-İbrahim Tüzer
Rasim Özdenören / Sabahattin Ali Dolayımında
Söyleşi: Filiz Ali ile Sabahattin Ali Üzerine / Nuray Örnek-İbrahim Tüzer

I. BÖLÜM: HAYATI VE DÜŞÜNSEL KİMLİĞİ (19-98)
Ramazan Korkmaz / Sabahattin Ali (Şubat 1907- 2 Nisan 1948) Kurtuluş Kayalı / Sahih Bir Sabahattin Ali Portresi Çizme Denemesinde... Mehmet Aycı / Altın Çerçeveli ‘Başın Öne Eğilmesin’
Necati Mert / Sabahattin Ali’nin Düşünce Dünyası Üzerine
Hüseyin Akın / Sinop Cezaevinde Sabahattin Ali Olmak
Yusuf Turan Günaydın / Bungun Hâtıralar, Sarih Sabahattin Ali
Alper Akçam / Sabahattin Ali’nin Yazınımızdaki Ayrıcalıklı Yeri
Cafer Gariper / Nâzım Hikmet’in Sabahattin Ali ve Eserleri Üzerine Görüş ve...
Ali Sali / Menderes: “Sabahattin Ali Hükümet Tarafından Öldürüldü”
Yusuf Turan Günaydın / Sabahattin Ali’nin Katlinin Basına Yansıması

II. BÖLÜM: SİNEMADAN TİYATROYA POETİKASI, DERGİCİLİĞİ VE ETKİLERİ (99-260)
Hakan Sazyek / Sabahattin Ali’nin Poetikası Üzerine
Şaban Sağlık / Realist Bir Romantik Yahut Romantik Bir Realist Olarak... Ayşe Demir / Sabahattin Ali’nin Öykülerinde İdeolojik Tutum Problemi... Bedia Koçakoğlu / Gerçek ile Kurgu Arası Bir Oyun Alanı: Sabahattin Ali’de... Nihal Çalışkan / Sabahattin Ali’nin Hikâyelerinde Sözcük Kullanımı Üzerine... Banu Altınova / Sabahattin Ali’nin Romanları Hakkındaki Eleştiri Yazıları... İbrahim Demirci / Sabahattin Ali’nin Türkçesi
Ali Ulvi Temel / Sabahattin Ali’nin Çevirmenliği
Ali Karaçalı / Ateş Gibi Yanan Bir Kalbin Sıcaklığı: Sabahattin Ali’nin Mektupları Âtıf Bedir / Doğu Anlatılarında Resme Âşık Olmak ve Kürk Mantolu Madonna Havva Yılmaz / Kürk Mantolu Madonna ve Sevmek Zamanı’nda Surete Aşk... Hatice Bildirici / Sabahattin Ali Eserlerinin Sinema Uyarlamaları
Enver Töre / Esirler
Fatih Uyar / Sabahattin Ali’nin Markopaşa Serüveni
Muhsin Mete / Mustafa Kutlu’nun Sabahattin Ali’si

III. BÖLÜM: SÖYLEŞİ / SORUŞTURMA - “SİZDEKİ SABAHATTİN ALİ...?” (261-284)
İbrahim Tüzer / Sevengül Sönmez ile Söyleşi
Ahmet İnam Maria Repenkova

Apollinaria Avrutina
Mehmet Fatih Uslu Yalçın Armağan Fatih Altuğ Abdullah Harmancı Ahmet Murat
Sabri Gürses İsmail Özen Gürhan Çopur Deniz Aktan Küçük İlker Hepkaner Hasibe Çerko

I. ÖLÜM: ÖYKÜSÜ (285-474)
Muhammet Hüküm / Sabahattin Ali Öykülerinin Sosyolojik Kaynakları
M. Emir İlhan / Sabahattin Ali’de Halk Kimdir? Kültürel Gerçekçilik... Haluk Öner / Sabahattin Ali’nin Hikâyelerinde Köy, Köylüler ve Sorunları Burak Armağan / Sabahattin Ali Hikâyelerinde Ekonomik Düzen ve... Canan Sevinç /Sabahattin Ali’nin Hikâyelerinde Sosyal Eleştiri Aracı... Orhan Süer / Topluma Açılan Okumalar:“Sabahattin Ali Öyküleri” Özlem Başboğa / Sabahattin Ali’nin “Cezalandırılan Kadın”larından... Ahmet Cüneyt Issı / Sabahattin Ali’nin Hikâyeciliğinde Ses ve Fotoğraf Merve Sevda Selvi / Sabahattin Ali’nin Hikâyelerinde Aşkın Hâlleri Nedim Uzsoy /Sabahattin Ali’nin Öykülerinde Duygu Aktarımı
Yunus Balcı / Sabahattin Ali’nin “Hasan Boğuldu” Hikâyesine Bachelardien... İbrahim Tüzer / Sabahattin Ali’nin “Bütün Öyküleri”nden Bir “Ses” Ya da... Fatih Sakallı / Cankurtaran’dan Yansıyan Sosyokültürel ve Ekonomik Trajedi Yeliz Akar / Değerler Çatışması Bağlamında Sabahattin Ali’nin “Ses”,... Zeynep Tek / Sabahattin Ali’nin “Ses” Adlı Hikâyesinde Dramatik İroni
Selçuk Atay / Sabahattin Ali’nin “Değirmen” Adlı Hikâyesine Göstergebilimsel...
Aydoğan Kara / “Kağnı”: İç Burkan Bir Hikâyenin Gerçekçiliği Üzerine
Sercan Ceylan / Sırça Köşk’te İronik İfşa
Handan Acar Yıldız / “Birdenbire Sönen Kandilin Hikâyesi”: Nesne Üzerinden...

II. BÖLÜM: ROMANI (475-676)
Ülkü Eliuz / Parantezlenen Benlikler: Sabahattin Ali Romanlarında Kadınlar Dinçer Eşitgin / ‘Ölünmüş Bir Hayat’ın Yansıması: Sabahattin Ali’nin... Berna Uslu Kaya / Sabahattin Ali’nin Romanlarında Gizli Sevda: Dağlar ve...

Betül Çotuksöken / Kurmaca Metin ve “Arada Olmak”: Kuyucaklı Yusuf Örneği Bâki Asiltürk / Sabahattin Ali’nin Kuyucaklı Yusuf Romanını Peripeteia... Yakup Öztürk / Kuyucaklı Yusuf Üzerine
Güler Uğur / Kuyucaklı Yusuf’ta Ahlak Problemi
Ceren Selvi / Gösterge Bilimsel Açıdan Kuyucaklı Yusuf Okuması
Semih Diri / Sabahattin Ali’nin Kuyucaklı Yusuf Romanında Uzamın Odak...
İrfan Çevik / Komşu Kötülükler / İyilikler Kuramı ve Kuyucaklı Yusuf
Ayfer Yılmaz / Sabahattin Ali’nin “İçimizdeki Şeytan” Adlı Romanında Eleştirel... Mehmet Güneş / Gerçekten Suçlular Mı?: Sabahattin Ali’nin İçimizdeki Şeytan... Elif Öksüz Güneş / İçimizdeki Şeytan Romanında “Erkeklik” Olgusu
Veysel Şahin / Fatma Topdaş Çelik / Sabahattin Ali’nin İçimizdeki Şeytan... Emel Aras / Metaforik “Öteki”nden Özdeki “Öteki”ne: İçimizdeki Şeytan’da... Nurcan Ankay / Sorumluluğunu Reddeden Aydın: İçimizdeki Şeytan’ın Ömer’i Ebru Burcu Yılmaz / Bilinçlerarası Yolculuğun Romanı: Kürk Mantolu Madonna Duygu Dinçer / Kürk Mantolu Madonna’da Aşk, Bağlanma ve Toplumsal... Rahime Sarıçelik / Kürk Mantolu Madonna Roman Kahramanlarında Çifte...

I. BÖLÜM: ŞİİRİ (677-790)
Hayriye Ünal / Sabahattin Ali Şiirlerinde Bahtsız Öznenin Görünüşleri Mehmet Narlı / Hapishane Bağlamında Sabahattin Ali’nin Şiirleri Metin Özarslan / Halk Şiiri Ölçeğinden Sabahattin Ali’nin Şiirleri
M. Fatih Kanter / Sabahattin Ali’nin Şiirlerinde Başkaldırı Teması
Münire Kevser Baş / Sabahattin Ali’nin Romantizmi Üzerine: “Dağlar ve... Kamuran Eronat / Sabahattin Ali’nin Şiirlerinde Özgürlük Anlayışı ve İnsanın... Cengiz Karataş / Sabahattin Ali’nin Şiirlerinde Yabancılaşma
İsmail Süphandağı / Sabahattin Ali’nin Şiirlerinde Mutlakiyetin Dili Halil Fatih Alagöz / Hayal-Hakikat Diyalektiğinde Tutunma Çabası:... Aslıhan Aytaç / Sabahattin Ali Şiirlerinde Trajik Yazgı
Ali Sali / Sabahattin Ali Şiiri: Yeni Bir Ulus İnşasının Başarısızlığı

II. BÖLÜM: KAYNAKÇA (791-810)
Yusuf Turan Günaydın / Sabahattin Ali Bibliyografyası
A. Hakkındaki Kitaplar
B. Kitaplarda Bölümler
C. Hakkındaki Yazılar
D. Röportajlar, Soruşturma Cevapları
E. Dosyalar
F. Sonradan Kitaplaşan Eserleri
G. Çeviriler
H. Tezler

III. BÖLÜM: ALBÜM (811-824)

Kitabı okuyanlar 3 okur

  • Kitap Yazar
  • Deniz Dizdar
  • Fikret ÖLMEZ

Kitap istatistikleri