Hece Dergisi - Özel Sayı 6 (Sayı: 77/78/79) (Eleştiri)

·
Okunma
·
Beğeni
·
7
Gösterim
Adı:
Hece Dergisi - Özel Sayı 6 (Sayı: 77/78/79)
Alt başlık:
Eleştiri
Baskı tarihi:
Haziran 2003
Sayfa sayısı:
944
Format:
Karton kapak
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Hece Yayınları
Hece/Eleştiri İhtiyacı 3

Hasan Aycın/Çizgi 6

I. BÖLÜM: ELEŞTİRİNİN TARİHSEL SERÜVENİ

M. Kayahan Özgül/Tenkidi Eleştirmek 7

Dursun Ali Tökel/Divan Edebiyatında Eleştiri 14

Abdullah Uçman/Tanzimat ve Servet-i Fünûn Dönemi Türk Edebiyatında Eleştiri 48 Mahmut Babacan/Ara Nesil’de Eleştiri 71

Âlim Kahraman/XX. Yüzyılın İlk Çeyreği İçinde Türk Edebiyatında Eleştiri 86

Betül Mutlu Özçelebi/Cumhuriyet Döneminde Edebî Eleştiri (1923-1938) 102

Hüseyin Özçelebiler/Cumhuriyet Döneminde Edebî Eleştiri (1939-1960) 124

Nurullah Çetin/1960-2000 Yılları Arasında Türk Edebiyatında Eleştiri Çalışmaları 167

Himmet Uç/Eleştirinin Batıdan Bize Serüveni Filozoflar-Romancılar-Eleştirmenler 185II. BÖLÜM: ELEŞTİRİ YÖNTEMLERİ

•Nurullah Çetin/Öznel/İzlenimci Eleştiri 206

Hilmi Uçan/Dil, Yazar, Metin, Eleştiri Bağlamında Yapısalcılık 209

Hilmi Uçan/Eleştiri Yöntemleri ve Göstergebilimsel Eleştiri 220

Mehmet Dursun Erdem/Dilbilimsel Eleştiri 228

Köksal Alver/Sosyolojik Eleştiri 239

Alpay Doğan Yıldız/Estetik ve Eleştiri 245

Ramazan Gülendam/Marksist (Toplumcu) Edebiyat Eleştirisi 252

Yıldız Ecevit/Türk Edebiyat Eleştirisinde Postmodernist Yönelimler 260

Seval Şahin/Türk Edebiyatında Modernizm-Postmodernizm 266

Hayriye Ünal/Yeni Eleştiri 283

Ebru Aykut Türker/Feminist Edebiyat Eleştirisi 293

Fatih Tepebaşılı/Metne Bağlı Eleştiri ve Wolfgang Kayser 306

Fatih Tepebaşılı/Vaoluşçu Eleştiri: Martin Heidegger’e Göre Sanat ve Sanat Eserinin Kökeni 310

Sevinç Ergiydiren/Eleştiride Fenomenolojik Yaklaşımlar 322III. BÖLÜM: ELEŞTİRİ SORUNLARI-I

Ömer Lekesiz/Eleştirinin Görevi 364

Zeki Coşkun/Eleştiri ya da Özgürlük Sorunu 370

Ahmet İnam/Edeştirinin Yollarında 372

Gürsel Aytaç/“Multimedya” Çağında Edebiyat Eleştirisi 375

Ertuğrul Aydın/Eleştiri-Üslûp İlişkisi 377

Şaban Sağlık/Şerhten Eleştiriye 383

Ali K. Metin/Eleştirinin İki Yüzü: İdeoloji ve İktidar 401

İbrahim Tökel/Düşünce Dünyamızda İki Gölge Kavram: Muhalefet ve Eleştiri 405

Hakan Sazyek/Kuram, Teori, Eleştiri Üzerine 414

Sıddık Akbayır/“Eleştiri Ne Kadar Nesnel Olabilir?” Sorusuna Eleştirmenler Tipolojisi Açısından Öznel Yaklaşımlar 418

Kenan Çağan/Eleştiriyi Eleştirel Okumak 432

Doğan Hızlan/Eleştiri, Eleştirmen ve Okur 440

Talat Sait Halman/Batılı Eleştiri Kuramlarının Etkisinde Eleştiri Sorunu 454

Mehmet H. Doğan/Bir Yazın Dalı Olarak Eleştiri 456

Sadık Yalsızuçanlar/Bir İç-Duyum Hali: Hayret 458IV. BÖLÜM: ELEŞTİRİ SORUNLARI-II

•Ali Galip Yener/Modernist Türk Şiiri ve Eleştiride Yöntem Meselesi 462

Veysal Çolak/Şiir Eleştirisi Üzerine 469

Muhsin Mete/Eleştirinin Sinema ve Televizyon Boyutu 481

Hami Çağdaş/Eleştiriden En Az Nasibini Alan Sanat Dalı: Tiyatro 495

Aslı Kayhan/Müzik Eleştirisi 500

Sevgi Soylu Koyuncu/Resim Eleştirisi 503

Ahmet Çoban/Edebî Üslûp Eleştirisi 516

Tuncer Uçarol/“Bizde Eleştiri Yoktur!” Tartışması 528

Tuncer Uçarol/Şiir Eleştirilerinde Dürüstlük 545

Selçuk Çıkla/Türk Edebiyatında ‘Eleştiri’ Başlıklı Bazı Metinler Hakkında Birkaç Söz 560

Laurent Mignon/Sömürge Sonrası Edebiyat ve Tanzimat Sonrası Türk Edebiyatı Üzerine Notlar 570

Mustafa Kırcı/Edebiyat Öğretiminde Eleştirel Düşüncenin Yeri 578

Betül Parlak/Açıklık Kavramı ve Eleştirmen Okurun Yorumlayıcı İşbirliği 582

Hayrettin Orhaoğlu/Kurmaca Deneyimden Yayılan Bilincin Düşmanlığı 592

Bahar Cankurt/Özgürleşme ve Yabancılaşma Bağlamında Düşüş İdeolojisi 604 Sezai Coşkun/Türkiye’deki Edebiyat Sosyolojisi Çalışmaları Üzerine Tespit, Tahlil ve Teklif 609

Selçuk Çıkla/Eleştiri Tarihimizde Tenkit Adını Taşıyan İlk Dergimiz: -Tenkîd- 617V. BÖLÜM: ELEŞTİRMENLER

•Mehmet Aydın/Ataç Bir Eleştirmen miydi? 622

Zeynep Kerman/Mehmet Kaplan ve Tenkit 628

Kurtuluş Kayalı/Farklı Bir Sesle Konuşan Bir Eleştirmen: Tahir Alangu 630

Ali Emre/Öncü Bir Eleştirmen: Hüseyin Cöntürk 637

Hüseyin Su/Eleştiriye Adanmış Bir Hayat: Berna Moran 650

Cemal Şakar/Adnan Benk: ‘Her Yazar Hak Ettiği Eleştirmeni Bulur’ 660

Turan Karataş/Eleştirmen, Denemeci, Seçkici Memet Fuat 670

Ömer Lekesiz/Eleştiride Bir Uzun Yol Yolcusu: Fethi Naci 685

Necip Tosun/Türk Edebiyat Eleştirisi ve Asım Bezirci 696

Ali K. Metin/Mehmet H. Doğan’ın Eleştirel Bakışı 700

Abdurrahim Karadeniz/ Ahmet Oktay’ın Eleştirel Okumaları 703

İhsan Yılmaz/Sezgisel Eleştiri ve Doğan Hızlan 713

Canan Sevinç/Gürsel Aytaç 718

Ahmet Ada/Eser Gürson’un Eleştiri Yöntemi 728

Mehmet Nuri Yardım/Ömer Lekesiz’in Eleştiri Dünyası 733VI. BÖLÜM: BAŞKA DİLLERDE ELEŞTİRİ

Roland Barthes/Eleştiri Nedir 740

Stephen Greenblatt/Yeni Tarihselcilik 744

Poul De Man/Teorinin Direnci 750

Edward Said/Muhalifler, İzleyiciler, Taraftarlar ve Cemaat 770VII. BÖLÜM: SORUŞTURMA

•Mustafa Şerif Onaran 780

Talat Sait Halman 781

M. Orhan Okay 781

Ahmet Oktay 783

Doğan Hızlan 784

İnci Enginün 785

Gürsel Aytaç 786

Rasim Özdenören 787

Süreyya Berfe 789

Murat Belge 790

M. Ragıp Karcı 791

Necati Mert 793

Mustafa Miyasoğlu 794

Yıldız Ecevit 796

Ahmet Ada 797

Mustafa Kutlu 799

Hulki Aktunç 801

Oğuz Demiralp 801

Himmet Uç 803

Veysel Çolak 805

Feridun Andaç 806

Semih Gümüş 807

• Rıza Filizok 809

İhsan Deniz 810

Ali Galip Yener 811

İlyas Dirin 812VIII. BÖLÜM: ELEŞTİRİ KAYNAKÇASI

•Sıddık Akbayır-Selçuk Çıkla/ I. Özel Sayılar/Dosyalar/Soruşturmalar/Oturumlar

II. Kitaplar

III. Kitaplardaki Eleştiri Yazıları

IV. Dergilerdeki Eleştiri Yazıları

V. Çeviri Kitaplar/Yazılar

VI. Eleştiri Konulu Eski Harfli Türkçe Basma Eserler

VII. Eleştiri Konulu Tezler

VIII. Süreli Yayınlar

IX. Eleştiri Konulu Kaynakçalar

X. Eleştiri Konulu Sempozyum, Seminer, Kongre ve Konferanslar

XI. Eleştiri Ödülleri

XII. Yıllıklardaki Eleştiri Değerlendirmeleri

XIII. Resim Eleştirisi İçin Seçilmiş Kaynakça 815
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
Kitaba henüz alıntı eklenmedi.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Hece Dergisi - Özel Sayı 6 (Sayı: 77/78/79)
Alt başlık:
Eleştiri
Baskı tarihi:
Haziran 2003
Sayfa sayısı:
944
Format:
Karton kapak
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Hece Yayınları
Hece/Eleştiri İhtiyacı 3

Hasan Aycın/Çizgi 6

I. BÖLÜM: ELEŞTİRİNİN TARİHSEL SERÜVENİ

M. Kayahan Özgül/Tenkidi Eleştirmek 7

Dursun Ali Tökel/Divan Edebiyatında Eleştiri 14

Abdullah Uçman/Tanzimat ve Servet-i Fünûn Dönemi Türk Edebiyatında Eleştiri 48 Mahmut Babacan/Ara Nesil’de Eleştiri 71

Âlim Kahraman/XX. Yüzyılın İlk Çeyreği İçinde Türk Edebiyatında Eleştiri 86

Betül Mutlu Özçelebi/Cumhuriyet Döneminde Edebî Eleştiri (1923-1938) 102

Hüseyin Özçelebiler/Cumhuriyet Döneminde Edebî Eleştiri (1939-1960) 124

Nurullah Çetin/1960-2000 Yılları Arasında Türk Edebiyatında Eleştiri Çalışmaları 167

Himmet Uç/Eleştirinin Batıdan Bize Serüveni Filozoflar-Romancılar-Eleştirmenler 185II. BÖLÜM: ELEŞTİRİ YÖNTEMLERİ

•Nurullah Çetin/Öznel/İzlenimci Eleştiri 206

Hilmi Uçan/Dil, Yazar, Metin, Eleştiri Bağlamında Yapısalcılık 209

Hilmi Uçan/Eleştiri Yöntemleri ve Göstergebilimsel Eleştiri 220

Mehmet Dursun Erdem/Dilbilimsel Eleştiri 228

Köksal Alver/Sosyolojik Eleştiri 239

Alpay Doğan Yıldız/Estetik ve Eleştiri 245

Ramazan Gülendam/Marksist (Toplumcu) Edebiyat Eleştirisi 252

Yıldız Ecevit/Türk Edebiyat Eleştirisinde Postmodernist Yönelimler 260

Seval Şahin/Türk Edebiyatında Modernizm-Postmodernizm 266

Hayriye Ünal/Yeni Eleştiri 283

Ebru Aykut Türker/Feminist Edebiyat Eleştirisi 293

Fatih Tepebaşılı/Metne Bağlı Eleştiri ve Wolfgang Kayser 306

Fatih Tepebaşılı/Vaoluşçu Eleştiri: Martin Heidegger’e Göre Sanat ve Sanat Eserinin Kökeni 310

Sevinç Ergiydiren/Eleştiride Fenomenolojik Yaklaşımlar 322III. BÖLÜM: ELEŞTİRİ SORUNLARI-I

Ömer Lekesiz/Eleştirinin Görevi 364

Zeki Coşkun/Eleştiri ya da Özgürlük Sorunu 370

Ahmet İnam/Edeştirinin Yollarında 372

Gürsel Aytaç/“Multimedya” Çağında Edebiyat Eleştirisi 375

Ertuğrul Aydın/Eleştiri-Üslûp İlişkisi 377

Şaban Sağlık/Şerhten Eleştiriye 383

Ali K. Metin/Eleştirinin İki Yüzü: İdeoloji ve İktidar 401

İbrahim Tökel/Düşünce Dünyamızda İki Gölge Kavram: Muhalefet ve Eleştiri 405

Hakan Sazyek/Kuram, Teori, Eleştiri Üzerine 414

Sıddık Akbayır/“Eleştiri Ne Kadar Nesnel Olabilir?” Sorusuna Eleştirmenler Tipolojisi Açısından Öznel Yaklaşımlar 418

Kenan Çağan/Eleştiriyi Eleştirel Okumak 432

Doğan Hızlan/Eleştiri, Eleştirmen ve Okur 440

Talat Sait Halman/Batılı Eleştiri Kuramlarının Etkisinde Eleştiri Sorunu 454

Mehmet H. Doğan/Bir Yazın Dalı Olarak Eleştiri 456

Sadık Yalsızuçanlar/Bir İç-Duyum Hali: Hayret 458IV. BÖLÜM: ELEŞTİRİ SORUNLARI-II

•Ali Galip Yener/Modernist Türk Şiiri ve Eleştiride Yöntem Meselesi 462

Veysal Çolak/Şiir Eleştirisi Üzerine 469

Muhsin Mete/Eleştirinin Sinema ve Televizyon Boyutu 481

Hami Çağdaş/Eleştiriden En Az Nasibini Alan Sanat Dalı: Tiyatro 495

Aslı Kayhan/Müzik Eleştirisi 500

Sevgi Soylu Koyuncu/Resim Eleştirisi 503

Ahmet Çoban/Edebî Üslûp Eleştirisi 516

Tuncer Uçarol/“Bizde Eleştiri Yoktur!” Tartışması 528

Tuncer Uçarol/Şiir Eleştirilerinde Dürüstlük 545

Selçuk Çıkla/Türk Edebiyatında ‘Eleştiri’ Başlıklı Bazı Metinler Hakkında Birkaç Söz 560

Laurent Mignon/Sömürge Sonrası Edebiyat ve Tanzimat Sonrası Türk Edebiyatı Üzerine Notlar 570

Mustafa Kırcı/Edebiyat Öğretiminde Eleştirel Düşüncenin Yeri 578

Betül Parlak/Açıklık Kavramı ve Eleştirmen Okurun Yorumlayıcı İşbirliği 582

Hayrettin Orhaoğlu/Kurmaca Deneyimden Yayılan Bilincin Düşmanlığı 592

Bahar Cankurt/Özgürleşme ve Yabancılaşma Bağlamında Düşüş İdeolojisi 604 Sezai Coşkun/Türkiye’deki Edebiyat Sosyolojisi Çalışmaları Üzerine Tespit, Tahlil ve Teklif 609

Selçuk Çıkla/Eleştiri Tarihimizde Tenkit Adını Taşıyan İlk Dergimiz: -Tenkîd- 617V. BÖLÜM: ELEŞTİRMENLER

•Mehmet Aydın/Ataç Bir Eleştirmen miydi? 622

Zeynep Kerman/Mehmet Kaplan ve Tenkit 628

Kurtuluş Kayalı/Farklı Bir Sesle Konuşan Bir Eleştirmen: Tahir Alangu 630

Ali Emre/Öncü Bir Eleştirmen: Hüseyin Cöntürk 637

Hüseyin Su/Eleştiriye Adanmış Bir Hayat: Berna Moran 650

Cemal Şakar/Adnan Benk: ‘Her Yazar Hak Ettiği Eleştirmeni Bulur’ 660

Turan Karataş/Eleştirmen, Denemeci, Seçkici Memet Fuat 670

Ömer Lekesiz/Eleştiride Bir Uzun Yol Yolcusu: Fethi Naci 685

Necip Tosun/Türk Edebiyat Eleştirisi ve Asım Bezirci 696

Ali K. Metin/Mehmet H. Doğan’ın Eleştirel Bakışı 700

Abdurrahim Karadeniz/ Ahmet Oktay’ın Eleştirel Okumaları 703

İhsan Yılmaz/Sezgisel Eleştiri ve Doğan Hızlan 713

Canan Sevinç/Gürsel Aytaç 718

Ahmet Ada/Eser Gürson’un Eleştiri Yöntemi 728

Mehmet Nuri Yardım/Ömer Lekesiz’in Eleştiri Dünyası 733VI. BÖLÜM: BAŞKA DİLLERDE ELEŞTİRİ

Roland Barthes/Eleştiri Nedir 740

Stephen Greenblatt/Yeni Tarihselcilik 744

Poul De Man/Teorinin Direnci 750

Edward Said/Muhalifler, İzleyiciler, Taraftarlar ve Cemaat 770VII. BÖLÜM: SORUŞTURMA

•Mustafa Şerif Onaran 780

Talat Sait Halman 781

M. Orhan Okay 781

Ahmet Oktay 783

Doğan Hızlan 784

İnci Enginün 785

Gürsel Aytaç 786

Rasim Özdenören 787

Süreyya Berfe 789

Murat Belge 790

M. Ragıp Karcı 791

Necati Mert 793

Mustafa Miyasoğlu 794

Yıldız Ecevit 796

Ahmet Ada 797

Mustafa Kutlu 799

Hulki Aktunç 801

Oğuz Demiralp 801

Himmet Uç 803

Veysel Çolak 805

Feridun Andaç 806

Semih Gümüş 807

• Rıza Filizok 809

İhsan Deniz 810

Ali Galip Yener 811

İlyas Dirin 812VIII. BÖLÜM: ELEŞTİRİ KAYNAKÇASI

•Sıddık Akbayır-Selçuk Çıkla/ I. Özel Sayılar/Dosyalar/Soruşturmalar/Oturumlar

II. Kitaplar

III. Kitaplardaki Eleştiri Yazıları

IV. Dergilerdeki Eleştiri Yazıları

V. Çeviri Kitaplar/Yazılar

VI. Eleştiri Konulu Eski Harfli Türkçe Basma Eserler

VII. Eleştiri Konulu Tezler

VIII. Süreli Yayınlar

IX. Eleştiri Konulu Kaynakçalar

X. Eleştiri Konulu Sempozyum, Seminer, Kongre ve Konferanslar

XI. Eleştiri Ödülleri

XII. Yıllıklardaki Eleştiri Değerlendirmeleri

XIII. Resim Eleştirisi İçin Seçilmiş Kaynakça 815

Kitabı okuyanlar 2 okur

  • ali ekrem
  • Kitap Yazar

Kitap istatistikleri