Adı:
Hicviyeler
Baskı tarihi:
1970
Sayfa sayısı:
108
Format:
Karton kapak
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Bilgi Yayınevi
İşte, karşısındaki kişinin konumunu, parasını pulunu, makamını umursamadan, sözünü söyleyen ve genellikle de karşılıklı yapılan konuşmada son sözü söyleyen büyük adamlardan biri! En güzeli de, el pençe divan durmasına alıştığımız büyük(!) adamlarla aynı topraklarda büyümüş, aynı havayı solumuş olması. Bu toprak ve hava Eşref’i “hicvin babası” yapmış, diğer ahaliyi şakşakçı… Nef’i’nin takipçisi, Neyzen’in öncülü Şair Eşref o
108 syf.
·Beğendi·10/10 puan
Şair Eşref denilince akla hiciv-mizah gelir. Arapça ve Farsça bilirdi. Kalemi ve mizahtan başka bir silahı yoktu ama hayatı, hapisler sürgünlerle geçti.
Hiciv türünden başka şiiri yok gibidir. İnsan hakları, özgürlük, eşitlik, meşrutiyet, batılılaşma gibi konulara önem verdi. Yergi türünün ünlü temsilcisi olan Eşref geniş bir kitleye yayılan şiirlerinde, sık sık açık saçık deyimler, küfür yollu sözler kullandı, toplumsal bozuklukları sergiledi.
Osmanlının yıkılmasını hep birilerine yükleriz ya, bir devlet aksaklıkları mizah-hicivle dile getirmekten başka suçu olmayan bir memuruna hayatı zindan ediyorsa, elbette yıkılacaktır ki, varsın yıkılsın.
Kör kader sâ'ikimiz oldukça,
Atlı girsek hana harlı çıkarız.
Bizde oldukça bu baht-ı nâ-sâz,
Hızr'ı görsek de zararlı çıkarız.
Erbab-ı mansıptan biri millete eşek demiş,
Reddedilmez böyle bir söz amma pek can sıkar.
Millet eşek olsa da eşek diyen bilmez mi ki,
Sadrazamlar ve valiler de milletten çıkar.
Besmele duymuş olan şeytan gibi,
Kahrolursun "Höt!" dese bir Ecnebi;
Pâdişâhım öyle alçaksın ki sen,
İzzet-i nefsin Arap İzzet gibi.
Diplomatlar utanır, öyle yalan söyleyemez,
Hiylede, hud’ada Cizvit kudemâsı gibidir;
İ’timâd eyleme, her va’di şeh-i devrânın
Millete verdiği Kaanûn-i Esâsî gibidir.
Dâimâ zabt-ı memâlikti Timurleng’in işi,
Bu verir isteyene, sâhib-i ihsan gibidir.
Devr-i Haccâc’ı da, Cengîz’i de azçok tanırız,
Bunların hangisi, âyâ! şeh-i devran gibidir?
Kabrimi kimse ziyaret etmesin Allah için
Gelmesin reddeylerim, billahi öz kardeşimi
Gözlerim âdemoğlu görmekten o derece yıldı kî
İstemem ben fatiha, tek çalmasınlar taşımı.
Sen ey Hâkaan-ı mahlû’, her ne derlerse alındırma,
Muacciz bir misafirmiş gibi yerleş Selânik’te;
Sakın haa pâyitahta [dönme]ler döndürse de dönme,
Münâfık bir muhâcirmiş gibi yerleş Selânik’te.
Şair Eşref
Hâkaan-ı mahlû: tahttan indirilmiş padişah. Muacciz: rahatsız eden, bıktıran. M ünafık: arabozan.
Eylemem ölsem de kizbi ihtiyâr,
Doğruyu söyler gezer bir şâirim;
Bir güzel mazmun bulunca, Eşrefâ!
Kendimi hicv eylemezsem kâfirim.
Şair Eşref
Kizb: yalan. İhtiyar etmek: seçmek, kendi işleğiyle davranmak. Mazmun: anlam , kavram . Eşrefâ: ey Eşref. Hicv eylemek: yermek.
1 Hasret-i yâr ile akşama kadar zâr ederim,
Geceler tâ be-seher eşkimi îsâr ederim.
2 Şerer-i gamla içim köz gibi yanmakta iken
Hande-i rû-yi riyâ gösteremem, âr ederim.
3 Rûz ü şeb üstüme bârân-ı felâket yağıyor,
Kime arz eylesem ahvâlimi bîzâr ederim.
4 Giderim meykedeye, pîr-i mugaanı bulurum,
Derd-i dilden eğer anlarsa haberdâr ederim.
5 Dolaşıp durma derûnumda, yıkıl, git, yoksa
«Mürtecî»dir diye, ey gam, seni ihbâr ederim.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Hicviyeler
Baskı tarihi:
1970
Sayfa sayısı:
108
Format:
Karton kapak
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Bilgi Yayınevi
İşte, karşısındaki kişinin konumunu, parasını pulunu, makamını umursamadan, sözünü söyleyen ve genellikle de karşılıklı yapılan konuşmada son sözü söyleyen büyük adamlardan biri! En güzeli de, el pençe divan durmasına alıştığımız büyük(!) adamlarla aynı topraklarda büyümüş, aynı havayı solumuş olması. Bu toprak ve hava Eşref’i “hicvin babası” yapmış, diğer ahaliyi şakşakçı… Nef’i’nin takipçisi, Neyzen’in öncülü Şair Eşref o

Kitabı okuyanlar 15 okur

  • Hasan Dirik
  • Lameyud
  • Mikail Özdemir
  • Gökhan
  • Nahum
  • Mahir Kaplan
  • Demet
  • Dosto'nun Müridi
  • Kerem Aydın
  • Necati Özdoğan

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%100 (3)
9
%0
8
%0
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0