Hidrografya'nın Ana çizgileri 2 Göller

0,0/10  (0 Oy) · 
2 okunma  · 
0 beğeni  · 
31 gösterim
Bilindiği gibi hidrografya, coğrafyanın sularla ilgili konularını inceleyen bir dalıdır. Bu suların bir kısmı karaların yüzeyinde ve içinde bulunur. Diğer kısmı ise okyanusları ve denizleri meydana getirir. Buna göre hidrografyayı kara hidrografyası ve deniz hîdrografyası olmak üzere iki kısma ayırmak mümkündür. Bunlardan kara hidrografyası karalar üzerindeki ve içindeki suları içine alır. Bu sular yeraltısulan, kaynaklar, akarsular, göller ve buzullardan meydana gelir. Deniz hidrografyası (oseanografya) ise, okyanus ve denizleri kapsar, Hidrografya'nın Ana Çizgileri isimli ders kitabının birinci cildinde, bu sulardan, yeraltısulan, kaynaklar ve akarsular ele alınmıştı. İlk baskısı 1979 yılında yayınlanan kitabın amacı, başta öğrencilerimiz olmak üzere, coğrafyacılar ile ilgi duyanlara adı geçen konularda temel bilgiler sunmaktı. Kitabın bu ikinci cildi ise, aynı amaca uygun olarak, göller konusuna ayrıldı.
Kitapta, hem amacın, hem de, fiziksel coğrafya ilkeleri çerçevesinde kalınmanın bir gereği olarak, göllerin tüm ayrıntılarıyla incelendiği bir limnoloji kitabından farklı bir şekilde, belirli konulara sınırlı ölçülerde yaklaşıldı.