Hint Dini Tarihine Giriş

·
Okunma
·
Beğeni
·
48
Gösterim
Adı:
Hint Dini Tarihine Giriş
Baskı tarihi:
Ekim 2005
Sayfa sayısı:
110
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789756205136
Çeviri:
Fuat Aydın
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Ataç Yayınları
Türkçe'de Hint dinlerini yada bu dinlerden birini veya onlarla ilgili her hangi bir konuyu ele alan çalışmalar olmakla birlikte Hinduizm içinde ortaya çıkarak birer mezhep, müstakil birer din haline gelen dini ve felsefi yorumları bir bütün halinde veren fazla metnin olduğu söylenemez. Olsalar bile küçük bir hacim içinde bütün bunlara yer verenler çok az olduğu için bu kitap, Hint dini düşüncesi ve ondaki gelişim ve değişimleri bir bütün olarak görülmesini sağlar düşüncesiyle çevrilmiştir.
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
"Gautama'nın bütün eğitimi Brahmanizmdi; muhtemelen
kendini, (o zamanki dini) edebiyattan farklı olarak, antik inanç
ruhunun en doğru temsilcisi olduğunu zannediyordu; ve Hinduların en büyüğü, en bilgilisi, en bilgesi, en iyisiydi; sözü yal­
nızca Buda için ileri sürülebilir."
D. S. Sarma
Sayfa 28 - Bkz. Rhys Davids, History of Indian Buddhism, London 1897, ss . 83-85.
Prof. Radhakrishnan, aşa­ğıda ifade edilen noktaların Upanişadlar ve Buda'nın öğretisi için ortak olduğunu ortaya koydu:
1 Her ikisi de, otoriteye karşı kayıtsızdır ve kişisel tecrübe
üzerinde ısrar ederler.
2 Her ikisi de, ayinciliği ve kurbanları hor görür.
3 Her ikisi de, birinin Brahman, diğerinin Dharma diye
isimlendirdikleri Mutlak Gerçeğin akıl tarafından kavranama­
yacağını kabul eder.
4 Her ikisi de, -ister mokşa, isterse nirvana diye isim­lendirilsin, farketmez- gerçeklik durumuna ulaşıncaya kadar in­san zihni için kurtuluşun olmadığını iddia eder.
5 Her ikisi de, bu Gerçeğe yalnızca feragat, derin tefekkür
ve bütün hayatın birliğini anlamayla ulaşılabileceğini öğretirler.
6 Her ikisi de, dünyayı ve bireysel ruhu geçici olarak kabul
ederler.
7 Her ikisi de, Karma kanununa ve yeniden doğmaya
inanırlar.
8 Ve Buda konuşmalarında, Upanişadlar' da aşinası olduğu­muz bir çok deyim ve ifadeyi kullanır.
D. S. Sarma
Sayfa 29 - Bkz. Radhakrishnan, a.g.e, I, s. 676-694.
Cayin, doğrudan ya da dolaylı olarak bir canı almaya katılmadığı gibi titiz bir vejateryen olmak zorundadır. Gerçekte bu tür
bir davranış onun amentüsünün birinci maddesidir. Bu yüzden Cayinizm, Gucarat ve Karnataka' daki gibi her nereye gittiyse
Hinduizm'in belli başlı özelliklerinden biri olan ahirnsa'nın altını çizme ve onu vurgulama hizmeti görmüş ve halka günlük hayatlarında onu pratize etmelerinde yardım etmiştir.
Upanişadlar'da Mutlak yalnızca aşkın değil, fakat aynı zamanda her yerde hazır ve
nazır bir varlık olarak tanımlanır. Bütün yaratılmış varlıklar, yalnızca O'nun kısmi tezahürleridir. Bütün insanlar doğal olarak/yaratılıştan tanrısaldırlar. İnsandaki tanrısallık, kendisini evrenin ezeli düzeniyle özdeşleştirdiği ve Tanrının iradesini yerine getirdiğinde göz alıcı hale gelir. Bu yüzden, hayatları ve öğretileri gelecek neslin ebedi serveti olan büyük milli kahramanlar, yeryüzünde Tanrının hususi tezahürleri olarak addedilirler.
"İfade Edilemeyeni aklına koyanların sıkıntıları daha büyüktür, zira ifade Edilmemiş'in hedefine ulaşmak bedenlenmiş
için zordur. Ancak bütün arnellerini benim için kutsayanlar ve beni kendilerinin en aziz şeyi olarak kabul edenleri, bana meditasyon yapanları, bana bütün kalbiyle ibadet edenleri, işte onları ey Arjuna, yakında ölümden, ölümlü hayat okyanusundan, beni akıllarına, koymalarından bile kurtaracağım".

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Hint Dini Tarihine Giriş
Baskı tarihi:
Ekim 2005
Sayfa sayısı:
110
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789756205136
Çeviri:
Fuat Aydın
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Ataç Yayınları
Türkçe'de Hint dinlerini yada bu dinlerden birini veya onlarla ilgili her hangi bir konuyu ele alan çalışmalar olmakla birlikte Hinduizm içinde ortaya çıkarak birer mezhep, müstakil birer din haline gelen dini ve felsefi yorumları bir bütün halinde veren fazla metnin olduğu söylenemez. Olsalar bile küçük bir hacim içinde bütün bunlara yer verenler çok az olduğu için bu kitap, Hint dini düşüncesi ve ondaki gelişim ve değişimleri bir bütün olarak görülmesini sağlar düşüncesiyle çevrilmiştir.

Kitabı okuyanlar 4 okur

  • Lameyud
  • Servet Necirvan
  • Yaşar Elgin
  • ACY

Kitap istatistikleri