Hıristiyan Protestanlığının ve Kızılbaş İnancının Doğuşu

·
Okunma
·
Beğeni
·
158
Gösterim
Adı:
Hıristiyan Protestanlığının ve Kızılbaş İnancının Doğuşu
Baskı tarihi:
Mayıs 2018
Sayfa sayısı:
176
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786052283295
Çeviri:
Kevork Taşkıran
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Kor Kitap
Hıristiyan Protestanlığının ve Kızılbaş İnancının Doğuşu kitabı, gerek iş¬lenen konular gerekse yaklaşım bakımından ve 1890’lı yıllarda kaleme alınmış olması açısından “dönemin önemli belgesi” niteliği taşımaktadır. Dağavaryan’a göre hiçbir din veya inanış tamamıyla yeniden yaratılamaz. Mutlaka daha önce var olan dinlerden ve inançlardan doğar; yüzyıllar sü¬resince etkileşime uğrayarak değişir. Bu araştırmada Nazaret Dağavaryan kaynak inançları inceleyerek, Protestanlığın ve Kızılbaşlığın bu inançlardan nasıl doğduğunu ve mevcut zamandaki durumlarını irdelemiştir.

“25 Aralık 1862’de Sivas’ta doğdum. İstanbul’a gelerek, Amenapırgiçyan Okulu’na başladım; mezun olduktan sonra 1878’de Fransa’ya gittim. 1883’te İstanbul’a döndüm; birkaç ay Ziraat Nezareti’nde çalıştıktan sonra, memleketim Sivas’taki mektebe müdür oldum. Bu arada İstanbul Ermeni gazetelerine makaleler yazı-yordum. 1885’te İstanbul’da kurmuş olduğum ‘Kidagan Şarjum’ (Bilimsel Hare¬ket) dergisinin yayınını da sürdürüyordum. 1887’de Fransız Hastanesi’nde asistan doktor olarak işe başladım, 1889’da Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi’nde başkâtiplik yaptım. Sultan Hamid zulmünün doruğa çıktığı dönemdi, sürekli evimde arama yapılıyor ve beni sorguya çekiyorlardı. 1896’da hapsedildim, dört ay sonra genel aftan yararlanarak serbest bırakıldım.
Katolikos (Baş Patrik) seçimleri nedeniyle Kafkasya’da bulunduğum sırada, Osmanlı Meclis-i Mebusanı’na, Sivas’tan mebus seçildim. Koyu bir milletper¬ver olarak Osmanlı Parlamentosu’nda, toprak sorunu ve millî hakların korun¬ması konularında, sert tartışmalara girdim. Soydaşım olan Ermeni mebuslarla tartışmaya girip [Hürriyet ve] İtilâf Partisi’nin kurucularından biri oldum.”
Hüseyin Tolga Coşkuner
Hüseyin Tolga Coşkuner Hıristiyan Protestanlığının ve Kızılbaş İnancının Doğuşu'yu inceledi.
176 syf.
·2 günde·Beğendi·8/10 puan
Osmanlı Mebusan Meclisinde Sivas Mebusu olan doktor Nazaret Dağavaryan 18 Mayıs 1909’da meclis zabıtlarına geçen konuşmasında; “vaktiyle donanmamız, Avrupa donanmalarının üçüncü sırasında iken şimdi en geride kalmış olanlar arasında bulunuyor. İyi bir şeyimiz varsa o da kara ordumuzdur ki, kendi fedakarlığı, metanet ve yiğitliği ile öteden beri Avrupa’nın hayretini kazanmış ve dünyanın en yürekli ordusu addolunmuştur.” demiş.
Yine 13 Aralık 1909 tarihli meclis konuşmasında Fırat ve Dicle nehirlerinde bir Ingiliz şirketine taşımacılık imtiyazı verilmesine şiddetle itiraz ederek şunları söylemiş; “bu imtiyazdan vatan ve halk bir takım zararlar görecektir...bazıları tarafından vaatler verilmiş, meşrutiyetin geçerli olduğu rejimlerde bir şahıs tarafından verilen vaatlere hiç bir zaman riayet olunmaz.Eğer Lynch Kumpanyasına biz bu imtiyazı verirsek, bir müddet sonra başka imtiyazlar da veremeye mecbur kalabiliriz. Beyefendi buyuruyor ki; ‘gemilere Osmanlı sancağı konulacak’. Fakat iş sancakta değildir. Esas şirket kimin idaresi altındaysa onundur. Memlekette Osmanlı Bankası var. Bu bankada isimden başka neyimiz var? Kapital ecnebi, direktör ecnebi, bizim neyimiz var? Yalnız ismimiz var. Bir de ortalığı süpürecek bir takım uşaklar. Bunları saklamak vatana hizmet değildir.”
Osmanlılık altında bütünleşmeyi benimsemiş ve bu yönde çalışmaları olmasına rağmen ve zikredilen meyanda konuşmalarıyla bilinmesine rağmen, 24 Nisan 1915’te tutuklandı ve Diyarbakır’a götürülürken öldürüldü.
Sahi vatansever ya da vatan haini olmayı kim belirliyor?! Bunlar bir vatanseverin sözleri değil mi?
Tondraklar nikahla yapılan evliliği redderlerdi. "Tanrı sevgidir, zorunlu evliliğe değil, sevenlerin gönül birliğine dayanır." diyorlardı
Kızılbaşlıkta “Babalık” veya “Kirvelik”, Hıristiyanlıktaki “Vaftiz Baba” ya karşılık gelir. Türk kızılbaşlar genellikle “Babalık”, Kürt kızılbaşlar ise “Kirva” sıfatını kullanırlar.
Mdzghnecilik (Dua Ediciler), Süryanilere özgü 4. Yüzyılda doğmuş bir tarikattır. Çoğunluğu çalışmayı reddeder, açık havada yaşar, dilencilikle geçinirlerdi.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Hıristiyan Protestanlığının ve Kızılbaş İnancının Doğuşu
Baskı tarihi:
Mayıs 2018
Sayfa sayısı:
176
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786052283295
Çeviri:
Kevork Taşkıran
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Kor Kitap
Hıristiyan Protestanlığının ve Kızılbaş İnancının Doğuşu kitabı, gerek iş¬lenen konular gerekse yaklaşım bakımından ve 1890’lı yıllarda kaleme alınmış olması açısından “dönemin önemli belgesi” niteliği taşımaktadır. Dağavaryan’a göre hiçbir din veya inanış tamamıyla yeniden yaratılamaz. Mutlaka daha önce var olan dinlerden ve inançlardan doğar; yüzyıllar sü¬resince etkileşime uğrayarak değişir. Bu araştırmada Nazaret Dağavaryan kaynak inançları inceleyerek, Protestanlığın ve Kızılbaşlığın bu inançlardan nasıl doğduğunu ve mevcut zamandaki durumlarını irdelemiştir.

“25 Aralık 1862’de Sivas’ta doğdum. İstanbul’a gelerek, Amenapırgiçyan Okulu’na başladım; mezun olduktan sonra 1878’de Fransa’ya gittim. 1883’te İstanbul’a döndüm; birkaç ay Ziraat Nezareti’nde çalıştıktan sonra, memleketim Sivas’taki mektebe müdür oldum. Bu arada İstanbul Ermeni gazetelerine makaleler yazı-yordum. 1885’te İstanbul’da kurmuş olduğum ‘Kidagan Şarjum’ (Bilimsel Hare¬ket) dergisinin yayınını da sürdürüyordum. 1887’de Fransız Hastanesi’nde asistan doktor olarak işe başladım, 1889’da Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi’nde başkâtiplik yaptım. Sultan Hamid zulmünün doruğa çıktığı dönemdi, sürekli evimde arama yapılıyor ve beni sorguya çekiyorlardı. 1896’da hapsedildim, dört ay sonra genel aftan yararlanarak serbest bırakıldım.
Katolikos (Baş Patrik) seçimleri nedeniyle Kafkasya’da bulunduğum sırada, Osmanlı Meclis-i Mebusanı’na, Sivas’tan mebus seçildim. Koyu bir milletper¬ver olarak Osmanlı Parlamentosu’nda, toprak sorunu ve millî hakların korun¬ması konularında, sert tartışmalara girdim. Soydaşım olan Ermeni mebuslarla tartışmaya girip [Hürriyet ve] İtilâf Partisi’nin kurucularından biri oldum.”

Kitabı okuyanlar 7 okur

  • Abıdan
  • Hüseyin Tolga Coşkuner
  • Yağmur Gül
  • E ser
  • NİHAT YILMAZ
  • Celal Yılbaş
  • NİKO İVAN

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%0
9
%50 (1)
8
%50 (1)
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0