Hitit Sözleri ve Alıntıları

Hitit sözleri ve alıntılarını, Hitit kitap alıntılarını, Hitit en etkileyici cümleleri ve paragragları 1000Kitap'ta bulabilirsiniz.
Başlık parasının moda olduğu Hititlerde kölelerde Özgür bir kadınla evlenebilirlerdi . Hala Anadolu da uygulanan başlık paralarının kökü Hititlerin geleneklerine dayanmaktadır .
Büyük Hitit Devleti kurulmuş ve Hattusili " büyük kral " olarak Anadolu'da ün yapmaya başlamıştı. Bu tarih yaklaşık M.O. 1650'yi gösteriyordu. Imparatorluğun temelini oluşturan yerli Hatti beylerinden başka " Hint- Avrupalı " Hititlerin kökenleriyle ilgili belirlenen bir tanımlama henüz olmamıştır. Bazı kaynaklarda asıl Hititlerin, Kafkasya ya da Avrupa'nin kuzeyinden gelmiş olduğu tahmin edilen göçebe halklardan olabileceği belirtilir...Azınlık olarak belirtilen Hititlerin, Hattusas bölgesine geldiklerinde, bölgede yaşayanlar silah kullanmasını biliyordu ve güven içinde yaşamak için kentlerinin etrafını surlarla çevirmişlerdi. Işte bölgeye yeni gelen Hititler Anadolu'daki bu beylikleri çok kolay bir şekilde ikna etmiş ve krallıklarını kurmuşlardı .Bu surlar, günümüzde bölgede tüm gorkemliligiyle görülmekte ve dünya insanlarının ilgisine sunulmaktadır.
Reklam
Ölüm cezası sadece krallığa karşı gelenlerle büyü yapanlara verilen bir cezaydı .
Ve ona seslendim:arinna'nın güneş tanrıçası!benim efendim,benim yanıma aşağıya gel ve(...)senin topraklarını almak isteyen çevredeki düşman ülkeleri yok et!
Sayfa 70 - parola yayinlariKitabı okudu
Edebiyat türünde bir çalışmanın Hititlerde görülmediği öncelikle anlatılan bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Uzun ve sözlü edebiyatın yazıya geçirilmesinden de söz edilmiyor. Mezopotamya bölgesindeki metinlerde tekrarlanan öğeler Hititlerde de görülür. Hitit kaynaklarında metinler, yazıcıların keyfine göre tasarlanmış bir şekilde şekillenmiştir. Genellikle Mezopotamya öykülerini dillerine çevirerek kullanmışlardır. Bunların arasında Gılgamış destanı, Boğazköy arşivlerinde Akadca değil , Hurri ve Hititçe çevirileri , göze çarpar. Mezopotamya'daki destanlar ve öykülerin çoğu Hurri diliyle yazılıp Hitit kaynaklarına geçmiştir. Hurriler tarafından korunmuş en güzel Hurri diliyle yazılmış olan Kumarbi öyküsüdür .Tanrı konumunda tapınılan Kumarbi ile diğer tanrıların krallık ile ilgili çekişmeleri konu edilmiştir.
Sayfa 77
Buna benzer öykülerin olduğu bilinmektedir ve Hitit yazmanlarinin da kendi düşünsel tarzlarıyla yazdıkları yazıtlar bulunmaktadır. Ancak çoğu öykü Hitit edebiyatına Mezopotamya bölgesinden taşınmış ve burada değer görmüştür.
Sayfa 78