Hitit Gönderileri

Hitit kitaplarını, Hitit sözleri ve alıntılarını, Hitit yazarlarını, Hitit yorumları ve incelemelerini 1000Kitap'ta bulabilirsiniz.
179 syf.
·
Puan vermedi
·
5 günde okudu
Çoğumuz kitabı okumaya başlamadan önce kapağına bakar ve sayfalarını karıştırırız bizi çeken şeyler var mı diye. Sayfaları okurken insanın gözünü yoruyor ve çoğu yeri paragraf kuralına dikkat edilmeden yazılmış.bazi bilgileri aktarırken tekrara düşmüş.Okurken beni çok tatmin eden bir kitap olmadı açıkçası
Hitit
HititAli Narçın · Siyah beyaz yayınları · 201480 okunma
179 syf.
4/10 puan verdi
·
8 günde okudu
Hititler Anadolunun önemli uygarlıklarından biri. Belkide ilk imparatorluğu. Merkezi Çorum sınırları içinde yer almakta. Kitap ilk olarak Hitit uygarlığının kuruluş aşamasına kısaca değindikten sonra yaptığı bütün savaşları tek tek anlatmış diyebiliriz. Bu savaşlar sonucunda beylikten büyük bir krallık oluşumu anlatılmış. Daha sonra sarayiçi entrikaları ve batışı. Bu konuları o kadar uzun anlatmış ki; ekonomisi, dini inançları, yaşam tarzı gibi konulara çok az yer kalmış. Yaşadığı çağda komşuları olan Asurlar, Misırlılar gibi büyük uygarlıklara olan ilişkisi çok kısa konu aralarında değinmiş. Hukuk sistemi, ticari faliyetleri, halkın genel yapısı, dini inançları ve efsaneleri hakkında yetersiz bir anlatım olmuş. Kes kopyala yapıştır, tarzı bir eser. Belli bir düzene göre yazılmamış, baskı kötü, cumleler ve paragraflar çok uzun. Kitaptan pek değil hiç keyif almadım. Beklentimin çok altında olmuş.
Hitit
HititAli Narçın · Siyah beyaz yayınları · 201480 okunma
Reklam
·
Puan vermedi
Beylerin egemenlik sürdüğü "Hatti" ülkesinde bir zamanlar bilinmeyen bir nedenle saldırıların olduğu arkeolojik kazılar sırasında elde edilen çalışmalardan anlaşılmıştır. Yangınlar olmuş, kentler yakılıp, yıkılmış, beylikler belki de inanılması güç olan bir yaşam ile karşı karşıya kalmışlardı. Merkezi sistemin olmadığı, doğrusu böyle bir sistemle yönetilmenin yeni zararlar getireceği kaçınılmaz bir tehdit olarak algılanmıştı. Ancak bilindiği gibi değildi, küçük beyliklerde bir kıvılcım yükselmiş, aşiret beyleri bu kıvılcımları birleştirmek için çaba göstermişlerdi. Bu çabaların sonucunda tarih sahnesine Pithana adlı bir bey çıkar. Saygın bir aileden olan ve kendisine daha sonra "Kuşşaralı Pithana" ünvanı verilen Pithanna, Hititlerin kurucu kralı olarak belleklerde yüceltilir. Oğlu Anitta ile beraber bölgede barışı sağlamak, beylik kavgalarını sona erdirmek adına egemenlik sürdürür. Karadeniz bölgesindeki Zalpa krallığı dahil bölgede bulunan çoğu beylikleri işgal ederek egemenliği altına aldı.
Hitit
HititAli Narçın · Siyah beyaz yayınları · 201480 okunma
Ve ona seslendim:arinna'nın güneş tanrıçası!benim efendim,benim yanıma aşağıya gel ve(...)senin topraklarını almak isteyen çevredeki düşman ülkeleri yok et!
Sayfa 70 - parola yayinlariKitabı okudu
179 syf.
·
Puan vermedi
Ali Narcin, adeta bir rüzgar gibi Anadolu'nun Kuzeyinde esen Hititlerin krallığa nasıl yukseldiklerini, kültürel anlayışlarını, diğer kent krallıkların gelenekleriyle nasıl birleştirdiklerini, Asur halkıyla yaptıkları ticari ilişkilerini özet halinde okurlarına bu kitapla sunmuştur.
Hitit
HititAli Narçın · Siyah beyaz yayınları · 201480 okunma
179 syf.
8/10 puan verdi
·
Beğendi
·
21 saatte okudu
Ali Narcin, adeta bir rüzgar gibi Anadolu'nun Kuzeyinde esen Hititlerin krallığa nasıl yukseldiklerini, kültürel anlayışlarını, diğer kent krallıkların gelenekleriyle nasıl birleştirdiklerini, Asur halkıyla yaptıkları ticari ilişkilerini özet halinde okurlarına bu kitapla sunmuştur.
Hitit
HititAli Narçın · Siyah beyaz yayınları · 201480 okunma
Reklam
Büyük Hitit Devleti kurulmuş ve Hattusili " büyük kral " olarak Anadolu'da ün yapmaya başlamıştı. Bu tarih yaklaşık M.O. 1650'yi gösteriyordu. Imparatorluğun temelini oluşturan yerli Hatti beylerinden başka " Hint- Avrupalı " Hititlerin kökenleriyle ilgili belirlenen bir tanımlama henüz olmamıştır. Bazı kaynaklarda asıl Hititlerin, Kafkasya ya da Avrupa'nin kuzeyinden gelmiş olduğu tahmin edilen göçebe halklardan olabileceği belirtilir...Azınlık olarak belirtilen Hititlerin, Hattusas bölgesine geldiklerinde, bölgede yaşayanlar silah kullanmasını biliyordu ve güven içinde yaşamak için kentlerinin etrafını surlarla çevirmişlerdi. Işte bölgeye yeni gelen Hititler Anadolu'daki bu beylikleri çok kolay bir şekilde ikna etmiş ve krallıklarını kurmuşlardı .Bu surlar, günümüzde bölgede tüm gorkemliligiyle görülmekte ve dünya insanlarının ilgisine sunulmaktadır.
179 syf.
6/10 puan verdi
·
Beğendi
dünya uygarlıkları serisinden bu günkü okuduğum kitap hitit.zaman zaman bu seriden kitapları okuyorum her defasında da yeni bir şeyler öğreniyorum.zaten bu serideki kitaplar kısa olduğu için çok fazla vakit almıyor.bir çok tekrarlar sanki bilgiyi insanın kafasına zorla girdiriyor gibi.takdir edersinizki kitabın içeriğindeki, hititlerin özelliklerinden burada geniş olarak bahsetmek, yazarın emeğine saygısızlık olacaktır.ama ilginç olan bir şeyi de yazmadan geçmek istemiyorum.o da, milli yemeklerimizden olan şiş kebabının bize hititlerden miras kalmış olduğu bilgisinin kitapta yer alması.ben bu güne kadar bunu bilmiyordum.
Hitit
HititAli Narçın · Siyah beyaz yayınları · 201480 okunma
Buna benzer öykülerin olduğu bilinmektedir ve Hitit yazmanlarinin da kendi düşünsel tarzlarıyla yazdıkları yazıtlar bulunmaktadır. Ancak çoğu öykü Hitit edebiyatına Mezopotamya bölgesinden taşınmış ve burada değer görmüştür.
Sayfa 78
Edebiyat türünde bir çalışmanın Hititlerde görülmediği öncelikle anlatılan bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Uzun ve sözlü edebiyatın yazıya geçirilmesinden de söz edilmiyor. Mezopotamya bölgesindeki metinlerde tekrarlanan öğeler Hititlerde de görülür. Hitit kaynaklarında metinler, yazıcıların keyfine göre tasarlanmış bir şekilde şekillenmiştir. Genellikle Mezopotamya öykülerini dillerine çevirerek kullanmışlardır. Bunların arasında Gılgamış destanı, Boğazköy arşivlerinde Akadca değil , Hurri ve Hititçe çevirileri , göze çarpar. Mezopotamya'daki destanlar ve öykülerin çoğu Hurri diliyle yazılıp Hitit kaynaklarına geçmiştir. Hurriler tarafından korunmuş en güzel Hurri diliyle yazılmış olan Kumarbi öyküsüdür .Tanrı konumunda tapınılan Kumarbi ile diğer tanrıların krallık ile ilgili çekişmeleri konu edilmiştir.
Sayfa 77
Reklam
144 syf.
10/10 puan verdi
·
Beğendi
·
25 saatte okudu
Hititler ya da Etiler, Tunç Çağı'nda Anadolu yarımadasında devlet kuran bir halk. MÖ 1600 civarında İç Anadolu'daki Hatti beyliklerini ele geçirerek Hattuşaş merkezli olarak kurdukları devlet MÖ 14. yüzyıl ortalarında I. Şuppiluliuma yönetimi altında Levant ve Yukarı Mezopotamya'ya değin genişleyerek bir süper güç hâlini almıştır. Halk, Hint-Avrupa dillerinin bilinen ilk örneği olan ve Anadolu dilleri sınıfına ait Hititçe ve Luvice dillerini konuşmuştur. Bu dillerin yanı sıra tabletlerinde Sümerce ve Akadca yazılar da mevcuttur. Çivi yazısını ve hiyeroglif yazı sistemini kullanmışlardır.
Hitit
HititAli Narçın · Halk Kitabevi · 201880 okunma
144 syf.
·
Puan vermedi
Yeni birçok şey öğreniyorsunuz. Kısa bir kitap olmasına rağmen biraz karışık bilgiler verilmiş. Başlıklar düzen olarak bana biraz karışık geldi. Tekrara düşülmüş çoğu yerde. Evlilik olayında, yüzden fazla ekmek çeşidi ve kadınların doğum olayı gibi çok ilginç bilgiler öğrendim. Dizgi çok kötü, sayfa düzeni vs. Fotoğraflar siyah beyaz ve yazı ile arası bitişik dizgi sıkıntılı yani...
Hitit
HititAli Narçın · Halk Kitabevi · 201880 okunma