Hizmet Rehberi

9,0/10  (24 Oy) · 
82 okunma  · 
17 beğeni  · 
667 gösterim
Hem ihlâs ve hakperestlik ise, müslümanların nereden ve kimde olursa olsun istifadelerine taraftar olmaktır. Yoksa benden ders alıp sevap kazandırsınlar düşüncesi nefsin ve enaniyetin bir hilesidir.
 • Baskı Tarihi:
  1996
 • Sayfa Sayısı:
  245
 • ISBN:
  9786051313948
 • Yayınevi:
  Envar Neşriyat
 • Kitabın Türü:

Kitaptan 12 Alıntı

Hakan Can 
10 Eki 2017 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

"Bütün ilimlerin ve marifetlerin ve kemalât-ı insaniyenin en büyüğü imandır ve iman-ı tahkikîden gelen tafsilli ve bürhanlı marifet-i kudsiyedir" diye ehl-i hakikat ittifak etmişler.

Hizmet Rehberi, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 220)Hizmet Rehberi, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 220)
Hakan Can 
10 Eki 2017 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Fakat yalnız bir cihet var ki, beni düşündürüyor. Nasıl bir parmak yaralansa; göz, akıl, kalb ehemmiyetli vazifelerini bırakıp onunla meşgul oluyorlar; öyle de: Bu derece zarurete giren sıkıntılı hayatımız; yarasıyla kalb ve ruhumuzu kendiyle meşgul eder.

Hizmet Rehberi, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 204)Hizmet Rehberi, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 204)
Hakan Can 
08 Eki 2017 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Onlar dünya hayatını seve seve ahirete tercih ederler.(İbrahim suresi 14.3) âyetinin sırr-ı işarîsiyle, âhireti bildikleri ve iman ettikleri halde, dünyayı âhirete severek tercih etmek ve kırılacak şişeyi bâki bir elmasa, bilerek rıza ve sevinçle tercih etmek ve akibeti görmeyen kör hissiyatın hükmüyle, hazır bir dirhem zehirli lezzeti, ileride bir batman safi lezzete tercih etmek, bu zamanın dehşetli bir marazı, bir musibetidir.

Hizmet Rehberi, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 162)Hizmet Rehberi, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 162)
Hakan Can 
10 Eki 2017 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Halbuki şimdi fen ve felsefenin dalalet kısmı; yani Kur'anla barışmayan, yoldan çıkmış, Kur'ana muhalefet eden kısmı, küfr-ü mutlakı(Allah'ı, inkar etmeyi) komünistler tarzında neşre başladılar.

Hizmet Rehberi, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 230)Hizmet Rehberi, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 230)
Hakan Can 
08 Eki 2017 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Hiçbir müfsid ben müfsidim demez. Daima suret-i haktan görünür. Yahut bâtılı hak görür. Evet kimse demez ayranım ekşidir. Fakat siz mihenge vurmadan almayınız. Zira çok silik söz ticarette geziyor. Hattâ benim sözümü de, ben söylediğim için hüsn-ü zan edip tamamını kabul etmeyiniz. Belki ben de müfsidim veya bilmediğim halde ifsad ediyorum. Öyle ise her söylenen sözün kalbe girmesine yol vermeyiniz. İşte size söylediğim sözler hayalin elinde kalsın, mihenge vurunuz. Eğer altun çıktı ise kalbde saklayınız. Bakır çıktı ise çok gıybeti üstüne ve bedduayı arkasına takınız, bana reddediniz gönderiniz... (Münazarat 14)

Hizmet Rehberi, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 161)Hizmet Rehberi, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 161)
Hakan Can 
10 Eki 2017 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Bahtiyarız bizler ki, bu dehşetli asırda bizlere Kur'ana hizmet aşkını Risale-i Nur vasıtasıyla kazandırdı. Yirminci asrın insan psikolojisini, içtimaiyatının tam ve hakikatlı bir tahlilini yaparak, bu hizmette kalb ve akılları teshir edecek müsbet ve ilmî ikna' usûllerini bizlere öğretti. Canından fazla sevdiği ve üzerinde gözbebeği gibi titrediği Risale-i Nur hizmetini talebelerine emanet etti. Biz de bu emaneti bütün ruhumuzla muhafaza edip, nesilden nesile ileteceğiz inşâallah.

Hizmet Rehberi, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 239)Hizmet Rehberi, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 239)
Hakan Can 
10 Eki 2017 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Cerbezenin tavr-ı acibi; zaman ve mekânda müteferrik şeyleri toplar, bir yapar. O siyah perde ile her şeyi temaşa eder. Hakikaten cerbeze, enva'ıyla garaibin makinesidir.

Cerbeze: Hakkı bâtıl, bâtılı hak suretinde gösterecek derecede aldatıcı sözler, haller

Müteferrik: farklı, çeşitli

Enva: türler -Garaib: garip, şaşırtıcı

Hizmet Rehberi, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 208)Hizmet Rehberi, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 208)
Hakan Can 
10 Eki 2017 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Evet Risale-i Kader'de beyan edildiği gibi, her hâdisede iki sebeb var: Biri zahirîdir ki; insanlar ona göre hükmederler, çok defa zulmederler.

Biri de hakikattır ki; Kader-i İlahî ona göre hükmeder, o aynı hâdisede beşer zulmünün altında adalet eder.
Meselâ bir adam, yapmadığı bir sirkat ile zulmen hapse atılır. Fakat gizli bir cinayetine binaen, kader dahi hapsine hüküm verir, aynı zulm-ü beşer içinde adalet eder.

Hizmet Rehberi, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 203)Hizmet Rehberi, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 203)
Hakan Can 
10 Eki 2017 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

"Evet, bu şehri yüz defa mezaristana boşaltan ölüm hakikatı, elbette hayattan ziyade bir istediği var. Ve onun i'damından kurtulmak çaresi; insanların her mes'elesinin fevkinde en büyük ve en ehemmiyetli ve en lüzumlu bir ihtiyac-ı zarurî ve kat'îsidir."

Hizmet Rehberi, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 242)Hizmet Rehberi, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 242)
Hakan Can 
 08 Eki 2017 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

"Kadere iman eden kederden kurtulur" kudsî düsturunu kendine rehber et!

Hevesli akılsız çocuklar gibi, muvakkat, ehemmiyetsiz lezzetlerin peşinde koşma!

Düşün ki; fâni zevkler, sana manevî elemler, teessüfler bırakıyor. Sıkıntılar, elemler ise; bilakis manevî lezzetler ve uhrevî sevablar veriyor.
Sen divane olmazsan, muvakkat lezzeti yalnız şükür için arayabilirsin. Zâten lezzetler şükür için verilmiş.

Hizmet Rehberi, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 160)Hizmet Rehberi, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 160)
2 /