·
Okunma
·
Beğeni
·
9
Gösterim
Adı:
Hukuk-u Beşer
Baskı tarihi:
Ağustos 2011
Sayfa sayısı:
152
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789751801180
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Kitaplığı
İzmir’de işgalcilere karşı ilk kurşunu sıkan gazeteci Hasan Tahsin’in yayımladığı "Hukuk-u Beşer" gazetesinin bütün nüshalarının Osmanlıca’dan Türkçe’ye çevrilmiş halidir.

İftiralara Cevap Bazı yadigarlarımızın İtilaf Mümessil-i askerlerinden birine hakkımda kahpece bazı isnadat ve ithamatta bulunduklarını teesüfle haber aldık. Biz meslek itibariyle tekrar edelim adalet-i içtimaiye ve muvazene-i iktisadiye easını terviç edenlerdeniz. yani kelimenin bütün manasıyla Sosyalistiz. Bolşevikıiğe gelince daha ne olduğu belli olmayan ve cidden buhar halinde bulunan bir fikrin nezdimizde ru-yi kabul görmeyeceği müstağni-i izahtır. mazide vatani ve hasbi bir hareket mi? her şeye rağmen ben bugün nefsim için medar-ı iftihar ve gençlik namına. vesile-i şeref addedenlerdenim. Kainatın bu husustaki hükm-i indisinin nazarımda hiçbir kıymeti yoktur. Rahmi Bey`in çocuğu meselesinde benim meşgul olduğumu, alakadar bulunduğumu iddia edenlere sefil, habis ve namert derim. ben fikri isyanımı kalemimle tamim edenlerdenim.
152 syf.
İlk kurşunun sahibi Hasan Tahsin ya da gerçek kimliği ile Osman Nevres'in çıkardığı gazete olan Hukuk-u Beşer'in derlemesi. Dili ağır olmamakla birlikte gayet anlaşılır. İzmir işgali arefesine ışık tutar. İçeriği Hasan Tahsin'in düşüncelerini, ateşli yazılarını, aydın ve dik duruşunu içerir. Derlenip yayınlanmasında emeği olan herkese ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Kitaplığına teşekkürler.
Cihan bize düşman iken biz ne İngiltere'den, Fransa'dan ve ne saireden kendimize ufak bir muavenet ve muhabbet beklemeyelim. Bizi kurtaracak kendi ruhlarımızın derinliklerinden doğan samimiyetle birbirimizin ellerini sıkmak, bünye-i millimizi ezen canileri şiddetle cezalandırmak, bu babda da yalnız biz Türklerin mahvolması için propaganda, isyan her şey evet her şey meşru olacaktır. İşte bu son fırsatları da kaçırmayacak olursak zavallı bizler, zavallı bizler dövüşmekten başka çare kalmayacak, felaketi metin Türk ruhuyla, yumruklarıyla karşılayalım, gözlerimizi dört açalım.
Balkan kökenli Osmanlı yurtseverliği onu İttihat ve terakki militanı ve teşkilat-ı mahsusa fedaisi yapmıştı... Buxton kardeşlere suikast yapmak için yola çıkarken kendisine “Hasan Tahsin” isimli bir hüviyet verilmişti. Bundan sonra böyle anılacaktı. Gerçek Hasan Tahsin ise Selanik'te “Silah” isimli anarşist bir gazete çıkaran eski bir Osmanlı bahriye zabiti idi. Silahçı Tahsin öldürülerek hüviyeti Osman Nevres isimli bu genç yurtsevere monte edilmişti.
Kolektif
Sayfa 8 - İzmir Büyükşehir Belediyesi
Vâlâ-i Avrupa Neron gibi bir şair olmak istiyorsa bizler de kendi ellerimiz, kendi varlıklarımızla binalarımızı, topraklarımızı cayır cayır yakar, kızıl alevlerle hâlelendirir ve beşeriyetin paslanan vicdanına Roma'nın ihtirâkından feci' bir sahne-i şiir ve hayal ibda' etmekte gecikmeyiz. Çünkü tarihimiz var. Çünkü bizi tel'in edecek ecdadın ruhu, ahfâdın feryâdı var. Çünkü her şeyden üstün namusumuz var.
Kolektif
Sayfa 61 - İzmir Büyükşehir Belediyesi
Uyan ey Türkoğlu uyan! Uyan ey vahdâniyet-i ilâhiyeye mu'tekid, İslamlığın ateşin-hararetiyle kalbi, ruhu pür-heyecan olan Müslüman Türk uyan! Sana sû-i kasd ediyorlar. Seni meskeninden, mabedinden, mabûdundan harim-i ailen ve namusundan cüdâ düşürmek, seni muazzezatınla âdi oyuncaklar gibi oynamak istiyorlar. O hâlâ üç yüz yirmi sekizden beri üzerinden masum kanlarının cereyânı kesilmeyen süngüleriyle ve hâlá tarrâkalarında yetim, öksüz, yavrusuz kalan kimsesiz validelerin, alil ihtiyarların aks-i ızdırâbâtı dalgalanan toplarıyla geleceklermiş. Tereddüt etmiyoruz. Gelsinler, hatta masum Türk'e kastı olan bütün dünya gelsin.
Kolektif
Sayfa 60 - İzmir Büyükşehir Belediyesi
Ve burayı Yunan'a vermeyecektir. Vermek isteyecek kuvvetle paylaşılacak kozumuz var. Hatta süngülerimiz, silahlarımız olmasa bile asi ruhumuzla, coşkun kanlarımızla, hararetli vicdanlarımızla, sökülmeyen dişlerimizle bu memleketi müdafaa edeceğiz. Ne kadar zehirli olurlarsa olsunlar o dişlerle Cengiz maneviyatıyla kuvvetlenen dişlerimizle kalplerini parçalayacağız. Namusumuzu, gururumuzu, ailelerimizin, yavrularımızın, kadınlarımızın iffet-i hayatiyelerini kurtaracak, muhafaza edeceğiz yoksa bu şirin diyarları kendi hayatımız, şehâmet ve satvet-i tarihiyemiz namına ecdada bir cemile-i şükrân olmak üzere yakacağız, yıkacağız, kıracağız.
Kolektif
Sayfa 61 - İzmir Büyükşehir Belediyesi

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Hukuk-u Beşer
Baskı tarihi:
Ağustos 2011
Sayfa sayısı:
152
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789751801180
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Kitaplığı
İzmir’de işgalcilere karşı ilk kurşunu sıkan gazeteci Hasan Tahsin’in yayımladığı "Hukuk-u Beşer" gazetesinin bütün nüshalarının Osmanlıca’dan Türkçe’ye çevrilmiş halidir.

İftiralara Cevap Bazı yadigarlarımızın İtilaf Mümessil-i askerlerinden birine hakkımda kahpece bazı isnadat ve ithamatta bulunduklarını teesüfle haber aldık. Biz meslek itibariyle tekrar edelim adalet-i içtimaiye ve muvazene-i iktisadiye easını terviç edenlerdeniz. yani kelimenin bütün manasıyla Sosyalistiz. Bolşevikıiğe gelince daha ne olduğu belli olmayan ve cidden buhar halinde bulunan bir fikrin nezdimizde ru-yi kabul görmeyeceği müstağni-i izahtır. mazide vatani ve hasbi bir hareket mi? her şeye rağmen ben bugün nefsim için medar-ı iftihar ve gençlik namına. vesile-i şeref addedenlerdenim. Kainatın bu husustaki hükm-i indisinin nazarımda hiçbir kıymeti yoktur. Rahmi Bey`in çocuğu meselesinde benim meşgul olduğumu, alakadar bulunduğumu iddia edenlere sefil, habis ve namert derim. ben fikri isyanımı kalemimle tamim edenlerdenim.

Kitabı okuyanlar 1 okur

  • ° Şvabrin

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%100 (1)
9
%0
8
%0
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0