Hukukun Temel Kavramları

·
Okunma
·
Beğeni
·
2.920
Gösterim
Adı:
Hukukun Temel Kavramları
Baskı tarihi:
2011
Sayfa sayısı:
352
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786055335656
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Ekin Yayınevi
Baskılar:
Hukukun Temel Kavramları
Hukukun Temel Kavramları
Hukukun Bilgi Kaynakları

Toplumsal Düzen Kuralları

Hukukun Kaynakları

Hukukun Dalları

Yargı Örgütü

Dava Türleri

Hukuk Kurallarının Uygulanması

Hukuki Olaylar, Fiiler ve İşlemler

Hak Kavramı

Müeyyide Kavramı

Kişilik Kavramı

Sorumluluk Kavramı

Borç Kavramı

Mülkiyet Kavramı

Miras Kavramı
(Tanıtım Bülteninden)
352 syf.
·9/10 puan
Aslında piyasadaki en iyi hukuka giriş kitabı diyebilirim. Ancak fazla iyi galiba, öğrenciler biraz ağır buluyorlar. İki dönem sonra başka bir kitapla değiştirmek zorunda kaldım.
Ancak ciddi olarak hukukla ilgilenenler mutlaka okumalılar. Sadece kavramları anlatmıyor, arkasındaki felsefeyi de iyi yansıtıyor.
352 syf.
·65 günde
Üniversite hocamızın tavsiyesiyle sınıfça okumuştuk. Iyi ki okumuşum. Derste de işime çok yaradı..

Içeriği:basit, anlaşılır, temel kavramlar üzerinde açıklayıcı bir şekilde hiç de sıkıcı olmayan bir yöntemle işleniyor..

Mesleğiniz ya da ilgi alanınıza girmiyorsa bile temel bigiler sunduğu için her vatandaşın okuması, bilgi edinmesi gereken bir kitap.Bir çok bilgi katacağından emin olabilirsiniz..

Keyifli okumalar :)
352 syf.
·1/10 puan
mezun olduk ve bu hukukun temel kavramları kitabından kurtuldum çok karmaşık konular olmasının yanında çok zor bir öğretmenden dolayı hiç çekilmez bir hal aldı ama en sonunda bitti.
352 syf.
·Beğendi·10/10 puan
Üniversitedeki bir hocamızın tavsiyesi üzerine aldığım bir kitaptı. Herkesin kolayca anlayabileceği bir şekilde anlatılmış. İçeriği geniş ve benim için sınavlarda kolaylık sağlayan bir kitap oldu. Temel kavramlardan açıklayıcı bir şekilde bahsedilmiş. Hukuk dersi için birebir öğretici bir kitap. İlgilenenler alıp okuyabilir. Eminim çok faydası olacaktır.
376 syf.
·10/10 puan
Temel düzeyde hukuk bilmek isteyenler, ilgili bölümleri okuyanlar ve bazı bilgileri tekrar etmek isteyenler için bulunmaz nimet bu kitap. Latince kavramlar ve İngilizce karşılıkları olması da ayrı bir güzel.
Bağımsız mahkemeler, hiçbir organ, makam, merci veya kişi tarafından yargı yetkisi kullanırken kendilerine emir ve talimat verilmeyen, genelge gönderilemeyen, tavsiye ve telkinde bulunulamayan, kararları yasama ve yürütme organlarını bağlayan, kararları bu organlarca hiçbir surette değiştirilemeyen ve yerine getirilmesi geciktirilemeyen görevlerinde bağımsız ve teminatlı hakimlerden meydana gelen kuruluşlardır.
Kemal Gözler
Sayfa 73 - Yargı Örgütü
Kendisine “anayasa şikâyeti" de denen “bireysel başvuru yolu", temel hak ve hürriyetleri ihlâl edilen kişilerin, diğer başvuru yollarını tükettikten sonra, Anayasa Mahkemesine başvurmalarıdır. Bireysel başvuru usûlü Türkiye'de 12 Eylül 2010 tarihli halkoylamasıyla onaylanan 5982 sayılı Anayasa Değişikliği Kanunuyla kabul edilen bir yeniliktir. “Herkes, Anayasada güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü tarafından ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurabilir. Başvuruda bulunabilmek için olağan kanun yollarının tüketilmiş olması şarttır. Bireysel başvuruda, kanun yolunda gözetilmesi gereken hususlarda inceleme yapılamaz". Bireysel başvuru usûlünün ayrıntıları 30 Mart 2011 tarih ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usûlleri Hakkında Kanunun 45 ilâ 51’inci maddelerinde düzenlenmiştir. Bu Kanunun bu maddeleri 23 Eylül 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Dolayısıyla artık Anayasa Mahkemesine bireysel baş- vuru yapılabilmektedir.
Anayasa Mahkemesi Kararları.-
Anayasa Mahkemesi, iptal davası veya itiraz yoluyla gelen başvuruyu inceler. Söz konusu kanunun Anayasaya aykırı olduğu kanısına varırsa kanunun iptaline; kanunun Anayasaya uygun olduğuna karar verirse başvurunun reddine karar verir. Anayasa Mahkemesinin kararları kesindir. Anayasa Mahkemesi kararına karşı temyiz veya itiraz yolu yoktur. Anayasa Mahkemesi kararları yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar. Anayasa Mahkemesinin iptal kararı dava konusu olan kanun hükmünü ortadan kaldırdığı için, bu karar herkes için hüküm ve sonuç doğurur. Anayasa Mahkemesi kararları Resmî Gazetede yayınlandığı gün yürürlüğe girer. İptal edilen kanun da Resmî Gazetede iptal kararının yayınlandığı gün yü- rürlükten kalkar. Yani Anayasa Mahkemesinin iptal kararları geriye yürümez; geçmişe etkili değildir.
...Birinci fıkrada belirlenen durumlarda da,savaş hukukuna uygun fiiller sonucu meydana gelen ölümler dışında,kişinin yaşama hakkına,maddi ve manevi varlığının bütünlüğüne dokunulamaz;kimse din,vicdan,düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz ve bunlardan dolayı suçlanamaz;suç ve cezalar geçmişe yürütülemez;suçluluğu mahkeme kararı ile saptanıncaya kadar kimse suçlu sayılamaz.
Bağımsız mahkemeler, yargı yetkisini kullanırken hiçbir organ, makam, merci veya kişi tarafından kendilerine emir ve talimat verilemeyen, genelge gönderilmeyen, tavsiye veya telkinde bulunulamayan, kararları yasama ve yürütme organlarını bağlayan, kararları bu organlarca hiçbir surette değiştirilemeyen ve yerine getirilmesi geciktirilemeyen görevlerinde bağımsız ve teminatlı hakimlerden meydana gelen kuruluşlardır.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Hukukun Temel Kavramları
Baskı tarihi:
2011
Sayfa sayısı:
352
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786055335656
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Ekin Yayınevi
Baskılar:
Hukukun Temel Kavramları
Hukukun Temel Kavramları
Hukukun Bilgi Kaynakları

Toplumsal Düzen Kuralları

Hukukun Kaynakları

Hukukun Dalları

Yargı Örgütü

Dava Türleri

Hukuk Kurallarının Uygulanması

Hukuki Olaylar, Fiiler ve İşlemler

Hak Kavramı

Müeyyide Kavramı

Kişilik Kavramı

Sorumluluk Kavramı

Borç Kavramı

Mülkiyet Kavramı

Miras Kavramı
(Tanıtım Bülteninden)

Kitabı okuyanlar 190 okur

  • Fatma AY
  • İlteriş
  • Kardok
  • in dubio pro reo
  • Meryem Yiğit
  • Anıl YILDIRIM
  • GK
  • Arel
  • Neslihan N.
  • Abdurrahim Işık

Yaş gruplarına göre okuyanlar

0-12 Yaş
%5.3
13-17 Yaş
%0
18-24 Yaş
%21.1
25-34 Yaş
%47.4
35-44 Yaş
%21.1
45-54 Yaş
%0
55-64 Yaş
%5.3
65+ Yaş
%0

Cinsiyetlerine göre okuyanlar

Kadın
%55.3
Erkek
%44.7

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%23.3 (10)
9
%14 (6)
8
%20.9 (9)
7
%16.3 (7)
6
%2.3 (1)
5
%2.3 (1)
4
%4.7 (2)
3
%2.3 (1)
2
%0
1
%4.7 (2)