Adı:
Hükümdar
Baskı tarihi:
Ocak 2008
Sayfa sayısı:
118
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789759953966
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Dergah Yayınları
Machiavelli'nin, Avrupa'nın Osmanlı Devleti'ne karşı güdeceği siyaset ve Avrupa'nın doğu karşısındaki geleceği meselelerinde en önemli görüşleri ortaya koyan ilk kişilerden olduğu söylenebilir.O, doğuyu Osmanlı kanadından gözlemlemiştir.Serasi'ninŞerhu's-Siyeri'l-Kebir eserinde teferruatıyla açıkladığı, Osmanlı dış siyasetinin temel noktaları olmuş ilkeleri,İtalya'ya yönelik iç siyaset ilkelerine dönüştürülmüştür.
128 syf.
·4 günde·Beğendi·9/10
Niccolo MACHİAVELLİ 'nin bizzat kendi yapmış olduğu görevler ile bağlantılı olarak,15. ve 16. Yy Avrupa 'sini ve özellikle prenslikler şeklinde şehir devletleri olarak yönetilen İtalya üzerinden, tarihsel bir çok yerinde ve doğru tespitler yaparak ortaya koyduğu bu eser,hem kendi dönemine,hem de sonraki yüzyıllarda ülke ve devlet yönetimlerinde kullanılan birçok esasla ilgili bir anayasa metni gibi kabul görmüş ve dünyanın burcok bölgesinde yöneticiler ve liderler tarafından kendi ülkelerinde tatbik alanı bulmuştur.Bu nedenle MAKYAVELİZM,MAKYAVELCİLİK gibi akımlar ortaya çıkmıştır ki eseri okuduğunuzda ne demek istediğimi daha net anliyacaginiza eminim... Şimdiden keyifli okumalar diliyorum ve özellikle konuyla ilgilenenler ve dünya düzeni hakkında meraklı olanlar için bulunmaz bir kaynak olduğunun altını tekrar çizmek istiyorum...Kitapla kalın dostlar... Niccolo Machiavelli Prens
160 syf.
·4 günde·Beğendi·7/10
Tarih ve siyaset içerikli kitaplar okumayı pek sevdiğim söylenemez ancak bu kitabın edebi üslubuyla diğer ülkelerdeki prenslikler(yönetim) hakkında çeşitli bilgiler edindim.
Akıcı bir anlatımı var Machiavelli’nin, sıkılmadan bitireceğiniz bir eser.
Prens; 26 bölümden oluşuyor.Bölümler ahlak, siyaset,din,erdem, talih, özgür irade ve insan ilişkileri üzerine.
Okurken devlet yönetiminden, yönetimin nasıl olması gerektiğinden ya da olmaması gerektiğinden, bir prensin iktidardayken nasıl davranması/ davranmaması gerektiğinden tarihten örnekler vererek bahsedildiğini görürüz.

Kitabın 18.bölümündeki şu ifadeyi çok beğendim:
“Tuzakları tanımak için tilki, kurtları korkutmak için de askan olmak gerekir.”
(Bir prens hayvan doğasını iyi kullanabilmelidir. Bunun için aslan ve tilkiyi seçmelidir;çünkü aslan kendini tuzaklardan koruyamaz, tilki de kendini kurtlardan koruyamaz.)
160 syf.
·3 günde·5/10
"Kimi cömert, kimi cimri; kimi verici, kimi alıcı; kimi açgözlü, kimi merhametli; kimi güvenilmez, kimi sözünün eri; kimi ödlek, kimi gözüpek ve yürekli; kimi insancıl, kimi kibirli; kimi şehvet düşkünü, kimi iffetli; kimi saf, kimi kurnaz; kimi katı, kimi esnek; kimi ağırbaşlı, kimi hoppa; kimi dindar, kimi inançsız"

NOT: Yazar, dindar olmanın erdemli olduğunu savunuyor!

"Erdem gibi görünen birşeyin, peşinden gidildiğinde, yıkımına yol açacağını; kusur gibi görünen bir başka şeyin ise peşinden gidildiğinde, güvenliği ve esenliğiyle sonuçlanacağını görecektir."

"Prens, devletini yitirmesine yol açacak kusurların kötü ününden kaçınmayı bilecek kadar öngörülü olması gerekir."

Aslında yukarda verdiğim alıntıların genel anlamda kitabın vermek istediği anafikir olduğunu söyleyebilirim.

Machiavelli eserinde, gerekirse erdemli olmak yerine erdemsiz olunabileceğini ve bunu da devletin çıkarına prensin yapması gerekebileceğini söylüyor. Buna katılmamak, katılmaktan daha olası görünüyor benim için.

Kitaba birkaç ek eleştiri yapmak isterim;

---Benim için okuduğum kitabı seçmiş olmamdaki en önemli kriter kitabın bana neler katabileceği olmuştur. Bu kitabın bu kritere uygun bir eser olmadığını ne yazık ki okuduktan sonra anlayabiliyorsunuz. Bunun en önemli sebebi; eserin bir prense atfen yazılmış olması.

---Diğer bir eleştirim, yazarın verdiği tarihsel örneklerin azlığı sunduğu hipotezleri güçsüz kılıyor. Neyi kastettiğimi emin olun okuyunca anlayacaksınız.

---"Bizans İmparatoru, komşularına karşı koyabilmek için Yunanistan'a 10 Bin Türk getirdi. Savaş bitince Türkleri geri göndermek istemedi; bu Yunanistan'ın inançsızların kölesi olmasının başlangıcı oldu."
Yazar Hristiyan olmayan bütün toplumların inançsız olduğu konusunda bir yargıya sahip. Bu çok tehlikeli bir inançtı.

---Machiavelli'ye bir eleştirim de kitap içerisinde kendi hipoteziyle ters düşmüş olması;
"Bilge bir prens, her zaman paralı veya yardımcı askerlerden kaçınmış, kendi ordusuna bel bağlamıştır; başkalarının askerleriyle kazanmaktansa, kendi ordusuyla kaybetmek istemiş, yabancı orduyla elde edilen zaferi gerçek zafer saymamıştır."
Oysa Machiavelli, savaşta uygulanan her türlü hilenin savaşın kazanılması adına mübah olduğu görüşündedir.
160 syf.
·2 günde·Puan vermedi
Lorenzo de Medici'ye tavsiyeler niteliğinde yazılan bu eser asırlar boyunca tartışmalara yol açmış, kimi çevrelerce şeytanın kitabı, totaliter rejimlerin el kitabı olarak görülmüştür. Bunda yazarın " amaca giden yolda her şey mübahtır." görüşü etkili olmuştur. Makyavel'in yapıtını, yazdığı dönemin koşullarına göre değerlendirirsek gerçekliklerle dolu bir eser olduğu sonucuna ulaşırız. Kitap her ne kadar İtalya prensine yazılmış olsa da İskender, Türk sultanları, Roma ve Akad imparatorları bir çok hükümdar ile örnekledirilmiştir. Makyavel'in eseri siyaset biliminin baş yapıtlarından olduğu kadar felsefi de bir kitaptır. Adalet, etik, yönetim, ordu, yasalar, iyi insan gibi konuların irdelendiği bu kitap herkesçe okunmalıdır.
160 syf.
·1 günde·8/10
Çok iyi bir biçimde yazılmış.Değerlendirme puanımdan belli. Ama bu düşüncelerini tasvip ettiğim anlamına gelmez.
Bununla birlikte Machiavelli'nin iki eserini okudum.
Kısaca Nic diye yazacağım. Nic eserlerinde kullandığı dil; çok sade ve keskin ne anlatmak istediğini çok iyi anlıyorsunuz ve aynı zamanda da anlamıyorsunuz. Çünkü Prens'i okurken şaşırıyorsunuz. Bir daha okuyayım Anlamadım? Acaba yanlış mı anladım? gibi izlenimlere kapılıyorsunuz.
Prens;bir Prens'in devleti nasıl yöneteceği,halkına,müttefiklerine nasıl davranacağı ama bu konuda her yolu denemede serbest olduğunu -Makyavelcilik Akımı:siyasette amaca ulaşmak için her tür aracı meşru sayan görüş- anlatan sivri dille yazılmış kitap. Tabi o dönemde yasak kitaplar listesine girmesine şaşmamalı.
Onun için ufak bir alıntı yapacağım,alıntıyı okuduktan sonra okuyup okumayacağınıza siz karar verin.

''Bir prensin sözünü tutması övgüye değer olduğunu herkes bilir;gelgelim kendi dönemimizde yaşayanlardan görüyoruz ki, sözlerine sadık kalmayı pek umursamayan ve kurnazlıkla insanların akıllarını çelen prensler büyük işler başarmış ve dürüstlüğü temel almış olanlara üstün gelmişlerdir.
Bu yüzden, savaşmanın iki yolunun olduğunu bilmelisiniz: yasalarla ya da zor kullanarak. Bunlardan ilki, insana özgüdür;ikincisi,hayvanlara.Ama ilki çoğu kez yeterli olmadığı için,ikinciye başvurmak gerekir.'' Buradan da;

''İnsanın, tuzakları fark etmek için tilki, kurtları korkutup kaçırmak için de aslan olması gerekir.'' demiş Nic.
120 syf.
·2 günde·Beğendi·9/10
Okuduğum değişik ve bir o kadar öğüt verici bir kitapti.Siyasi bilimler okuyan arkadaşlara tavsiye edilmiş bir kitap aslında.Yazar,doneminin hükümdari için herkes elindeki en iyi mücevheri ya da kumaşı sunmak isterken benimde en değerli verebileceğim hediye bu yazdıklarımdir diyerek hediyesini ithaf eder.Bu hediyenin yani kitabın içinde olanlar ise;çeşitli ülkelerin ve ımparatorluklatin neden ve nasıl yıkıldığı,hükümdarların nelere dikkat etmesi gerektiğini yön gösterecek bir şekilde anlatıyor.Güzel bir kitap aslinda neden diye soracak olursanız eğer yazar kitaba konu ettiği devletleri ve hükümdarlarini çok iyi tanıyarak ve gozlemyerek kitabina aktarmış.Siyasi bir kitap olduğunu bariz belli.Merak edenler kesinlikle okuyabilir.
128 syf.
·Beğendi·9/10
Makyavelist düşüncenin kendisini anlattığı bu kitap, savaş ve savaşla ilgili önemli şeyleri kendinde topladığı için, konusu itibariyle oldukça gerekli bir kaynak oluşturuyor.
167 syf.
·Puan vermedi
“ Başarıya giden her yol mübahtır.”

“ Amaç, aracı atlar.”

Machiavelli’nin 1400 ila 1500 lü yılllarda içinde yaşadığı toplum fertleri, yazdığı hükümdar kitabını kendisine şeytanın ilham ettiğini ve lanetli bir kitap olduğunu ifade etselerde...Yazar hükümdar algısını gayet şeffaf bir şekilde insanlara sunmuştur. Bu ideolojinin sadece erdemler üzerinden değilde güç, istikrar ve gelecek algısı üzerinden adım adım önemsenmesi gereken bir yönetim şekli olduğundan bahsetmiştir. Çünkü ona göre hükümdarın hatası domino taşı etkisiyle bütün mevcudatı yok edecektir. Bu sebeple yazar istikrarlı bir gelecek inşa etmek isteyen hükümdara/lara gerektiğinde önüdeki engelleri dilediği şekilde yok etmeyi haklı çıkartacak açıklamalar yaparak bekasını/larını sağlamlaştırmaya yardımcı olma gayreti içine girmiştir. Bu tutum eleştiriye açıktır ancak kendi zamanından sonra da benimsenmiş hatta makyavelist ideoloji adı altında değerlendirmeye tabi tutulmuştur.
Son olarak aradan asırlar geçmiş olsada pek çok yönetici, kendilerine makyavelist dense rahatsız olacaklarını ifade etseler bile yönetimde daimi olmak için Makyavelist ideolojiyi hayat felsefesi edinmiş ve kendi menfaatlerini her şeyin üstünde tutmuşlardır.
112 syf.
·10 günde·7/10
Kitap yazıldığı çağın aynasını tutan,İtalya’nın genel siyasi durumunu anlamak için önemli bir kitap olduğunu düşünüyorum.Kitabın başındaki kolonicilik ve işgal fikirlerinin çok doğru olduğuna inanıyorum.Ya oraya yerleşcen ya soylarını kurutcan. Sonra paralı asker meselesini tüm hatlarıyla çok iyi anlattığını düşünüyorum. Bu konudan çıkaracağımız ana fikir ülkenin öz askerlerinin ne kadar önemli olduğudur. Günümüzde bu fikir bir ülkenin kendi teknolojisini üretmek ve askerini yetiştirmekle özdeşleşeciğini düşünüyorum.kitap hakkında genel bir yorum yapmak gerekirse bir hükümdarın nası olacağını anlatıyor.Ruhban sınıfının devletlere etkilerini anlatıyor,halkla içi içe olmanın önemi vurgulanıyor,devlet bakanlarının nası olması gerektiğini anlatıyor.Bence okunması gereken bir eser.
160 syf.
·6 günde·Puan vermedi
Siyasi ve politik bir kitap. Etik kuralları hiçe sayan bir dille yazılmış, bu nedenle çokta eleştiri almış. İtalyanın 16. yy başlarındaki politik durumunu gösteren ve o zamanın prensinin prensliğini elinde tutması için yapması gerekenleri sıralayan ve bunları örneklerle açıklayan Machiavelli aslında lafı iktidar için her şey mübahtıra getiriyor. Ben günümüz dünyasında ki bir çok politikacı ve yöneticinin baş kitabı olduğunu düşünüyorum. Kitabı okuduktan sonra günümüz politikalarına bile bakışınız değişebilir. Birde extra bir bilgi daha vereyim; MFÖ’nün Ali Desidero şarkısında Kızın bir “imtihan çekiyim şuna” dediği ve sorduğu sorudur Machiavelli, Ali bu soruya “şampiyon biziz attığımız gollerden belli” cevabını vererek gönüllerimizi fethetmiştir
128 syf.
·1 günde·Beğendi·8/10
Parti teskilatlarinda, yonetimlerinde gorev alan yada almayi dusunen herkes mutlaka okusun derim. .
160 syf.
Niccolo Machiavelli'nin başarılı bir siyasi lider olmanın gerekliklerini anlattığı kitap.
Bir çok kılavuzluk edecek nasihatler vermiş olsa da bana Prensin halkın dostluğunu kazanmasının mutlak bir zorunluluk olduğunu, aksi takdirde zor günlerde ihtiyaç duyacağı bir destekten yoksun kalacağını nasihati birini hatırlattı :))
Rahmetli dirilip bugünkü liderleri görse büyük ihtimalle eserinle gurur duyardı . Eminim okuyan herkes için illa birilerini çağırıştıracak kitabın içeriği.
"... Çünkü sıradan insanlar hep görünüşle ve bir işin sonucuyla tuzağa düşürülür; ve dünyada yalnızca sıradan insanlar vardır; çoğunluğun dayanacakları bir yerleri varken de, azınlığa yer yoktur."
Paralı ve yardımcı askerlerden oluşmuş ordu yararsız ve tehlikelidir. Birileri devletini paralı askerlerle ayakta tutmaya kalkacak olursa, devletinin güvenliğini sağlayamayacağı gibi, onu geleceğe de taşıyamaz.
...Sağduyulu bir kişi, herzaman büyük insanların açtığı yollardan gitmeli ve en kusursuz kişileri taklit etmeli...

Birçok düşünür, MACHİAVELLİ'yi modern siyaset biliminin kurucusu kabul ederler.

J.J.Rousso Toplum Sözleşmesi'nde Prens'i Cumhuriyetçilerin Kitabı, MACHİAVELLİ'yi de dürüst bir insan,iyi bir yurttaş olarak nitelendirirken ,onun " krallara öğüt verir gibi görünüp halklara büyük öğütler verdiğini" belirtiyor.

....Bu yüzden , Türk'e saldıracak olan kişi,onu tam bir birlik içinde bulacağını düşünmek zorundadır ve oradaki kargaşalar yerine kendi güçlerine bel bağlamak zorundadır....( İSTE SANIRIM SİYASET BİLİMİNİN BABASI OLAN MAKYAVEL'DEN DERS ALAMAYANLAR GUZEL ULKEMDE HALA KARGAŞA PEŞİNDE ÇOĞU ZAMAN UMUTSUZCA BASARACAKLARİNİ UMARAK...)

Savaşmanın iki yolunun olduğunu bilmelisiniz: yasalarla yada zor kullanarak. Bunlardan ilki,insana özgüdür;ikincisi,hayvanlara. Ama ilki çoğu kez yeterli olmadığı için,ikinciye başvurmak gerekir.

Bir prensin hayvan doğasını iyi kullanabilmesi gerektiğine göre, hayvanlardan tilki ile aslanı seçmelidir; çünkü aslan kendini tuzaklardan koruyamaz,tilki de kendini kurtlardan koruyamaz. Öyle ise tuzakları tanımak için tilki, kurtları korkutmak için de aslan olmak gerekir: Yanlız aslanlik edenler bu işten anlamıyor demektir.

Bilge bir prens, fırsatını bulduğunda,ona yönelik bir düşmanlığı ustaca beslemelidir ki,o düşmanlığı bastırdığında , bunun bir sonucu olarak büyüklüğü artsın.
Niccolo Machiavelli
Can yayınları
Hekimlerin verem için söyledikleri devlet siyasetinde de geçerlidir: Başlangıçta bu hastalığı iyileştirmek kolay ama teşhis etmek zordur, zaman geçtikçe başlangıçta teşhis ve tedavi edilmediği için hastalığı teşhis etmek kolaylaşır ama iyileştirmek zordur. Devletteki sorunlar da böyledir.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Hükümdar
Baskı tarihi:
Ocak 2008
Sayfa sayısı:
118
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789759953966
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Dergah Yayınları
Machiavelli'nin, Avrupa'nın Osmanlı Devleti'ne karşı güdeceği siyaset ve Avrupa'nın doğu karşısındaki geleceği meselelerinde en önemli görüşleri ortaya koyan ilk kişilerden olduğu söylenebilir.O, doğuyu Osmanlı kanadından gözlemlemiştir.Serasi'ninŞerhu's-Siyeri'l-Kebir eserinde teferruatıyla açıkladığı, Osmanlı dış siyasetinin temel noktaları olmuş ilkeleri,İtalya'ya yönelik iç siyaset ilkelerine dönüştürülmüştür.

Kitabı okuyanlar 4.213 okur

  • Nilay Ada
  • Orhan arslan
  • Büşra Şerefoğlu
  • Asima
  • Eda
  • MB

Kitap istatistikleri (Bütün baskılar)

Bu baskının istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%0
9
%0.1 (1)
8
%0.2 (2)
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0

Kitabın sıralamaları