Hükümdar Millet (Demokrasinin Büyüklük ve Küçüklükleri)

·
Okunma
·
Beğeni
·
8
Gösterim
Adı:
Hükümdar Millet
Alt başlık:
Demokrasinin Büyüklük ve Küçüklükleri
Baskı tarihi:
1934
Sayfa sayısı:
146
Format:
Karton kapak
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Vakit Gazetesi Yayınları
İsviçre gibi dünyanın en ileri gitmiş, hür ve müstakil tam demokrat bir birleşik cumhuriyet idaresinde yirmi beş sene Nazırlık, Başvekillik ve nihayet Temyiz mahkemesi reisliği yapmış olan mösyö “Virgile Rossel”in bir sene evvel yazıp 1934 yazında ölüşünden biraz sonra basılan bu güzel kitabını yalnız sizin için Türkçeye çevirip bastırdım.
“Demokrasi”nin asıl manasını, millete ve onu idare edenlere ne büyük ve ağır vazifeler yüklettiğini, Cümhuriyet uğrunda neler bilip neler yapmamız lazım geldiğini, değerli tetkik ve tecrübe sayesinde yazılmış bu kitapta okuyup daha çok öğrencekesiniz. -Galib Kemali Söylemezoğlu, Eski Moskova Sefiri (Sunuştan)
146 syf.
·7 günde·Puan vermedi
İsviçre'de bir dönem başbakanlık, yüksek mahkeme başkanlığı yapmış Rossel'in bu kitabı, İsviçre demokrasisine bir bakış ama bu bakış onun geçmişle, gelecekle, savaş içerisindeki rolü ile, diğer Avrupa devletleri ve sömürgeleriyle dahil geniş çerçeve ile bütünsel bir bakış. Rossel kitabını 1933 yılında yazmış, 1934 yılında da Türkiye Cumhuriyeti eski Moskova Sefiri, Galib Kemali Söylemezoğlu Türkçe'ye çevirmiş. Kitap her şeyden önce bir Avrupalı'nın bakışını yansıtıyor, hele bu Avrupalı, bir devletin yüksek yönetsel makamlarında bulunmuş da olunca kitap ilgi çekici bir hale bürünüyor.

Kitabın içeriği ile ilgili bahsetmeden önce, kitabın 1934 yılında çevrilmesiyle ilgili dilinin ağırlığını belirtmek istiyorum, şahsen ben kitabın son kısımlarına doğru bu akışa alışabilmiştim.

Rossel cumhuriyet ve demokrasi olgularını ele alırken önce tarihi bahislerde bulunuyor, ardından bir devletin içeriği olan insanlardan bahsediyor, cumhuriyeti yorumlayışı tam bir halk cumhuriyeti görüşü, mesela bir başlık halinde anlattığı cumhuriyetin seçme sınıfından bahsederken bunun bir topluluk olmasından çok her bireyin kendi bulunduğu yerde olabileceği en iyi insan olmasıyla cumhuriyetin seçkin tabakasının oluşumundan bahsetmiş ve böylece de yayılmış bir adete dönüşmüş oluyor demokrasi fikri ve erdemli insan; aksi şekilde ise seçkin tabakasının yoğunlaşmasıyla demokrasiden seçme sınıf ortaya çıkıp oligarşik bir yönetime evrilir, demokrasi. Rossel bu dağıtımla oligarşik düzene evrilmenin önüne geçmiş oluyor. Kitabın bir başka yerinde yine devletin insan unsuruyla ilgili yorumunda bir devletin hükümetinin yani yöneticilerinin ancak herhangi bir vatandaş kadar namuslu olabileceğinden bahisle, devletin her vatandaşına göstermesi gereken özen yükümünü (sosyal devleti) vurguluyor Rossel.

Bundan başka Rossel devleti ele alırken ordu, eğitim, kadınların seçme hakları ve diğer hakları bakımından eşitliği üzerinde durduktan başka demokrasi uygulamları ile ilgili de bazı söylemlerde bulunuyor.

Kitabın sonlarına doğru olan kısımlarda ise artık demokrasi olgusunu dünyasal ölçekte incelemekle uluslararası ilişkilere işaret ediyor. Kitabın bir yerinde bir arzu olarak Rossel, ulusların arasında ortak anlaşılır dil kurulması fikrine kadar gidiyor, ulusların birbirleriyle iletişiminde eğitimin rolünü vurguluyor, üniversiteler arasında ilişkileri hatta Avrupa'da milletsiz üniversitelerin kurulması fikirlerini anlatıyor. Kendi söylemiyle barışcı bir düşünüşü olan Rossel, kitabın bir yerinde Babil kulesinin yeniden kurulmasının mümkün olduğundan bahsediyor.

Bunlarla birlikte devletlerin savaş ve sömürgeciliklerine de değinen Rossel kitabında bunların da oluşumlarından ve önlenebilirliklerinden mantık yürüterek sonuçlara ulaşmaya çalışıyor, milletleri, demokrasiyi, eğitimi, sosyal hayatı bir de 1930'larda yaşamış bir yüksek öngörü sahibi insandan (Şimdiki Erasmus, gümrük ilişkileri, Uluslararası çalışan bilim akademileri, Birleşmiş Milletler gibi bir çok kuruma o zamandan işaret ediyordu Rossel) takip etmek benim için güzel bir deneyimdi kısacası.
Hitabet kürsülerinin açılması söz söyleme belalılarından kurtulmaklığımıza çok yardım edecektir. Söz söyleme ilminin sıkı bir disiplin altında yetişmiş bilgili, bu sanatın sağlam kurallarını bilen öğretmenler tarafından öğrenciye öğretilmesi ve arada kendisi de örnek olmakla, gerektiği zaman öğrencinin sırasına inerek onları söyletip dinlemek ve hiç bir vakit boş ve lüzumsuz şeyler söylememelerini öğretmeleri çok iyi neticeler verebilir. Şimdiki genç akademi öğrencileri bir parça fazla bilgiyi dünyada en faydasız şey sayarlar
Devletin bütün faydalı ve lüzumlu kuvvetleri olan insanlar tarafından kullanılmayan bir hakimiyetin ne kıymeti olabilir? Erkekler meşru ve makul olduğunu ispat etmeye bile lüzum görmedikleri bu tekel kalesinin arkasında istedikleri kadar yer alsınlar, erkekler kadar kuvvetli olmadıkları işaret edilen cinsin, sosyal, manevi durumları, fikir ilerlemeleri gibi durmadan yükseliyor.
Demokrasi çenesi düşükler sahipliği altında olmasının kurbanıdır. Bunun bir sebebi de kelimelerin birer hakikat zannedildiği bir çağda yaşadığımızdandır.
Acaba, avarelik devletin gayret ve himayesiyle! bütün fenalıkların anası olmaktan kurtuldu mu?
Hoş sözler söylemekle tanınan birisinin, masasının üzerine başını koyarak uyuklamakta olan bir tembel memurla arkadaşı arasında tertip ettiği şu konuşmayı hala hatırlarım:
- A birader orada ne ile meşgulsün?
- Saatin beşe gelmesini beklemekle...

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Hükümdar Millet
Alt başlık:
Demokrasinin Büyüklük ve Küçüklükleri
Baskı tarihi:
1934
Sayfa sayısı:
146
Format:
Karton kapak
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Vakit Gazetesi Yayınları
İsviçre gibi dünyanın en ileri gitmiş, hür ve müstakil tam demokrat bir birleşik cumhuriyet idaresinde yirmi beş sene Nazırlık, Başvekillik ve nihayet Temyiz mahkemesi reisliği yapmış olan mösyö “Virgile Rossel”in bir sene evvel yazıp 1934 yazında ölüşünden biraz sonra basılan bu güzel kitabını yalnız sizin için Türkçeye çevirip bastırdım.
“Demokrasi”nin asıl manasını, millete ve onu idare edenlere ne büyük ve ağır vazifeler yüklettiğini, Cümhuriyet uğrunda neler bilip neler yapmamız lazım geldiğini, değerli tetkik ve tecrübe sayesinde yazılmış bu kitapta okuyup daha çok öğrencekesiniz. -Galib Kemali Söylemezoğlu, Eski Moskova Sefiri (Sunuştan)

Kitabı okuyanlar 1 okur

  • Batuhan Güneş

Kitap istatistikleri