Hüseyinzade Ali Bey

0,0/10  (0 Oy) · 
0 okunma  · 
0 beğeni  · 
133 gösterim
Önsöz
Giriş
Hayatı, Doğumu ve Azerbaycan'daki Tahsili
Türkiye Yılları
Şahsiyeti
Sanatı
Türkçülüğü ve Türkçülük Tarihindeki Yeri
Hüseyinzâde Ali Bey'e Ait Anekdotlar

ESERLERİ
Hayat Gazetesi'ndeki Yazıları
Füyûzât Mecmuasındaki Yazıları
Edebî Eserleri
Tıbbî Eserleri
Şiirleri
Makaleleri
Hüseyinzâde Ali Bey'in Aile Şeceresi
Ek-1 (Numune Mektebi)
Ek-2 (1916 Ocak Ayında Berlin'de Türk Kavimler Kongresi'ne Sunduğu Tebliğ)
Ek-3 (14 Ağustos 1917'de Stockholm'de Milletlerarası Sosyalist Konferansı 'na Sunduğu "Milliyet ve Çoğunluk" adlı tebliğin özeti
Ek-4 (26 Şubat 1926'da Bakû 7 Ekoloji Kongresi'nde tuttuğu notların özeti

BİBLİYOGRAFYA
- Hüseyinzâde Ali Bey'in Türkiye'de Yayınladığı Eserleri
- Hüseyinzâde Ali: Kefalet yahud Vefakâr Dostlar (F. Schiller'den Nazmen Tercüme)
- Hüseyinzâde Ali: Garbın İki Destanında Türk
- Hüseyinzâde Ali: Faust (Goethe'den tercüme)
- Hüseyinzâde Ali: Servet-i Milel ya da Milletlerin Zenginliği (Adam Smith'den tercüme)
- Hüseyinzâde Ali ve Kemal Cenap: Tıp Lügati (A harfi 595 madde)