Hutbe-i Şamiye

8,6/10  (14 Oy) · 
35 okunma  · 
12 beğeni  · 
549 gösterim
Eğer biz ahlâk-ı İslâmiyenin ve hakaik-ı îmaniyenin kemalâtını ef'alimizle izhar etsek, sair dinlerin tâbileri elbette cemaetlerle İslâmiyete girecekler, belki Küre-i Arzın bazı kıt'aları ve devletleri de İslâmiyete dehâlet edecekler.

Said Nursi
 • Baskı Tarihi:
  2004
 • Sayfa Sayısı:
  142
 • ISBN:
  9754321289
 • Yayınevi:
  Sözler Neşriyat A.ş.
 • Kitabın Türü:
Hakan TEKİN 
19 Tem 2016 · Kitabı okudu · 1 günde · Beğendi · 10/10 puan

Üstadın bu eserini Üniversitenin ilk yılında Edebiyat dersinde sunumumda anlatma(anlatmaya çalışma) şerefine nail oldum. Hem Üstad'ın eseri olması hem alışkın olmamam(sunum yapmaya) hem de sınıfın yaklaşık yüz elli kişi olması hasebiyle heyecandan titriyordum.
Kitaba gelirsek, Üstad'ın otuz beş yaşında iken Şam'da aralarında yüzce ulema onbince halka verdiği hutbeden oluşuyor.
Hutbede İslam ümmetinin karşı karşıya kaldığı hastalıklar ve bunların şifalarını iki kere iki dört eder kat'iyyetinde açıklıyor.
Her müslümanın istifade etmesi gereken mükemmel bir eser.
Allah Üstad'ımızdan razı olsun. Amin Amin Amin...

to__jannah 
15 Ağu 12:22 · Kitabı okudu · 9 günde · Beğendi · Puan vermedi

Bir insan düşünün, Bulunduğu her mecrada "şeriat!" diye haykıran..

Kitap Bediüzzaman'ın eski Said döneminde, Şam'da Emevî Camiinde îrad ettiği bir hutbeden müteşekkil.
Her kitap gibi bu kitaba da, "tenkid" gözlüğünü çıkarıp "Kur'an ve sünnet" nazarıyla bakmak, okumak lazımdır düşüncesindeyim. Ve üstadın kitabında yazdığı ölçüleri "Daru'l-İslâm" için yazdığı gerçeğinin unutulmaması gerekmektedir. Gelelim kitabın muhteviyatına: Said Nursi hazretleri kitabında sık sık "kişinin kendi aleminde bir kumandan olduğundan ve kendi küçük aleminde de cihad-ı asgar ile mükellef" olduğundan bahsetmiş, Müslümanlar olarak terakki etmemizin yegane yolunun Kur'an ahlakıyla ahlanmamızdan ve bunun tahakkukunda yardımcı olacak en büyük müessirin "meşrutiyet-i meşrua"(şeriata uygun olarak devlet başkanı ve millet meclisi ile idare sistemi) ile olacağını defaatle dile getirmiş ve bunun için de bizlere bir çok yol haritası çizmiştir. Bunları anlatırken kâh hakiki medeniyeti bizlere tarif etmiş, kâh asıl hürriyeti çok makul bir tarzda açıklamıştır.

Herkesin fıtratı ayrı ayrı olduğu gibi, her kitaptan istifadesi de farklıdır. "Eski Said" denilen dönem hakkında fikir sahibi olmak isterseniz bu kitabı okuyabilirsiniz. Ama o zamanın lisanını göz önünde bulundurarak yanınıza bir lügat alın ve öyle okuyun:)

Kitaptan 5 Alıntı

Cihat aytekin 
12 May 09:42 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Allah'a itaat sünnet-i seviyeye ittiba ile olur. Kur'an'ın ilk tefsiri hadis-i şeriflerdir. Bu sebepten Peygambere itaat, Allah'a itaattir. Allah'a itaat O'nun koyduğu kanunlara ittiba ile mümkündür.

Hutbe-i Şamiye, Bediüzzaman Said NursîHutbe-i Şamiye, Bediüzzaman Said Nursî
Cihat aytekin 
12 May 09:46 · Kitabı okudu · Puan vermedi

İslamiyet gerçek manada anlaşılsa batı hayranlığı, modernizm, kapitalizm,natürizm, gibi felsefi mesleklerin yeri kalmaz. Suçluların sayısını artıran medeniyetler, medeniyet değildir.

Hutbe-i Şamiye, Bediüzzaman Said NursîHutbe-i Şamiye, Bediüzzaman Said Nursî
Cihat aytekin 
12 May 09:48 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Nefsini cenge davet mü'mine büyük Şandır,
Mücahid Allah için nefsiyle savaşandır.

Hutbe-i Şamiye, Bediüzzaman Said NursîHutbe-i Şamiye, Bediüzzaman Said Nursî
to__jannah 
13 Ağu 21:52 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · Puan vermedi

Dünya için din feda olunmaz..
Bu Asya ve Afrika tarlasının ve Rumeli bostanının çiçekleri, ziya-yı İslâmiyet ile neşv ü nema bulacaktır.
Dünya için din feda olunmaz. Gebermiş istibdadı muhafaza için, vaktiyle mesail-i şeriat rüşvet verilirdi. Dinin mes'eleleri terk ve feda edilmesinden, zarardan başka ne faydası görüldü? Milletin kalb hastalığı za'f-ı diyanettir. Bunu takviye ile sıhhat bulabilir.

Hutbe-i Şamiye, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 86)Hutbe-i Şamiye, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 86)

ABD emperyalizmine övgü
“Küre–i Arz’ın şimdiki en büyük devleti Amerika’nın bütün kuvvetiyle din hakikatlerine taraftar çıkması ve İslamiyetle Asya ve Afrika’nın saadet ve sükunet ve müsamaha bulacağına (barış bulacağına) karar vermesi ve yeni doğan İslam devletlerini okşaması ve teşvik etmesi ve onlarla ittifaka çalışması, kırk beş sene evvel olan müddeayı ispat ediyor, kuvvetli şahit olur.”

Hutbe-i Şamiye, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 101 - Haşiye, İçtima–i Reçeteler)Hutbe-i Şamiye, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 101 - Haşiye, İçtima–i Reçeteler)