Hz. Aişe'nin Sahabeye Yönelttiği Eleştiriler

·
Okunma
·
Beğeni
·
67
Gösterim
Adı:
Hz. Aişe'nin Sahabeye Yönelttiği Eleştiriler
Baskı tarihi:
Mart 2016
Sayfa sayısı:
224
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786055932633
Çeviri:
Bünyamin Erul
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Otto Yayınları
İlk asırlarda yeterince metin tenkidi yapılıp yapılmadığı, günümüz hadis-Sünnet çalışmalarının en çok tartışılan konularından biridir. Geçmişte, genellikle isnad tenkidi yapıldığını ve metin tenkidinin ihmal edildiğini savunanlarla birlikte, bunun aksini savunan, hatta günümüzde yapılan metin tenkidi çalışmalarına ve eleştirel yaklaşımlara karşı çıkan kişiler de bulunmaktadır.

Bu kitap, her iki düşünceyi savunanlara cevap niteliğindedir.

Bu eser şu özellikleri ile dikkatleri çekmektedir. Hz. Âişenin tenkidlerini içeren bu kitap, zikrettiği birçok misal ile Hz. Âişenin hadis ve Sünnetleri anlama-yorumlama yöntemine ışık tutmaktadır.

Ayrıca Hz. Âişe validemizin Kur'an'a, Sünnete ve akla dayalı yöntem ve yaklaşımı, Resul-i Ekremin hadis ve Sünnetlerinin doğru anlaşılmasına, tutarlı yorumlanmasına katkıda bulunacaktır.
Hz.Âişe bint Ebi Bekr, Hz.Peygamber’in eşi olma hasebiyle, Hz. Peygamber’in vefatından sonra yaşadıklarıyla ve yaptıklarıyla her daim sonsuz saygı ve sevgiyle Müslümanlar için önemli bir yere sahip olmuştur. Maalesef daha çok evliliği, evlilik yaşı, kıskançlıkları, İfk Hadisesi veya Cemel Vakası gibi içinde bulunduğu siyasi olaylarla ismi anılan Hz.Âişe’nin, esasında göz ardı edilmesi çok zor olan ilmi boyutu vardır. Onun ilim sahasındaki bu birikimi, o dönemde sahâbelerin önemli kaynağı olmakla beraber daha sonra birçok âlimin de kaynağı ve yol göstericisi olmuştur. Bahsedilen bu birikimin oluşumunu, İslam’ın kadının hak ettiği konumu hatırlattığı vahiy döneminde dünyaya gelmesi ve bunu en iyi şekilde değerlendirmesi gibi sebeplere bağlamakla birlikte, bunun Hz.Âişe’nin kendi mizacı dolayısıyla ilme olan merakı ve ilgisinden kaynaklanabileceği de es geçilmemelidir.

İlim Yolunda Bir Ömür

Hz.Âişe hayatı boyunca İslam’a dair her öğrenebileceği ne varsa öğrenmeye çalışmış, kendi içinde İslami düşünce yapısını oluşturmuştur. Bu öğrenimle de kalmamış, ulaşabildiği her kimseye sözlü veya yazılı ilmini aktarmıştır. O yüzden döneminde eksik, hatalı, yanlış anlaşılmış olan başka rivayetlere de cesaretle karşı çıkmayı, eksikleri tamamlamayı, yanlışları düzeltmeyi kendine bir vazife olarak bilmiştir. Onun cesaretini, ‘’Hz.Âişe’nin yanında namazı bozan şeyler içerisinde köpek, eşek ve kadın da zikredilince şöyle dedi: Bizi eşeklere ve köpeklere mi benzettiniz?!” veya ‘’Ebû Hureyre, Hz.Peygamber’in ‘Uğursuzluk ancak kadında, binekte ve evdedir (ne dersin?)’ buyurduğunu rivayet ediyor?’’ diye kendilerine soru yöneltildiğinde ‘’Söylediğinden dolayı aklım başımdan gitti) ve yarısı göğe, yarısı da yere uçtu!’ gibi birazdan bahsedeceğimiz eserde yer alan verdiği tepki ve cevaplarda görmek mümkündür.

Rivayetlerde görebildiğimiz iki husus vardır. İlim sahasında özellikle kadınlar hakkındaki meselelerde kurtarıcı girişimlerde bulunanın bir kadın sahabe olması, bir diğer bir husus ise sahabe döneminden itibaren olagelen rivayetleri değerlendirmede, o rivayetin doğrulunu hemen kabul etmek yerine ona karşı eleştirel bir bakışın gerekliliğidir.

‘’Hz.Âişe’nin Sahabeye Yönelttiği Eleştiriler’’

Müellifi Bedruddîn Ez-Zerkeşî olan, çevirisini Bünyamin Erul’un yaptığı ‘’Hz.Âişe’nin Sahabeye Yönelttiği Eleştiriler’’ kitabı isminden de anlaşılacağı üzere, Hz.Âişe’nin ona ulaşan rivayetlerde gördüğü yanlışlara, hatalara karşı çıkmasını ve onları düzeltmesini içermektedir.

Bu rivayetlerde Rasulullah’a ait olduğu iddia edilen söylemlerin yanlışlığına ayetlerle karşılık verme yoluna gidildiği yahut onun sünnetlerinden yola çıkarak düzeltmelerde bulunulduğu dikkat çekmektedir. Yaşanan olaylar karşısında Hz.Peygamber’in tavrını hatırlatma yoluna gidilmesi de bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Söylenen bir sözün sebebini bilmemek de yanlış anlaşılmalara büyük ölçüde nasıl kurban gittiğini Hz.Âişe’nin bizatihi hangi sözün ne üzerine söylendiğine şahit olduğunu belirterek eleştirmesinden anlaşılmaktadır. Böylece kitabın içinde Kur’an’a, Sünnet’e, hadise, tarihe-vakaya, akla ve kanaate, mantık ve dile arz başlıkları ile rivayetlerin kısımlara ayrılması eleştiriyi daha açıklayıcı ve anlaşılır yapmıştır. Bir yandan da bu ayrılan kısımlar rivayetleri incelemede gidilecek yol ve yöntem açısından belirleyici olmuştur.

İftar ve namazı geciktirmek gibi yapılan bir uygulamanın doğruluğunu, Hz.Peygamber’in yaptığı umre sayısı gibi onunla ilgili hatırlanmayan birçok bilgiyi öğrenme noktasında yahut Hz.Peygamber’in kuşluk namazı kılıp kılmadığına dair kafalarda oluşan şüpheleri giderme noktasında Hz.Âişe’nin rivayetlerinin önemini görmemek mümkün değildir. Vitr namazının ne zamana kadar kılınacağı, ihramlıyken koku sürmenin hükmü yahut cenaze namazının mescitte kılınıp kılınmayacağı gibi uygulamalarının fıkhi açından doğruluğunu öğrenmek açısından da aydınlatıcı rivayetler, Hz.Âişe’nin eleştirilerinin içerisinde mevcuttur. Sadece sert bir dille eleştiri olarak bakmanın yanlış olacağı bu rivayetlere kendi deneyimleri ile veya sorduğu sorulara aldığı yanıtlarla elde ettiği bilgileri nakletmesi, Hz.Âişe’nin Müslümanlara verdiği tavsiyeler niteliğinde bakmak daha doğru olacaktır.

Hz.Âişe’nin hayatının anlatıldığı bir kısım ve onu diğer hanımlardan ayrı bir yere taşıyan kırk özelliği de kitap da yer almaktadır. Sahabenin de Hz.Âişe’ye isnad edilen rivayetlere ve verdiği hükümlere karşı eleştirilerini sunduğu bir başka bölüm bulunmaktadır. Bu, o dönemde edinilen bilgileri sorgulamada ve doğru sonuca ulaşmadaki önemi ve titizliği gösterirken bir yandan da İslam ilmindeki hareketliliğin tablosudur. İnancımız itibariyle her zaman bize örnek olarak sunulan sahabe hayatının ilmi boyutunda görebileceğimiz bu örnekler, Müslüman için her ne konumda olursa olsun öğrendiklerinin bir sınırı olmayacağına delildir.
- Hz.Peygamber’in ‘Uğursuzluk ancak kadında, binekte ve evdedir (ne dersin?)’ buyurduğunu rivayet ediyor?’’ diye kendilerine soru yöneltildiğinde;

* Söylediğinden dolayı aklım başımdan gitti) ve yarısı göğe, yarısı da yere uçtu!’
- Hz.Âişe’nin yanında namazı bozan şeyler içerisinde köpek, eşek ve kadın da zikredilince şöyle dedi:

* Bizi eşeklere ve köpeklere mi benzettiniz?! (Haşâ ve kellâ)

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Hz. Aişe'nin Sahabeye Yönelttiği Eleştiriler
Baskı tarihi:
Mart 2016
Sayfa sayısı:
224
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786055932633
Çeviri:
Bünyamin Erul
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Otto Yayınları
İlk asırlarda yeterince metin tenkidi yapılıp yapılmadığı, günümüz hadis-Sünnet çalışmalarının en çok tartışılan konularından biridir. Geçmişte, genellikle isnad tenkidi yapıldığını ve metin tenkidinin ihmal edildiğini savunanlarla birlikte, bunun aksini savunan, hatta günümüzde yapılan metin tenkidi çalışmalarına ve eleştirel yaklaşımlara karşı çıkan kişiler de bulunmaktadır.

Bu kitap, her iki düşünceyi savunanlara cevap niteliğindedir.

Bu eser şu özellikleri ile dikkatleri çekmektedir. Hz. Âişenin tenkidlerini içeren bu kitap, zikrettiği birçok misal ile Hz. Âişenin hadis ve Sünnetleri anlama-yorumlama yöntemine ışık tutmaktadır.

Ayrıca Hz. Âişe validemizin Kur'an'a, Sünnete ve akla dayalı yöntem ve yaklaşımı, Resul-i Ekremin hadis ve Sünnetlerinin doğru anlaşılmasına, tutarlı yorumlanmasına katkıda bulunacaktır.

Kitabı okuyanlar 14 okur

  • zamanee
  • esma
  • Yar
  • Merve Sarıkaya
  • Merve Sarı Uyan
  • Murat Uyan
  • ranuna
  • Beheşti Zehra
  • Semender
  • Galaksiler Perisi

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%66.7 (4)
9
%16.7 (1)
8
%16.7 (1)
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0