Hz. Ali'nin Şiirleri (Ali bin Ebi Talib Efendimizin Eş’ar-ı Müntehabeleri ve Şerh ve Tercümesi)

·
Okunma
·
Beğeni
·
58
Gösterim
Adı:
Hz. Ali'nin Şiirleri
Alt başlık:
Ali bin Ebi Talib Efendimizin Eş’ar-ı Müntehabeleri ve Şerh ve Tercümesi
Baskı tarihi:
Haziran 2015
Sayfa sayısı:
216
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786055166922
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Büyüyen Ay Yayınları
İlim şehrinin kapısı Hz. Ali’nin Dîvân'ı farklı dönemlerde farklı şahıslar tarafından manzum ve mensur olarak Türkçeye tercüme edilmiştir. Bu çevirilerden biri de son dönem Osmanlı âlimlerinden Kâmûs-ı Türkî müellifi Şemseddin Sami’ye aittir.

Şemseddin Sami kendi ifadesiyle “Arap edebiyatının menbaı” olarak vasfettiği bu Dîvân'dan seçmeler yaparak Ali bin Ebî Tâlib Efendimizin Eşʿâr-ı Müntehabeleri ve Şerh ve Tercümesi (1318) adıyla kaleme almıştır. Adından da anlaşılacağı üzere, Şemseddin Sami, Hz. Ali Dîvânı’nın tamamını değil bir kısmını çevirmiş ve lugavî açıdan şerh etmiştir.

Eser, hem Hz. Ali’nin şiirlerinden oluştuğu hem de Şemseddin Sami gibi önemli bir dil bilgini tarafından tercüme ve şerh edildiği için son derece önem taşımaktadır. İlim sahibi, tutum ve davranışları da ilmi gibi olan iyilikler ve doğruluklar örneği Hz. Ali özü, sözü ve davranışları bir olmanın hikmetiyle sesleniyor.
"Aynayı tuttum yüzüme, Ali göründü gözüme"

Bu kitabın bir kaç katmanı var. İnsanın inebileceği derinliğe göre o manaları devşirebiliyor. Ben çok sığ katmanlarda dolanmama rağmen nefesimi kesti yer yer. Bu şiirler haybeye söylenmiş şiirler değil. Bir oturuşta okunabilecek şiirler de değil. Ne dedik Kapı'nın şiirlerini döne döne okuyun ki razı olunanlardan olasınız. El-bâb, kerrâr ve murtezâ sıfatlarına layık olun. Günde 5 kere yaptığınız bir fiil varsa, her fiilin ardından bir şiir okuyun. "Tesbîh’e, tehlîl’e, ve takdîs’e sarılın, ğâfil olmayın, tevhîdi unutursunuz. (Onları) parmak uçlarınızla sayın. Çünkü onlar, (bedeninizden, kendileriyle ne yaptığınız) sorulacak ve konuşmaları istenecek olan (uzuv)lardır.”

Hz. Ali'yi sevmek isteyen okusun, üstüne düşünsün ona selam etsin.
İmam Ali'ye ait olup olmadığı konusunda net bilgi yok. Ölümünden 4 yüzyıl sonra derlenmiş bir 'divan'dan alınmış şiirler.
Böyle durumlarda net olarak kabul / red gibi bir fikir belirtmek doğru değil.
Ama Hz. Ali'ye ait olduğunu varsayarak okudum ve gayet iyi geldi.
Tavsiye ederim.
Zaman ve günler geçti, ve meydanda günahtan başka bir şey yoktur; sen ise hevâ ve hevesine tâbi‘ olarak, Hakktan gaflet üzeresin.

Dünyada sevincin aldanmaktan ve hasretten, ve dünyada yaşayışın mümkünsüz ve boş şeylerden ibârettir.

Dünyadan azığını hazırla, zîrâ elbette yolcusun; ve çabuk ol; zîrâ ölüm şüphesiz gelicidir.

İyi bak! Zîrâ dünya bir atlının indiği konak gibidir, ki o atlı akşam istirahat edip, sabahleyin yine yolcudur.
الم ترا ان ادهر يوم و ليلة
يكران من سبت جديد إلی سبت؟

Elemtera enned-dehre yevmun ve leyletun
Yekirrâni min sebtin cedidin ilâ sebtin

Görmüyor musun ki zaman bir gün ve Bir geceden ibarettir ki, bunlar beriki cumartesinden öbür cumartesine tekerrür eder.

( Zaman algımızın gün ekseninde şekillendiğinin veciz bir ifadesi bu şiir. Gerçekten iyi hatırladığımız şeyleri "dün gibi aklımda" diye niteliyoruz. Aslında her bir zaman kesiti bugün ve bugün olmayan (dün) diye şekilleniyor. Takvimleri kullanmasak, 3 ay önce olmuş bir olay ile 5 ay önce olmuş bir olay arasında bir ayrım yapamayacağız. Aslında ikisini kıyasladığımızda hangisinin daha önce gerçekleştiğini tahmin edebiliriz. Ancak zaman geçtikçe oluşturdukları "eskilik algısı" arasındaki çizgi kaybolmaya başlayacaktır. Sonuçta unutma nimeti sayesinde hayatın ve zamanın ne kadar hızlı geçtiğinin farkına varmayacak, sanki her uzaklık dünmüş gibi bugünümüzü de boş geçirme fırsatını tepmeyeceğiz! )
Eğer zaman seni ısırırsa, selâmeti bekle; zîrâ selâmet onu bekleyene elbette gelip konacaktır.

Eğer sana zarar dokunursa, ve ona dûçâr olursan, sabret, zîrâ ferahlık onun akîbindedir.

Hastalıktan kalkmış nice adamlar hastalıkların­dan inlediler, ve nice inletenler uykusuzluktan göz kapayamadılar.

Nice zahmet çekenler telaşlarındadır, ve nice belâ düşkünleri korkularından uyuyamaz.

Gecelerinin akşamında mesrûr olan nice adamla­rı sabahleyin musibet kaplar.

Zamana arkadaşlık eden adam onun arkadaşlığı­nı zemmeder, hâlbuki onun berrağına da bulanı­ğına da destres olur.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Hz. Ali'nin Şiirleri
Alt başlık:
Ali bin Ebi Talib Efendimizin Eş’ar-ı Müntehabeleri ve Şerh ve Tercümesi
Baskı tarihi:
Haziran 2015
Sayfa sayısı:
216
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786055166922
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Büyüyen Ay Yayınları
İlim şehrinin kapısı Hz. Ali’nin Dîvân'ı farklı dönemlerde farklı şahıslar tarafından manzum ve mensur olarak Türkçeye tercüme edilmiştir. Bu çevirilerden biri de son dönem Osmanlı âlimlerinden Kâmûs-ı Türkî müellifi Şemseddin Sami’ye aittir.

Şemseddin Sami kendi ifadesiyle “Arap edebiyatının menbaı” olarak vasfettiği bu Dîvân'dan seçmeler yaparak Ali bin Ebî Tâlib Efendimizin Eşʿâr-ı Müntehabeleri ve Şerh ve Tercümesi (1318) adıyla kaleme almıştır. Adından da anlaşılacağı üzere, Şemseddin Sami, Hz. Ali Dîvânı’nın tamamını değil bir kısmını çevirmiş ve lugavî açıdan şerh etmiştir.

Eser, hem Hz. Ali’nin şiirlerinden oluştuğu hem de Şemseddin Sami gibi önemli bir dil bilgini tarafından tercüme ve şerh edildiği için son derece önem taşımaktadır. İlim sahibi, tutum ve davranışları da ilmi gibi olan iyilikler ve doğruluklar örneği Hz. Ali özü, sözü ve davranışları bir olmanın hikmetiyle sesleniyor.

Kitabı okuyanlar 4 okur

  • Muhammet Aslan
  • Necib Asım
  • Tuğba AYDOĞAN
  • Ender Bıyıklı

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%0
9
%100 (1)
8
%0
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0