Adı:
Hz. Muhammed
Baskı tarihi:
17 Ekim 2017
Sayfa sayısı:
104
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786059147323
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Cümle Yayınları
Baskılar:
Hazreti Muhammed
Hz. Muhammed
Hz. Peygamber’in hayatı, kişiliği ve mesajı Batılı oryantalistlerin de ilgisini çekmiş ve onlar tarafından bir dizi çalışmaya konu edilmiştir. Oryantalistlerden bir grup Hz. Muhammed’in hayatına, kişiliğine ve mesajına olumsuz; bir grup indirgemeci, bir başka grup da olgusal yaklaşmışlardır. Son grupta yer alanların başında ünlü Alman şarkiyatçısı Annemarie Schimmel gelmektedir. Onun,Hz. Muhammed’i asıl kaynaklara dayanmak suretiyle ele alarak, önyargıdan ve bilgisizlikten kaynaklanan tutumlara karşı bir duruşla, toplumların birbirini anlamasına yardımcı olmaya çaba sarf ettiği görülmektedir. Yanı sıra, bunun için ortak zemin aramaya, kendi kamuoylarını karşı taraf hakkında olumlu düşüncelerle beslemeye ve doğru bilgilendirmeye matuf çalışmalar yapmıştır. Bu tarz yaklaşımla Hz. Muhammed’in hayatını ve kişiliğini ele alan Schimmel’in, Müslümanların Hz. Peygamber’e bakış açılarını önemsediği, İslâm dünyasında tarih boyunca oluşan Hz. Muhammed algılarına ve onun kültüre yansıyan mesajına atıfta bulunduğu dikkati çekmektedir.
Annemarie Schimmel’in Hz. Muhammed adlı kısa, ancak muhtevası yüklü eserinde yukarıda bahsedilen özelliklerin hemen tamamını gözlemlemek mümkündür. Schimmel, Hindistan’dan Anadolu’ya, Fas’tan Kenya’ya kadar uzanan geniş coğrafyadan verdiği örneklerle, Hz. Peygamber’in İslâm dünyasında tarih boyunca kültürde yaşayan sevgisini ve saygısını işlemiştir. Esasen eser, bu açıdan önem taşımaktadır.
306 syf.
·2 günde·Puan vermedi
Yazar 1954-1959 arası Ankara Ilahiyat'da Dinler Tarihi dersi vermiş olan yazar kitabın yazılış amacını yazarın sözleri ile başlıyor
"Batı'nın İslam peygamberi Muhammed'e karşı gösterdiği anlayışsız tavır beni eskiden beri rahat­sız etmiştir. Sadece sıradan insanlar değil, oryan­talistlerin çoğu da tarihin eleştirisini yaparken Muhammed'in negatif niteliklerini sergilemeye daha yatkın olmuşlardır."
Bu sözleri söyleyip Hz Peygamber(sav)'e sadece işlerine geleni alarak yazılan kitaplar ve eserleri eleştirerek başlıyor. Bunu bir çok batılı yazar son dönemde yıktı ve en çok beğendiğim eser Hz. Muhammed: Bir Batılının Gözünden Son Peygamber'in Hayatı kitabıdır. Fakat bu eser o esere ve diğer beğendiğim eser İlk Müslüman eserine öncülük etmiş bir eserdir. Ama onlar gibi biyografik değilde insanların zihinlerinde yer alan Peygamber anlayışını anlatıyor. Bu eserde Uç(urul)an peygamber anlayışını görebileceğiniz gibi bir kesimin zihninde oluşan robot peygamber anlayışına da değiniyor yazar. Bunların yanında Kur'an ve Klasik eserlerin(Ibn Sad, Ibni Ishak, Ibni Hişam...) Hz Peygamberin hayatıyla ilgili goruslerede yer vermiş yazar.
Hz Peygamber Peygamber konusunda modernist yazar Muhammed Hamidullah ve modern dünyanın geri özlem ile yazarı Muhammed İkbal gibi yazarların peygamber anlayışına genişce yer ver vermiş.
Tasavvufçuların gökyüzünden indirmedikleri Peygamberi de işlemiş olan yazar objektif bakması ve olaylara Islamın bakış açısını da yansıtması açısından önemli bir eser.
306 syf.
·6 günde
Yazar bir İslam ve Tasavvuf araştırmacısı. Ankara Üniversitesi'nde de Dinler Tarihi profesörü olarak görev yapmış. Yani İslam ülkelerinde yer alan bazı farklı anlayışlar hakkında gerçekten bilgi sahibi. Kitabına da kendisinin ifadesiyle "görülen lüzum üzerine" diyerek güzel bir eleştiriyle başlıyor. "Batı'nın İslam peygamberi Muhammed'e karşı gösterdiği anlayışsız tavır beni eskiden beri rahatsız etmiştir. Sadece sıradan insanlar değil, oryantalistlerin çoğu da tarihin eleştirisini yaparken Muhammed'in negatif niteliklerini sergilemeye daha yatkın olmuşlardır. Yine ortaçağ metinlerinde de Avrupa'yı ve Hıristiyan kültürünü tehdit ettiği düşünülen İslam çarpıtılarak yansıtılmıştır."

Kitabın başlığı her ne kadar bir siyer olma niteliği taşıyor ise de kitap siyer olmaktan çok uzak. Bu niyetle okuyanlar büyük bir hayal kırıklığı ile karşılaşacaklardır. Yazar bu eserine Hz. Peygamberin yaşamının çok kısa bir özetiyle başlıyor ve kitabı da Hz. Peygamber'in veda hutbesi ile tamamlıyor. Ama bu iki ucun arasını peygamberin hayatına değil de Müslümanların peygamberine bakış açısına ayırıyor. Yazarın kitapta genel olarak işlediği konular şefaat, peygambere atfedilen mucizeler, peygamberin doğumuyla beraber gerçekleştiği iddia edilen olaylar, peygamberin isimleri ve günahsızlığı, peygamberin doğumu şerefine yapılan kutlamalar, miraç hadisesi, peygamberi öven methiyeler, Muhammed İkbal ve Muhammed Hamidullah gibi daha modernist bir anlayışla siyere yaklaşan bu isimlerin düşünceleri... Yazar bu konuları işlerken muhteşem birikimini de göz önüne seriyor. İlk çağlardan itibaren Müslümanların; peygamberleri hakkında yazmış oldukları şiirler, şefaat beklentileri, naatlar, methiyeler gerçekten güzel. Ancak bazı Müslümanların, inancını da tehlikeye atabilecek aykırı sevgilerini de bu kitapta görmek mümkün. Yine bunların aksine peygamberi sıradan bir insanmışcasına küçük görenleri de zikretmiş yazarımız. İfrat - tefrit durumu burada da gözden kaçmıyor. Burada yazarın, siyerde yumuşak karın olarak gözüken bazı konuları kötü bir niyetle işlediğini düşünmüyorum. Ama bazı yazarların şiirlerini aktardıktan sonra o şiirlerin dayanak noktası olan uydurma bazı hadis ve anlayışları belirtmiş olması gerekeceğini de düşünüyorum. Bazen bunları ifade etmiş ama bazen de bunu yapmamış. Bu ülkede görev yapmış bir Dinler Tarihi profesörü bu hassas noktaları da biliyordur. Daha itidalli davranabilirdi sanırım.

Müslüman olmayan veya sonradan Müslüman olan yazarlardan siyer okumaya devam edeceğim.
İleri okumalar için sırada Karen Armstrong'un Hz. Muhammed; Bir Batılının Gözünden Son Peygamber'in Hayatı, Lesley Hazleton'un İlk Müslüman ve Martin Lings'in Hazreti Muhammed'in Hayatı kitabı var.
306 syf.
·8 günde·6/10
Üzüldüm.... Cidden yani daha büyük bir beklenti içindeydim lakin olmadı. Daha doğrusu kitabı yanlış bir bakış açısıyla almışım. Biyografi kitabı gibi düşünmeyin bunu bizim ülkemizden olmayan birilerinin hatta çoğunlukla kitap zaten başkalarından alıntı yapıyor. bu insanların görüşleri gibi düşünün. Yer yer çok saçma kısımlara denk geldim (2 yer aklımda şuan dinimiz sayı dini değil bu bir ikinciside 140larda salavat getirmeyle ilgili bir rüya onu sizde okuyunca neden öyle söyleidğimi anlarsınız.) kitap salavat getirmeyi çok övüyor lakin yazar her ne hikmetse kitap kapağı ve girişi dışında adı geçtiğinde sav yazmamış bu ayrıntıda göze batıyor. Onun dışında tekrar niteliğinde kısa özetleri ve hayatının Peygamber efendimiz (Sav) ilk iki bölüm sonraki bölümler çoğunlukla birilerinin görüşü falan beni çok etkilemedi. lakin onların görüşlerini okumak sevindirdi. (beklentim yanlıştı martin lings kitabı gibi birşey bekliyordum lakin kitap zaten öyle değil)
306 syf.
·10 günde
Müslüman olan herkes bilir ki Hz. Muhammed çok yüce bir şahsiyettir.Alemlere rahmet olarak gelen bu şahsiyeti anlatmak kelimelere dökmek zor olsa gerek.....

Her insan'ın Peygamber'i kendi kapasitesi doğrultusunda anlayıp aktaracaktir.Hele hele ki bu şahıs görmediği bir şahsiyet ise bu bi hayli güç olacaktır.

Yazar kendisi de zaten kitap'ta yüceliği anlatım için " okyanusta bir damla" diye bahsetmiş.
Sevdiğim yerleri de oldu sevmediğim yerleri de......
Güzel cümlelerden birisi;
Hiç kimse dindar müslüman'ın. onun dinini kuran ve yayan kişinin yaşamları menkibelerle örülmüş olan bizim ortaçağ azizlerimiz gibi, sevdiği ve saydığı tarihi kişiliklerin alay edilerek küçük düşürülmesi karşısında neler hissettiğini merak etmedi.....Son olarak kitap bana çok akıcı gelmedi , sebebine gelince çok fazla alıntılar yapmış olması...
Kitabın içinde çok fazla isimler de bulunuyor.

Beklediğim gibi çıkmadı.:(
Günümüzde giderek artan sekulerizm nedeniyle " ötekinin" kutsalı karşısında saygı duymanın pek çok insan için olanaksız hale geldiği de açıktır.
Hz.Peygamber'in isminin içinde bulunan dört harften her birinin ayrı bir kelimeyi çağrıştırdığı ve bunların da o'nun vasıflarını açıklayan bir anlam ifade ettiği kabul edilir:

Mim=Mâcit [şeref ve şan sahibi], Ha=rahmet, Mim=mülk[hükümranlık] ve Dal=devam.
Hz. Peygamber'in statüsünün Allah'tan hemen sonra geldiği, üzerinde tartışılmayacak -herkes tarafından kabul edilen- bir olgudur, zira Allah, Peygamberinin, o'na bizzat Kendisi tarafından ihsan edilen şöhretini tanır. Ünlü şair Şeyh Sadi bunu çok güzel ifade etmiştir:
"Kısacası, Allah 'tan
sonra sensin en yüce olan!"
Annemarie Schimmel
Sayfa 15 - Profil Yayıncılık

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Hz. Muhammed
Baskı tarihi:
17 Ekim 2017
Sayfa sayısı:
104
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786059147323
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Cümle Yayınları
Baskılar:
Hazreti Muhammed
Hz. Muhammed
Hz. Peygamber’in hayatı, kişiliği ve mesajı Batılı oryantalistlerin de ilgisini çekmiş ve onlar tarafından bir dizi çalışmaya konu edilmiştir. Oryantalistlerden bir grup Hz. Muhammed’in hayatına, kişiliğine ve mesajına olumsuz; bir grup indirgemeci, bir başka grup da olgusal yaklaşmışlardır. Son grupta yer alanların başında ünlü Alman şarkiyatçısı Annemarie Schimmel gelmektedir. Onun,Hz. Muhammed’i asıl kaynaklara dayanmak suretiyle ele alarak, önyargıdan ve bilgisizlikten kaynaklanan tutumlara karşı bir duruşla, toplumların birbirini anlamasına yardımcı olmaya çaba sarf ettiği görülmektedir. Yanı sıra, bunun için ortak zemin aramaya, kendi kamuoylarını karşı taraf hakkında olumlu düşüncelerle beslemeye ve doğru bilgilendirmeye matuf çalışmalar yapmıştır. Bu tarz yaklaşımla Hz. Muhammed’in hayatını ve kişiliğini ele alan Schimmel’in, Müslümanların Hz. Peygamber’e bakış açılarını önemsediği, İslâm dünyasında tarih boyunca oluşan Hz. Muhammed algılarına ve onun kültüre yansıyan mesajına atıfta bulunduğu dikkati çekmektedir.
Annemarie Schimmel’in Hz. Muhammed adlı kısa, ancak muhtevası yüklü eserinde yukarıda bahsedilen özelliklerin hemen tamamını gözlemlemek mümkündür. Schimmel, Hindistan’dan Anadolu’ya, Fas’tan Kenya’ya kadar uzanan geniş coğrafyadan verdiği örneklerle, Hz. Peygamber’in İslâm dünyasında tarih boyunca kültürde yaşayan sevgisini ve saygısını işlemiştir. Esasen eser, bu açıdan önem taşımaktadır.

Kitabı okuyanlar 45 okur

  • Batu2k
  • Tuğba Demirci
  • Yusuf Ali Yılmaz
  • Abdullah SAFİDEMİR

Kitap istatistikleri (Bütün baskılar)

Bu baskının istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%5.6 (1)
9
%0
8
%0
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0