Hz. Muhammed'in Hayatı (Siyer-i İbn-i İshak)

·
Okunma
·
Beğeni
·
16
Gösterim
Adı:
Hz. Muhammed'in Hayatı
Alt başlık:
Siyer-i İbn-i İshak
Baskı tarihi:
2012
Sayfa sayısı:
476
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786054533794
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Düşün Yayınları
Tercih edilen görüşe göre, Hicri 151 yılında vefat eden Muhammed İbn İshak el-Muttalibi'nin değerli ve eşi bulunmaz eseri Siyer'inden bir bölümü, bilim çevrelerine sunmaktan mutluyuz. Bu eser alanında yazılan eserlerin en eskilerindendir. İbn İshak'ın "el-Meb'aşii ve'l-Megazi" adındaki kitabı, her çağda, doğu'da ve batı'da büyük bir üne mazhar olmuştur. bilindiği gibi, bilim sürekli bir gelişme içindedir. Bu bakımdan sonradan gelenler, öncekileri hep yorulmuş olarak bulurlar. İbn Hişam, bu kitabı "Siyratu Rasuli'llah" adıyla özetleyerek sunduğu zaman büyük bir takdir gördü.
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
Kureyşliler çarşı pazara gider, fiyatları yükseltirlerdi. Nitekim el-Velid b. el-Muğira'nın adamı Kureyşliler'e: "Onlardan hangi kimseyi bir yiyecek satın alırken görürseniz fiyatı artırın ... " diye duyuruda bulundu.
EJ-Velid b. el-Muğira hakkında: "Zorbayı, bütün bunlarla beraber soysuz olan yardakçıyı .. " (129) ayeti nazil oldu. ) O, hem zorba, hem kötü huylu kimseydi.
Allah, müslümanları birbirleriyle dostça ilişki kurmaya teşvik etti. Muhacirler ve ensara dini konularda birbirlerine velayet hakkı verdi. Kafirlerin birbirlerinin dostu olduklarını belirtti ve şöyle buyurdu: "Eğer siz emredildiğiniz gibi yardımlaşmazsanız yeryüzünde bir fitne (İslam'ın zayıflığı) ve büyük bir fesat(küfrün hakimiyeti) olur." Yani mümine akrabasıda olsa kafir dost olamaz; ancak mü'min dost olabilir. Mü'mine mü'min değil de kafirin dost olmasıyla yeryüzünde fesat çıkar, fitne olur, hak ve batıl konusunda şüphe doğar. Sonra Cenab-ı Hak, muhacirlerle ensarın birbirlerine dost olabileceklerin ifade ettikten sonra, müslüman akrabanın mirasa hakkı olduğunu ifade eder: "O kimseler ki, sonradan iman getirdiler ve hicret edip sizinle beraber mücahede yaptılar, bunlarda sizdendir.Akrabalık yönünden yakınlıkları olanlar, Allah'ın hükmüne göre, (mirasta) birbirine daha yakındır. Şüphesiz, Allah her şeyi bilendir. "
Müslümanlara karşı uygulanan zulüm yoğunlaştı. Müslümanları hırpaladılar. Cumh loğulları, Osman b. Maz'un'a zulmedince o, kendisini himaye etmesi için dayısı Ebu Talib'e gitti. Mahzum oğulları onu almak üzere geldiler, fakat Ebu Talib vermedi. Gelenler: "Ey Ebu Talib! Yeğenini bizden korudun. Yeğenemizi de mi bize karşı koruyorsun?" dediler. Ebu Talib: "Erkek kardeşimin oğlunu koruduğum gibi, kız kardeşimin oğlunuda korurum." cevabını verdi. Ebu Leheb o günkü gibi hiç hayırlı bir konuşma yapmamıştı ya-: "Ebu Talib doğru söyledi, onu size teslim etmez." dedi. Ebu Talib,onun bu sözünü duyunca, Ebu Leheb'in kendisine yardım edeceğini, yanında yer alacağını umdu.
Rasulullah'ın bu konuşmasıyla Allah kal bine imanı yerleştirdi ve Hamza:"Kesinlikle, bilinçli ve doğru olarak söylüyorum ki, sen doğrusun. Ey yeğenim, dinini açıkla. Vallahi ben, gök altındaki şeyler benim olsa da, ilk dinimde kalmak istemem .. " dedi. Ve Hamza, Allah'ın dinini aziz kıldığı kimse lerden oldu.
Allah Azze ve Celle, Rasulullah (S.A.V)'i Ebu Talib'le himaye etti. Rasulullah(S.A.V),ashabının başına gelen musibet ve belaya mani alamadığını, kavmi içinde, Ebu Talib'in kendisini savunduğu gibi, onları da savunacak kimselerin bulunmadığını görünce ashabına Habeşistan'a hicret etmelerini emretti ve onlara: "Orada, ülkesinde insanlara zulmetmeyen bir kral var. Onun adil idaresi altında yaşayın, orayı kendinize yurt edinin. Allah size bir ferahlık verecek, bana ve size bir çıkış yolu ihsan edecektir." dedi. Bunun üzerine, ashaptan bazıları, zulümden kurtulmak için Habeş ülkesine hicret ettiler ve dinleriyle Allah'a sığındılar. Diğerleride, müslümanlıklarını gizlediler
Biz onun yanındayken, birdenbire üzerinde bir elbise ve elinde de birbirine girmiş bir şey bulunan bir adam çıkageldi ve: "Ya Rasulullah! Seni gördüğüm zaman, geldim. Bol ağaçlı bir yere uğradım. Bir kuşun yavrularının seslerini duydum. Onları tuttum, elbiseme koydum. Anneleri geldi, başımın üstünde döndü durdu.On, yavrularını gösterdim, onların yanına geldi. Hepsini sardım. İşte şu anda yanımdalar." dedi. Rasulullah:"Onları bırak." buyurdu. O da: "Onları elbiseme koydum. O da, onlardan ayrılmadı." diye cevap verdi. Bunun üzerine Rasulullah (S.A.V.): "Anne kuşun yavrularına gösterdiği merhamete şaşıyor musunuz?" buyurdu."Evet." dediler. "Beni Hakla gönderen Allah'a yemin ederim ki, Allah, kullarına, yavrularina acıyan anneden daha çok merhametlidir. Onları götür, nereden aldıysan anneleriyle birlikte oraya koy." buyurdu. O şahıs onları geri götürdü. Sonra Rasulullah (S.A.V.) de, hiçbir harp yapmadan Medine'ye geri döndü. Rabiu'levvel ayını biraz noksanıyla orada geçirdi.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Hz. Muhammed'in Hayatı
Alt başlık:
Siyer-i İbn-i İshak
Baskı tarihi:
2012
Sayfa sayısı:
476
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786054533794
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Düşün Yayınları
Tercih edilen görüşe göre, Hicri 151 yılında vefat eden Muhammed İbn İshak el-Muttalibi'nin değerli ve eşi bulunmaz eseri Siyer'inden bir bölümü, bilim çevrelerine sunmaktan mutluyuz. Bu eser alanında yazılan eserlerin en eskilerindendir. İbn İshak'ın "el-Meb'aşii ve'l-Megazi" adındaki kitabı, her çağda, doğu'da ve batı'da büyük bir üne mazhar olmuştur. bilindiği gibi, bilim sürekli bir gelişme içindedir. Bu bakımdan sonradan gelenler, öncekileri hep yorulmuş olarak bulurlar. İbn Hişam, bu kitabı "Siyratu Rasuli'llah" adıyla özetleyerek sunduğu zaman büyük bir takdir gördü.

Kitabı okuyanlar 1 okur

  • Hcrt.ct

Kitap istatistikleri