Hz. Peygamber ve Kuran Dışı Vahiy (Gaybi Hadisler Meselesi)

·
Okunma
·
Beğeni
·
135
Gösterim
Adı:
Hz. Peygamber ve Kuran Dışı Vahiy
Alt başlık:
Gaybi Hadisler Meselesi
Baskı tarihi:
Ekim 2016
Sayfa sayısı:
184
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786059168120
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Otto Yayınları
İslam literatüründe, özellikle İslam ümmetinin geleceğine dair Hz. Peygamber’den nakledilen pek çok rivayet vardır. Bunların müştereken sahip oldukları vasıf, gaybdan haber veriyor olmalarıdır. Bu rivayetlerin çoğunlukla Hz. Peygamber’e isnad ediliyor olmaları, bunları çeşitli şekillerde yorumlayan müslümanlar arasında, asırları kucaklayan ihtilaflar doğurmuş ve hâlen de doğurmaktadır. Bu rivayetleri İslami açıdan değerlendirebilmek, Kitap ve Sünnet’in bu husustaki ölçüsünü ortaya koymayı gerekli kılmaktadır.

Bu eser, "Mehmed Said Hatiboğlu Kitaplığı”ndan yayımlanan kitapların usûlü mahiyetinde olup sayısız denecek istismar mahsullerinin niçin Resulullah’a isnad edilemeyeceğinin gerekçelerini ele almaktadır.
184 syf.
·32 günde·1/10
Okuduğum en sıkıcı kitaplardan biriydi. Bu konuda ki fikrimi değiştirmeyi bırakınız aksine Resulullah’ın (SAS) Allah’ın izniyle Kuran dışı vahiy aldığına olan inancım daha da arttı diyebilirim.
184 syf.
·Beğendi·10/10
Kitap vahiy gayri metluv 'un olmadığını Nebi (s.a.v)'nin Kuran'ın haber verdiği gaybi bilgi dışında gaybi bilgi sahibi olmamasına bağlayarak vahiy gayri metluv'un yani Kuran dışı vahy'in olmadığını iddia ediyor ve bu iddiasını Nebi (s.av) dönemindeki hadiseler ve bazı ayetlerle destekliyor. Fakat müellifin reddettiği vahiy gayri metluv İslam düşüncesinde aşırı bir fikir olduğu düşünülen Nebi (s.a.v) 'nin, yanındakinin zihninin içinden geçen her şeyi bilerek veya sürekli vahye mazhar olarak yaşadığı iddiasıdır. Yoksa Nebi (s.a.v) 'nin bazı olaylardaki tutumu nedeniyle eleştirimesi( Ki bu konuda Kuran-ı Kerimde 14 yerde İtab dediğimiz kınama-uyarı ayetleri vardır.) onun tutumların ilahi nazar tarafından gözden geçirildiğinin ve onaylandığının delilidir. Kitabı bu konu hakkında bilgi edinmek isteyenlere öneririm.
Sizde Allah'ın Kitabı şu Kur'anda olandan başka vahiy var mı ?
Hz. Ali'nin yeminle verdiği cevap: Hayır yok! Olmuştur.

İmam-ı Muhammed, şerhu Kitabi's- siyeri'l-Kebir, r.25.
Müslüman toplumdaki Peygamber aşkı, bazılarına, vahyi sadece Kur'an'la sınırlandırmaya müsaid değildi. Müteakib asırların pek çok alimi, Peygamber'in sözlerini de aynı seviyeye çıkarmadan rahat edemedi. Onun her fiilinde İlahi bir taraf aradı, her sözünü vahye dayamak suretiyle, o En Büyük İnsana hürmet gösteriyorum zannetti.
Peygamber istismarı, İslam dünyasının her yerinde elden ele dolaşan eserlerle, günümüzde de bütün canlılığıyla hüküm fermadır. Mesela günümüz Mekke'sinin Ummu'l-Kura üniversitesinde tez olarak kabul görmüş ve halen yirmiye yakın baskısı yapılmış bir kitapta, Hadis dedikleri bir söze dayanarak İstanbul'umuzun halen kafirler elinde olduğunun yazılı oluşu bu kabildendir.
Biz, risalet hayatı boyunca çeşitli yerlerde gıyabında cereyan eden sayısız hadiseleri Hz. Peygamberin şahsen bilmekte olduğunu iddia etmenin, onu beşer hüviyetinden çıkarmak demek olacağı inancını taşıyor ve muhiti haricindeki hadiseler şöyle dursun, Hz. Peygamberin kendi çevresinde fakat gıyabında cereyan eden şeyleri, söylenen sözleri, zihinlerden geçirilenleri, Kurani vahiy olmadan da bildiğine delil olabilecek hiçbir ayet bilmiyoruz.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Hz. Peygamber ve Kuran Dışı Vahiy
Alt başlık:
Gaybi Hadisler Meselesi
Baskı tarihi:
Ekim 2016
Sayfa sayısı:
184
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786059168120
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Otto Yayınları
İslam literatüründe, özellikle İslam ümmetinin geleceğine dair Hz. Peygamber’den nakledilen pek çok rivayet vardır. Bunların müştereken sahip oldukları vasıf, gaybdan haber veriyor olmalarıdır. Bu rivayetlerin çoğunlukla Hz. Peygamber’e isnad ediliyor olmaları, bunları çeşitli şekillerde yorumlayan müslümanlar arasında, asırları kucaklayan ihtilaflar doğurmuş ve hâlen de doğurmaktadır. Bu rivayetleri İslami açıdan değerlendirebilmek, Kitap ve Sünnet’in bu husustaki ölçüsünü ortaya koymayı gerekli kılmaktadır.

Bu eser, "Mehmed Said Hatiboğlu Kitaplığı”ndan yayımlanan kitapların usûlü mahiyetinde olup sayısız denecek istismar mahsullerinin niçin Resulullah’a isnad edilemeyeceğinin gerekçelerini ele almaktadır.

Kitabı okuyanlar 25 okur

  • Mustafa Çetinbaş
  • Baston
  • Ensar
  • Berkan Buğra Aydın
  • Kemal Özcan
  • muhammed hüseyin güneş
  • ~~Şewinn~~
  • sercan
  • Numan Kulaber
  • Kelimeler Bizim

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%41.7 (5)
9
%41.7 (5)
8
%0
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%8.3 (1)
2
%0
1
%8.3 (1)