İbn Arabi'nin Fusüs'undaki Anahtar-Kavramlar

·
Okunma
·
Beğeni
·
302
Gösterim
Adı:
İbn Arabi'nin Fusüs'undaki Anahtar-Kavramlar
Baskı tarihi:
Haziran 2000
Sayfa sayısı:
400
Format:
Karton kapak
ISBN:
9799759483295
Orijinal adı:
A Comparative Study of the Key Philosophical Concepts in Sufisim and Taoism, İbn 'Arabi and Lao Tzü, Chuang Tzü
Çeviri:
Ahmet Yüksel Özemre
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Kaknüs Yayınları
Merhum Prof. Dr. Toshihiko Izutsu'nun A Comparative Study of The Key Philosophical Concepts in Sufisim and Taoism/Ibn 'Arabi and Lao Tzü, Çuang Tzü (Tasavvuf'da ve Taoizm'deki Felsefi Anahtar-Kavramların Karşılaştırmalı Bir İncelemesi/İbn 'Arabi ve Lao-Tzü, Çuang-Tzü) başlıklı 2 cildlik abidevi eserinin tercümesini takdim ettiğimiz bu I. cildinde Şeyhü'l-Ekber diye bilinen Muhyiddin İbn Arabi'nin Fususü'l-Hikem'indeki temel anahtar-kavramlar semantik bir incelemeye tabi tutularak Üstad'ın Ontoloji'si (yani 'Varlık Bilgisi') ve buna bağlı olarak da 'Dünya Görüşü'nün temelleri ve çerçevesi ortaya konulmuştur.

Bu 'Dünya Görüşü': I) Alem-i Gayb'da Zatı'yla mestür Hakkı, Alem-i Şehadet'te en mükemmel tecelligahı ve Halifesi olan İnsan-ı Kamil'e birleştiren ve ontolojik bir Nüzul (İniş) ile ontolojik bir Mi'rac'a (Yükseliş'e) mesned olan bir tecelliler eksenini, ve 2) bu eksen etrafında seyelan eden İlahi Rahmet'in her an bir halk-ı cedid (yeniden yaratılış) ile alemlere yansımasının idraklere sunulan İlahi Senaryo'sunu tafsilen kucaklayan bir görüştür.

Hikmet işte bu İlahi Senaryo'yu keşfetmekten, fehmetmekten ve bilinçle yaşamaktan ibarettir!
Toshihiko Izatsu'nun bu incelemesi bu fehamete katkıda bulunan pek kıymetli bir eserdir.
30 küsur dil bilen bir bilim adamı bile olsanız İbn Arabi'nin karşısında zorlanıyorsunuz fakat İzutsu işin altından kalkmayı ve çok başarılı bir eser vermeyi bilmiş.

Kavramlar zihnimizin temel yapıtaşlarıdır, onlar olmadan hareket edemeyiz. İbn Arabi sistemini de ancak onun kavramlarıyla anlayabiliriz. İzutsu bize onun kavramlarını çok yerinde örnekler ve kelimelerle açıklıyor.
Bu kitap ve ikinci kitap çok açgözlü kitaplar. İnsanlığın en üst karakterlerini yemiş, yutmuş içlerine almışlar.

Bir çok dili ve bir çok dini iyi bilen bir dünya insanı toshihiko ızutsu (1914-1993) ya da okunuşuyla toşihiko izutsu, Tarafsızlığa gölge düşürmeden İbn Arabi düşüncesini, Taoculuk ile karşılaştırıyor.

Yetmiyor bu kitapları merhum akademisyen ve mürşid Prof. Dr. Ahmed Yüksel Özemre Türkçeye kazandırırken dünya çeviri ödülü alıyor.

yeniden yazıyorum, üşenmeden okuyun araştırın ne olur,
Toshihiko Izutsu (1914-1993)
Prof. Dr. Ahmed Yüksel Özemre
İbn Arabi
Taoculuk
Dünya Çeviri Ödülü,

Bütün bunların biraraya gelmesi bu kitapları dünya kitabı yapar, uzaya insanlığı anlatan kitaplar olarak Pioneer uydusuna koyulmayı hak ediyorlar kanaatindeyim.

Çeviri ödülü aldı diye kitabı anlarım diye sevinmeyin, alın kitaplığınıza koyun, anlayacak felsefe yetkinliğine ulaştığınızda tekrar okuyunca farklı düşüneceksiniz.
"Çoğu kez muhayyele, dış alemde o anda mevcud olmayan ya da tümüyle hiç mevcud olmayan bir şeyin zihinde hazır olmasını temin eden melekeye delalet eder. İbni Arabi'ye göre bunun farklı bir anlamı vardır. Tabii, onun görüşüne göre de, muhayyele zahiren mevcud olmayan şeyleri zihnen mevcud kılma kudretidir. Fakat bu, zihni, hiç bir yerde mevcud olmayan şeyler görmeğe zorlayan çılgın bir hülya ve vehim değildir. Bu, hayal kudretinin oluşturduğu temelsiz bir hulya da değildir. Gerçi karanlık ve perdeli bir biçimde bile olsa gene de Varlığın yüksek kademesindeki bir durumu görünür kılmaktadır. Bunu daha somut bir biçimde ifade etmek üzere, bunun, "Misal Alemi"ne ait bir keyfiyeti hisse hitap eden bir şekil ve surette takdim ettiğini söyleyebiliriz.
Misal alemi, ontolojik açıdan, sırf his alemi ile sırf ruh aleminin yani maddi olmayan alemin ortasında bir ara temas bölgesidir. Bu, Prof. Afifi'nin tanımına göre, gerçek olarak var olan bir alem olup bunda eşyanın suretleri "letafet" ile "cismaniyet" arasında, yani sırf manevilik ile sırf maddilik arasında bir tavırda bulunurlar."
"Kıyamet günü Allah Teâlâ mahlûkatın karşısında garib bir sûrette belirerek: Ben sizin Ulu Rabb'inizim diyecektir. Halk ise: Hayır; biz senden Allah'a sığınırız! diyecektir. Onun üzerine Allah Teâlâ onlara kendi dinlerince alışkın oldukları sûrette görünecektir. Bunun üzerine halk bağırarak: Sana hamdolsun Allah'ım! diyecektir. "
"Biz çoğu zaman şerr dediğimiz şeyin olumlu bir şey olduğunu, olumlu bir biçimde mevcut olduğunu tahayyül ederiz. Fakat "şerr" bizatihi adem'den ibarettir. Bu ancak, bir şeyin üzerinde İlahi Rahmet düştüğünde bunun tabiat gereği onu gerektiği gibi kabul edil alamamasıyla beliren sırf olumsuz anlamda mevcuttur. Başka bir deyimle "şerr", Rahmet'i (varlığı, varlığa bürünmeyi) tam ve kamil şekliyle alamıyan ve dolayısıyla da varlığı tam olarak gerçekleştiremeyen eşyanın olumsuz durumudur."
Zîrâ Allah Teâlâ özel bir îtikâd içine kapatılamayacak kadar büyük ve uludur. Çünkü Allah Teâlâ: "Nereye dönerseniz dönünüz Allah'ın vechi oradadır!" buyurdu. Bu hususta bir yönü diğer bir yöne tercih etmedi. Allah'ın Vechi'nin her yerde olduğunu söyledi.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
İbn Arabi'nin Fusüs'undaki Anahtar-Kavramlar
Baskı tarihi:
Haziran 2000
Sayfa sayısı:
400
Format:
Karton kapak
ISBN:
9799759483295
Orijinal adı:
A Comparative Study of the Key Philosophical Concepts in Sufisim and Taoism, İbn 'Arabi and Lao Tzü, Chuang Tzü
Çeviri:
Ahmet Yüksel Özemre
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Kaknüs Yayınları
Merhum Prof. Dr. Toshihiko Izutsu'nun A Comparative Study of The Key Philosophical Concepts in Sufisim and Taoism/Ibn 'Arabi and Lao Tzü, Çuang Tzü (Tasavvuf'da ve Taoizm'deki Felsefi Anahtar-Kavramların Karşılaştırmalı Bir İncelemesi/İbn 'Arabi ve Lao-Tzü, Çuang-Tzü) başlıklı 2 cildlik abidevi eserinin tercümesini takdim ettiğimiz bu I. cildinde Şeyhü'l-Ekber diye bilinen Muhyiddin İbn Arabi'nin Fususü'l-Hikem'indeki temel anahtar-kavramlar semantik bir incelemeye tabi tutularak Üstad'ın Ontoloji'si (yani 'Varlık Bilgisi') ve buna bağlı olarak da 'Dünya Görüşü'nün temelleri ve çerçevesi ortaya konulmuştur.

Bu 'Dünya Görüşü': I) Alem-i Gayb'da Zatı'yla mestür Hakkı, Alem-i Şehadet'te en mükemmel tecelligahı ve Halifesi olan İnsan-ı Kamil'e birleştiren ve ontolojik bir Nüzul (İniş) ile ontolojik bir Mi'rac'a (Yükseliş'e) mesned olan bir tecelliler eksenini, ve 2) bu eksen etrafında seyelan eden İlahi Rahmet'in her an bir halk-ı cedid (yeniden yaratılış) ile alemlere yansımasının idraklere sunulan İlahi Senaryo'sunu tafsilen kucaklayan bir görüştür.

Hikmet işte bu İlahi Senaryo'yu keşfetmekten, fehmetmekten ve bilinçle yaşamaktan ibarettir!
Toshihiko Izatsu'nun bu incelemesi bu fehamete katkıda bulunan pek kıymetli bir eserdir.

Kitabı okuyanlar 13 okur

  • GÜNÜM ALKAN
  • Uğur ARTUN
  • Halime Özkan
  • bir yusuf
  • Çöl Sufisi
  • laz cuk
  • Bahadır
  • Ah Be
  • Mayer Amschel
  • Gökhan Tunç

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%50 (4)
9
%0
8
%25 (2)
7
%12.5 (1)
6
%12.5 (1)
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0