İbn Haldun

0,0/10  (0 Oy) · 
2 okunma  · 
1 beğeni  · 
436 gösterim
İbn Haldun'un ölümsüz şaheseri Mukaddime'yi okumadan önce, ondaki temel görüşler ve bunların çeşitli şekillerde değerlendirilmesi hakkında genel nitelikte bilgi veren elinizdeki kitabın ve benzeri eserlerin mutlaka okunması gerekir. Bu tür eserler bakir ve zor ama faydalı ve zevkli bir alanda ilerlemek isteyen okuyucuların yollarını nispeten aydınlatacak ve işlerini bir ölçüde kolaylaştıracaktır.
(Tanıtım Bülteninden)
 • Baskı Tarihi:
  2014
 • Sayfa Sayısı:
  160
 • ISBN:
  9789756048924
 • Yayınevi:
  Harf Eğitim Yayıncılık
 • Kitabın Türü:

Kitaptan 6 Alıntı

Ercan Çakır 
 21 Eyl 2017 · Kitabı okudu · Beğendi · Puan vermedi

İbn Haldun'a göre bedeviler(göçer hayat yaşayan toplumlar) riyaset (başkanlık), hadariler(yerleşik hayat yaşayan toplumlar) mülk (hükümdarlık) adı verilen bir siyaset ve idare biçimiyle yönetilir, bedevilerin başında reis (başkan), hadarilerin başında melik (kral, padişah, sultan) bulunur. Danışmaya dayanan başkanlık, katılımcı bir idaredir; bedevilerde sınıflaşma yoktur. Bu yüzden daha demokrattır. Mülk (krallık) ise gittikçe müstebit (despot) hale gelen bir özelliğe sahiptir.

İbn Haldun, Süleyman Uludağ (Sayfa 73 - Harf Yayınları)İbn Haldun, Süleyman Uludağ (Sayfa 73 - Harf Yayınları)
Ercan Çakır 
23 Eyl 2017 · Kitabı okudu · Beğendi · Puan vermedi

İbn Haldun'a kadar mülke sahip olma ve onu yönetme, kısaca melik-mülk, hükümdâr-reayâ ilişkilerinin rastgele, tesadüfi ve keyfi olduğu, kaba kuvvete dayandığı sanılırdı. Melik denilen kralın reaya (tebaa) denilen halkı keyfince yönettiğine, onlara bir eşya gibi sahip olduğunu inanılırdı. İbn Haldun'dur ki mülk-melik ilişkilerinin belli bir takım kural ve yasalara dayandığını, bu ilişkilerin belli bir düzen dahilinde cereyan ettiğini, mülk ve melikle ilgili olgu ve olayların belli bir takım sebep ve illetleri bulunduğu ilmi olarak gösterilmiş, bu alanda tesadüfe ve keyfiliğe yer olmadığını belirtmiştir. Onun devlet teorisi temelde bu anlayışa dayanır. Yani ilk defa devlet ve siyaset felsefesini yapan odur.

İbn Haldun, Süleyman Uludağ (Sayfa 92 - Harf Yayınları)İbn Haldun, Süleyman Uludağ (Sayfa 92 - Harf Yayınları)
Ercan Çakır 
04 Kas 2017 · Kitabı okudu · Beğendi · Puan vermedi

İnsanoğlu tabiat ve mizacının değil, adet ve alışkanlıklarının ürünüdür. Alıştığı hâl ve şartlar onun huyu, melekesi ve adeti hâline dönüşür, tabiatı ve karakteri olur.

İbn Haldun, Süleyman Uludağ (Sayfa 135 - Harf Yayınları)İbn Haldun, Süleyman Uludağ (Sayfa 135 - Harf Yayınları)
Ercan Çakır 
 23 Eki 2017 · Kitabı okudu · Beğendi · Puan vermedi

İbn Haldun devletin ticaret yapmasına ve fiyatları tespit etmesine karşıdır. Harcamaları artan devlet, yeni gelir kaynakları bulmaya yönelir. Bu arada ticaret yapar, bazı toprakları kendi adına işletir. Halbuki bu girişim tebaaya zarar verir. Çünkü Üretici ve tüccar, denk olmayan güçlü bir rekabetle karşı karşıya kalırlar. Bazen fiyatları fazla düşürerek, bazen elindeki malı tebaaya zorla aldırarak devlet vatandaşını zarara sokar. Haksız rekabet karşısında kalan tebaa çalışma ve üretme hevesine getirir, teşebbüsten ve yatırımdan vazgeçer. Böylece kar ve kazançlar azalacağından devletin topladığı vergilerde bir düşüş görülür. Vergilerdeki kayıp ticaretten elde edilen gelirle karşılaştırılırsa kaybın kazançtan fazla olduğu görülür. Sonuçta hem halk hem devlet zararlı çıkar. Bunun için eskiden İranlılar hükümdarlığa getirdikleri kişilerin ticaret ve sanatla uğraşmamasını ve adil olmasını şart koşarlarmış, diyor İbn Haldun ve bu görüşüyle açıkça devletin müdahale etmediği serbest bir ekonomik düzenden yana olduğunu ortaya koyuyor.

İbn Haldun, Süleyman Uludağ (Sayfa 115 - Harf Yayınları)İbn Haldun, Süleyman Uludağ (Sayfa 115 - Harf Yayınları)
Ercan Çakır 
 17 Eyl 2017 · Kitabı okudu · Beğendi · Puan vermedi

Açıkça görülüyor ki bedevi (kırsal, göçer) umran (toplum) ilkel, eksik ve geri bir umran iken hadari (kent, kasaba ve köylü, yerleşik) umran gelişmiş, mütekamil ve ileri bir umrandır. Onun için toplum hayatı hadari umran yönünde seyreder. Zira gelişme ileriye doğrudur. Bununla beraber İbn Haldun bedevilerin cesaretini, hayırseverliğini, insancıllığını, ahlakını ve dindarlığını takdir eder hatta bu yönden onlara hayran olur. İyi olan her şeyin kökünün ve bozulmamış şeklin onlarda mevcut olduğunu ifade eder. Hadariliğin bir çok insani erdemleri ve değerleri bozduğunu savunur. Gelişme hadariliğe, kırdan kente doğrudur ama hadarette ve kentte de insanı insan yapan üstün meziyetler ve insani hasletler bozulduğundan gelişme ve ilerleme bir bozulma ve çöküşle noktalanır.

İbn Haldun, Süleyman Uludağ (Sayfa 72 - Harf Yayınları)İbn Haldun, Süleyman Uludağ (Sayfa 72 - Harf Yayınları)
Ercan Çakır 
27 Eyl 2017 · Kitabı okudu · Beğendi · Puan vermedi

İbn Haldun, insanları toplum halinde yaşamaya mecbur eden esas faktörün maddi ihtiyaçlarını tek başına karşılayamamaları olduğu konusunda ısrar eder. Maddi ihtiyaçları tek başına üretemeyen insanlar, bu ihtiyacı gidermek için bir araya gelip yardımlaşmışlar ve iş bölümü yapmışlardır. Tek tek maddi ihtiyaçlarını karşılayamayan insanlar bir araya gelip iş bölümü yapınca ihtiyaçlarından kat kat fazlasını üretebilirler.

İbn Haldun, Süleyman Uludağ (Sayfa 110 - Harf Yayınları)İbn Haldun, Süleyman Uludağ (Sayfa 110 - Harf Yayınları)